מ (החלפת תחום התוכן הראשי ל"חובות")
שורה 83: שורה 83:
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:הליכים]]
 
[[קטגוריה:הליכים]]
 +
[[קטגוריה:חובות]]
 
[[קטגוריה: חדלות פירעון ושיקום כלכלי]]
 
[[קטגוריה: חדלות פירעון ושיקום כלכלי]]
 
[[קטגוריה: תעסוקה וזכויות עובדים]]
 
[[קטגוריה: תעסוקה וזכויות עובדים]]

גרסה מ־22:29, 19 בינואר 2020

הקדמה:

עובד שכיר, אשר ניתן למעסיקו צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל), רשאי להגיש תביעת חוב בגין כספים שלא שולמו לו על-ידי המעסיק כגון: שכר עבודה ופיצויי פיטורים
את תביעת החוב יש להגיש דרך האינטרנט אל המוסד לביטוח לאומי, ואין צורך בהגעה פיזית
הגשת תביעת החוב לא כרוכה בתשלום
למידע נוסף ראו תביעה לתשלום חוב שכר עבודה ופיצויי פיטורין באתר המוסד לביטוח לאומי
אזהרה
דף זה מתייחס להליכים שנפתחו אחרי 15.09.2019
למידע על הליכים שנפתחו לפני 15.09.2019 ראו פשיטת רגל וחדלות פירעון.
שימו לב! בשלב זה, המידע בדף זה הינו חלקי, מתעדכן באופן שוטף ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי.
הערת עריכה
כדאי לבדוק איך לשלב את הערך הזה בערך פיצויים לעובדים במקרה של פירוק או פשיטת רגל של מעסיק כי מסתבר שיש ערך אחד של הגשת התביעה ועוד אחד של הפיצויים, שבערך שלנו אין את הנושא של הפיצויים אלא רק של הגשת התביעה.
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 15:38, 13 בינואר 2020 (IST)

עובד שכיר, אשר נגד מעסיקו ניתן צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון (כונה בעבר "פשיטת רגל"/"פירוק חברה"), רשאי להגיש תביעת חוב בגין סכומים להם הוא זכאי בגין עבודתו, שלא שולמו לו, כגון: שכר עבודה ופיצויי פיטורים.

 • תביעת החוב מוגשת למוסד לביטוח לאומי.
הערת עריכה
האם תביעת חוב עובדים גם צריכים להגיש בתוך 6 חודשים?
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 16:43, 16 באוקטובר 2019 (IDT)

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

 • יש למלא טופס מקוון (אינטרנטי) לתביעת חוב עובדים באתר המוסד לביטוח לאומי.
 • יש לפעול על-פי ההוראות וההנחיות שבטופס ולוודא כי, בין היתר, צורפו:
  • מסמכים ואסמכתאות אודות החוב.
  • העתק המחאה (שיק) של התובע/העובד או אישור מהבנק על ניהול חשבון.
  • שלושה תלושי שכר אחרונים.
  • מכתב פיטורין.
  • אישור על גובה ההפקדות לפיצויי פיטורים (אם יש לעובד פטור חלקי או מלא ממס הכנסה- יש לצרף אישור מתאים).
  • ייפוי כח- חתום ומאומת על-ידי עורך-דין (רק במקרה שהתביעה מוגשת על-ידי מיופה כח).
הערת עריכה
האם צריך תצהיר? כמו בתביעת חוב "רגילה"?
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 16:09, 16 באוקטובר 2019 (IDT)
שימו לב
 • יש להזין בטופס תביעת החוב כתובת דוא"ל, אליה יישלחו אישורי שליחה וקבלה של טופס תביעת החוב.
 • יש לוודא כי בטופס מוזנים פרטים מדויקים של המעסיק ואת מספר תיק חדלות הפירעון, אותם ניתן לאתר במערכת איתור מידע על תיקי חדלות פירעון.
הערת עריכה
לבדוק פרוצדורה להגשה ידנית של טופס תביעת החוב
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 16:50, 16 באוקטובר 2019 (IDT)

שלבי ההליך

 • לאחר שליחת טופס תביעת החוב באופן תקין, תופיע על המסך הודעה על הצלחת תהליך השליחה.
 • לאחר מכן, תשלח לכתובת הדוא"ל שצוינה בטופס תביעת החוב הודעה על שליחת התביעה, בצירוף העתק של תביעת החוב (לא מדובר באישור על קליטת תביעת החוב).
 • טופס תביעת החוב יועבר למערכת של הממונה על הליכי חדלות פירעון (הכונס הרשמי) לצורך קליטתו והמשך טיפול.
 • לאחר קליטת טופס תביעת החוב במערכת הממונה, תישלח לכתובת הדוא"ל שצוינה בטופס, הודעה על קליטת התביעה בצירוף פרטיו של בעל התפקיד (הנאמן או המנהל המיוחד).
 • אם בעל התפקיד החליט לאשר את תביעת החוב, היא תועבר למוסד לביטוח לאומי (תחום זכויות עובדים) אשר יבחן אותה וישלם לעובד את הגמלה, ככל והוא זכאי לכך.
הערת עריכה
מה סכום הגמלה? איך זה מחושב? מה קורה אם הגורם המטפל לא אישר את התביעה? יכול להיות מצב שהמוסד לביטוח לאומי לא ישלם גמלה אם ימצא לאחר ה"בחינה" שלא עומדים בתנאים וכו'?
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 16:43, 16 באוקטובר 2019 (IDT)
הערת עריכה
האם ניתן לערער על החלטת בעל התפקיד? לאן? תוך כמה זמן? ומה קורה אם רוצים לערער על הקביעה של המוסד לביטוח לאומי?
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 16:43, 16 באוקטובר 2019 (IDT)

חשוב לדעת

 • הגשת תביעת החוב לא כרוכה בתשלום.
 • עובד "תושב שטחים" או עובד "תושב זר" נדרש לצרף לתביעה גם צילום תעודת זהות או דרכון וכן טופס לרישום נפש מלא וחתום.
 • אין צורך להגיש העתק מתביעת החוב לממונה על הליכי חדלות פירעון.
הערת עריכה
אם וכאשר ישוחרר פורטל פלסטינים, לעדכן את סיגל
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 12:37, 12 בדצמבר 2019 (IST)

גורם ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים