מ (הסרת תבניות עיצוב ישנות)
 
(10 גרסאות ביניים של 2 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
 
+
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|פסק דין}}
{{פסק דין/תחילת טור ימני}}
+
{{תקציר |תוכן=
{{עצם העניין}}
 
{{תקציר}}
 
 
{{דגשים
 
{{דגשים
 
| מידע  = הוועדה הפסיכיאטרית אשר דנה בעניינו של מטופל שאושפז ב[[אשפוז פסיכיאטרי על פי צו של בית משפט|צו של בית משפט]], מוסמכת להמיר את צו האשפוז בצו ל[[טיפול מרפאתי על פי צו של בית משפט|טיפול מרפאתי כפוי]]
 
| מידע  = הוועדה הפסיכיאטרית אשר דנה בעניינו של מטופל שאושפז ב[[אשפוז פסיכיאטרי על פי צו של בית משפט|צו של בית משפט]], מוסמכת להמיר את צו האשפוז בצו ל[[טיפול מרפאתי על פי צו של בית משפט|טיפול מרפאתי כפוי]]
 
}}
 
}}
{{תקציר/סיום}}
+
}}
 
{{ראו גם  
 
{{ראו גם  
| [[נפגעי נפש]]
+
| [[מתמודדי נפש]]
 
| [[אשפוז פסיכיאטרי]]
 
| [[אשפוז פסיכיאטרי]]
| [[טיפולים ללא אשפוז (טיפולים אמבולטוריים) לנפגעי נפש]]
+
| [[טיפולים ללא אשפוז (טיפולים אמבולטוריים) למתמודדי נפש]]
 
| [[המשפט הפלילי]]
 
| [[המשפט הפלילי]]
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 +
{{פסק דין/תיבת מידע
 +
|שם=ד.פ. נ' מדינת ישראל
 +
|ערכאה=בית המשפט המחוזי בירושלים
 +
|שופטים=יוסף שפירא
 +
|תיק=ע"ו 53041-07-11
 +
|תאריך=10.08.20111
 +
|קישור=[https://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-11-07-53041-975.htm לקריאת פסק הדין]
 +
}}
 
  <!-- פרמטרים סטנדרטיים: מידע/איסור/חשוב/פיצוי/שאלה/ממשל.  ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
 
  <!-- פרמטרים סטנדרטיים: מידע/איסור/חשוב/פיצוי/שאלה/ממשל.  ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
  
שורה 27: שורה 33:
 
* הוועדה הפסיכיאטרית אשר דנה בעניינו של מטופל שאושפז ב[[אשפוז פסיכיאטרי על פי צו של בית משפט|צו של בית משפט]] ואשר [[דיון תקופתי בענין של מאושפז פסיכיאטרי|מתכנסת]] לפחות אחת לששה חודשים, מוסמכת להמיר את צו האשפוז ב[[טיפול מרפאתי על פי צו של בית משפט|צו לטיפול מרפאתי כפוי]], אם היא משתכנעת, כי התמלאו בקשר לכך התנאים הקבועים בסעיף 15(ד) ל[[חוק טיפול בחולי נפש|חוק]]: "שאין בכך כדי לסכן את שלום הציבור או את שלום הנאשם".
 
* הוועדה הפסיכיאטרית אשר דנה בעניינו של מטופל שאושפז ב[[אשפוז פסיכיאטרי על פי צו של בית משפט|צו של בית משפט]] ואשר [[דיון תקופתי בענין של מאושפז פסיכיאטרי|מתכנסת]] לפחות אחת לששה חודשים, מוסמכת להמיר את צו האשפוז ב[[טיפול מרפאתי על פי צו של בית משפט|צו לטיפול מרפאתי כפוי]], אם היא משתכנעת, כי התמלאו בקשר לכך התנאים הקבועים בסעיף 15(ד) ל[[חוק טיפול בחולי נפש|חוק]]: "שאין בכך כדי לסכן את שלום הציבור או את שלום הנאשם".
  
==חוקים ותקנות==
+
== חקיקה ונהלים ==
 
* [[חוק טיפול בחולי נפש]] - סעיפים 15 ו-28.  
 
* [[חוק טיפול בחולי נפש]] - סעיפים 15 ו-28.  
 
<!--  
 
<!--  
שורה 35: שורה 41:
 
  -->
 
  -->
  
== מקורות ==
+
== תודות ==
* פסק הדי באדיבות [http://www.nevo.co.il/ אתר נבו].
+
* פסק הדי באדיבות [https://www.nevo.co.il/ אתר נבו].
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
+
==Metadata==
==endarticle==
 
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
{{פסק דין/תיבת מידע
 
|שם=ד.פ. נ' מדינת ישראל
 
|ערכאה=בית המשפט המחוזי בירושלים
 
|שופטים=יוסף שפירא
 
|תיק=ע"ו 53041-07-11
 
|תאריך=10.08.20111
 
|קישור=[http://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-11-07-53041-975.htm לקריאת פסק הדין]
 
}}
 
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה: פסקי דין]]
 
[[קטגוריה: פסקי דין]]
[[קטגוריה:נפגעי נפש]]
+
[[קטגוריה:מתמודדי נפש]]
 
[[קטגוריה:אשפוז פסיכיאטרי]]
 
[[קטגוריה:אשפוז פסיכיאטרי]]
 
[[קטגוריה:בתי חולים]]
 
[[קטגוריה:בתי חולים]]
 
[[קטגוריה:המשפט הפלילי]]
 
[[קטגוריה:המשפט הפלילי]]
 +
[[AR:يوجد صلاحية للجنة النفسية ان تبدّل المكوث للعلاج بامر المحكمة لعلاج اجباري في العيادة]]

גרסה אחרונה מ־17:56, 9 בספטמבר 2019

הקדמה:

הוועדה הפסיכיאטרית אשר דנה בעניינו של מטופל שאושפז בצו של בית משפט, מוסמכת להמיר את צו האשפוז בצו לטיפול מרפאתי כפוי

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית המשפט המחוזי בירושלים
מס' תיק:
ע"ו 53041-07-11
תאריך:
10.08.20111
  • בית המשפט המחוזי קיבל ערעור על החלטת הועדה הפסיכיאטרית, שאישרה חופשות בתנאים למטופל שהינו תחת צו אישפוז כפוי, אולם לא נענתה לבקשה להמירו בצו לטיפול מרפאתי כפוי.
  • בית המשפט קבע כי במקרים בהם די בטיפול מרפאתי כפוי על-מנת לנטרל את הסיכון על שלום הציבור או שלום הנאשם, בסמכות הועדה להמיר את צו האשפוז בצו לטפול מרפאתי כפוי.
  • אמנם על פי לשון סעיף 28(ב) לחוק טיפול בחולי נפש נראה, לכאורה, שהוועדה מוסמכת לתת אחת משתי החלטות: שחרור מצו האשפוז ללא תנאי, או מתן חופשות בתנאים שהועדה תקבע. לא מדובר בסעיף 28(ב) על אפשרות ביניים של ביטול צו האשפוז והמרתו בצו לטיפול מרפאתי כפוי.
  • עם זאת שתיקת החוק בענין זה אינו מהווה "הסדר שלילי" (קביעה שהוועדה אינה מוסמכת להמיר את צו האשפוז לצו לטיפול מרפאתי).
  • אם לוועדה הפסיכיאטרית הסמכות לבטל לחלוטין צו שניתן ע"י בית משפט מדוע שלא יינתן בידי הועדה הכוח לתת צו שהוא פחות מרחיק לכת, דהיינו, המרת צו אשפוז כפוי בצו מרפאתי כפוי.
  • אין מקום לתת לסעיף 28(ב) פרשנות מילולית. ועל פני הדברים נראה, שהמרובה מכיל את המועט. אם ניתנת לוועדה הסמכות לבטל את צו האשפוז מכל וכל, או לקיימו בשלמותו, הנחת המחוקק היא שניתן להעניק לוועדה סמכות להמיר את צו האשפוז בצו לטפול מרפאתי כפוי, וזאת במקרים בהם די בטיפול מרפאתי כפוי על-מנת לנטרל את הסיכון לשלום הציבור או לשלום הנאשם (סיכון עליו מדבר סעיף 15(ד) לחוק).

משמעות

  • הוועדה הפסיכיאטרית אשר דנה בעניינו של מטופל שאושפז בצו של בית משפט ואשר מתכנסת לפחות אחת לששה חודשים, מוסמכת להמיר את צו האשפוז בצו לטיפול מרפאתי כפוי, אם היא משתכנעת, כי התמלאו בקשר לכך התנאים הקבועים בסעיף 15(ד) לחוק: "שאין בכך כדי לסכן את שלום הציבור או את שלום הנאשם".

חקיקה ונהלים

תודות