תבנית:הליך/תחילת טור ימני

מעוניינים להגיש תביעה קטנה? להלן כמה הנחיות לגבי התהליך.
תבנית:הליך/סיום הקדמה


אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כלל האוכלוסיה

למי ואיך פונים

 • לאחר גיבוש כתב תביעה מגישים אותו למזכירות בתי המשפט לתביעות קטנות, הנמצאים בד"כ בבתי משפט השלום - לרשימה בתי המשפט הארצית.

שלבי ההליך

 1. יש למלא טופס כתב תביעה ולהגיש למזכירות בית משפט לתביעות קטנות . יש לצרף לכתב התביעה את כל החשבונות/קבלות/ראיות/תמונות וכד' שעליהן ביססתם את התביעה.
 2. בבית המשפט לתביעות קטנות יש לשלם "אגרת בי"מ " בגובה של 1% מסכום התביעה אולם לא פחות מ 50 ₪ (סכום זה משתנה מפעם לפעם לפי קביעת הנהלת בתי המשפט)
 3. מומלץ מאד להגיע לבית המשפט כשבוע לפני מועד משפטכם, לאולם השופט/ת האמור/ה לדון בעינינכם, לשבת בדיונים מספר שעות ו"ללמוד" את השופט/ת, את דרישותיו ואת דרכי ההתנהלות בבית משפט.
 4. לבית המשפט יש להופיע, אם כבעל דין או כקהל, בלבוש הולם המכבד את המעמד. אין להופיע בגופיות ו/או במכנסיים קצרים.
 5. בעת כניסת ויציאת שופט מאולם בית המשפט יש לעמוד עד שהשופט מתיר לשבת או עד שהשופט עזב לחלוטין את האולם.
 6. במידה והשופט מבקש מבעלי דין לצאת מהאולם כדי לנסות ולהתפשר ביניהם, יש לעזוב את האולם בנחת ובשקט ובסיום הניסיון הנ"ל לחזור בשקט. הודעה לשופט על תוצאות ניסיון ההתפשרות תהיה רק לאחר פניה של השופט לבעלי הדין.
 7. התובעים ישבו תמיד בצד שמאל של אולם בית המשפט (צד ימין מנקודת מבטו של השופט). הנתבעים ו/או צדדים שלישיים יישבו תמיד בצד ימין של בית המשפט.
 8. בבית המשפט מותר לדבר אך ורק לאחר קבלת רשות מכבוד השופט. לקהל בבית המשפט אסור לדבר אלא אם פנה אל מי מהם כבוד השופט.
 9. בעל דין שקיבל רשות דיבור , יישא את דברו בעמידה, בטון מנומס, ללא הרמת קול, יביא את דברו לפני השופט ויענה , בנימוס, לשאלות השופט.
 10. בעת שבעל דין שקיבל את רשות הדיבור, נושא את דברו, אין להפריע לו, אין לקרוא קריאות ביניים ואין להתווכח עימו.
 11. אין להתקרב לדוכן השופט אלא לפי בקשת השופט.
 12. בסיום הדיון יש להמתין בסבלנות לקבלת פרוטוקול הדיון.
 13. לאחר סיום הדיון וקבלת הפרוטוקול יש לעזוב את האולם בנחת ובשקט ולא להפריע לדיונים האחרים.

ערעור

 • לנתבע/ת זכות להגשת כתב הגנה בתוך 30 יום מקבלת כתב התביעה.
 • קיראו היטב את כתב ההגנה ואם יש לכם השגות שאינן מופיעות בכתב התביעה ניתן להגיש "כתב תשובה לכתב הגנה" למזכירות בית המשפט במספר עותקים זהה לזה של כתב התביעה (סעיף 1).

חשוב לדעת

 • התנהגות שאינה הולמת בבית המשפט עלולה להביא לפסיקת בזיון בית משפט כנגדכם דבר העלול להביא לפגיעה בהצגת תביעתכם ואף לקבלת קנס.תבנית:הליך/סיום טור ימני תבנית:הליך/תחילת טור שמאלי תבנית:הליך/ראו גם תבנית:הליך/טפסים

תבנית:הליך/סיום טור שמאלי