מ (החלפת טקסט – "משרד הבינוי" ב־"משרד הבינוי והשיכון")
 
(22 גרסאות ביניים של 7 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|הליך}}
+
{{עצם העניין}}
{{תקציר}}
+
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
 
| מידע  = ניתן להגיש תלונה לרשם הקבלנים נגד קבלן במקרים של הפרת חוזה המכר או במקרים של אי תיקון ליקויים בתקופות הבדק ובתקופת האחריות
 
| מידע  = ניתן להגיש תלונה לרשם הקבלנים נגד קבלן במקרים של הפרת חוזה המכר או במקרים של אי תיקון ליקויים בתקופות הבדק ובתקופת האחריות
| מידע2 = רשם הקבלנים אינו מטפל במחלוקת כספיות בין הצדדים ובתלונות שבגינן הוגשו תביעות שנידונות בבית המשפט
+
| מידע2 = רשם הקבלנים לא מטפל במחלוקת כספיות בין הצדדים ובתלונות שבגינן הוגשו תביעות שנידונות בבית המשפט
 
| חשוב  = התלונה מטופלת במישור המשמעתי ולא נועדה לפתור את הסכסוך בין הקבלן לדיירים או לרוכש הדירה
 
| חשוב  = התלונה מטופלת במישור המשמעתי ולא נועדה לפתור את הסכסוך בין הקבלן לדיירים או לרוכש הדירה
 
| חשוב2 = לפני הגשת התלונה יש לפנות אל הקבלן בדרישה לתיקון הליקויים או ההפרות
 
| חשוב2 = לפני הגשת התלונה יש לפנות אל הקבלן בדרישה לתיקון הליקויים או ההפרות
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = למידע נוסף ראו ב[http://www.moch.gov.il/rasham_hakablanim/Pages/hagashat_teluna.aspx אתר משרד הבינוי]
+
| ממשל  = למידע רשמי ראו [https://www.gov.il/he/service/complaint-about-constractor אתר משרד הבינוי והשיכון]
 +
}}
 
}}
 
}}
{{תקציר/סיום}}
 
 
{{טפסים
 
{{טפסים
| 1 = [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/tfasim/rk_tluna.pdf טופס תלונה נגד קבלן]
+
| 1 = [https://www.gov.il/BlobFolder/service/complaint-about-constractor/he/documents_tfasim_rk_tluna.pdf טופס תלונה נגד קבלן]
 
| 2 =  
 
| 2 =  
 
| 3 =  
 
| 3 =  
שורה 25: שורה 25:
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
<!-- סדר הפרמטרים קובע את סדר הצגת הדגשים בדף. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
 
<!-- סדר הפרמטרים קובע את סדר הצגת הדגשים בדף. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
רשם הקבלנים במשרד הבינוי מטפל בתלונות על קבלנים, הרשומים בפנקס הקבלנים, בנושאים הנדסיים טכניים (כגון: ליקויי בנייה, רטיבות ואי-השלמת עבודות) או בנושאים של הפרת החוזה:
+
רשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון מטפל בתלונות על קבלנים, הרשומים בפנקס הקבלנים, בנושאים הנדסיים טכניים (כגון: ליקויי בנייה, רטיבות ואי-השלמת עבודות) או בנושאים של הפרת החוזה:
 
* תלונות שהוגשו במהלך תקופת הבדק בגין עבודות לקויות שביצע הקבלן הרשום לפי חוק המכר (דירות), או לפי תקופת הבדק הקבועה בהסכם המכר או בפסק דין שלפיו הקבלן עבר על הנוהג המקובל.
 
* תלונות שהוגשו במהלך תקופת הבדק בגין עבודות לקויות שביצע הקבלן הרשום לפי חוק המכר (דירות), או לפי תקופת הבדק הקבועה בהסכם המכר או בפסק דין שלפיו הקבלן עבר על הנוהג המקובל.
 
* תלונות שנושאן הפרה מעשית של המוסכם בחוזה בין הקבלן לבין מקבל שירותי הבנייה, כגון: איחור במסירת הדירה, אי-רישום בטאבו או אי-ביצוע המובטח במפרט הטכני.
 
* תלונות שנושאן הפרה מעשית של המוסכם בחוזה בין הקבלן לבין מקבל שירותי הבנייה, כגון: איחור במסירת הדירה, אי-רישום בטאבו או אי-ביצוע המובטח במפרט הטכני.
שורה 31: שורה 31:
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
 
* את התלונה רשאי להגיש אדם שרכש דירה חדשה מקבלן בתנאי שהקבלן רשום בפנקס הקבלנים.
 
* את התלונה רשאי להגיש אדם שרכש דירה חדשה מקבלן בתנאי שהקבלן רשום בפנקס הקבלנים.
:* תלונה ביחס לדירה תוגש אך ורק על ידי בעל הנכס.
+
** תלונה ביחס לדירה תוגש אך ורק על ידי בעל הנכס.
:* תלונה ביחס לרכוש המשותף תוגש אך ורק על ידי ועד הבית שנבחר לתפקיד בהתאם לתקנון הבית המשותף.
+
** תלונה ביחס לרכוש המשותף תוגש אך ורק על ידי ועד הבית שנבחר לתפקיד בהתאם לתקנון הבית המשותף.
 
* '''לפני הגשת התלונה יש לפנות בכתב אל הקבלן, ורק אם הקבלן לא טיפל בפנייה לשביעות רצון הקונה, ניתן לפנות בתלונה לרשם הקבלנים.'''
 
* '''לפני הגשת התלונה יש לפנות בכתב אל הקבלן, ורק אם הקבלן לא טיפל בפנייה לשביעות רצון הקונה, ניתן לפנות בתלונה לרשם הקבלנים.'''
  
 
==למי ואיך פונים==
 
==למי ואיך פונים==
 
* אם הקבלן לא השיב לפניית הקונה או לא טיפל בפנייה לשביעות רצון הקונה ניתן להגיש את התלונה לרשם הקבלנים.
 
* אם הקבלן לא השיב לפניית הקונה או לא טיפל בפנייה לשביעות רצון הקונה ניתן להגיש את התלונה לרשם הקבלנים.
* התלונה תוגש על גבי [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/tfasim/rk_tluna.pdf טופס תלונה נגד קבלן].
+
*יש למלא את [https://www.gov.il/BlobFolder/service/complaint-about-constractor/he/documents_tfasim_rk_tluna.pdf טופס התלונה] במלואו בכתב יד קריא וברור ולצרף כל מידע הקשור לנושא התלונה או המוכיח את נכונותה, למשל:  
:* תלונה ביחס לדירה תוגש אך ורק על ידי בעל הנכס.
+
** חוות דעת מהנדס.
:* תלונה ביחס לרכוש המשותף תוגש אך ורק על ידי ועד הבית שנבחר לתפקיד בהתאם לתקנון הבית המשותף.
+
** פסק דין.
* יש לצרף כל מידע הקשור לנושא התלונה או המוכיח את נכונותה, למשל:  
+
** העתק חוזה.
:* חוות דעת מהנדס.
+
** העתק מפרט טכני.
:* פסק דין.
+
** העתק תוכנית בנייה.
:* העתק חוזה.
+
** העתקים מן ההתכתבות בנושא התלונה בין המתלונן לבין הקבלן.
:* העתק מפרט טכני.
+
*לאחר מילוי הטופס, סריקתו ושמירתו במחשב יחד עם כל המסמכים הרלוונטיים, יש להיכנס ל[https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/gethtmlform.aspx?formtype=ContactUs@moch.gov.il טופס פניות הציבור המקוון] של משרד הבינוי והשיכון.
:* העתק תוכנית בנייה.
+
**בדף שייפתח, יש לבחור בנושא הראשי "רשם הקבלנים" ובנושא המשני יש לבחור "תלונה על קבלן".
:* העתקים מן ההתכתבות בנושא התלונה בין המתלונן לבין הקבלן.
+
**יש להמשיך למלא את הטופס המקוון בהתאם להנחיות ולצרף את טופס התלונה המלא והמסמכים הרלוונטיים במקום המתאים (בפורמט PDF בלבד).  
* את טופס התלונה והנספחים יש לשלוח '''בדואר רשום''' לכתובת: משרד הבינוי, רשם הקבלנים, ת"ד 18110, ירושלים 9118002.
 
 
* מומלץ לשמור העתק מהתלונה.
 
* מומלץ לשמור העתק מהתלונה.
 
* כדאי להסתייע בניסוח התלונה בבעל מקצוע מתאים: באיש הנדסה בעניין תלונות טכנולוגיות ובמומחה למשפט בעניין הפרת הסכם.
 
* כדאי להסתייע בניסוח התלונה בבעל מקצוע מתאים: באיש הנדסה בעניין תלונות טכנולוגיות ובמומחה למשפט בעניין הפרת הסכם.
<!--
+
 
==שלבי ההליך==
+
{{שימו לב|*תלונה ביחס לדירה תוגש אך ורק על ידי בעל הנכס.
==ערעור==
+
*תלונה ביחס לרכוש המשותף תוגש אך ורק על ידי [[ועד הבית]] שנבחר לתפקיד בהתאם לתקנון הבית המשותף.}}
-->
 
  
 
==חשוב לדעת==
 
==חשוב לדעת==
 
* הטיפול בתלונה מוגבל אך ורק לנושאים הנ"ל.
 
* הטיפול בתלונה מוגבל אך ורק לנושאים הנ"ל.
 
* הטיפול בתלונה נעשה במישור המשמעתי, בהתאם להתנהגות המקובלת על פי החוק והתקנות.
 
* הטיפול בתלונה נעשה במישור המשמעתי, בהתאם להתנהגות המקובלת על פי החוק והתקנות.
* הטיפול בתלונה אינו מהווה הליך של בוררות, ורשם הקבלנים אינו מכריע במחלוקות בין צדדים לחוזה, כולל בין דיירים לקבלנים.
+
* הטיפול בתלונה לא מהווה הליך של בוררות, ורשם הקבלנים לא מכריע במחלוקות בין צדדים לחוזה, כולל בין דיירים לקבלנים.
 
* הטיפול בתלונה לא נועד להביא לפתרון סכסוכים בין הקבלנים לבין בעלי הנכס.
 
* הטיפול בתלונה לא נועד להביא לפתרון סכסוכים בין הקבלנים לבין בעלי הנכס.
* הרשם אינו מטפל במחלוקות כספיות בין בעלי הנכס לבין הקבלן.
+
* הרשם לא מטפל במחלוקות כספיות בין בעלי הנכס לבין הקבלן.
* הרשם אינו מטפל בתלונות בגינן הוגשו תביעות אשר נידונות בבתי המשפט.
+
* הרשם לא מטפל בתלונות בגינן הוגשו תביעות אשר נידונות בבתי המשפט.
 
* רוכש דירה המעוניין לכפות על קבלן תיקון של ליקוי או לקבל ממנו פיצוי כספי, יכול לעשות זאת באמצעות הגשת תביעה לבית המשפט.
 
* רוכש דירה המעוניין לכפות על קבלן תיקון של ליקוי או לקבל ממנו פיצוי כספי, יכול לעשות זאת באמצעות הגשת תביעה לבית המשפט.
<!--
+
== גורמים מסייעים ==
== פסקי דין ==
+
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
* רשימת פסקי דין המשפיעים על ההליך
+
== מקורות משפטיים ורשמיים ==
-->
+
=== חקיקה ונהלים ===
 
+
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/P202K1_001.htm חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969]
== הרחבות ופרסומים ==
+
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/P202K1_030.htm תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (ערעור מהימנות והתנהגות בניגוד למקובל), תשמ"ט-1988]  
* מדריך משרד הבינוי [http://www.moch.gov.il/beniyya_hadasha/hagana_al_rochshey_dirot/Pages/hamadrich_lerochesh_dira.aspx '''לרוכשי דירה מקבלן'''].
+
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/240_006.htm חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל"ה-1974]  
* [http://www.moch.gov.il/rasham_hakablanim/Pages/hagashat_teluna.aspx הגשת תלונה נגד קבלן] באתר [[משרד הבינוי והשיכון]].
 
  
== חקיקה ונהלים ==
+
=== הרחבות ופרסומים ===
* [http://www.nevo.co.il/law_html/law01/P202K1_001.htm חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969] (באתר נבו).
+
* [https://www.gov.il/he/Departments/Guides/new_apartment_buyer המדריך לרוכש דירה חדשה מקבלן] באתר משרד הבינוי והשיכון
* [http://www.nevo.co.il/law_html/law01/P202K1_030.htm תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (ערעור מהימנות והתנהגות בניגוד למקובל), תשמ"ט-1988] (באתר נבו).
+
==Metadata==
* [http://www.nevo.co.il/law_html/law01/240_006.htm חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל"ה-1974] (באתר נבו).
 
<!--
 
== מקורות ==
 
-->
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
 
==endarticle==
 
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
[[קטגוריה:הליכים]]
+
{{מטא
[[קטגוריה:דיור ושיכון]]
+
|סוג ערך = הליכים
 +
|תחום תוכן = דיור ושיכון
 +
}}
 
[[קטגוריה:רכישת דירה]]
 
[[קטגוריה:רכישת דירה]]
 
[[קטגוריה:משכנתא]]
 
[[קטגוריה:משכנתא]]
 
[[קטגוריה:תלונות וערעורים]]
 
[[קטגוריה:תלונות וערעורים]]
 +
[[ar:تقديم شكوى إلى مسجل المقاولين في وزارة البناء والإسكان]]

גרסה אחרונה מ־07:03, 30 באוקטובר 2022

הקדמה:

ניתן להגיש תלונה לרשם הקבלנים נגד קבלן במקרים של הפרת חוזה המכר או במקרים של אי תיקון ליקויים בתקופות הבדק ובתקופת האחריות
רשם הקבלנים לא מטפל במחלוקת כספיות בין הצדדים ובתלונות שבגינן הוגשו תביעות שנידונות בבית המשפט
התלונה מטופלת במישור המשמעתי ולא נועדה לפתור את הסכסוך בין הקבלן לדיירים או לרוכש הדירה
לפני הגשת התלונה יש לפנות אל הקבלן בדרישה לתיקון הליקויים או ההפרות

רשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון מטפל בתלונות על קבלנים, הרשומים בפנקס הקבלנים, בנושאים הנדסיים טכניים (כגון: ליקויי בנייה, רטיבות ואי-השלמת עבודות) או בנושאים של הפרת החוזה:

 • תלונות שהוגשו במהלך תקופת הבדק בגין עבודות לקויות שביצע הקבלן הרשום לפי חוק המכר (דירות), או לפי תקופת הבדק הקבועה בהסכם המכר או בפסק דין שלפיו הקבלן עבר על הנוהג המקובל.
 • תלונות שנושאן הפרה מעשית של המוסכם בחוזה בין הקבלן לבין מקבל שירותי הבנייה, כגון: איחור במסירת הדירה, אי-רישום בטאבו או אי-ביצוע המובטח במפרט הטכני.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • את התלונה רשאי להגיש אדם שרכש דירה חדשה מקבלן בתנאי שהקבלן רשום בפנקס הקבלנים.
  • תלונה ביחס לדירה תוגש אך ורק על ידי בעל הנכס.
  • תלונה ביחס לרכוש המשותף תוגש אך ורק על ידי ועד הבית שנבחר לתפקיד בהתאם לתקנון הבית המשותף.
 • לפני הגשת התלונה יש לפנות בכתב אל הקבלן, ורק אם הקבלן לא טיפל בפנייה לשביעות רצון הקונה, ניתן לפנות בתלונה לרשם הקבלנים.

למי ואיך פונים

 • אם הקבלן לא השיב לפניית הקונה או לא טיפל בפנייה לשביעות רצון הקונה ניתן להגיש את התלונה לרשם הקבלנים.
 • יש למלא את טופס התלונה במלואו בכתב יד קריא וברור ולצרף כל מידע הקשור לנושא התלונה או המוכיח את נכונותה, למשל:
  • חוות דעת מהנדס.
  • פסק דין.
  • העתק חוזה.
  • העתק מפרט טכני.
  • העתק תוכנית בנייה.
  • העתקים מן ההתכתבות בנושא התלונה בין המתלונן לבין הקבלן.
 • לאחר מילוי הטופס, סריקתו ושמירתו במחשב יחד עם כל המסמכים הרלוונטיים, יש להיכנס לטופס פניות הציבור המקוון של משרד הבינוי והשיכון.
  • בדף שייפתח, יש לבחור בנושא הראשי "רשם הקבלנים" ובנושא המשני יש לבחור "תלונה על קבלן".
  • יש להמשיך למלא את הטופס המקוון בהתאם להנחיות ולצרף את טופס התלונה המלא והמסמכים הרלוונטיים במקום המתאים (בפורמט PDF בלבד).
 • מומלץ לשמור העתק מהתלונה.
 • כדאי להסתייע בניסוח התלונה בבעל מקצוע מתאים: באיש הנדסה בעניין תלונות טכנולוגיות ובמומחה למשפט בעניין הפרת הסכם.
שימו לב
 • תלונה ביחס לדירה תוגש אך ורק על ידי בעל הנכס.
 • תלונה ביחס לרכוש המשותף תוגש אך ורק על ידי ועד הבית שנבחר לתפקיד בהתאם לתקנון הבית המשותף.

חשוב לדעת

 • הטיפול בתלונה מוגבל אך ורק לנושאים הנ"ל.
 • הטיפול בתלונה נעשה במישור המשמעתי, בהתאם להתנהגות המקובלת על פי החוק והתקנות.
 • הטיפול בתלונה לא מהווה הליך של בוררות, ורשם הקבלנים לא מכריע במחלוקות בין צדדים לחוזה, כולל בין דיירים לקבלנים.
 • הטיפול בתלונה לא נועד להביא לפתרון סכסוכים בין הקבלנים לבין בעלי הנכס.
 • הרשם לא מטפל במחלוקות כספיות בין בעלי הנכס לבין הקבלן.
 • הרשם לא מטפל בתלונות בגינן הוגשו תביעות אשר נידונות בבתי המשפט.
 • רוכש דירה המעוניין לכפות על קבלן תיקון של ליקוי או לקבל ממנו פיצוי כספי, יכול לעשות זאת באמצעות הגשת תביעה לבית המשפט.

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים