(חשוב לדעת: הוספתי לגבי ראיון טלפוני)
(הבהרה במי זכאי שרלוונטי גם להליכי מיון שנערכו בטלפון)
 
שורה 3: שורה 3:
 
{{תקציר |תוכן=
 
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  = מעסיק במקום עבודה עם יותר מ-25 עובדים, חייב למסור למועמד לעבודה המשתתף בהליכי מיון לעבודה (ראיון או בחינה), הודעה בכתב על התקדמות הליכי המיון ועל אי קבלתו
+
| מידע  = במקום עבודה עם יותר מ-25 עובדים, המעסיק חייב למסור למועמד לעבודה שהשתתף בראיון או במבחן מיון הודעה בכתב על התקדמות הליכי המיון או על אי קבלתו
 
| חשוב  =  
 
| חשוב  =  
| איסור = מעסיק אינו חייב למסור הודעה למועמד, אם העבודה המוצעת היא בתחום ההסעדה, או משך העבודה אינה עולה על 30 ימים, או אם המועמד הגיש קורות חיים או הציע את מועמדותו בדרך אחרת ולא זומן לראיון או לבחינה
+
| איסור = אין חובה למסור הודעה למועמד כאשר העבודה המוצעת היא בתחום ההסעדה או משך העבודה המוצעת אינו עולה על 30 ימים, או כאשר המועמד שהציע את מועמדותו לא השתתף בראיון או במבחן מיון
 
| פיצוי =  
 
| פיצוי =  
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = למידע נוסף ראו סעיף 3א' ל[https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/094M1_001.htm#Seif2 חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה)]
+
| ממשל  = למידע נוסף ראו סעיף 3א ל[https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/094M1_001.htm#Seif2 חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה)]
  
 
}}
 
}}
שורה 26: שורה 26:
  
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
החל מה-30.01.2015, מעסיק חייב למסור למועמד לעבודה המשתתף בהליכי מיון לעבודה (ראיון או בחינה), הודעה בכתב על התקדמות הליכי המיון ועל אי קבלתו.
+
מעסיק חייב למסור למועמד לעבודה שהשתתף בהליכי מיון לעבודה (ראיון או מבחן), הודעה בכתב על התקדמות הליכי המיון או על אי קבלתו לעבודה.
  
 
== מי זכאי? ==  
 
== מי זכאי? ==  
* '''מועמד לעבודה, כאשר מתקיימים כל התנאים הבאים:'''
+
* מועמד לעבודה, כאשר מתקיימים כל התנאים הבאים:
# המועמד השתתף בהליכי מיון הכוללים ראיון או בחינה;
+
# המועמד השתתף בהליכי מיון הכוללים ראיון או מבחן (גם אם נערכו בטלפון)
# משך העבודה המוצעת עולה על שלושים ימים;
+
# משך העבודה המוצעת עולה על 30 ימים
# העבודה המוצעת אינה בענף ההסעדה;
+
# העבודה המוצעת אינה בענף ההסעדה
# העבודה המוצעת היא אצל מעסיק המעסיק יותר מ-25 עובדים.
+
# העבודה המוצעת היא במקום עבודה המעסיק יותר מ-25 עובדים
  
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
שורה 40: שורה 40:
 
* ניתן לשלוח את ההודעה גם באמצעים אלקטרוניים או טכנולוגיים אחרים, כגון: הודעת דוא"ל, הודעת SMS וכיו"ב.  
 
* ניתן לשלוח את ההודעה גם באמצעים אלקטרוניים או טכנולוגיים אחרים, כגון: הודעת דוא"ל, הודעת SMS וכיו"ב.  
 
* ההודעה צריכה לכלול את הפרטים הבאים:
 
* ההודעה צריכה לכלול את הפרטים הבאים:
**שם המעסיק,
+
**שם המעסיק.
** שם המועמד לעבודה,
+
** שם המועמד לעבודה.
** מועד תחילת הליכי המיון לעבודה,
+
** מועד תחילת הליכי המיון לעבודה.
**שם הגורם שעורך את הליכי המיון (אם אינו המעסיק), למשל: חברת השמה, מכון הערכה וכיו"ב,
+
** שם הגוף שעורך את הליכי המיון (אם אינו המעסיק), למשל: חברת השמה, מכון הערכה וכיו"ב.
** התפקיד או המשרה שלגביהם נערכים הליכי המיון,
+
** התפקיד או המשרה שלגביהם נערכים הליכי המיון.
** שמו של שולח ההודעה מטעם המעסיק ותפקידו,
+
** שמו של שולח ההודעה מטעם המעסיק ותפקידו.
** מידע על התקדמותם של הליכי המיון (במקרה שעדיין לא התקבלה החלטה על קבלתו או אי קבלתו של המועמד) או הודעה על אי קבלתו של המועמד לעבוד (אם התקבלה החלטה כזו).
+
** מידע על התקדמותם של הליכי המיון (במקרה שעדיין לא התקבלה החלטה על קבלתו או על אי קבלתו של המועמד), או הודעה על אי קבלתו של המועמד (אם התקבלה החלטה כזו).
  
 
===מועד מסירת ההודעה===
 
===מועד מסירת ההודעה===
* '''הודעה על התקדמות הליכי המיון לעבודה''' - מעסיק חייב למסור למועמד הודעה על התקדמות הליכי המיון לעבודה, '''לפחות אחת לחודשיים''' מיום תחילת השתתפות של המועמד בהליכי המיון. אם הליכי המיון התחילו לפני 30.01.2015, ההודעה הראשונה שעל המעסיק למסור היא לכל המאוחר ב-30.03.2015.
+
* '''הודעה על התקדמות הליכי המיון לעבודה''': המעסיק חייב למסור למועמד הודעה על התקדמות הליכי המיון לעבודה, '''לפחות אחת לחודשיים''' מיום תחילת השתתפותו של המועמד בהליכי המיון.  
* '''הודעה על אי-קבלתו של המועמד לעבודה''' - על המעסיק למסור למועמד שלא התקבל לעבודה הודעה על אי קבלתו לכל המאוחר '''תוך 14 ימים''' מהיום שבו אדם אחר התקבל לעבודה שלגביה נערכו הליכי המיון.
+
* '''הודעה על אי-קבלתו של המועמד לעבודה''': על המעסיק למסור למועמד שלא התקבל לעבודה הודעה על אי קבלתו לכל המאוחר '''בתוך 14 ימים''' מהיום שבו אדם אחר התקבל לעבודה שלגביה נערכו הליכי המיון.
  
 
==הפרת  חובת המעסיק למסור הודעה==
 
==הפרת  חובת המעסיק למסור הודעה==
* אם המעסיק הפר את חובתו למסור  למועמד הודעה על תוצאות הליך המיון  לעבודה, רשאי המועמד להגיש  נגדו תביעה ל[[בית הדין לעבודה |בית הדין האזורי לעבודה]]:
+
* אם המעסיק הפר את חובתו למסור  למועמד הודעה על תוצאות הליך המיון  לעבודה, המועמד רשאי להגיש  נגדו תביעה ל[[בית הדין לעבודה |בית הדין האזורי לעבודה]]:
**בית הדין רשאי לפסוק פיצויים לטובת המועמד, אף אם לא נגרם למועמד נזק של ממון.
+
**בית הדין רשאי לפסוק פיצויים לטובת המועמד, גם אם לא נגרם למועמד נזק של ממון.
 
** בית הדין רשאי לתת צו עשה לתיקון ההפרה.
 
** בית הדין רשאי לתת צו עשה לתיקון ההפרה.
  
 
== חשוב לדעת ==
 
== חשוב לדעת ==
* הזכות לקבלת הודעה היא של מועמד שעבר '''ראיון או בחינה''' לעבודה. מועמד שהגיש קורות חיים או הציע את מועמדותו בדרך אחרת '''ולא זומן לראיון או לבחינה''' אינו זכאי לקבל הודעות על התקדמות הליכי המיון ועל אי קבלתו, ועל המעסיק אין חובה לשלוח הודעות אלה.
+
* מועמד שהגיש קורות חיים או הציע את מועמדותו לעבודה '''ולא השתתף בהליכי המיון''' (ראיון או מבחן) אינו זכאי לקבל הודעות על התקדמות הליכי המיון או על אי קבלתו, ועל המעסיק אין חובה לשלוח הודעות אלה.
* הליך המיון יכול לכלול גם שלב של '''ראיון טלפוני'''.
+
 
 
<!--
 
<!--
 
== פסקי דין ==
 
== פסקי דין ==
שורה 73: שורה 73:
  
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/094M1_001.htm#Seif2 חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה), תשס"ב-2002] - סעיף 3א.  
+
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/094M1_001.htm#Seif14 חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה), תשס"ב-2002] - סעיף 3א.  
  
 
<!--
 
<!--

גרסה אחרונה מ־17:45, 17 באוקטובר 2019

הקדמה:

במקום עבודה עם יותר מ-25 עובדים, המעסיק חייב למסור למועמד לעבודה שהשתתף בראיון או במבחן מיון הודעה בכתב על התקדמות הליכי המיון או על אי קבלתו
אין חובה למסור הודעה למועמד כאשר העבודה המוצעת היא בתחום ההסעדה או משך העבודה המוצעת אינו עולה על 30 ימים, או כאשר המועמד שהציע את מועמדותו לא השתתף בראיון או במבחן מיון
למידע נוסף ראו סעיף 3א לחוק הודעה לעובד (תנאי עבודה)


מעסיק חייב למסור למועמד לעבודה שהשתתף בהליכי מיון לעבודה (ראיון או מבחן), הודעה בכתב על התקדמות הליכי המיון או על אי קבלתו לעבודה.

מי זכאי?

 • מועמד לעבודה, כאשר מתקיימים כל התנאים הבאים:
 1. המועמד השתתף בהליכי מיון הכוללים ראיון או מבחן (גם אם נערכו בטלפון)
 2. משך העבודה המוצעת עולה על 30 ימים
 3. העבודה המוצעת אינה בענף ההסעדה
 4. העבודה המוצעת היא במקום עבודה המעסיק יותר מ-25 עובדים

תהליך מימוש הזכות

מסירת הודעה למועמד

 • על המעסיק לשלוח למועמד הודעה בכתב.
 • ניתן לשלוח את ההודעה גם באמצעים אלקטרוניים או טכנולוגיים אחרים, כגון: הודעת דוא"ל, הודעת SMS וכיו"ב.
 • ההודעה צריכה לכלול את הפרטים הבאים:
  • שם המעסיק.
  • שם המועמד לעבודה.
  • מועד תחילת הליכי המיון לעבודה.
  • שם הגוף שעורך את הליכי המיון (אם אינו המעסיק), למשל: חברת השמה, מכון הערכה וכיו"ב.
  • התפקיד או המשרה שלגביהם נערכים הליכי המיון.
  • שמו של שולח ההודעה מטעם המעסיק ותפקידו.
  • מידע על התקדמותם של הליכי המיון (במקרה שעדיין לא התקבלה החלטה על קבלתו או על אי קבלתו של המועמד), או הודעה על אי קבלתו של המועמד (אם התקבלה החלטה כזו).

מועד מסירת ההודעה

 • הודעה על התקדמות הליכי המיון לעבודה: המעסיק חייב למסור למועמד הודעה על התקדמות הליכי המיון לעבודה, לפחות אחת לחודשיים מיום תחילת השתתפותו של המועמד בהליכי המיון.
 • הודעה על אי-קבלתו של המועמד לעבודה: על המעסיק למסור למועמד שלא התקבל לעבודה הודעה על אי קבלתו לכל המאוחר בתוך 14 ימים מהיום שבו אדם אחר התקבל לעבודה שלגביה נערכו הליכי המיון.

הפרת חובת המעסיק למסור הודעה

 • אם המעסיק הפר את חובתו למסור למועמד הודעה על תוצאות הליך המיון לעבודה, המועמד רשאי להגיש נגדו תביעה לבית הדין האזורי לעבודה:
  • בית הדין רשאי לפסוק פיצויים לטובת המועמד, גם אם לא נגרם למועמד נזק של ממון.
  • בית הדין רשאי לתת צו עשה לתיקון ההפרה.

חשוב לדעת

 • מועמד שהגיש קורות חיים או הציע את מועמדותו לעבודה ולא השתתף בהליכי המיון (ראיון או מבחן) אינו זכאי לקבל הודעות על התקדמות הליכי המיון או על אי קבלתו, ועל המעסיק אין חובה לשלוח הודעות אלה.


ארגוני סיוע

לרשימת ארגונים המסייעים בתחום התעסוקה

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים