שורה 23: שורה 23:
  
 
==למי ואיך פונים==
 
==למי ואיך פונים==
* את התלונה יש להגיש בטופס הגשת תלונה על מוכר דירה.  
+
* את התלונה יש להגיש על גבי [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/tfasim/hm_tluna.pdf טופס הגשת תלונה על מוכר דירה].  
 
* את הטופס יש לשלוח בדואר לכתובת:  
 
* את הטופס יש לשלוח בדואר לכתובת:  
 
:* הממונה על חוק המכר  
 
:* הממונה על חוק המכר  
שורה 55: שורה 55:
 
* [http://www.moital.gov.il/NR/exeres/EC131824-4405-4CF4-820A-D9096121E8AD.htm חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ה-1974].  
 
* [http://www.moital.gov.il/NR/exeres/EC131824-4405-4CF4-820A-D9096121E8AD.htm חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ה-1974].  
 
* [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/laws_and_regulations/law_21.pdf תקנות המכר (דירות)(הבטחת השקעות של רוכשי דירות)(דיווח לממונה), התשס"ט- 2008].  
 
* [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/laws_and_regulations/law_21.pdf תקנות המכר (דירות)(הבטחת השקעות של רוכשי דירות)(דיווח לממונה), התשס"ט- 2008].  
 
+
<!--
 
== מקורות ==
 
== מקורות ==
<!--
 
 
* בסעיף זה יש להכניס רשימת מקורות לטקסט לצורך סימוכין ומתן קרדיט
 
* בסעיף זה יש להכניס רשימת מקורות לטקסט לצורך סימוכין ומתן קרדיט
 
-->
 
-->
שורה 69: שורה 68:
 
| [[דיור ושיכון]]
 
| [[דיור ושיכון]]
 
| [[חדש:מתן בטוחות לרוכש דירה מקבלן]]
 
| [[חדש:מתן בטוחות לרוכש דירה מקבלן]]
| [[מועדי תשלום עבור רכישת דירה חדשה לפי קצב התקדמות הבנייה]]
+
| [[חדש:שיעורי תשלום מקסימאליים ברכישת דירה חדשה לפי קצב התקדמות הבנייה]]
| [[הגשת תלונה לרשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון]]
+
| [[חדש:הגשת תלונה לרשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון]]
 
| [[צרכנות]]
 
| [[צרכנות]]
 
}}
 
}}
 
{{הליך/טפסים
 
{{הליך/טפסים
| 1 =  
+
| 1 = [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/tfasim/hm_tluna.pdf טופס הגשת תלונה על מוכר דירה]
 
| 2 =  
 
| 2 =  
 
| 3 =  
 
| 3 =  

גרסה מ־13:32, 11 באוקטובר 2013

תבנית:הליך/תחילת טור ימני

ניתן להגיש תלונה נגד קבלן שלא מסר בטוחה לקונה או שהפר חובות אחרות המפורטות בערך זה
ניתן להגיש את התלונה בעילום שם
ניתן לפנות במקביל גם לערכאות משפטיות אך יש חובה ליידע את הממונה על כך וייתכן שהטיפול בתלונה יופסק


תבנית:הליך/סיום הקדמה

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • רוכש דירה חדשה מקבלן רשאי להגיש לממונה על חוק המכר תלונה נגד קבלן בכל אחד מהמקרים הבאים:
 • הקבלן לא דיווח לממונה על מכירת דירה.
 • הקבלן מכר דירה לקונה מבלי שיידע אותו בכתב על זכויותיו להבטחת הכספים ששילם.
 • הקבלן לא מסר פנקס שוברים לקונה.
 • הקבלן קיבל סכום העולה על 7% ממחיר הדירה בלי להבטיח את כספי הרוכש באחת מחמש הדרכים המנויות בחוק.

למי ואיך פונים

 • הממונה על חוק המכר
 • קריית הממשלה במזרח ירושלים,
 • ת"ד 18110
 • ירושלים, מיקוד 9118002
 • הגשת התלונה יכולה להיעשות בעילום שם. אם המתלונן בוחר לציין את פרטיו האישיים הממונה מחויב לשמור אותם בסודיות.

שלבי ההליך

 • הפנייה תועבר לעיון ולבדיקה מעמיקה על ידי האחראי מטעם הממונה לפניות ציבור.
 • בתום הבדיקה ייקבע מהו הטיפול הראוי בתלונה: האם אכן יש צורך בהמשך הטיפול או שבשלב זה אין מקום לחשש מהפרת החוק.
 • המתלונן יקבל עדכון על החלטת הוועדה במהלך שלושים יום ממועד פנייתו.

חשוב לדעת

 • אין בטיפול בתלונה כדי למנוע מן המתלונן מלפנות לערכאות משפטיות (כגון: בתי משפט, בוררויות וכדומה).
 • הפנייה לערכאות מחייבת הודעה מיידית לממונה חוק המכר.
 • הפנייה לערכאות משפטיות יכולה לגרום להפסקת הטיפול בתלונה זו על ידי הממונה.
 • הגשת התלונה יכולה להיעשות בעילום שם. אם המתלונן בוחר לציין את פרטיו האישיים הממונה מחויב לשמור אותם בסודיות.

הרחבות ופרסומים

חוקים ותקנות

תבנית:הליך/סיום טור ימני תבנית:הליך/תחילת טור שמאלי תבנית:הליך/ראו גם תבנית:הליך/טפסים

תבנית:הליך/סיום טור שמאלי