תבנית:מושג/תחילת טור ימני

בהודעה לבוחר מופיעים שם הבוחר, מענו ופרטי הקלפי בה הוא רשום להצבעה
ההודעה נשלחת לכתובת המופיעה בפנקס הבוחרים עד 21 יום לפני מועד הבחירות
אין חובה להציג את ההודעה כדי להצביע, אך היא עשויה לסייע לוועדת הקלפי באיתור שם הבוחר
תבנית:מושג/סיום הקדמה
  • 21 יום, לכל הפחות, לפני מועד הבחירות, נשלחת לכל בעלי זכות הבחירה בישראל הודעה לבוחר.
  • ההודעה נשלחת בדואר לכתובות כפי שהן מעודכנות בפנקס הבוחרים, ומופיעים בה שם הבוחר ומענו ופרטי הקלפי בה הוא רשום להצבעה.
  • כמו כן, מצויין בהודעה אם הקלפי נגישה לאנשים המוגבלים בניידות.
  • אין חובה להציג את ההודעה כדי להצביע, אך רצוי להביאה על מנת לסייע לוועדת הקלפי באיתור שמו של הבוחר.

גורמי ממשל

חוקים ותקנות

  • חדש:חוק הבחירות לכנסת

תבנית:מושג/סיום טור ימני תבנית:מושג/תחילת טור שמאלי

תבנית:מושג/ראו גם

תבנית:מושג/סיום טור שמאלי