תבנית:זכות/תחילת טור ימני

המעסיק מחויב למסור לעובד הודעה על תנאי העסקתו לא יאוחר מחודש ימים מתחילת העבודה

כל מעביד חייב למסור לעובדו, לא יאוחר מ-30 ימים מהיום שהעובד התחיל לעבוד אצלו, הודעה בכתב המפרטת את תנאי העבודה, לרבות שכר, תנאים סוציאליים, שעות העבודה וכו'. לנער (מי שטרם מלאו לו 18) חובה למסור את ההודעה על תנאי העבודה עד 7 ימים מיום תחילת העסקה.

במידה וחל שינוי בתנאי העבודה של העובד כפי שפורטו בהודעה שנמסרה לעובד בתחילת עבודתו, על המעביד למסור הודעה על כך לעובד בתוך 30 יום ממועד השנוי. תבנית:זכות/סיום הקדמה

מי זכאי?

כלל ציבור העובדים.

תהליך מימוש הזכות

הזכות ניתנת באופן אוטומטי על ידי המעסיק. עובד שלא קיבל הודעה על תנאי העסקתו בחודש הראשון לעבודתו רשאי לדרוש מהמעסיק לקבל מסמך המפרט את תנאי עבודתו.

חשוב לדעת

  • עובד יכול לתבוע את מעסיקו בבית הדין לעבודה בגין אי מסירת הודעה על תנאי עבודה, גם לאחר סיום יחסי העבודה.
  • החל מנובמבר 2011 לבתי הדין לעבודה סמכות לפסוק כי מעסיק אשר לא מסר לעובד הודעה בדבר תנאי העסקתו ישלם פיצויים לעובד, ללא הוכחת נזק, בשיעור של עד 15,000 ש"ח (מתייחס להודעות שיש למוסרן החל מ- 11/11/2011) .

ארגוני סיוע


גורמי ממשל


חוקים ותקנות

הרחבות ופרסומים

מקורות

  • המידע המקורי בערך זה באדיבות עמותת ידיד.

תבנית:זכות/סיום טור ימני

תבנית:זכות/תחילת טור שמאלי תבנית:זכות/ראו גם

תבנית:זכות/טפסים

תבנית:זכות/סיום טור שמאלי