שורה 1: שורה 1:
 
{{הליך/תחילת טור ימני}}
 
{{הליך/תחילת טור ימני}}
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  = ניתן להגיש תלונה נגד קבלן שלא מסר [[חדש:מתן בטוחות לרוכש דירה מקבלן|בטוחה לקונה]] או שהפר חובות אחרות המפורטות בערך זה
+
| מידע  = ניתן להגיש תלונה נגד קבלן שלא מסר [[מתן בטוחות לרוכש דירה מקבלן|בטוחה לקונה]] או שהפר חובות אחרות החלות עליו
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
| חשוב  = ניתן להגיש את התלונה בעילום שם
+
| חשוב  = את התלונה ניתן להגיש בעילום שם
| חשוב2 = ניתן לפנות במקביל גם לערכאות משפטיות אך יש חובה ליידע את הממונה על כך וייתכן שהטיפול בתלונה יופסק
+
| חשוב2 = במקביל להגשת התלונה, ניתן לפנות גם לערכאות משפטיות אך יש חובה ליידע את הממונה על כך וייתכן שהטיפול בתלונה יופסק
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = למידע נוסף ראו [http://www.moch.gov.il/beniyya_hadasha/hagana_al_rochshey_dirot/Pages/hamadrich_lerochesh_dira.aspx אתר משרד הבינוי והשיכון]
+
| ממשל  = למידע נוסף ראו ב[http://www.moch.gov.il/beniyya_hadasha/hagana_al_rochshey_dirot/Pages/hamadrich_lerochesh_dira.aspx אתר משרד הבינוי והשיכון]
 
}}<!-- סדר הפרמטרים קובע את סדר הצגת הדגשים בדף. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
 
}}<!-- סדר הפרמטרים קובע את סדר הצגת הדגשים בדף. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
  
שורה 13: שורה 13:
  
 
{{הליך/סיום הקדמה}} <!-- תבנית זו דואגת לכך שהכותרת הבאה בתור תתחיל רק מתחת לתוכן העניינים-->
 
{{הליך/סיום הקדמה}} <!-- תבנית זו דואגת לכך שהכותרת הבאה בתור תתחיל רק מתחת לתוכן העניינים-->
* משרד הבינוי והשיכון הקים מערך לקליטת תלונות על מוכרי דירות ולטיפול בהן, בכל הקשור לחובות של הקבלן על פי [http://www.moital.gov.il/NR/exeres/EC131824-4405-4CF4-820A-D9096121E8AD.htm חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ה-1974] ועל פי [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/laws_and_regulations/law_21.pdf תקנות המכר (דירות)(הבטחת השקעות של רוכשי דירות)(דיווח לממונה), התשס"ט- 2008].  
+
* משרד הבינוי והשיכון הקים מערך לקליטת תלונות על מוכרי דירות ולטיפול בהן, בכל הקשור לחובות של הקבלן על-פי חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), ועל-פי תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (דיווח לממונה).
  
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
שורה 20: שורה 20:
 
:* הקבלן מכר דירה לקונה מבלי שיידע אותו בכתב על זכויותיו להבטחת הכספים ששילם.
 
:* הקבלן מכר דירה לקונה מבלי שיידע אותו בכתב על זכויותיו להבטחת הכספים ששילם.
 
:* הקבלן לא מסר פנקס שוברים לקונה.
 
:* הקבלן לא מסר פנקס שוברים לקונה.
:* הקבלן קיבל סכום העולה על 7% ממחיר הדירה בלי [[חדש:מתן בטוחות לרוכש דירה מקבלן|להבטיח את כספי הרוכש]] באחת מחמש הדרכים המנויות בחוק.
+
:* הקבלן קיבל סכום העולה על 7% ממחיר הדירה בלי [[מתן בטוחות לרוכש דירה מקבלן|להבטיח את כספי הרוכש]] (באחת מחמש הדרכים שנקבעו בחוק).
  
 
==למי ואיך פונים==
 
==למי ואיך פונים==
שורה 46: שורה 46:
 
<!--
 
<!--
 
== פסקי דין ==
 
== פסקי דין ==
 
* רשימת פסקי דין המשפיעים על ההליך
 
 
-->
 
-->
  
שורה 53: שורה 51:
 
* מדריך משרד הבינוי והשיכון [http://www.moch.gov.il/beniyya_hadasha/hagana_al_rochshey_dirot/Pages/hamadrich_lerochesh_dira.aspx '''לרוכשי דירה מקבלן'''].
 
* מדריך משרד הבינוי והשיכון [http://www.moch.gov.il/beniyya_hadasha/hagana_al_rochshey_dirot/Pages/hamadrich_lerochesh_dira.aspx '''לרוכשי דירה מקבלן'''].
 
==חוקים ותקנות==
 
==חוקים ותקנות==
* [http://www.moital.gov.il/NR/exeres/EC131824-4405-4CF4-820A-D9096121E8AD.htm חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ה-1974].  
+
* [http://www.nevo.co.il/law_html/law01/240_006.htm חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל"ה-1974] (באתר נבו).
* [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/laws_and_regulations/law_21.pdf תקנות המכר (דירות)(הבטחת השקעות של רוכשי דירות)(דיווח לממונה), התשס"ט- 2008].  
+
* [http://www.nevo.co.il/law_html/law01/500_040.htm תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (דיווח לממונה), תשס"ט-2008] (באתר נבו).
 
<!--
 
<!--
 
== מקורות ==
 
== מקורות ==
שורה 67: שורה 65:
 
{{הליך/ראו גם  
 
{{הליך/ראו גם  
 
| [[דיור ושיכון]]
 
| [[דיור ושיכון]]
| [[חדש:מתן בטוחות לרוכש דירה מקבלן]]
+
| [[מתן בטוחות לרוכש דירה מקבלן]]
| [[חדש:שיעורי תשלום מקסימאליים ברכישת דירה חדשה לפי קצב התקדמות הבנייה]]
+
| [[שיעורי תשלום מקסימאליים ברכישת דירה חדשה לפי קצב התקדמות הבנייה]]
| [[חדש:הגשת תלונה לרשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון]]
+
| [[הגשת תלונה לרשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון]]
 
| [[צרכנות]]
 
| [[צרכנות]]
 
}}
 
}}
שורה 83: שורה 81:
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:הליכים]]
 
[[קטגוריה:הליכים]]
 +
[[קטגוריה:דיור ושיכון]]
 +
[[קטגוריה:רכישת דירה]]
 +
[[קטגוריה:משכנתא]]

גרסה מ־20:50, 31 באוקטובר 2013

תבנית:הליך/תחילת טור ימני

ניתן להגיש תלונה נגד קבלן שלא מסר בטוחה לקונה או שהפר חובות אחרות החלות עליו
את התלונה ניתן להגיש בעילום שם
במקביל להגשת התלונה, ניתן לפנות גם לערכאות משפטיות אך יש חובה ליידע את הממונה על כך וייתכן שהטיפול בתלונה יופסק
למידע נוסף ראו באתר משרד הבינוי והשיכון


תבנית:הליך/סיום הקדמה

 • משרד הבינוי והשיכון הקים מערך לקליטת תלונות על מוכרי דירות ולטיפול בהן, בכל הקשור לחובות של הקבלן על-פי חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), ועל-פי תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (דיווח לממונה).

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • רוכש דירה חדשה מקבלן רשאי להגיש לממונה על חוק המכר תלונה נגד קבלן בכל אחד מהמקרים הבאים:
 • הקבלן לא דיווח לממונה על מכירת דירה.
 • הקבלן מכר דירה לקונה מבלי שיידע אותו בכתב על זכויותיו להבטחת הכספים ששילם.
 • הקבלן לא מסר פנקס שוברים לקונה.
 • הקבלן קיבל סכום העולה על 7% ממחיר הדירה בלי להבטיח את כספי הרוכש (באחת מחמש הדרכים שנקבעו בחוק).

למי ואיך פונים

 • הממונה על חוק המכר
 • קריית הממשלה במזרח ירושלים,
 • ת"ד 18110
 • ירושלים, מיקוד 9118002
 • הגשת התלונה יכולה להיעשות בעילום שם. אם המתלונן בוחר לציין את פרטיו האישיים הממונה מחויב לשמור אותם בסודיות.

שלבי ההליך

 • הפנייה תועבר לעיון ולבדיקה מעמיקה על ידי האחראי מטעם הממונה לפניות ציבור.
 • בתום הבדיקה ייקבע מהו הטיפול הראוי בתלונה: האם אכן יש צורך בהמשך הטיפול או שבשלב זה אין מקום לחשש מהפרת החוק.
 • המתלונן יקבל עדכון על החלטת הוועדה במהלך שלושים יום ממועד פנייתו.

חשוב לדעת

 • אין בטיפול בתלונה כדי למנוע מן המתלונן מלפנות לערכאות משפטיות (כגון: בתי משפט, בוררויות וכדומה).
 • הפנייה לערכאות מחייבת הודעה מיידית לממונה חוק המכר.
 • הפנייה לערכאות משפטיות יכולה לגרום להפסקת הטיפול בתלונה זו על ידי הממונה.
 • הגשת התלונה יכולה להיעשות בעילום שם. אם המתלונן בוחר לציין את פרטיו האישיים הממונה מחויב לשמור אותם בסודיות.

הרחבות ופרסומים

חוקים ותקנות

תבנית:הליך/סיום טור ימני תבנית:הליך/תחילת טור שמאלי תבנית:הליך/ראו גם תבנית:הליך/טפסים

תבנית:הליך/סיום טור שמאלי