מ (החלפת טקסט – "<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!--> ==endarticle== <!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->" ב־"<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לג�)
מ (טיפול בהטמעת כותרת שכוללת שתופסת בטעות גם את תבנית "הצגת מוקדי שירות")
 
(32 גרסאות ביניים של 7 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
{{זכות/תחילת טור ימני}}
+
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|הליך}}
 +
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  = ניתן להגיש תלונה לנציב קבילות הציבור למקצועות רפואיים בכל מקרה של חשש ל[[רשלנות רפואית]] לכאורה בטיפול בבית החולים או בקהילה, במסגרת הרפואה הציבורית והרפואה הפרטית.
+
| מידע  = במקרים שבהם עולה חשש להתנהגות שאינה אתית או לחריגה מסטנדרט מקצועי סביר במסגרת הרפואה הציבורית והפרטית, ניתן להגיש תלונה לנציב קבילות הציבור למקצועות רפואיים
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| חשוב  =  
 
| חשוב  =  
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = <!-- קישור לגורם ממשל אחראי -->
+
| ממשל  = למידע נוסף, ראו ב[http://www.health.gov.il/UNITSOFFICE/HD/HQD/Pages/Public_Ombudsman_medical_professions.aspx אתר משרד הבריאות]
}}<!-- פרמטרים סטנדרטיים: מידע/איסור/חשוב/פיצוי/שאלה/ממשל. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
+
}}
 
+
}}
<!-- כאן יש להכניס הסבר כללי לגבי הזכות. -->
+
{{טפסים
 
+
| 1 =
במסגרת [[המחלקה לפניות הציבור במשרד הבריאות]], קיימת נציבות קבילות הציבור למקצועות רפואיים. נציב קבילות הציבור למקצועות רפואיים מטפל בתלונות בהן יש חשש ל[[רשלנות רפואית]] לכאורה ברפואה וברפואת שיניים. הנציב חוקר אירועי רשלנות בטיפול בבית החולים או בקהילה, במסגרת הרפואה הציבורית והרפואה הפרטית.  
+
| 2 =
 
+
| 3 =
תלונות כלפי יחס איש מקצוע הבריאות (רופא, אחות, פיזיותרפיסט, מרפא בעיסוק ועוד) מטופלות במחלקה הכללית של [[המחלקה לפניות הציבור במשרד הבריאות]].
+
}}
 
+
{{ראו גם
תלונות לניצב יכולות להיות מוגשות על ידי מי שחש כי נפגע מרשלנות רפואית או מי שקיבל יפוי כח מהנפגע לעשות זאת.
+
| [[רשלנות רפואית]]
 
+
| [[ערעור על אי קבלת שירות רפואי]]
{{זכות/סיום הקדמה}} <!-- תבנית זו דואגת לכך שהכותרת הבאה בתור תתחיל רק מתחת לתוכן העניינים -->
+
| [[בריאות ומחלות]]
 
+
| [[תלונות וערעורים]]
== מי זכאי? ==
+
}}
<!-- כאן יש להכניס פירוט לגבי הזכאים לקבלת הזכות. -->
+
{{עצם העניין/סיום}}
כלל המבוטחים בביטוח בריאות ממלכתי.
+
'''נציבות קבילות הציבור למקצועות רפואיים''' פועלת במסגרת [[המחלקה לפניות הציבור במשרד הבריאות]].
 
+
* נציב קבילות הציבור למקצועות רפואיים מטפל בתלונות שיש בהן חשש להתנהגות שאינה אתית או לחריגה מסטנדרט מקצועי סביר בטיפול בבית החולים או בקהילה, במסגרת הרפואה הציבורית והרפואה הפרטית.
== תהליך מימוש הזכות ==
+
* תלונות לגבי איכות הטיפול, יחס הצוות המקצועי (רופא, אחות, פיזיותרפיסט, מרפא בעיסוק ועוד), שעות קבלת השירות, זמינות הרופאים, תיאום בין גורמים שונים במערכת, נגישות השירות וכדומה. מטופלות במחלקה הכללית של [[המחלקה לפניות הציבור במשרד הבריאות]].
ניתן לפנות לנציב הקבילות הציבור למקצועות רפואיים בדרכים הבאות:
+
* למידע לגבי תלונות נגד אנשי מקצוע בתחום [[טיפולי שיניים|טיפולי השיניים]] ראו [[הגשת תלונה בתחום רפואת השיניים]].
 
 
:טלפון: 5400* (מוקד פניות טלפוני)
 
:פקס: 02-5655969
 
:דוא"ל:Call.habriut@moh.health.gov.il
 
:דואר: נציב קבילות הציבור למקצועות רפואיים, משרד הבריאות, רחוב רבקה 29, ירושלים, 93461
 
 
 
על הפנייה לכלול:
 
*פרטים מזהים של המתלונן והנפגע (אין הכרח שהמתלונן והנפגע יהיו אותו אדם),
 
*דרכי התקשרות לפונה (שם הפונה, כתובת דואר, טלפון- רצוי סלולרי וכתובת דוא"ל)
 
*פרטים מהותיים לגבי האירוע: הפגיעה, הנפגע, השתלשלות האירועים,  שמות אנשי הצוות המעורבים וכל פרט אחר שיכול לסייע בבירור התלונה.
 
*מסמכים רפואיים רלוונטיים
 
*אם הפונה איננו הנפגע עצמו - יפוי כוח מאת הנפגע כשיש חשש לחשיפת מידע  אישי או רגיש.
 
 
 
כחלק מבירור התלונה מועבר שם המתלונן לגוף/גורם עליו הוגשה התלונה. על פונה המעוניין לשמור על אנונימיות לציין זאת במפורש על גבי הבקשה.  
 
  
הפונה יקבל מענה ראשוני תוך שבועיים הכולל אישור קבלת הפנייה והסבר קצר על מועד משוער למענה.  
+
== אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים ==
 +
* כלל המבוטחים בביטוח בריאות ממלכתי.
 +
* את התלונה רשאי להגיש הנפגע עצמו או מי שקיבל ייפוי כוח מהנפגע לעשות זאת.
  
 +
== שלבי ההליך ==
 +
*ניתן לפנות לנציב הקבילות הציבור למקצועות רפואיים בדרכים הבאות:
 +
: טלפון: 5400* (מוקד פניות טלפוני)
 +
: פקס: 02-5655969
 +
: דוא"ל: [mailto:call.habriut@moh.health.gov.il call.habriut@moh.health.gov.il]
 +
: דואר: נציב קבילות הציבור למקצועות רפואיים, משרד הבריאות, רחוב ירמיהו 39, ת"ד 1176 ירושלים, מיקוד 9101002.
 +
* על הפנייה לכלול:
 +
** פרטים מזהים של המתלונן והנפגע (אין הכרח שהמתלונן והנפגע יהיו אותו אדם).
 +
** דרכי התקשרות לפונה - שם הפונה, כתובת דואר, טלפון (רצוי סלולרי) וכתובת דוא"ל.
 +
** פרטים מהותיים לגבי האירוע: הפגיעה, הנפגע, השתלשלות האירועים, שמות אנשי הצוות המעורבים וכל פרט אחר שיכול לסייע בבירור התלונה.
 +
** מסמכים רפואיים רלוונטיים.
 +
** אם הפונה איננו הנפגע עצמו - ייפוי כוח מאת הנפגע כשיש חשש לחשיפת מידע אישי או רגיש ו/או צו קיום ירושה.
 +
* כחלק מבירור התלונה מועבר שם המתלונן לגוף או הגורם שבגינו הוגשה התלונה. אם הפונה מעוניין לשמור על אנונימיות, יש לציין זאת במפורש על גבי הבקשה.
 +
* הפונה יקבל בתוך שבועיים מענה ראשוני הכולל אישור על קבלת הפנייה והסבר קצר על מועד משוער למענה.
 +
* אם הפנייה אינה בתחום הבדיקה של הנציב, תישלח לפונה הודעה על העברת התלונה לגורם מטפל אחר.
 +
* לאחר איסוף המידע המתייחס למקרה (למשל תיק רפואי) והעברת הפנייה לתגובת הגורם שנגדו הוגשה התלונה, יוחלט על אחד מאלה:
 +
** סיום הטיפול בפנייה ומתן מענה לפונה.
 +
** סיום הטיפול בתלונה והעברתה לגורם מטפל אחר.
 +
** המשך בירור מול הגורם שנגדו הוגשה התלונה.
 +
** קבלת חוות דעת ממומחה.
 +
** זימון הגורם שנגדו הוגשה התלונה ו/או הפונה לשיחות הבהרה.
 +
** הקמת ועדת בדיקה. ראו פרטים להלן.
 +
=== ועדת בדיקה לבירור תלונה לגבי טיפול רפואי ===
 +
* במקרה שהוחלט על מינוי ועדת בדיקה בעקבות תלונה שהוגשה, יינקטו הפעולות הבאות:
 +
** לגורמים הנבדקים תועבר הודעה לגבי הקמת הוועדה.
 +
** הוועדה תאתר מומחים בתחום הרלוונטי.
 +
** הוועדה תזמן עדים (הנפגע, בני משפחה וכדומה) ואנשי צוות רפואי, ותיידע את הצדדים לגבי זכאותם לייצוג משפטי.
 +
** שיחות הוועדה יירשמו או יוקלטו בפרוטוקול (יחד עם זאת, קיים חיסיון חלקי בהתאם ל[https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/133_001.htm#Seif19 סעיף 21 לחוק זכויות החולה]).
 +
** הוועדה תבחן את הנושא ותפיק דוח.
 +
** מסקנות הוועדה, יחד עם המלצות הנציב, תועברנה למנכ"ל משרד הבריאות לאישור, ולאחר מכן תועברנה לגורם שנגדו הוגשה התלונה ולמתלונן.
 +
** מסקנות הוועדה תועברנה ליישום אופרטיבי.
 
== חשוב לדעת ==
 
== חשוב לדעת ==
המחלקה לפניות הציבור במשרד הבריאות, לא מטפלת בנושאים הקשורים לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, כגון זכאות לקבלת טיפול או תרופה וכו'. בנושאים אלו, ניתן לפנות ל[[הגשת תלונה לנציבות קבילות הציבור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי|נציבות קבילות הציבור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי]].
+
*המחלקה לפניות הציבור במשרד הבריאות אינה מטפלת בנושאים הקשורים לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, כגון זכאות לקבלת טיפול או תרופה וכו'. בנושאים אלה ניתן לפנות ל[[הגשת תלונה לנציבות קבילות הציבור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי|נציבות קבילות הציבור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי]].
 
+
*המחלקה אינה מטפלת גם בתביעות כספיות בגין נזק שנגרם לציבור.
המחלקה גם לא מטפלת בתביעות כספיות בגין נזק שנגרם לציבור.
 
 
 
== תקדימים משפטיים ==
 
 
<!--
 
<!--
* רשימת תקדימים משפטיים המשפיעים על הזכות
+
== פסקי דין ==
 
-->
 
-->
 +
 +
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
  
 
== ארגוני סיוע ==
 
== ארגוני סיוע ==
<!--
+
* [[בריאות ומחלות/ארגוני סיוע|לרשימת ארגוני סיוע בתחום הבריאות]]
* יש להכניס כאן רשימת ארגונים מסייעים
+
 
* בצורת רשימה, כהפניות לדפיהם במערכת כל-זכות
 
-->
 
{{הטמעת כותרת|זכויות בריאות כלליות#ארגוני סיוע}}
 
 
== גורמי ממשל ==
 
== גורמי ממשל ==
<!--
+
* [[משרד הבריאות]]
* רשימת גורמי ממשל המסייעים במימוש הזכות
+
* [[המחלקה לפניות הציבור במשרד הבריאות]]
-->
 
*[[משרד הבריאות]]
 
*[[המחלקה לפניות הציבור במשרד הבריאות]]
 
== חוקים ותקנות ==
 
<!--
 
* רשימת חוקים ותקנות מכוחם מוקנית הזכות או משפיעים עליה
 
-->
 
[[חוק זכויות החולה]]
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
<!--
 
* רשימת הרחבות בנושא, למי שמעוניין לקרוא מעבר
 
-->
 
*[http://www.health.gov.il/Subjects/Patient_Safety/Public_Applications/Pages/Public_Ombudsman_medical_professions.aspx מידע על נציב קבילות הציבור למקצועות רפואיים באתר משרד הבריאות].
 
== מקורות ==
 
<!--
 
* בסעיף זה יש להכניס רשימת מקורות לטקסט לצורך סימוכין ומתן קרדיט
 
-->
 
 
 
המקור בערך זה נכתב ע"י [[ההסתדרות הרפואית בישראל|הר"י]]
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
 
==endarticle==
 
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
{{זכות/סיום טור ימני}}
 
 
 
{{זכות/תחילת טור שמאלי}}
 
 
 
{{זכות/ראו גם
 
| [[המחלקה לפניות הציבור במשרד הבריאות]]
 
| [[ערעור על אי קבלת שירות רפואי]]
 
| [[בריאות ומחלות]]
 
}}
 
{{זכות/חדשות
 
| 1 =
 
| 2 =
 
| 3 =
 
}}<!-- עד 3 ידיעות. כל ידיעה מועברת כפרמטר (ממוספר) נפרד. הפורמט המומלץ הוא תאריך מודגש ולאחריו קישור לידיעה. התיבה לא תוצג אם הפרמטרים יישארו ריקים -->
 
{{זכות/טפסים
 
| 1 =
 
| 2 =
 
| 3 =
 
}}<!-- רשימת טפסים למימוש הזכות. כל פרמטר מופיע בשורה משלו, כתבליט (בולט). התיבה לא תוצג אם הפרמטרים יישארו ריקים -->
 
 
 
{{זכות/סיום טור שמאלי}}
 
  
 +
== חקיקה ונהלים ==
 +
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/133_001.htm#Seif19 סעיף 21 לחוק זכויות החולה]
  
 +
== תודות ==
 +
* המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי [[ההסתדרות הרפואית בישראל|הר"י]].
 +
==Metadata==
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
[[קטגוריה:זכויות]]
+
[[קטגוריה:הליכים]]
 +
[[קטגוריה:בריאות ומחלות]]
 
[[קטגוריה:רשלנות רפואית]]
 
[[קטגוריה:רשלנות רפואית]]
[[קטגוריה:בריאות ומחלות]]
 
 
[[קטגוריה:תלונות וערעורים]]
 
[[קטגוריה:תלונות וערעורים]]
 +
[[AR:تقديم شكوى إلى مفوض شكاوى الجمهور للمواضيع الطبية]]
 +
[[EN:Submitting a Complaint to the Medical Professions Ombudsman]]

גרסה אחרונה מ־01:14, 20 בפברואר 2019

הקדמה:

במקרים שבהם עולה חשש להתנהגות שאינה אתית או לחריגה מסטנדרט מקצועי סביר במסגרת הרפואה הציבורית והפרטית, ניתן להגיש תלונה לנציב קבילות הציבור למקצועות רפואיים
למידע נוסף, ראו באתר משרד הבריאות


נציבות קבילות הציבור למקצועות רפואיים פועלת במסגרת המחלקה לפניות הציבור במשרד הבריאות.

 • נציב קבילות הציבור למקצועות רפואיים מטפל בתלונות שיש בהן חשש להתנהגות שאינה אתית או לחריגה מסטנדרט מקצועי סביר בטיפול בבית החולים או בקהילה, במסגרת הרפואה הציבורית והרפואה הפרטית.
 • תלונות לגבי איכות הטיפול, יחס הצוות המקצועי (רופא, אחות, פיזיותרפיסט, מרפא בעיסוק ועוד), שעות קבלת השירות, זמינות הרופאים, תיאום בין גורמים שונים במערכת, נגישות השירות וכדומה. מטופלות במחלקה הכללית של המחלקה לפניות הציבור במשרד הבריאות.
 • למידע לגבי תלונות נגד אנשי מקצוע בתחום טיפולי השיניים ראו הגשת תלונה בתחום רפואת השיניים.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כלל המבוטחים בביטוח בריאות ממלכתי.
 • את התלונה רשאי להגיש הנפגע עצמו או מי שקיבל ייפוי כוח מהנפגע לעשות זאת.

שלבי ההליך

 • ניתן לפנות לנציב הקבילות הציבור למקצועות רפואיים בדרכים הבאות:
טלפון: 5400* (מוקד פניות טלפוני)
פקס: 02-5655969
דוא"ל: call.habriut@moh.health.gov.il
דואר: נציב קבילות הציבור למקצועות רפואיים, משרד הבריאות, רחוב ירמיהו 39, ת"ד 1176 ירושלים, מיקוד 9101002.
 • על הפנייה לכלול:
  • פרטים מזהים של המתלונן והנפגע (אין הכרח שהמתלונן והנפגע יהיו אותו אדם).
  • דרכי התקשרות לפונה - שם הפונה, כתובת דואר, טלפון (רצוי סלולרי) וכתובת דוא"ל.
  • פרטים מהותיים לגבי האירוע: הפגיעה, הנפגע, השתלשלות האירועים, שמות אנשי הצוות המעורבים וכל פרט אחר שיכול לסייע בבירור התלונה.
  • מסמכים רפואיים רלוונטיים.
  • אם הפונה איננו הנפגע עצמו - ייפוי כוח מאת הנפגע כשיש חשש לחשיפת מידע אישי או רגיש ו/או צו קיום ירושה.
 • כחלק מבירור התלונה מועבר שם המתלונן לגוף או הגורם שבגינו הוגשה התלונה. אם הפונה מעוניין לשמור על אנונימיות, יש לציין זאת במפורש על גבי הבקשה.
 • הפונה יקבל בתוך שבועיים מענה ראשוני הכולל אישור על קבלת הפנייה והסבר קצר על מועד משוער למענה.
 • אם הפנייה אינה בתחום הבדיקה של הנציב, תישלח לפונה הודעה על העברת התלונה לגורם מטפל אחר.
 • לאחר איסוף המידע המתייחס למקרה (למשל תיק רפואי) והעברת הפנייה לתגובת הגורם שנגדו הוגשה התלונה, יוחלט על אחד מאלה:
  • סיום הטיפול בפנייה ומתן מענה לפונה.
  • סיום הטיפול בתלונה והעברתה לגורם מטפל אחר.
  • המשך בירור מול הגורם שנגדו הוגשה התלונה.
  • קבלת חוות דעת ממומחה.
  • זימון הגורם שנגדו הוגשה התלונה ו/או הפונה לשיחות הבהרה.
  • הקמת ועדת בדיקה. ראו פרטים להלן.

ועדת בדיקה לבירור תלונה לגבי טיפול רפואי

 • במקרה שהוחלט על מינוי ועדת בדיקה בעקבות תלונה שהוגשה, יינקטו הפעולות הבאות:
  • לגורמים הנבדקים תועבר הודעה לגבי הקמת הוועדה.
  • הוועדה תאתר מומחים בתחום הרלוונטי.
  • הוועדה תזמן עדים (הנפגע, בני משפחה וכדומה) ואנשי צוות רפואי, ותיידע את הצדדים לגבי זכאותם לייצוג משפטי.
  • שיחות הוועדה יירשמו או יוקלטו בפרוטוקול (יחד עם זאת, קיים חיסיון חלקי בהתאם לסעיף 21 לחוק זכויות החולה).
  • הוועדה תבחן את הנושא ותפיק דוח.
  • מסקנות הוועדה, יחד עם המלצות הנציב, תועברנה למנכ"ל משרד הבריאות לאישור, ולאחר מכן תועברנה לגורם שנגדו הוגשה התלונה ולמתלונן.
  • מסקנות הוועדה תועברנה ליישום אופרטיבי.

חשוב לדעת

 • המחלקה לפניות הציבור במשרד הבריאות אינה מטפלת בנושאים הקשורים לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, כגון זכאות לקבלת טיפול או תרופה וכו'. בנושאים אלה ניתן לפנות לנציבות קבילות הציבור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי.
 • המחלקה אינה מטפלת גם בתביעות כספיות בגין נזק שנגרם לציבור.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י.