תבנית:הליך/תחילת טור ימני

ניתן להגיש תלונה נגד קבלן במקרים של הפרת חוזה המכר או במקרים של אי תיקון ליקויים בתקופות הבדק ובתקופת האחריות
רשם הקבלנים אינו מטפל במחלוקת כספיות בין הצדדים ובתלונות שבגינן הוגשו תביעות שנידונות בבית המשפט
התלונה מטופלת במישור המשמעתי ולא נועדה לפתור את הסכסוך בין הקבלן לדיירים או לרוכש הדירה
לפני הגשת התלונה יש לפנות אל הקבלן בדרישה לתיקון הליקויים או ההפרות

תבנית:הליך/סיום הקדמה

 • רשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון מטפל בתלונות על קבלנים, הרשומים בפנקס הקבלנים, בנושאים הנדסיים טכניים (כגון: ליקויי בנייה, רטיבות ואי-השלמת עבודות) או בנושאים של הפרת החוזה:
 • תלונות שהוגשו במהלך תקופת הבדק בגין עבודות לקויות שביצע הקבלן הרשום לפי חוק המכר (דירות), או לפי תקופת הבדק הקבועה בהסכם המכר או בפסק דין שלפיו הקבלן עבר על הנוהג המקובל.
 • תלונות שנושאן הפרה מעשית של המוסכם בחוזה בין הקבלן לבין מקבל שירותי הבנייה, כגון: איחור במסירת הדירה, אי-רישום בטאבו או אי-ביצוע המובטח במפרט הטכני.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • רשאי להגיש תלונה אדם שרכש דירה חדשה מקבלן בתנאי שהקבלן רשום בפנקס הקבלנים.
 • תלונה ביחס לדירה תוגש אך ורק על ידי בעל הנכס.
 • תלונה ביחס לרכוש המשותף תוגש אך ורק על ידי ועד הבית שנבחר לתפקיד בהתאם לתקנון הבית המשותף.
 • לפני הגשת התלונה יש לפנות בכתב אל הקבלן, ורק אם הקבלן לא טיפל בפנייה לשביעות רצון הקונה, ניתן לפנות בתלונה לרשם הקבלנים.

למי ואיך פונים

 • יש להגיש תלונה אך ורק לאחר פנייה בכתב אל הקבלן בנושא התלונה.
 • תלונה ביחס לדירה תוגש אך ורק על ידי בעל הנכס.
 • תלונה ביחס לרכוש המשותף תוגש אך ורק על ידי ועד הבית שנבחר לתפקיד בהתאם לתקנון הבית המשותף.
 • התלונה תוגש על גבי טופס תלונה נגד קבלן.
 • יש לצרף כל מידע הקשור לנושא התלונה או המוכיח את נכונותה, למשל:
 • חוות דעת מהנדס,
 • פסק דין,
 • העתק חוזה,
 • העתק מפרט טכני,
 • העתק תוכנית בנייה,
 • העתקים מן ההתכתבות בנושא התלונה בין המתלונן לבין הקבלן.
 • את טופס התלונה והנספחים יש לשלוח בדואר רשום לכתובת: משרד הבינוי והשיכון, רשם הקבלנים, ת"ד 18110, ירושלים 9118002;
 • מומלץ להשאיר בידי הקונה העתק התלונה.
 • כדאי להסתייע בניסוח התלונה בבעל מקצוע מתאים: באיש הנדסה בעניין תלונות טכנולוגיות ובמומחה למשפט בעניין הפרת הסכם.

חשוב לדעת

 • הטיפול בתלונה מוגבל אך ורק לנושאים הנ"ל.
 • הטיפול בתלונה נעשה במישור המשמעתי, בהתאם להתנהגות המקובלת על פי החוק והתקנות.
 • הטיפול בתלונה אינו מהווה הליך של בוררות, ורשם הקבלנים אינו מכריע במחלוקות בין צדדים לחוזה, כולל בין דיירים לקבלנים.
 • הטיפול בתלונה לא נועד להביא לפתרון סכסוכים בין הקבלנים לבין בעלי הנכס.
 • הרשם אינו מטפל במחלוקות כספיות בין בעלי הנכס לבין הקבלן.
 • הרשם אינו מטפל בתלונות בגינן הוגשו תביעות אשר נידונות בבתי המשפט.
 • רוכש דירה המעוניין לכפות על קבלן תיקון של ליקוי או לקבל ממנו פיצוי כספי, יכול לעשות זאת באמצעות הגשת תביעה לבית המשפט.

הרחבות ופרסומים

חוקים ותקנות

תבנית:הליך/סיום טור ימני תבנית:הליך/תחילת טור שמאלי תבנית:הליך/ראו גם תבנית:הליך/טפסים

תבנית:הליך/סיום טור שמאלי