(חשוב לדעת: תיקון טעות - לא ניתן לחפוף את תקופת ההודעה המוקדמת לתקופת חופשה אם המעסיק ויתר על נוכחות)
מ (עדכון והוספת קישורי שפה; בוט מוסיף: ar)
שורה 84: שורה 84:
 
[[קטגוריה:פיטורים]]
 
[[קטגוריה:פיטורים]]
 
[[קטגוריה:סיום יחסי עבודה]]
 
[[קטגוריה:סיום יחסי עבודה]]
 +
 +
[[ar:إعلام مسبق حول الإقالة أو الاستقالة]]

גרסה מ־08:04, 27 בינואר 2012

תבנית:זכות/תחילת טור ימני

מעסיקים המעוניינים לפטר עובדים ועובדים המעוניינים להתפטר, מחוייבים לעשות זאת בהתראה מוקדמת, כמפורט לעיל
פיטורים צריכים להיעשות בהליך מסודר, ובהודעה בכתב, ולא בדרך של הפסקת שיבוץ למשמרות
המעביד רשאי לוותר על עבודתו של העובד בתקופת ההודעה המוקדמת ולנתק את יחסי העובד-מעביד עימו באופן מיידי, בתנאי שישלם לעובד בגין תקופה זו שכר מלא
אם עובד צבר ימי חופשה אזי ניתן לקזז מהם רק את ימי ההודעה המוקדמת שמעבר ל-14 יום. ראו דוגמאות בהמשך
 • מעסיקים המעוניינים לפטר עובד, ועובדים המעוניינים להתפטר מעבודתם, מחויבים לתת הודעה מוקדמת.
 • תקופת ההודעה המוקדמת נקבעת בהתאם לוותק שנצבר במקום העבודה:

עובד חודשי:

 • עובד בעל וותק של שנת עבודה אחת ואילך זכאי להודעה מוקדמת של חודש ימים.
 • עובד בעל וותק של פחות משנת עבודה זכאי ליום הודעה מוקדמת בגין כל אחד מששת חודשי העבודה הראשונים, ויומיים וחצי בגין כל חודש נוסף עד למקסימום של שלושה שבועות.

עובד יומי:

 • בעל וותק של עד שנה יהיה זכאי ליום הודעה מוקדמת בגין כל חודש עבודה.
 • במהלך שנת עבודתו השנייה יהיה זכאי לתקופת הודעה מוקדמת של 14 יום בתוספת יום נוסף בגין כל שני חודשי עבודה.
 • בשנת עבודתו השלישית - ל-21 יום בתוספת יום נוסף בגין כל שני חודשי עבודה.
 • עובד בעל וותק של שלוש שנים ואילך זכאי להודעה מוקדמת של חודש ימים.

הוראות אלה חלות גם על הודעת התפטרות של עובד.

דוגמה
עובד פוטר עם 14 ימי הודעה מראש ו- 10 ימי חופשה צבורים. בכל מקרה הוא זכאי לתשלום על 24 הימים
דוגמה
עובד פוטר עם 24 ימי הודעה מראש ו- 10 ימי חופשה צבורים. המעביד יכול לבקש ממנו לעבוד 14 יום ואז לשלוח אותו לחופשה של 10 הימים


תבנית:זכות/סיום הקדמה

מי זכאי?

 • כלל ציבור העובדים והמעסיקים.


תהליך מימוש הזכות

 • יש להודיע על פיטורים או התפטרות בכתב ומראש, בהתאם לפרק הזמן בה הועסק העובד במקום העבודה.
 • *במקרה של הפרת הזכות:
 • מעסיק שלא נתן התראה מוקדמת לעובד: ישלם לעובד פיצוי השווה לשכר הרגיל שהיה צריך לשלם לו בתקופת ההודעה המוקדמת
 • עובד שלא נתן התראה מוקדמת למעסיק:: ישלם למעסיק פיצוי בגובה השווה לשכר הרגיל לו היה זכאי בתקופת ההודעה המוקדמת

חשוב לדעת

 • יחסי העובד והמעביד בין הצדדים מסתיימים עם תום תקופת ההודעה המוקדמת (כלומר: בסיום יחסי העבודה בפועל).
 • המעביד רשאי לוותר על עבודתו של העובד בתקופת ההודעה המוקדמת, לשלם לעובד בגין תקופה זו שכר מלא (פדיון הודעה מוקדמת) ולנתק את יחסי העובד-מעביד עימו באופן מיידי (לדוגמא: עובד שעבד במשך ארבע שנים במקום העבודה ופוטר בהודעה מוקדמת של שבוע, זכאי לפיצוי בגובה של 23 ימים, שכן על פי חוק מגיעה לו הודעה מוקדמת של חודש ימים).
 • במידה והמעסיק וויתר על נוכחותו של העובד, העובד זכאי לקבל הן תמורת הודעה מוקדמת והן פדיון חופשה שנתית, ללא אפשרות לחפיפה ביניהם.
 • במקרה של אי קיום חובת ההודעה המוקדמת ע"י העובד, רשאי המעביד לנכות מכל סכום שמגיע לעובד סכום השווה לשכר הרגיל שהיה מקבל עבור תקופת העבודה המוקדמת שלא עבד בה.


ארגוני סיוע

ראו תעסוקה וזכויות עובדים/ארגוני סיוע.

גורמי ממשל


חוקים ותקנות

הרחבות ופרסומים

מקורות

תבנית:זכות/סיום טור ימני

תבנית:זכות/תחילת טור שמאלי תבנית:זכות/ראו גם

תבנית:זכות/טפסים

תבנית:זכות/סיום טור שמאלי