מ (העברת תחום התוכן הראשי מקטגוריה לתבנית)
 
(29 גרסאות ביניים של 10 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
{{הליך/תחילת טור ימני}}
+
{{עצם העניין}}
 +
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  = ניתן להגיש תלונה נגד קבלן במקרים של הפרת חוזה המכר או במקרים של אי תיקון ליקויים בתקופות הבדק ובתקופת האחריות
+
| מידע  = ניתן להגיש תלונה לרשם הקבלנים נגד קבלן במקרים של הפרת חוזה המכר או במקרים של אי תיקון ליקויים בתקופות הבדק ובתקופת האחריות
| איסור = רשם הקבלנים אינו מטפל במחלוקת כספיות בין הצדדים ובתלונות שבגינן הוגשו תביעות שנידונות בבית המשפט
+
| מידע2 = רשם הקבלנים אינו מטפל במחלוקת כספיות בין הצדדים ובתלונות שבגינן הוגשו תביעות שנידונות בבית המשפט
 
| חשוב  = התלונה מטופלת במישור המשמעתי ולא נועדה לפתור את הסכסוך בין הקבלן לדיירים או לרוכש הדירה
 
| חשוב  = התלונה מטופלת במישור המשמעתי ולא נועדה לפתור את הסכסוך בין הקבלן לדיירים או לרוכש הדירה
 
| חשוב2 = לפני הגשת התלונה יש לפנות אל הקבלן בדרישה לתיקון הליקויים או ההפרות
 
| חשוב2 = לפני הגשת התלונה יש לפנות אל הקבלן בדרישה לתיקון הליקויים או ההפרות
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = למידע נוסף ראו [http://www.moch.gov.il/rasham_hakablanim/Pages/hagashat_teluna.aspx אתר משרד הבינוי והשיכון]
+
| ממשל  = למידע נוסף ראו ב[http://www.moch.gov.il/rasham_hakablanim/Pages/hagashat_teluna.aspx אתר משרד הבינוי והשיכון]
}}<!-- סדר הפרמטרים קובע את סדר הצגת הדגשים בדף. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
+
}}
 +
}}
 +
{{טפסים
 +
| 1 = [https://www.gov.il/BlobFolder/service/complaint-about-constractor/he/documents_tfasim_rk_tluna.pdf טופס תלונה נגד קבלן]
 +
| 2 =
 +
| 3 =
 +
}}
 +
{{ראו גם
 +
| [[דיור ושיכון]]
 +
| [[אחריות קבלן לליקויים בדירה חדשה]]
 +
| [[הגשת תלונה לממונה על חוק המכר בגין אי קבלת בטוחה מקבלן]]
 +
| [[מתן בטוחות לרוכש דירה מקבלן]]
 +
| [[צרכנות]]
 +
}}
 +
{{עצם העניין/סיום}}
 +
<!-- סדר הפרמטרים קובע את סדר הצגת הדגשים בדף. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
 +
רשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון מטפל בתלונות על קבלנים, הרשומים בפנקס הקבלנים, בנושאים הנדסיים טכניים (כגון: ליקויי בנייה, רטיבות ואי-השלמת עבודות) או בנושאים של הפרת החוזה:
 +
* תלונות שהוגשו במהלך תקופת הבדק בגין עבודות לקויות שביצע הקבלן הרשום לפי חוק המכר (דירות), או לפי תקופת הבדק הקבועה בהסכם המכר או בפסק דין שלפיו הקבלן עבר על הנוהג המקובל.
 +
* תלונות שנושאן הפרה מעשית של המוסכם בחוזה בין הקבלן לבין מקבל שירותי הבנייה, כגון: איחור במסירת הדירה, אי-רישום בטאבו או אי-ביצוע המובטח במפרט הטכני.
  
<!-- כאן יש להכניס הקדמה קצרה לגבי ההליך ומטרתו. -->
 
{{הליך/סיום הקדמה}} <!-- תבנית זו דואגת לכך שהכותרת הבאה בתור תתחיל רק מתחת לתוכן העניינים-->
 
* רשם הקבלנים ב[[משרד הבינוי והשיכון]] מטפל בתלונות על קבלנים, הרשומים בפנקס הקבלנים, בנושאים הנדסיים טכניים (כגון: ליקויי בנייה, רטיבות ואי-השלמת עבודות) או בנושאים של הפרת החוזה:
 
:* תלונות שהוגשו במהלך תקופת הבדק בגין עבודות לקויות שביצע הקבלן הרשום לפי חוק המכר (דירות), או לפי תקופת הבדק הקבועה בהסכם המכר או בפסק דין שלפיו הקבלן עבר על הנוהג המקובל.
 
:* תלונות שנושאן הפרה מעשית של המוסכם בחוזה בין הקבלן לבין מקבל שירותי הבנייה, כגון: איחור במסירת הדירה, אי-רישום בטאבו או אי-ביצוע המובטח במפרט הטכני.
 
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
* רשאי להגיש תלונה אדם שרכש דירה חדשה מקבלן בתנאי שהקבלן רשום בפנקס הקבלנים.
+
* את התלונה רשאי להגיש אדם שרכש דירה חדשה מקבלן בתנאי שהקבלן רשום בפנקס הקבלנים.
 
:* תלונה ביחס לדירה תוגש אך ורק על ידי בעל הנכס.
 
:* תלונה ביחס לדירה תוגש אך ורק על ידי בעל הנכס.
 
:* תלונה ביחס לרכוש המשותף תוגש אך ורק על ידי ועד הבית שנבחר לתפקיד בהתאם לתקנון הבית המשותף.
 
:* תלונה ביחס לרכוש המשותף תוגש אך ורק על ידי ועד הבית שנבחר לתפקיד בהתאם לתקנון הבית המשותף.
* לפני הגשת התלונה יש לפנות בכתב אל הקבלן, ורק אם הקבלן לא טיפל בפנייה לשביעות רצון הקונה, ניתן לפנות בתלונה לרשם הקבלנים.
+
* '''לפני הגשת התלונה יש לפנות בכתב אל הקבלן, ורק אם הקבלן לא טיפל בפנייה לשביעות רצון הקונה, ניתן לפנות בתלונה לרשם הקבלנים.'''
 +
 
 
==למי ואיך פונים==
 
==למי ואיך פונים==
* יש להגיש תלונה אך ורק לאחר פנייה בכתב אל הקבלן בנושא התלונה.
+
* אם הקבלן לא השיב לפניית הקונה או לא טיפל בפנייה לשביעות רצון הקונה ניתן להגיש את התלונה לרשם הקבלנים.
 +
* התלונה תוגש על גבי [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/tfasim/rk_tluna.pdf טופס תלונה נגד קבלן].
 
:* תלונה ביחס לדירה תוגש אך ורק על ידי בעל הנכס.
 
:* תלונה ביחס לדירה תוגש אך ורק על ידי בעל הנכס.
 
:* תלונה ביחס לרכוש המשותף תוגש אך ורק על ידי ועד הבית שנבחר לתפקיד בהתאם לתקנון הבית המשותף.
 
:* תלונה ביחס לרכוש המשותף תוגש אך ורק על ידי ועד הבית שנבחר לתפקיד בהתאם לתקנון הבית המשותף.
* התלונה תוגש על גבי [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/tfasim/rk_tluna.pdf טופס תלונה נגד קבלן].
 
 
* יש לצרף כל מידע הקשור לנושא התלונה או המוכיח את נכונותה, למשל:  
 
* יש לצרף כל מידע הקשור לנושא התלונה או המוכיח את נכונותה, למשל:  
:* חוות דעת מהנדס,
+
:* חוות דעת מהנדס.
:* פסק דין,
+
:* פסק דין.
:* העתק חוזה,
+
:* העתק חוזה.
:* העתק מפרט טכני,
+
:* העתק מפרט טכני.
:* העתק תוכנית בנייה,
+
:* העתק תוכנית בנייה.
 
:* העתקים מן ההתכתבות בנושא התלונה בין המתלונן לבין הקבלן.
 
:* העתקים מן ההתכתבות בנושא התלונה בין המתלונן לבין הקבלן.
* את טופס התלונה והנספחים יש לשלוח '''בדואר רשום''' לכתובת: משרד הבינוי והשיכון, רשם הקבלנים, ת"ד 18110, ירושלים 9118002;
+
* את טופס התלונה והנספחים יש לשלוח '''בדואר רשום''' לכתובת: משרד הבינוי והשיכון, רשם הקבלנים, ת"ד 18110, ירושלים 9118002.
* מומלץ להשאיר בידי הקונה העתק התלונה.
+
* מומלץ לשמור העתק מהתלונה.
 
* כדאי להסתייע בניסוח התלונה בבעל מקצוע מתאים: באיש הנדסה בעניין תלונות טכנולוגיות ובמומחה למשפט בעניין הפרת הסכם.
 
* כדאי להסתייע בניסוח התלונה בבעל מקצוע מתאים: באיש הנדסה בעניין תלונות טכנולוגיות ובמומחה למשפט בעניין הפרת הסכם.
 
<!--
 
<!--
 
==שלבי ההליך==
 
==שלבי ההליך==
פירוט מלא של שלבי ההליך, מתחילתו ועד סופו. כמובן שמקטע זה הוא עיקר התוכן בערך, ועשוי להיות מחולק לתתי-שלבים רבים (ולכן כמובן לתתי-כותרות). -->
 
<!--
 
 
==ערעור==
 
==ערעור==
האם יש אופציה לערעור על תוצאות ההליך? ציינו זאת כאן, ופרטו כיצד. -->
+
-->
  
 
==חשוב לדעת==
 
==חשוב לדעת==
שורה 50: שורה 63:
 
* הרשם אינו מטפל בתלונות בגינן הוגשו תביעות אשר נידונות בבתי המשפט.
 
* הרשם אינו מטפל בתלונות בגינן הוגשו תביעות אשר נידונות בבתי המשפט.
 
* רוכש דירה המעוניין לכפות על קבלן תיקון של ליקוי או לקבל ממנו פיצוי כספי, יכול לעשות זאת באמצעות הגשת תביעה לבית המשפט.
 
* רוכש דירה המעוניין לכפות על קבלן תיקון של ליקוי או לקבל ממנו פיצוי כספי, יכול לעשות זאת באמצעות הגשת תביעה לבית המשפט.
 +
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
 
<!--
 
<!--
 +
 
== פסקי דין ==
 
== פסקי דין ==
 
* רשימת פסקי דין המשפיעים על ההליך
 
* רשימת פסקי דין המשפיעים על ההליך
 
-->
 
-->
 +
== חקיקה ונהלים ==
 +
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/P202K1_001.htm חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969] (באתר נבו).
 +
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/P202K1_030.htm תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (ערעור מהימנות והתנהגות בניגוד למקובל), תשמ"ט-1988] (באתר נבו).
 +
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/240_006.htm חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל"ה-1974] (באתר נבו).
  
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
* מדריך משרד הבינוי והשיכון [http://www.moch.gov.il/beniyya_hadasha/hagana_al_rochshey_dirot/Pages/hamadrich_lerochesh_dira.aspx '''לרוכשי דירה מקבלן'''].
+
* [https://www.gov.il/he/Departments/Guides/new_apartment_buyer המדריך לרוכש דירה חדשה מקבלן] באתר משרד הבינוי והשיכון  
* [http://www.moch.gov.il/rasham_hakablanim/Pages/hagashat_teluna.aspx הגשת תלונה נגד קבלן] באתר [[משרד הבינוי והשיכון]].
 
  
==חוקים ותקנות==
 
* [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/laws_and_regulations/law_01.pdf חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969].
 
* [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/laws_and_regulations/law_13.pdf תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (ערעור מהימנות והתנהגות בניגוד למקובל) התשמ"ט-1989].
 
* [http://www.moital.gov.il/NR/exeres/EC131824-4405-4CF4-820A-D9096121E8AD.htm חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ה-1974].
 
 
<!--
 
<!--
 
+
== תודות ==
== מקורות ==
 
* בסעיף זה יש להכניס רשימת מקורות לטקסט לצורך סימוכין ומתן קרדיט
 
 
-->
 
-->
 
+
==Metadata==
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
+
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
==endarticle==
+
{{מטא
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
+
|סוג ערך = הליכים
{{הליך/סיום טור ימני}}
+
|תחום תוכן = דיור ושיכון
{{הליך/תחילת טור שמאלי}}
 
{{הליך/ראו גם
 
| [[דיור ושיכון]]
 
| [[חדש:אחריות קבלן לליקויים בדירה חדשה]]
 
| [[הגשת תלונה לממונה על החוק המכר]]
 
| [[חדש:מתן בטוחות לרוכש דירה מקבלן]]
 
| [[צרכנות]]
 
 
}}
 
}}
{{הליך/טפסים
+
[[קטגוריה:רכישת דירה]]
| 1 = [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/tfasim/rk_tluna.pdf טופס תלונה נגד קבלן]
+
[[קטגוריה:משכנתא]]
| 2 =
+
[[קטגוריה:תלונות וערעורים]]
| 3 =
+
[[ar:تقديم شكوى إلى مسجل المقاولين في وزارة البناء والإسكان]]
}}<!-- רשימת טפסים למימוש ההליך. כל פרמטר מופיע בשורה משלו, כתבליט (בולט). התיבה לא תוצג אם הפרמטרים יישארו ריקים -->
 
 
 
{{הליך/סיום טור שמאלי}}
 
 
 
 
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:הליכים]]
 

גרסה אחרונה מ־17:18, 23 ביוני 2021

הקדמה:

ניתן להגיש תלונה לרשם הקבלנים נגד קבלן במקרים של הפרת חוזה המכר או במקרים של אי תיקון ליקויים בתקופות הבדק ובתקופת האחריות
רשם הקבלנים אינו מטפל במחלוקת כספיות בין הצדדים ובתלונות שבגינן הוגשו תביעות שנידונות בבית המשפט
התלונה מטופלת במישור המשמעתי ולא נועדה לפתור את הסכסוך בין הקבלן לדיירים או לרוכש הדירה
לפני הגשת התלונה יש לפנות אל הקבלן בדרישה לתיקון הליקויים או ההפרות
למידע נוסף ראו באתר משרד הבינוי והשיכון

רשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון מטפל בתלונות על קבלנים, הרשומים בפנקס הקבלנים, בנושאים הנדסיים טכניים (כגון: ליקויי בנייה, רטיבות ואי-השלמת עבודות) או בנושאים של הפרת החוזה:

 • תלונות שהוגשו במהלך תקופת הבדק בגין עבודות לקויות שביצע הקבלן הרשום לפי חוק המכר (דירות), או לפי תקופת הבדק הקבועה בהסכם המכר או בפסק דין שלפיו הקבלן עבר על הנוהג המקובל.
 • תלונות שנושאן הפרה מעשית של המוסכם בחוזה בין הקבלן לבין מקבל שירותי הבנייה, כגון: איחור במסירת הדירה, אי-רישום בטאבו או אי-ביצוע המובטח במפרט הטכני.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • את התלונה רשאי להגיש אדם שרכש דירה חדשה מקבלן בתנאי שהקבלן רשום בפנקס הקבלנים.
 • תלונה ביחס לדירה תוגש אך ורק על ידי בעל הנכס.
 • תלונה ביחס לרכוש המשותף תוגש אך ורק על ידי ועד הבית שנבחר לתפקיד בהתאם לתקנון הבית המשותף.
 • לפני הגשת התלונה יש לפנות בכתב אל הקבלן, ורק אם הקבלן לא טיפל בפנייה לשביעות רצון הקונה, ניתן לפנות בתלונה לרשם הקבלנים.

למי ואיך פונים

 • אם הקבלן לא השיב לפניית הקונה או לא טיפל בפנייה לשביעות רצון הקונה ניתן להגיש את התלונה לרשם הקבלנים.
 • התלונה תוגש על גבי טופס תלונה נגד קבלן.
 • תלונה ביחס לדירה תוגש אך ורק על ידי בעל הנכס.
 • תלונה ביחס לרכוש המשותף תוגש אך ורק על ידי ועד הבית שנבחר לתפקיד בהתאם לתקנון הבית המשותף.
 • יש לצרף כל מידע הקשור לנושא התלונה או המוכיח את נכונותה, למשל:
 • חוות דעת מהנדס.
 • פסק דין.
 • העתק חוזה.
 • העתק מפרט טכני.
 • העתק תוכנית בנייה.
 • העתקים מן ההתכתבות בנושא התלונה בין המתלונן לבין הקבלן.
 • את טופס התלונה והנספחים יש לשלוח בדואר רשום לכתובת: משרד הבינוי והשיכון, רשם הקבלנים, ת"ד 18110, ירושלים 9118002.
 • מומלץ לשמור העתק מהתלונה.
 • כדאי להסתייע בניסוח התלונה בבעל מקצוע מתאים: באיש הנדסה בעניין תלונות טכנולוגיות ובמומחה למשפט בעניין הפרת הסכם.

חשוב לדעת

 • הטיפול בתלונה מוגבל אך ורק לנושאים הנ"ל.
 • הטיפול בתלונה נעשה במישור המשמעתי, בהתאם להתנהגות המקובלת על פי החוק והתקנות.
 • הטיפול בתלונה אינו מהווה הליך של בוררות, ורשם הקבלנים אינו מכריע במחלוקות בין צדדים לחוזה, כולל בין דיירים לקבלנים.
 • הטיפול בתלונה לא נועד להביא לפתרון סכסוכים בין הקבלנים לבין בעלי הנכס.
 • הרשם אינו מטפל במחלוקות כספיות בין בעלי הנכס לבין הקבלן.
 • הרשם אינו מטפל בתלונות בגינן הוגשו תביעות אשר נידונות בבתי המשפט.
 • רוכש דירה המעוניין לכפות על קבלן תיקון של ליקוי או לקבל ממנו פיצוי כספי, יכול לעשות זאת באמצעות הגשת תביעה לבית המשפט.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים