שורה 1: שורה 1:
 
{{הליך/תחילת טור ימני}}
 
{{הליך/תחילת טור ימני}}
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  = מעוניינים להגיש תביעה קטנה? להלן כמה הנחיות לגבי התהליך.
+
| מידע  = תביעות בסכום של עד 32,700 (נכון לינואר 2012) ניתן להגיש לבית המשפט לתביעות קטנות או לבית משפט השלום.
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| חשוב  = <!-- דוגמה: חשוב לדעת -->
 
| חשוב  = <!-- דוגמה: חשוב לדעת -->
שורה 13: שורה 13:
  
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
*כלל האוכלוסייה
+
* כל אדם בישראל.
  
 
==למי ואיך פונים==
 
==למי ואיך פונים==
*לאחר גיבוש כתב תביעה מגישים אותו למזכירות בתי המשפט לתביעות קטנות, הנמצאים בד"כ בבתי משפט השלום - [http://elyon1.court.gov.il/heb/cv/fe_html_out/courts/details/Shalom.htm לרשימה בתי המשפט הארצית].
+
* לאחר גיבוש כתב תביעה מגישים אותו למזכירות בתי המשפט לתביעות קטנות, הנמצאים בד"כ בבתי משפט השלום - [http://elyon1.court.gov.il/heb/cv/fe_html_out/courts/details/Shalom.htm לרשימה בתי המשפט הארצית].
  
 
==שלבי ההליך==
 
==שלבי ההליך==
#יש למלא [http://elyon1.court.gov.il/heb/forms/tvia1.htm טופס כתב תביעה] ולהגיש למזכירות בית משפט לתביעות קטנות . יש לצרף לכתב התביעה את כל החשבונות/קבלות/ראיות/תמונות וכד' שעליהן ביססתם את התביעה.
+
* יש למלא [http://elyon1.court.gov.il/heb/forms/tvia1.htm טופס כתב תביעה] ולהגיש למזכירות בית משפט לתביעות קטנות.  
#בבית המשפט לתביעות קטנות יש לשלם "אגרת בי"מ " בגובה של 1% מסכום התביעה, אולם לא פחות מ- 50 ₪ (סכום זה משתנה מפעם לפעם לפי קביעת הנהלת בתי המשפט).
+
* לכתב התביעה יש לצרף את כל החשבונות/קבלות/ראיות/תמונות וכד' שעליהן מתבססת התביעה.
#'''מומלץ מאד''' להגיע לבית המשפט כשבוע לפני מועד משפטכם, לאולם השופטהאמור/ה לדון בעניינכם, לשבת בדיונים מספר שעות, ו"ללמוד" את השופט/ת, את דרישותיו/ה ואת דרכי ההתנהלות בבית משפט.
+
* בעת הגשת התביעה יש לשלם אגרת בימ"ש בגובה של 1% מסכום התביעה ובכל מקרה לא פחות מ- 50 ₪ (סכום זה משתנה מפעם לפעם לפי קביעת הנהלת בתי המשפט).
#לבית המשפט יש להופיע, אם כבעל דין או כקהל,  בלבוש הולם המכבד את המעמד. אין להופיע בגופיות ו/או במכנסיים קצרים.
+
* לנתבעזכות להגשת כתב הגנה בתוך 15 יום מקבלת כתב התביעה.  
#בעת כניסת ויציאת שופט מאולם בית המשפט יש לעמוד עד שהשופט מתיר לשבת או עד שהשופט עזב לחלוטין את האולם.
+
* לאחר קריאת כתב ההגנה ובמידה ומתעוררות עקב כך השגות שאינן מופיעות בכתב התביעה, ניתן להגיש "כתב תשובה לכתב הגנה" למזכירות בית המשפט במספר עותקים זהה לזה של כתב התביעה.
#במידה והשופט מבקש מבעלי דין לצאת מהאולם כדי לנסות ולהתפשר ביניהם, יש לעזוב את האולם בנחת ובשקט ובסיום הניסיון הנ"ל לחזור בשקט. הודעה לשופט על תוצאות ניסיון ההתפשרות תהיה רק לאחר פנייה של השופט לבעלי הדין.
 
#התובעים יושבים תמיד בצד שמאל של אולם בית המשפט (צד ימין מנקודת מבטו של השופט). הנתבעים ו/או צדדים שלישיים יושבים תמיד בצד ימין של בית המשפט.
 
#בבית המשפט מותר לדבר אך ורק לאחר קבלת רשות מכבוד השופט. לקהל בבית המשפט אסור לדבר, אלא אם פנה אל מי מהם כבוד השופט.
 
#בעל דין שקיבל רשות דיבור , יישא את דברו בעמידה, בטון מנומס, ללא הרמת קול, יביא את דברו לפני השופט ויענה , בנימוס, לשאלות השופט.
 
#בעת שבעל דין שקיבל את רשות הדיבור, נושא את דברו, אין להפריע לו, אין לקרוא קריאות ביניים ואין להתווכח עימו.
 
#אין להתקרב לדוכן השופט, אלא לפי בקשת השופט.
 
#בסיום הדיון יש להמתין בסבלנות לקבלת פרוטוקול הדיון.
 
#לאחר סיום הדיון וקבלת הפרוטוקול יש לעזוב את האולם בנחת ובשקט ולא להפריע לדיונים האחרים.
 
  
 
==ערעור==
 
==ערעור==
*לנתבע/ת זכות להגשת כתב הגנה בתוך 15 יום מקבלת כתב התביעה.  
+
 
קראו היטב את כתב ההגנה, ואם יש לכם השגות ש'''אינן מופיעות בכתב התביעה ''' ניתן להגיש "כתב תשובה לכתב הגנה" למזכירות בית המשפט במספר עותקים זהה לזה של כתב התביעה (סעיף 1).
+
==כללי התנהגות בבית המשפט==
 +
* במידה והדבר מתאפשר, מומלץ להגיע לבית המשפט כשבוע לפני המועד שנקבע לדיון בתביעה לאולם בו יושב השופט האמור לדון בה, לשבת בדיונים מספר שעות, ו"ללמוד" את השופט, את דרישותיו ואת דרכי ההתנהלות בבית משפט.
 +
* לבית המשפט יש להופיע, אם כבעל דין או כקהל,  בלבוש הולם המכבד את המעמד. אין להופיע בגופיות ו/או במכנסיים קצרים.
 +
* בעת כניסת ויציאת שופט מאולם בית המשפט יש לעמוד עד שהשופט מתיר לשבת או עד שהשופט עזב לחלוטין את האולם.
 +
* במידה והשופט מבקש מבעלי דין לצאת מהאולם כדי לנסות ולהתפשר ביניהם, יש לעזוב את האולם בנחת ובשקט ובסיום הניסיון הנ"ל לחזור בשקט. הודעה לשופט על תוצאות ניסיון ההתפשרות תהיה רק לאחר פנייה של השופט לבעלי הדין.
 +
* התובעים יושבים תמיד בצד שמאל של אולם בית המשפט (צד ימין מנקודת מבטו של השופט). הנתבעים ו/או צדדים שלישיים יושבים תמיד בצד ימין של בית המשפט.
 +
* בבית המשפט מותר לדבר אך ורק לאחר קבלת רשות מכבוד השופט. לקהל בבית המשפט אסור לדבר, אלא אם פנה אל מי מהם כבוד השופט.
 +
* בעל דין שקיבל רשות דיבור , יישא את דברו בעמידה, בטון מנומס, ללא הרמת קול, יביא את דברו לפני השופט ויענה , בנימוס, לשאלות השופט.
 +
* בעת שבעל דין שקיבל את רשות הדיבור, נושא את דברו, אין להפריע לו, אין לקרוא קריאות ביניים ואין להתווכח עימו.
 +
* אין להתקרב לדוכן השופט, אלא לפי בקשת השופט.
 +
* בסיום הדיון יש להמתין בסבלנות לקבלת פרוטוקול הדיון.
 +
* לאחר סיום הדיון וקבלת הפרוטוקול יש לעזוב את האולם בנחת ובשקט ולא להפריע לדיונים האחרים.
 +
 
  
 
==חשוב לדעת==
 
==חשוב לדעת==
*'''חשוב ביותר''' : הליך מקוצר לפי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט - יהיו מקרים שהשופט יציע לכם פסיקה לפי סעיף 79 (א) לחוק בתי המשפט . מה זה אומר ? בהסכמתכם להליך הנ"ל אתם מסמיכים את השופט לפעול לפי שיקול דעתו והמסמכים בתיק ולפסוק שלא בנוכחותכם וללא הנמקה בתיק. מתי זה טוב ? אם הראיות שלכם חזקות והצדק עומד לחלוטין לצדכם - כדאי להיענות לבקשת השופט כי זה מקצר את ההליך . אם יש לכם ספק כלשהו בראיות שהבאתם או בצדקתכם - כדאי להימנע מהליך זה. התוצאה של ההליך היא שאי אפשר לערער על פסק הדין ופסק הדין הוא חלוט (סופי).  
+
* הליך מקוצר לפי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט - ייתכן מקרה בו השופט יציע לפסוק לפי סעיף 79(א) לחוק בתי המשפט. הסכמת הצדדים לפסיקה לפי סעיף 79(א) מסמיכה את השופט לפעול לפי שיקול דעתו והמסמכים בתיק ולפסוק שלא בנוכחות הצדדים וללא הנמקה בתיק. יתרונו הגדול של הליך זה הוא בזמן הקצר יחסית עד למתן פסק הדין. אולם, במידה ויש ספק בטיב ובעוצמת הראיות או בצדקת התביעה - כדאי להימנע מהליך זה. פסק הדין הנמסר בהתאם להליך זה הינו חלוט (סופי) ולא ניתן לערער עליו.  
*התנהגות שאינה הולמת בבית המשפט עלולה להביא לפסיקת '''ביזיון בית משפט''' כנגדכם דבר העלול להביא לפגיעה בהצגת תביעתכם ואף לקבלת קנס.
+
* התנהגות שאינה הולמת בבית המשפט עלולה להביא לפסיקת '''ביזיון בית משפט''', ועלולה לפגוע בהצגת התביעה ואף לקבלת קנס.
*מחיקת תביעה - במידה שתובע לא מגיע לדיון במועד שנקבע , תביעתו תימחק והוא יוכל להגישה שוב בתיק חדש.
+
* מחיקת תביעה - במידה שתובע לא מגיע לדיון במועד שנקבע, תביעתו תימחק והוא יוכל להגישה שוב בתיק חדש.
*פסק דין בהיעדר הגנה - במידה שנתבע לא מגיש כתב הגנה בתוך 15 יום מיום שהוגש לו כתב תביעה , ניתן לעתור לבית המשפט בבקשה לקבל פסק דין בהיעדר הגנה. אמנם נדיר שבית משפט לתביעות קטנות ייעתר לבקשה כזו אבל כבר היו מקרים.
+
* פסק דין בהיעדר הגנה - במידה שנתבע לא מגיש כתב הגנה בתוך 15 יום מיום שהוגש לו כתב תביעה, ניתן לעתור לבית המשפט בבקשה לקבל פסק דין בהיעדר הגנה. מתן פסק דין בהעדר הגנה בבית המשפט לתביעות קטנות הינו נדיר אך לא בלתי אפשרי.
*פסק דין בהיעדר - במידה שהנתבע לא מגיע לדיון, רשאי בית המשפט לתת פסק דין בהיעדר ובו בד"כ מתקבלת כל התביעה. לנתבע יש 15 יום לבקש ביטול פסק דין, אם יש לו סיבה מוצדקת להיעדרות מהדיון.
+
*פסק דין בהיעדר התייצבות - במידה שהנתבע לא מגיע לדיון, רשאי בית המשפט לתת פסק דין בהיעדר ובו בד"כ מתקבלת כל התביעה. לנתבע יש 15 יום לבקש ביטול פסק דין, אם יש לו סיבה מוצדקת להיעדרות מהדיון.
 
 
 
<!--
 
<!--
 
== תקדימים משפטיים ==
 
== תקדימים משפטיים ==

גרסה מ־20:01, 4 במרץ 2012

תבנית:הליך/תחילת טור ימני

תביעות בסכום של עד 32,700 (נכון לינואר 2012) ניתן להגיש לבית המשפט לתביעות קטנות או לבית משפט השלום.
תבנית:הליך/סיום הקדמה


אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל אדם בישראל.

למי ואיך פונים

 • לאחר גיבוש כתב תביעה מגישים אותו למזכירות בתי המשפט לתביעות קטנות, הנמצאים בד"כ בבתי משפט השלום - לרשימה בתי המשפט הארצית.

שלבי ההליך

 • יש למלא טופס כתב תביעה ולהגיש למזכירות בית משפט לתביעות קטנות.
 • לכתב התביעה יש לצרף את כל החשבונות/קבלות/ראיות/תמונות וכד' שעליהן מתבססת התביעה.
 • בעת הגשת התביעה יש לשלם אגרת בימ"ש בגובה של 1% מסכום התביעה ובכל מקרה לא פחות מ- 50 ₪ (סכום זה משתנה מפעם לפעם לפי קביעת הנהלת בתי המשפט).
 • לנתבע/ת זכות להגשת כתב הגנה בתוך 15 יום מקבלת כתב התביעה.
 • לאחר קריאת כתב ההגנה ובמידה ומתעוררות עקב כך השגות שאינן מופיעות בכתב התביעה, ניתן להגיש "כתב תשובה לכתב הגנה" למזכירות בית המשפט במספר עותקים זהה לזה של כתב התביעה.

ערעור

כללי התנהגות בבית המשפט

 • במידה והדבר מתאפשר, מומלץ להגיע לבית המשפט כשבוע לפני המועד שנקבע לדיון בתביעה לאולם בו יושב השופט האמור לדון בה, לשבת בדיונים מספר שעות, ו"ללמוד" את השופט, את דרישותיו ואת דרכי ההתנהלות בבית משפט.
 • לבית המשפט יש להופיע, אם כבעל דין או כקהל, בלבוש הולם המכבד את המעמד. אין להופיע בגופיות ו/או במכנסיים קצרים.
 • בעת כניסת ויציאת שופט מאולם בית המשפט יש לעמוד עד שהשופט מתיר לשבת או עד שהשופט עזב לחלוטין את האולם.
 • במידה והשופט מבקש מבעלי דין לצאת מהאולם כדי לנסות ולהתפשר ביניהם, יש לעזוב את האולם בנחת ובשקט ובסיום הניסיון הנ"ל לחזור בשקט. הודעה לשופט על תוצאות ניסיון ההתפשרות תהיה רק לאחר פנייה של השופט לבעלי הדין.
 • התובעים יושבים תמיד בצד שמאל של אולם בית המשפט (צד ימין מנקודת מבטו של השופט). הנתבעים ו/או צדדים שלישיים יושבים תמיד בצד ימין של בית המשפט.
 • בבית המשפט מותר לדבר אך ורק לאחר קבלת רשות מכבוד השופט. לקהל בבית המשפט אסור לדבר, אלא אם פנה אל מי מהם כבוד השופט.
 • בעל דין שקיבל רשות דיבור , יישא את דברו בעמידה, בטון מנומס, ללא הרמת קול, יביא את דברו לפני השופט ויענה , בנימוס, לשאלות השופט.
 • בעת שבעל דין שקיבל את רשות הדיבור, נושא את דברו, אין להפריע לו, אין לקרוא קריאות ביניים ואין להתווכח עימו.
 • אין להתקרב לדוכן השופט, אלא לפי בקשת השופט.
 • בסיום הדיון יש להמתין בסבלנות לקבלת פרוטוקול הדיון.
 • לאחר סיום הדיון וקבלת הפרוטוקול יש לעזוב את האולם בנחת ובשקט ולא להפריע לדיונים האחרים.


חשוב לדעת

 • הליך מקוצר לפי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט - ייתכן מקרה בו השופט יציע לפסוק לפי סעיף 79(א) לחוק בתי המשפט. הסכמת הצדדים לפסיקה לפי סעיף 79(א) מסמיכה את השופט לפעול לפי שיקול דעתו והמסמכים בתיק ולפסוק שלא בנוכחות הצדדים וללא הנמקה בתיק. יתרונו הגדול של הליך זה הוא בזמן הקצר יחסית עד למתן פסק הדין. אולם, במידה ויש ספק בטיב ובעוצמת הראיות או בצדקת התביעה - כדאי להימנע מהליך זה. פסק הדין הנמסר בהתאם להליך זה הינו חלוט (סופי) ולא ניתן לערער עליו.
 • התנהגות שאינה הולמת בבית המשפט עלולה להביא לפסיקת ביזיון בית משפט, ועלולה לפגוע בהצגת התביעה ואף לקבלת קנס.
 • מחיקת תביעה - במידה שתובע לא מגיע לדיון במועד שנקבע, תביעתו תימחק והוא יוכל להגישה שוב בתיק חדש.
 • פסק דין בהיעדר הגנה - במידה שנתבע לא מגיש כתב הגנה בתוך 15 יום מיום שהוגש לו כתב תביעה, ניתן לעתור לבית המשפט בבקשה לקבל פסק דין בהיעדר הגנה. מתן פסק דין בהעדר הגנה בבית המשפט לתביעות קטנות הינו נדיר אך לא בלתי אפשרי.
 • פסק דין בהיעדר התייצבות - במידה שהנתבע לא מגיע לדיון, רשאי בית המשפט לתת פסק דין בהיעדר ובו בד"כ מתקבלת כל התביעה. לנתבע יש 15 יום לבקש ביטול פסק דין, אם יש לו סיבה מוצדקת להיעדרות מהדיון.


תבנית:הליך/סיום טור ימני תבנית:הליך/תחילת טור שמאלי תבנית:הליך/ראו גם תבנית:הליך/טפסים

תבנית:הליך/סיום טור שמאלי