שורה 29: שורה 29:
 
#בעל דין שקיבל רשות דיבור , יישא את דברו בעמידה, בטון מנומס, ללא הרמת קול, יביא את דברו לפני השופט ויענה , בנימוס, לשאלות השופט.
 
#בעל דין שקיבל רשות דיבור , יישא את דברו בעמידה, בטון מנומס, ללא הרמת קול, יביא את דברו לפני השופט ויענה , בנימוס, לשאלות השופט.
 
#בעת שבעל דין שקיבל את רשות הדיבור, נושא את דברו, אין להפריע לו, אין לקרוא קריאות ביניים ואין להתווכח עימו.
 
#בעת שבעל דין שקיבל את רשות הדיבור, נושא את דברו, אין להפריע לו, אין לקרוא קריאות ביניים ואין להתווכח עימו.
#אין להתקרב לדוכן השופט אלא לפי בקשת השופט.
+
#אין להתקרב לדוכן השופט, אלא לפי בקשת השופט.
 
#בסיום הדיון יש להמתין בסבלנות לקבלת פרוטוקול הדיון.
 
#בסיום הדיון יש להמתין בסבלנות לקבלת פרוטוקול הדיון.
 
#לאחר סיום הדיון וקבלת הפרוטוקול יש לעזוב את האולם בנחת ובשקט ולא להפריע לדיונים האחרים.
 
#לאחר סיום הדיון וקבלת הפרוטוקול יש לעזוב את האולם בנחת ובשקט ולא להפריע לדיונים האחרים.

גרסה מ־13:43, 4 במרץ 2012

תבנית:הליך/תחילת טור ימני

מעוניינים להגיש תביעה קטנה? להלן כמה הנחיות לגבי התהליך.

תבנית:הליך/סיום הקדמה


אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כלל האוכלוסייה

למי ואיך פונים

 • לאחר גיבוש כתב תביעה מגישים אותו למזכירות בתי המשפט לתביעות קטנות, הנמצאים בד"כ בבתי משפט השלום - לרשימה בתי המשפט הארצית.

שלבי ההליך

 1. יש למלא טופס כתב תביעה ולהגיש למזכירות בית משפט לתביעות קטנות . יש לצרף לכתב התביעה את כל החשבונות/קבלות/ראיות/תמונות וכד' שעליהן ביססתם את התביעה.
 2. בבית המשפט לתביעות קטנות יש לשלם "אגרת בי"מ " בגובה של 1% מסכום התביעה, אולם לא פחות מ- 50 ₪ (סכום זה משתנה מפעם לפעם לפי קביעת הנהלת בתי המשפט).
 3. מומלץ מאד להגיע לבית המשפט כשבוע לפני מועד משפטכם, לאולם השופט/ת האמור/ה לדון בעניינכם, לשבת בדיונים מספר שעות, ו"ללמוד" את השופט/ת, את דרישותיו/ה ואת דרכי ההתנהלות בבית משפט.
 4. לבית המשפט יש להופיע, אם כבעל דין או כקהל, בלבוש הולם המכבד את המעמד. אין להופיע בגופיות ו/או במכנסיים קצרים.
 5. בעת כניסת ויציאת שופט מאולם בית המשפט יש לעמוד עד שהשופט מתיר לשבת או עד שהשופט עזב לחלוטין את האולם.
 6. במידה והשופט מבקש מבעלי דין לצאת מהאולם כדי לנסות ולהתפשר ביניהם, יש לעזוב את האולם בנחת ובשקט ובסיום הניסיון הנ"ל לחזור בשקט. הודעה לשופט על תוצאות ניסיון ההתפשרות תהיה רק לאחר פנייה של השופט לבעלי הדין.
 7. התובעים יושבים תמיד בצד שמאל של אולם בית המשפט (צד ימין מנקודת מבטו של השופט). הנתבעים ו/או צדדים שלישיים יושבים תמיד בצד ימין של בית המשפט.
 8. בבית המשפט מותר לדבר אך ורק לאחר קבלת רשות מכבוד השופט. לקהל בבית המשפט אסור לדבר, אלא אם פנה אל מי מהם כבוד השופט.
 9. בעל דין שקיבל רשות דיבור , יישא את דברו בעמידה, בטון מנומס, ללא הרמת קול, יביא את דברו לפני השופט ויענה , בנימוס, לשאלות השופט.
 10. בעת שבעל דין שקיבל את רשות הדיבור, נושא את דברו, אין להפריע לו, אין לקרוא קריאות ביניים ואין להתווכח עימו.
 11. אין להתקרב לדוכן השופט, אלא לפי בקשת השופט.
 12. בסיום הדיון יש להמתין בסבלנות לקבלת פרוטוקול הדיון.
 13. לאחר סיום הדיון וקבלת הפרוטוקול יש לעזוב את האולם בנחת ובשקט ולא להפריע לדיונים האחרים.

ערעור

 • לנתבע/ת זכות להגשת כתב הגנה בתוך 15 יום מקבלת כתב התביעה.
 • קיראו היטב את כתב ההגנה ואם יש לכם השגות שאינן מופיעות בכתב התביעה ניתן להגיש "כתב תשובה לכתב הגנה" למזכירות בית המשפט במספר עותקים זהה לזה של כתב התביעה (סעיף 1).

חשוב לדעת

 • חשוב ביותר : הליך מקוצר לפי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט - יהיו מקרים שהשופט יציע לכם פסיקה לפי סעיף 79 (א) לחוק בתי המשפט . מה זה אומר ? בהסכמתכם להליך הנ"ל אתם מסמיכים את השופט לפעול לפי שיקול דעתו והמסמכים בתיק ולפסוק שלא בנוכחותכם וללא הנמקה בתיק. מתי זה טוב ? אם הראיות שלכם חזקות והצדק עומד לחלוטין לצידכם - כדאי להיענות לבקשת השופט כי זה מקצר את ההליך . אם יש לכם ספק כלשהו בראיות שהבאתם או בצידקתכם - כדאי להמנע מהליך זה. התוצאה של ההליך היא שאי אפשר לערער על פסק הדין ופסק הדין הוא חלוט (סופי).
 • התנהגות שאינה הולמת בבית המשפט עלולה להביא לפסיקת בזיון בית משפט כנגדכם דבר העלול להביא לפגיעה בהצגת תביעתכם ואף לקבלת קנס.
 • מחיקת תביעה - במידה ותובע לא מגיע לדיון במועד שנקבע , תביעתו תימחק והוא יוכל להגישה שוב בתיק חדש.
 • פסק דין בהעדר הגנה - במידה ונתבע לא מגיש כתב הגנה בתוך 15 יום מיום שהוגש לו כתב תביעה , ניתן לעתור לבית המשפט בבקשה לקבל פסק דין בהעדר הגנה. אמנם נדיר שבית משפט לתביעות קטנות יעתר לבקשה כזו אבל כבר היו מקרים.
 • פסק דין בהעדר - במידה והנתבע לא מגיע לדיון רשאי בית המשפט לתת פסק דין בהעדר ובו בד"כ מתקבלת כל התביעה. לנתבע יש 15 יום לבקש ביטול פסק דין אם יש לו סיבה מוצדקת להעדרות מהדיון.תבנית:הליך/סיום טור ימני תבנית:הליך/תחילת טור שמאלי תבנית:הליך/ראו גם תבנית:הליך/טפסים

תבנית:הליך/סיום טור שמאלי