(למי ואיך פונים)
 
(98 גרסאות ביניים של 12 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
{{הליך/תחילת טור ימני}}
+
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|הליך}}
 +
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  = תביעות בסכום של עד 32,700 (נכון לינואר 2012) ניתן להגיש לבית המשפט לתביעות קטנות או לבית משפט השלום.
+
| מידע  = אדם יכול להגיש תביעות כספיות בסכומים של עד 33,800 ש"ח (נכון לינואר 2021) לבית המשפט לתביעות קטנות  
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
| חשוב  = <!-- דוגמה: חשוב לדעת -->
+
| חשוב  = להגשת התביעה לא נדרש ידע משפטי או ייצוג של עורך דין, ובדרך כלל עורכי דין אינם רשאים להופיע ולייצג בבית המשפט
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
+
| שאלה  = לשאלות ובירורים ניתן להתקשר ל[https://www.gov.il/he/Departments/General/help_desk מרכז המידע] {{טלפון|*3852}}
| ממשל  = <!-- קישור לגורם ממשל אחראי -->
+
| ממשל  = ראו [https://www.gov.il/he/service/filing_a_small_claim מידע נוסף בנושא הגשת תביעה קטנה] באתר הרשות השופטת
}}<!-- סדר הפרמטרים קובע את סדר הצגת הדגשים בדף. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
+
}}
 
+
}}
{{הליך/סיום הקדמה}} <!-- תבנית זו דואגת לכך שהכותרת הבאה בתור תתחיל רק מתחת לתוכן העניינים-->
+
{{טפסים
 
+
| 1 = [https://www.gov.il/BlobFolder/service/filing_a_small_claim/he/filing_a_small_claim.pdf כתב תביעה]
 +
| 2 = [https://www.gov.il/BlobFolder/service/statement_of_defense_in_small_claims/he/statement_of_defense_in_small_claims.pdf כתב הגנה]
 +
| 3 =
 +
}}
 +
{{ראו גם
 +
| [[צרכנות]]
 +
| [[סיוע משפטי חינם או בתשלום סמלי]]
 +
}}
 +
{{עצם העניין/סיום}}
 +
<!-- סדר הפרמטרים קובע את סדר הצגת הדגשים בדף. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
 +
תביעות על רקע סכסוכים אזרחיים (כגון: בנושאי [[צרכנות]], הפרת חוזה, נזקים שאדם או חברה גרמו לאדם אחר וכיו"ב) ניתן להגיש, עד לסכום מסוים, לבית המשפט לתביעות קטנות בהליך פשוט, שאינו מצריך ידע משפטי או ייצוג של עורך דין.
 +
* מטרת ההליך בבית המשפט לתביעות קטנות היא לאפשר לכל אדם להגיש תביעה כספית בעלויות יחסית נמוכות (סכום אגרה נמוך, היעדר הצורך לשלם שכר טרחה לעורך דין, הוצאות משפט נמוכות יחסית שנפסקות במקרה של הפסד במשפט וכו').
 +
* הסכום המקסימלי שבגינו ניתן לתבוע בבית המשפט לתביעות קטנות מתעדכן מדי שנה ב[https://www.gov.il/he/Departments/General/fees_3 הודעה בדבר סכום תביעה בתביעות קטנות לפי צו בתי המשפט (שינוי סכום התביעה בתביעות קטנות)].
 +
* נכון לינואר 2021, בית משפט לתביעות קטנות רשאי לדון בתביעות על סכומים של עד 33,800 ש"ח (בשנת 2020 עמד הסכום על 34,000 ש"ח).
  
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
* כל אדם בישראל.
+
* כל אדם (כולל מי שאינו תושב או אזרח ישראלי), המעוניין להגיש תביעה כספית נגד אדם אחר או נגד בית עסק או נגד חברה, בסכום של עד 33,800 ש"ח.
 +
{{דוגמה|1='''דוגמאות לתביעות שניתן להגיש בבית המשפט לתביעות קטנות'''
 +
* תביעה כספית נגד עסק שלא הסכים להחזיר את התשלום בגין [[ביטול עסקה צרכנית|ביטול עסקה]]
 +
* תביעה כספית נגד חברת ביטוח שלא שילמה למבוטח או למוטב את כספי הביטוח שהוא זכאי להם
 +
* תביעת פיצויים נגד אדם אחר שגרם נזק לתובע (למשל נזק לרכב עקב תאונת דרכים או נזק לרכוש גם אם לא בכוונה)
 +
* תביעה כספית נגד לווה שלא החזיר את ההלוואה
 +
* תביעה כספית נגד בית עסק שלא סיפק את הסחורה או שסיפק סחורה פגומה}}
  
 
==למי ואיך פונים==
 
==למי ואיך פונים==
* לאחר גיבוש כתב תביעה מגישים אותו למזכירות בתי המשפט לתביעות קטנות, הנמצאים ליד רוב בתי משפט השלום. לרשימת בתי משפט השלום [http://elyon1.court.gov.il/heb/cv/fe_html_out/courts/details/Shalom.htm לחץ כאן].
+
* יש להגיש את התביעה למזכירות בית המשפט לתביעות קטנות.
 
+
* התביעה תוגש לבית המשפט שבאזור שיפוטו נמצא אחד מאלה:
 +
** מקום מגוריו או מקום עסקו של '''הנתבע''' ('''לא''' של התובע).
 +
** המקום שבו נוצרה ההתחייבות או המקום שנועד לביצועה של ההתחייבות שבגינה מוגשת התביעה.
 +
** מקום המסירה של הנכס (בתביעה לגבי נכס).
 +
** מקום המעשה או המחדל שבגינו מוגשת התביעה.
 +
* במקרה שמדובר בתביעה העוסקת בפרסום/מסחר באינטרנט, התביעה תוגש לבית המשפט שבאזור שיפוטו נמצא מקום מגוריו או עסקו של התובע/הנתבע.
 +
* '''לרשימת בתי המשפט לתביעות קטנות, ראו ב[https://www.gov.il/he/departments/Bureaus?OfficeId=b7f4cf74-9ceb-454d-a057-e9bdc1dcdae9&blockCollector=true&categories=d4fd6e0a-b651-4144-9239-74096623c88d אתר הרשות השופטת].'''
 +
* אם לא יודעים בוודאות היכן נמצא בית המשפט שיש להגיש בו את התביעה, ניתן להתקשר לבירורים אל [https://www.gov.il/he/Departments/General/help_desk מרכז המידע הטלפוני] -  {{טלפון|077-2703333}} או 3852*.
 
==שלבי ההליך==
 
==שלבי ההליך==
* יש למלא [http://elyon1.court.gov.il/heb/forms/tvia1.pdf טופס כתב תביעה] ולהגישו למזכירות בית משפט לתביעות קטנות.  
+
===הגשת כתב התביעה===
 +
* יש למלא [https://www.gov.il/BlobFolder/service/filing_a_small_claim/he/filing_a_small_claim.pdf טופס כתב תביעה] ולהגישו למזכירות בית משפט לתביעות קטנות.  
 
* לכתב התביעה יש לצרף את כל החשבונות/קבלות/ראיות/תמונות וכד' שעליהן מתבססת התביעה.
 
* לכתב התביעה יש לצרף את כל החשבונות/קבלות/ראיות/תמונות וכד' שעליהן מתבססת התביעה.
* בעת הגשת התביעה יש לשלם אגרת בימ"ש בגובה של 1% מסכום התביעה ובכל מקרה לא פחות מ- 50 ₪ (סכום זה משתנה מפעם לפעם לפי קביעת הנהלת בתי המשפט).
+
* יש להגיש את כתב התביעה ואת הנספחים ב-3 עותקים מלאים, ובנוסף עותק מלא עבור כל נתבע נוסף (אם ישנו).
* לנתבע/ת זכות להגשת כתב הגנה בתוך 15 יום מקבלת כתב התביעה.  
+
* ניתן להגיש את התביעה בעברית או בערבית.
* לאחר קריאת כתב ההגנה ובמידה ומתעוררות עקב כך השגות שאינן מופיעות בכתב התביעה, ניתן להגיש "כתב תשובה לכתב הגנה" למזכירות בית המשפט במספר עותקים זהה לזה של כתב התביעה.
+
* אם יש צורך במתורגמן לערבית בדיון, יש להגיש בקשה בכתב למזכירות בית המשפט לפחות 7 ימים לפני מועד הדיון.
 +
* ישנה אפשרות להגיש את התביעה באופן מקוון באמצעות אתר [https://www.court.gov.il/NGCS.Web.Site/HomePage.aspx נט המשפט], הפועל בדפדפנים אקספלורר 9 ומעלה (ללא צורך בתאימות), Edge,Chrome ו-Firefox, באופן הבא:
 +
** תחילה יש להירשם ב[https://www.gov.il/he/departments/faq/signup_sso_faq מערכת ההזדהות הממשלתית].
 +
** בכניסה לאתר [https://www.court.gov.il/NGCS.Web.Site/HomePage.aspx נט המשפט] יש להזדהות עם הכניסה לאתר באמצעות הקלקה על לחצן "הזדהות ממשלתית" המופיע בכתום בצד ימין של המסך.
 +
** לאחר מכן, יש לבחור מתוך סרגל הכלים העליון באפשרות "פתיחת תיק".
 +
** לאחר שמאשרים את ההודעה שהתקבלה, ייפתח חלון פתיחת תיק לתביעה קטנה, שיש לבחור בו את הפרטים הרלוונטיים ולרשום את סכום התביעה.
 +
** בשלב הבא יש למלא את פרטי הצדדים בתיק. לשם כך, יש ללחוץ על כפתור "הוספת גורם חדש" ולהזין את פרטי הצדדים בשדות המתאימים.
 +
** ניתן לעקוב אחרי ההנחיות שיופיעו בחלק הימני של הדף (ה"אשף") ולפעול על-פיהן בשאר השלבים.
 +
 
 +
=== תשלום אגרה ===
 +
* בעת הגשת התביעה יש לשלם אגרת בימ"ש בגובה של 1% מסכום התביעה, ובכל מקרה לא פחות מ-50 ש"ח.
 +
** סכום האגרה יעוגל כלפי מעלה לסכום שהוא מכפלה של 5 שקלים.
 +
** הסכום משתנה מפעם לפעם לפי קביעת הנהלת בתי המשפט (ראו [https://www.gov.il/he/Departments/General/fees_3 אגרות בבתי המשפט לתביעות קטנות]).
 +
* האגרה לא תוחזר למגיש התביעה גם אם יחליט לבטל את התביעה לפני שבית המשפט דן בה (עם זאת, במהלך הדיון בבית המשפט הוא רשאי לבקש מבית המשפט שיחייב את הנתבע לשלם לו את סכום האגרה ששילם).
 +
* מי שמתקשה כלכלית לשלם את האגרה יכול למלא ולהגיש [https://www.gov.il/BlobFolder/service/exempt_from_payment_of_a_fee/he/exempt_from_payment_of_a_fee_2.pdf טופס בקשה לפטור מתשלום אגרה], למזכירות בית המשפט או באתר נט המשפט. למידע נוסף על הגשת הבקשה לפטור ראו ב[https://www.gov.il/he/service/exempt_from_payment_of_a_fee אתר הרשות השופטת].
 +
 
 +
{{טיפ|כחודש לאחר הגשת כתב התביעה מומלץ להתקשר למרכז המידע של בתי המשפט בטלפון 077-2703333 או 3852* ולוודא כי הנתבע קיבל את כתב התביעה. אם התקבל אישור מסירה, יש להמתין ליום הדיון. אם לא התקבל, יש לבצע מסירה אישית - למסור את כתב התביעה לנתבע לבד, באמצעות שליח, או באמצעות הדואר. לאחר המסירה יש להעביר לבית המשפט העתק של אישור על המסירה לנתבע.}}
  
===החלטות חריגות בתביעה קטנה===
+
===הגשת כתב הגנה===
* הליך מקוצר לפי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט - ייתכן מקרה בו השופט יציע לפסוק לפי סעיף 79(א) לחוק בתי המשפט. הסכמת הצדדים לפסיקה לפי סעיף 79(א) מסמיכה את השופט לפעול לפי שיקול דעתו והמסמכים בתיק ולפסוק שלא בנוכחות הצדדים וללא הנמקה בתיק. יתרונו הגדול של הליך זה הוא בזמן הקצר יחסית עד למתן פסק הדין. אולם, במידה ויש ספק בטיב ובעוצמת הראיות או בצדקת התביעה - כדאי להימנע מהליך זה. פסק הדין הנמסר בהתאם להליך זה הינו חלוט (סופי) ולא ניתן לערער עליו.  
+
* לאחר שהתביעה תוגש, על הנתבע להגיש כתב הגנה בתוך 30 יום מקבלת כתב התביעה.
* מחיקת תביעה - במידה שתובע לא מגיע לדיון במועד שנקבע, תביעתו תימחק והוא יוכל להגישה שוב בתיק חדש.
+
*  יש למלא את [https://www.gov.il/BlobFolder/service/statement_of_defense_in_small_claims/he/statement_of_defense_in_small_claims.pdf טופס כתב הגנה].
* פסק דין בהיעדר הגנה - במידה שנתבע לא מגיש כתב הגנה בתוך 15 יום מיום שהוגש לו כתב תביעה, ניתן לעתור לבית המשפט בבקשה לקבל פסק דין בהיעדר הגנה. מתן פסק דין בהעדר הגנה בבית המשפט לתביעות קטנות הינו נדיר אך לא בלתי אפשרי.
+
* ניתן לצרף לכתב ההגנה נספחים התומכים בטענות הנתבע.  
* פסק דין בהיעדר התייצבות - במידה שהנתבע לא מגיע לדיון, רשאי בית המשפט לתת פסק דין בהיעדר ובו בד"כ מתקבלת כל התביעה. לנתבע יש 15 יום לבקש ביטול פסק דין, אם יש לו סיבה מוצדקת להיעדרות מהדיון.
+
* הנתבע אף רשאי להוסיף לכתב ההגנה תביעה שכנגד כלפי התובע, על גבי טופס תביעה. עילת התביעה שכנגד לא חייבת להיות קשורה לעילת התביעה המקורית ויכולה להיות עילת תביעה חדשה ועצמאית.
 +
* אם הנתבע הגיש תביעה שכנגד, יצרף פקיד בית המשפט לכתב ההגנה הודעה לתובע, כי הוא מוזמן להגיש כתב הגנה בתוך 30 ימים מיום קבלת התביעה שכנגד.
 +
* את כתב ההגנה בצירוף הנספחים יש להגיש ב-3 עותקים.
 +
* ניתן להגיש את כתב ההגנה במזכירות בית המשפט הרלוונטית, באתר נט המשפט או באמצעות הדואר בלבד (אין לשלוח כתב הגנה בפקס).
 +
* אם בעקבות קריאת כתב ההגנה יהיו לתובע השגות שאינן מופיעות בכתב התביעה, ניתן להגיש "כתב תשובה לכתב הגנה" למזכירות בית המשפט במספר עותקים זהה לזה של כתב התביעה.
 +
===מועדים להגשת מסמכים בבית המשפט לתביעות קטנות===
 +
{| class="wikitable visible-print-last-column" border="1"
 +
|-
 +
! ההליך
 +
! המועד
 +
! class="visible-print" style="min-width:25%" | המשך טיפול
 +
|-
 +
| '''הגשת כתב הגנה/כתב הגנה שכנגד'''
 +
| בתוך 30 ימים מיום שהומצא כתב התביעה או כתב התביעה-שכנגד, לפי העניין
 +
|
 +
|-
 +
| '''הגשת כתב תשובה'''
 +
| בתוך 15 ימים מהיום בו הומצאה הבקשה עליה מבקשים להשיב
 +
|
 +
|-
 +
| '''הגשת תשובה להודעת צד ג''''
 +
| בתוך 30 ימים מהיום בו הומצאה הודעה צד ג'
 +
|
 +
|-
 +
| '''הגשת בקשה לביטול החלטה שניתנה שלא בפני בעל דין'''
 +
| בתוך 30 ימים מיום שהומצאה לבעל הדין ההחלטה
 +
|
 +
|-
 +
| '''הגשת ערעור על פסק דין או על החלטה בעניין בקשה לביטול החלטה שניתנה שלא בפני בעל דין'''
 +
| בתוך 15 ימים מיום שניתן פסק הדין או ההחלטה, לפי העניין
 +
|
 +
|-
 +
| '''ערעור על פסק דין'''
 +
| בתוך 15 ימים מיום מתן פסק הדין, וניתן גם במועד מתן פסק הדין
 +
|
 +
|-
 +
|}
  
==ערעור==
+
==החלטות חריגות בתביעה קטנה==
* '''לא ניתן לערער בזכות על פסק דין של בית המשפט לתביעות קטנות'''.
+
* '''הליך מקוצר לפי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט''' - ייתכן מקרה שבו השופט יציע לפסוק לפי סעיף 79(א) לחוק בתי המשפט. הסכמת הצדדים לפסיקה לפי סעיף 79(א) מסמיכה את השופט לפעול לפי שיקול דעתו והמסמכים בתיק ולפסוק שלא בנוכחות הצדדים וללא הנמקה בתיק. יתרונו הגדול של הליך זה הוא בזמן הקצר יחסית עד למתן פסק הדין. אולם, במקרה שיש ספק בטיב ובעוצמת הראיות או בצדקת התביעה - כדאי להימנע מהליך זה. פסק הדין הנמסר בהתאם להליך זה הינו חלוט (סופי) ולא ניתן לערער עליו.
* כדי לערער על פסק דין של בית המשפט לתביעות קטנות יש להגיש לבית המשפט המחוזי בקשת רשות ערעור (בר"ע).
+
*'''מחיקת תביעה''' - במקרה שתובע לא מגיע לדיון במועד שנקבע, תביעתו תימחק והוא יוכל להגישה שוב בתיק חדש.
* בקשת רשות ערעור יש להגיש לבית המשפט המחוזי תוך 15 ימים מיום מתן פסק הדין.  
+
* '''פסק דין בהיעדר הגנה''' - במקרה שנתבע לא מגיש כתב הגנה בתוך 30 יום מיום שהוגש לו כתב תביעה, ניתן לעתור לבית המשפט בבקשה לקבל פסק דין בהיעדר הגנה. מתן פסק דין בהיעדר הגנה בבית המשפט לתביעות קטנות הוא נדיר אך לא בלתי אפשרי.
* בעת הגשת הבקשה יש לשלם אגרה.
+
* '''פסק דין בהיעדר התייצבות''' - במקרה שהנתבע לא מגיע לדיון, רשאי בית המשפט לתת פסק דין בהיעדר ובו בדרך כלל מתקבלת כל התביעה. הנתבע יכול בתוך 30 ימים לבקש לבטל את פסק הדין, אם יש לו סיבה מוצדקת להיעדרות מהדיון.
 +
 
 +
== ייצוג בבית המשפט ==
 +
* ההליך בבית המשפט לתביעות קטנות אינו מצריך ידע משפטי. בעלי הדין נדרשים רק להציג בפני בית המשפט את המסמכים הרלוונטיים המאמתים את גרסתם.
 +
* לכן ככלל בבית המשפט לתביעות קטנות הצדדים מופיעים בעצמם ואינם מיוצגים על ידי עורכי דין או על ידי אנשים אחרים, מלבד המקרים הבאים:
 +
===ייצוג על ידי עורך דין===
 +
* בכל אחד מהמקרים הבאים יכול עורך דין להופיע בבית המשפט לתביעות קטנות:
 +
** עורך הדין עצמו הוא צד לתביעה.
 +
** בית המשפט התיר ייצוג על-ידי עורך דין ונימק זאת (לשם כך יש לבקש מראש מבית המשפט לאפשר לאותו צד להיות מיוצג על ידי עורך הדין).
 +
{{שימו לב| במקרים בהם התובע הוא עורך דין או שבית המשפט התיר לתובע ייצוג על ידי עורך דין, ייתכן שבית המשפט יעניק היתר ייצוג גם לצד שכנגד}}
 +
{{הערת עריכה|הערה= * מבוסס על פס"ד רויטר נ' בניטה 1159/07 |חתימה=[[משתמש:אורן ברקת |אורן ברקת]] ([[שיחת משתמש:אורן ברקת|שיחה]]) 14:54, 19 ביוני 2020(IDT)}}
 +
 
 +
===ייצוג על ידי אדם שאינו עורך דין===
 +
* צד לתביעה קטנה יכול להיות מיוצג על ידי אדם אחר, וזאת אם ניתן לו ייפוי כוח, ואם ייפוי הכוח הוגש לבית המשפט ואושר.
 +
* בית המשפט לא יאשר ייצוג על-ידי מיופה כוח במקרים אלה:
 +
** האדם שמעוניינים למנות כמיופה כוח עוסק בקביעות בייצוג.
 +
** הייצוג נעשה עבור תמורה, כספית או אחרת.
 +
===ייצוג על ידי ארגון===
 +
* בעל דין רשאי להיות מיוצג על ידי ארגון, ובלבד שיקבל אישור לכך מבית המשפט.  
 +
**במקרה זה, ירשה בית המשפט גם לבעל הדין שכנגד להיות מיוצג על- ידי ארגון, אם הוא מעוניין בכך.
  
==כללי התנהגות בבית המשפט==
+
<!--==כללי התנהגות בבית המשפט==
* לבית המשפט יש להופיע, אם כבעל דין או כקהל,  בלבוש הולם המכבד את המעמד. אין להופיע בגופיות ו/או במכנסיים קצרים.
+
* לבית המשפט יש להופיע, אם כבעל דין (צד להליך המשפטי) או כקהל,  בלבוש הולם המכבד את המעמד. אין להופיע בגופיות ו/או במכנסיים קצרים.
 
* בעת כניסת ויציאת שופט מאולם בית המשפט יש לעמוד עד שהשופט מתיר לשבת או עד שהשופט עזב לחלוטין את האולם.
 
* בעת כניסת ויציאת שופט מאולם בית המשפט יש לעמוד עד שהשופט מתיר לשבת או עד שהשופט עזב לחלוטין את האולם.
* במידה והשופט מבקש מבעלי דין לצאת מהאולם כדי לנסות ולהתפשר ביניהם, יש לעזוב את האולם בנחת ובשקט ובסיום הניסיון הנ"ל לחזור בשקט. הודעה לשופט על תוצאות ניסיון ההתפשרות תהיה רק לאחר פנייה של השופט לבעלי הדין.
+
* במקרה שהשופט מבקש מבעלי דין לצאת מהאולם כדי לנסות ולהתפשר ביניהם, יש לעזוב את האולם בנחת ובשקט ובסיום הניסיון לחזור בשקט. הודעה לשופט על תוצאות ניסיון ההתפשרות תהיה רק לאחר פנייה של השופט לבעלי הדין.
 
* התובעים יושבים תמיד בצד שמאל של אולם בית המשפט (צד ימין מנקודת מבטו של השופט). הנתבעים ו/או צדדים שלישיים יושבים תמיד בצד ימין של בית המשפט.
 
* התובעים יושבים תמיד בצד שמאל של אולם בית המשפט (צד ימין מנקודת מבטו של השופט). הנתבעים ו/או צדדים שלישיים יושבים תמיד בצד ימין של בית המשפט.
* בבית המשפט מותר לדבר אך ורק לאחר קבלת רשות מכבוד השופט. לקהל בבית המשפט אסור לדבר, אלא אם פנה אל מי מהם כבוד השופט.
+
* בבית המשפט מותר לדבר אך ורק לאחר קבלת רשות מהשופט. לקהל בבית המשפט אסור לדבר, אלא אם פנה אליהם השופט.
* בעל דין שקיבל רשות דיבור , יישא את דברו בעמידה, בטון מנומס, ללא הרמת קול, יביא את דברו לפני השופט ויענה , בנימוס, לשאלות השופט.
+
* בעל דין שקיבל רשות דיבור, יישא את דברו בעמידה, בטון מנומס, ללא הרמת קול, יביא את דברו לפני השופט ויענה, בנימוס, לשאלות השופט.
 
* בעת שבעל דין שקיבל את רשות הדיבור, נושא את דברו, אין להפריע לו, אין לקרוא קריאות ביניים ואין להתווכח עימו.
 
* בעת שבעל דין שקיבל את רשות הדיבור, נושא את דברו, אין להפריע לו, אין לקרוא קריאות ביניים ואין להתווכח עימו.
 
* אין להתקרב לדוכן השופט, אלא לפי בקשת השופט.
 
* אין להתקרב לדוכן השופט, אלא לפי בקשת השופט.
 
* בסיום הדיון יש להמתין בסבלנות לקבלת פרוטוקול הדיון.
 
* בסיום הדיון יש להמתין בסבלנות לקבלת פרוטוקול הדיון.
* לאחר סיום הדיון וקבלת הפרוטוקול יש לעזוב את האולם בנחת ובשקט ולא להפריע לדיונים האחרים.
+
* התנהגות שאינה הולמת בבית המשפט עלולה להביא לפסיקת '''ביזיון בית משפט''', ועלולה לפגוע בהצגת התביעה ואף לקבלת קנס.
 
+
-->
 +
==ערעור==
 +
* '''לא ניתן לערער באופן אוטומטי ("ערעור בזכות") על פסק דין של בית המשפט לתביעות קטנות'''.
 +
* כדי לערער על פסק דין של בית המשפט לתביעות קטנות '''יש להגיש בקשת רשות ערעור''' (בר"ע) לבית המשפט המחוזי.
 +
* בקשת רשות ערעור יש להגיש לבית המשפט המחוזי תוך 15 ימים מיום מתן פסק הדין.
 +
* בעת הגשת הבקשה  לערעור יש לשלם אגרה.
  
 
==חשוב לדעת==
 
==חשוב לדעת==
* במידה והדבר מתאפשר, מומלץ להגיע לבית המשפט כשבוע לפני המועד שנקבע לדיון בתביעה לאולם בו יושב השופט האמור לדון בה, לשבת בדיונים מספר שעות, ו"ללמוד" את השופט, את דרישותיו ואת דרכי ההתנהלות בבית משפט.
+
* ככלל, בית המשפט מוסמך לפסוק תשלום הוצאות משפט על הצד שהפסיד בתביעה.
* התנהגות שאינה הולמת בבית המשפט עלולה להביא לפסיקת '''ביזיון בית משפט''', ועלולה לפגוע בהצגת התביעה ואף לקבלת קנס.
 
  
<!--
+
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
== תקדימים משפטיים ==
 
* רשימת תקדימים משפטיים המשפיעים על ההליך
 
-->
 
  
 +
== חקיקה ונהלים ==
 +
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/055_002.htm#hed212 חוק בתי המשפט (נוסח משולב), תשמ"ד-1984] - סימן ה'
 +
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/055_030.htm  תקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), תשל"ז-1976]
  
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
* [http://elyon1.court.gov.il/heb/info/choveret/hesb_ktanot.htm#18 דברי הסבר בנושא תביעות קטנות] באתר הרשות השופטת.
+
* [http://www.consumers.org.il/category/guide-to-small-claims מדריך תביעות קטנות] באתר המועצה הישראלית לצרכנות
 
+
* [https://www.gov.il/he/Departments/General/fees_3 אגרות בבתי המשפט לתביעות קטנות] באתר הרשות השופטת
<!--
 
== מקורות ==
 
* בסעיף זה יש להכניס רשימת מקורות לטקסט לצורך סימוכין ומתן קרדיט
 
-->
 
 
 
{{הליך/סיום טור ימני}}
 
{{הליך/תחילת טור שמאלי}}
 
{{הליך/ראו גם
 
| [[צרכנות]]
 
| [[תביעה קטנה - סכום התביעה]]
 
}}
 
{{הליך/טפסים
 
| 1 = [http://elyon1.court.gov.il/heb/forms/tvia1.pdf טופס כתב תביעה]
 
| 2 =
 
| 3 =
 
}}<!-- רשימת טפסים למימוש ההליך. כל פרמטר מופיע בשורה משלו, כתבליט (בולט). התיבה לא תוצג אם הפרמטרים יישארו ריקים -->
 
 
 
{{הליך/סיום טור שמאלי}}
 
 
 
  
 +
==Metadata==
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:הליכים]]
 
[[קטגוריה:הליכים]]
 
[[קטגוריה:צרכנות]]
 
[[קטגוריה:צרכנות]]
 +
[[קטגוריה:ינואר]]
 +
[[AR:تقديم دعوى صغيرة]]

גרסה אחרונה מ־19:48, 6 באפריל 2021

הקדמה:

אדם יכול להגיש תביעות כספיות בסכומים של עד 33,800 ש"ח (נכון לינואר 2021) לבית המשפט לתביעות קטנות
להגשת התביעה לא נדרש ידע משפטי או ייצוג של עורך דין, ובדרך כלל עורכי דין אינם רשאים להופיע ולייצג בבית המשפט
לשאלות ובירורים ניתן להתקשר למרכז המידע *3852
ראו מידע נוסף בנושא הגשת תביעה קטנה באתר הרשות השופטת

תביעות על רקע סכסוכים אזרחיים (כגון: בנושאי צרכנות, הפרת חוזה, נזקים שאדם או חברה גרמו לאדם אחר וכיו"ב) ניתן להגיש, עד לסכום מסוים, לבית המשפט לתביעות קטנות בהליך פשוט, שאינו מצריך ידע משפטי או ייצוג של עורך דין.

 • מטרת ההליך בבית המשפט לתביעות קטנות היא לאפשר לכל אדם להגיש תביעה כספית בעלויות יחסית נמוכות (סכום אגרה נמוך, היעדר הצורך לשלם שכר טרחה לעורך דין, הוצאות משפט נמוכות יחסית שנפסקות במקרה של הפסד במשפט וכו').
 • הסכום המקסימלי שבגינו ניתן לתבוע בבית המשפט לתביעות קטנות מתעדכן מדי שנה בהודעה בדבר סכום תביעה בתביעות קטנות לפי צו בתי המשפט (שינוי סכום התביעה בתביעות קטנות).
 • נכון לינואר 2021, בית משפט לתביעות קטנות רשאי לדון בתביעות על סכומים של עד 33,800 ש"ח (בשנת 2020 עמד הסכום על 34,000 ש"ח).

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל אדם (כולל מי שאינו תושב או אזרח ישראלי), המעוניין להגיש תביעה כספית נגד אדם אחר או נגד בית עסק או נגד חברה, בסכום של עד 33,800 ש"ח.
דוגמה
דוגמאות לתביעות שניתן להגיש בבית המשפט לתביעות קטנות
 • תביעה כספית נגד עסק שלא הסכים להחזיר את התשלום בגין ביטול עסקה
 • תביעה כספית נגד חברת ביטוח שלא שילמה למבוטח או למוטב את כספי הביטוח שהוא זכאי להם
 • תביעת פיצויים נגד אדם אחר שגרם נזק לתובע (למשל נזק לרכב עקב תאונת דרכים או נזק לרכוש גם אם לא בכוונה)
 • תביעה כספית נגד לווה שלא החזיר את ההלוואה
 • תביעה כספית נגד בית עסק שלא סיפק את הסחורה או שסיפק סחורה פגומה

למי ואיך פונים

 • יש להגיש את התביעה למזכירות בית המשפט לתביעות קטנות.
 • התביעה תוגש לבית המשפט שבאזור שיפוטו נמצא אחד מאלה:
  • מקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע (לא של התובע).
  • המקום שבו נוצרה ההתחייבות או המקום שנועד לביצועה של ההתחייבות שבגינה מוגשת התביעה.
  • מקום המסירה של הנכס (בתביעה לגבי נכס).
  • מקום המעשה או המחדל שבגינו מוגשת התביעה.
 • במקרה שמדובר בתביעה העוסקת בפרסום/מסחר באינטרנט, התביעה תוגש לבית המשפט שבאזור שיפוטו נמצא מקום מגוריו או עסקו של התובע/הנתבע.
 • לרשימת בתי המשפט לתביעות קטנות, ראו באתר הרשות השופטת.
 • אם לא יודעים בוודאות היכן נמצא בית המשפט שיש להגיש בו את התביעה, ניתן להתקשר לבירורים אל מרכז המידע הטלפוני - 077-2703333 או 3852*.

שלבי ההליך

הגשת כתב התביעה

 • יש למלא טופס כתב תביעה ולהגישו למזכירות בית משפט לתביעות קטנות.
 • לכתב התביעה יש לצרף את כל החשבונות/קבלות/ראיות/תמונות וכד' שעליהן מתבססת התביעה.
 • יש להגיש את כתב התביעה ואת הנספחים ב-3 עותקים מלאים, ובנוסף עותק מלא עבור כל נתבע נוסף (אם ישנו).
 • ניתן להגיש את התביעה בעברית או בערבית.
 • אם יש צורך במתורגמן לערבית בדיון, יש להגיש בקשה בכתב למזכירות בית המשפט לפחות 7 ימים לפני מועד הדיון.
 • ישנה אפשרות להגיש את התביעה באופן מקוון באמצעות אתר נט המשפט, הפועל בדפדפנים אקספלורר 9 ומעלה (ללא צורך בתאימות), Edge,Chrome ו-Firefox, באופן הבא:
  • תחילה יש להירשם במערכת ההזדהות הממשלתית.
  • בכניסה לאתר נט המשפט יש להזדהות עם הכניסה לאתר באמצעות הקלקה על לחצן "הזדהות ממשלתית" המופיע בכתום בצד ימין של המסך.
  • לאחר מכן, יש לבחור מתוך סרגל הכלים העליון באפשרות "פתיחת תיק".
  • לאחר שמאשרים את ההודעה שהתקבלה, ייפתח חלון פתיחת תיק לתביעה קטנה, שיש לבחור בו את הפרטים הרלוונטיים ולרשום את סכום התביעה.
  • בשלב הבא יש למלא את פרטי הצדדים בתיק. לשם כך, יש ללחוץ על כפתור "הוספת גורם חדש" ולהזין את פרטי הצדדים בשדות המתאימים.
  • ניתן לעקוב אחרי ההנחיות שיופיעו בחלק הימני של הדף (ה"אשף") ולפעול על-פיהן בשאר השלבים.

תשלום אגרה

 • בעת הגשת התביעה יש לשלם אגרת בימ"ש בגובה של 1% מסכום התביעה, ובכל מקרה לא פחות מ-50 ש"ח.
 • האגרה לא תוחזר למגיש התביעה גם אם יחליט לבטל את התביעה לפני שבית המשפט דן בה (עם זאת, במהלך הדיון בבית המשפט הוא רשאי לבקש מבית המשפט שיחייב את הנתבע לשלם לו את סכום האגרה ששילם).
 • מי שמתקשה כלכלית לשלם את האגרה יכול למלא ולהגיש טופס בקשה לפטור מתשלום אגרה, למזכירות בית המשפט או באתר נט המשפט. למידע נוסף על הגשת הבקשה לפטור ראו באתר הרשות השופטת.
טיפ
כחודש לאחר הגשת כתב התביעה מומלץ להתקשר למרכז המידע של בתי המשפט בטלפון 077-2703333 או 3852* ולוודא כי הנתבע קיבל את כתב התביעה. אם התקבל אישור מסירה, יש להמתין ליום הדיון. אם לא התקבל, יש לבצע מסירה אישית - למסור את כתב התביעה לנתבע לבד, באמצעות שליח, או באמצעות הדואר. לאחר המסירה יש להעביר לבית המשפט העתק של אישור על המסירה לנתבע.

הגשת כתב הגנה

 • לאחר שהתביעה תוגש, על הנתבע להגיש כתב הגנה בתוך 30 יום מקבלת כתב התביעה.
 • יש למלא את טופס כתב הגנה.
 • ניתן לצרף לכתב ההגנה נספחים התומכים בטענות הנתבע.
 • הנתבע אף רשאי להוסיף לכתב ההגנה תביעה שכנגד כלפי התובע, על גבי טופס תביעה. עילת התביעה שכנגד לא חייבת להיות קשורה לעילת התביעה המקורית ויכולה להיות עילת תביעה חדשה ועצמאית.
 • אם הנתבע הגיש תביעה שכנגד, יצרף פקיד בית המשפט לכתב ההגנה הודעה לתובע, כי הוא מוזמן להגיש כתב הגנה בתוך 30 ימים מיום קבלת התביעה שכנגד.
 • את כתב ההגנה בצירוף הנספחים יש להגיש ב-3 עותקים.
 • ניתן להגיש את כתב ההגנה במזכירות בית המשפט הרלוונטית, באתר נט המשפט או באמצעות הדואר בלבד (אין לשלוח כתב הגנה בפקס).
 • אם בעקבות קריאת כתב ההגנה יהיו לתובע השגות שאינן מופיעות בכתב התביעה, ניתן להגיש "כתב תשובה לכתב הגנה" למזכירות בית המשפט במספר עותקים זהה לזה של כתב התביעה.

מועדים להגשת מסמכים בבית המשפט לתביעות קטנות

ההליך המועד המשך טיפול
הגשת כתב הגנה/כתב הגנה שכנגד בתוך 30 ימים מיום שהומצא כתב התביעה או כתב התביעה-שכנגד, לפי העניין
הגשת כתב תשובה בתוך 15 ימים מהיום בו הומצאה הבקשה עליה מבקשים להשיב
הגשת תשובה להודעת צד ג' בתוך 30 ימים מהיום בו הומצאה הודעה צד ג'
הגשת בקשה לביטול החלטה שניתנה שלא בפני בעל דין בתוך 30 ימים מיום שהומצאה לבעל הדין ההחלטה
הגשת ערעור על פסק דין או על החלטה בעניין בקשה לביטול החלטה שניתנה שלא בפני בעל דין בתוך 15 ימים מיום שניתן פסק הדין או ההחלטה, לפי העניין
ערעור על פסק דין בתוך 15 ימים מיום מתן פסק הדין, וניתן גם במועד מתן פסק הדין

החלטות חריגות בתביעה קטנה

 • הליך מקוצר לפי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט - ייתכן מקרה שבו השופט יציע לפסוק לפי סעיף 79(א) לחוק בתי המשפט. הסכמת הצדדים לפסיקה לפי סעיף 79(א) מסמיכה את השופט לפעול לפי שיקול דעתו והמסמכים בתיק ולפסוק שלא בנוכחות הצדדים וללא הנמקה בתיק. יתרונו הגדול של הליך זה הוא בזמן הקצר יחסית עד למתן פסק הדין. אולם, במקרה שיש ספק בטיב ובעוצמת הראיות או בצדקת התביעה - כדאי להימנע מהליך זה. פסק הדין הנמסר בהתאם להליך זה הינו חלוט (סופי) ולא ניתן לערער עליו.
 • מחיקת תביעה - במקרה שתובע לא מגיע לדיון במועד שנקבע, תביעתו תימחק והוא יוכל להגישה שוב בתיק חדש.
 • פסק דין בהיעדר הגנה - במקרה שנתבע לא מגיש כתב הגנה בתוך 30 יום מיום שהוגש לו כתב תביעה, ניתן לעתור לבית המשפט בבקשה לקבל פסק דין בהיעדר הגנה. מתן פסק דין בהיעדר הגנה בבית המשפט לתביעות קטנות הוא נדיר אך לא בלתי אפשרי.
 • פסק דין בהיעדר התייצבות - במקרה שהנתבע לא מגיע לדיון, רשאי בית המשפט לתת פסק דין בהיעדר ובו בדרך כלל מתקבלת כל התביעה. הנתבע יכול בתוך 30 ימים לבקש לבטל את פסק הדין, אם יש לו סיבה מוצדקת להיעדרות מהדיון.

ייצוג בבית המשפט

 • ההליך בבית המשפט לתביעות קטנות אינו מצריך ידע משפטי. בעלי הדין נדרשים רק להציג בפני בית המשפט את המסמכים הרלוונטיים המאמתים את גרסתם.
 • לכן ככלל בבית המשפט לתביעות קטנות הצדדים מופיעים בעצמם ואינם מיוצגים על ידי עורכי דין או על ידי אנשים אחרים, מלבד המקרים הבאים:

ייצוג על ידי עורך דין

 • בכל אחד מהמקרים הבאים יכול עורך דין להופיע בבית המשפט לתביעות קטנות:
  • עורך הדין עצמו הוא צד לתביעה.
  • בית המשפט התיר ייצוג על-ידי עורך דין ונימק זאת (לשם כך יש לבקש מראש מבית המשפט לאפשר לאותו צד להיות מיוצג על ידי עורך הדין).
שימו לב
במקרים בהם התובע הוא עורך דין או שבית המשפט התיר לתובע ייצוג על ידי עורך דין, ייתכן שבית המשפט יעניק היתר ייצוג גם לצד שכנגד
הערת עריכה
* מבוסס על פס"ד רויטר נ' בניטה 1159/07
הערה מאת אורן ברקת (שיחה) 14:54, 19 ביוני 2020(IDT)

ייצוג על ידי אדם שאינו עורך דין

 • צד לתביעה קטנה יכול להיות מיוצג על ידי אדם אחר, וזאת אם ניתן לו ייפוי כוח, ואם ייפוי הכוח הוגש לבית המשפט ואושר.
 • בית המשפט לא יאשר ייצוג על-ידי מיופה כוח במקרים אלה:
  • האדם שמעוניינים למנות כמיופה כוח עוסק בקביעות בייצוג.
  • הייצוג נעשה עבור תמורה, כספית או אחרת.

ייצוג על ידי ארגון

 • בעל דין רשאי להיות מיוצג על ידי ארגון, ובלבד שיקבל אישור לכך מבית המשפט.
  • במקרה זה, ירשה בית המשפט גם לבעל הדין שכנגד להיות מיוצג על- ידי ארגון, אם הוא מעוניין בכך.

ערעור

 • לא ניתן לערער באופן אוטומטי ("ערעור בזכות") על פסק דין של בית המשפט לתביעות קטנות.
 • כדי לערער על פסק דין של בית המשפט לתביעות קטנות יש להגיש בקשת רשות ערעור (בר"ע) לבית המשפט המחוזי.
 • בקשת רשות ערעור יש להגיש לבית המשפט המחוזי תוך 15 ימים מיום מתן פסק הדין.
 • בעת הגשת הבקשה לערעור יש לשלם אגרה.

חשוב לדעת

 • ככלל, בית המשפט מוסמך לפסוק תשלום הוצאות משפט על הצד שהפסיד בתביעה.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים