תבנית:הליך/תחילת טור ימני


בניית תוכנית שיקום לתקופה שלאחר השחרור על-ידי יועץ רש"א ועובד סוציאלי בכלא.

תבנית:הליך/סיום הקדמה


אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

אסירים בין 3 ל-6 חודשים טרם סיום תקופת מאסרם.


למי ואיך פונים

עובד סוציאלי בבית הסוהר.

שלבי ההליך

  • פגישה עם יועץ רש"א ועובד סוציאלי בכלא - מטרת הפגישה היא ביצוע הליך של תיאום ציפיות, העלאת חששות באשר לתקופה שלאחר השחרור וקבלת מידע והכוונה בנוגע לאפשרויות השיקום העומדות בפני האסיר לאחר שחרורו מהכלא. אפשרויות אלה יושפעו מתהליכי שיקום חיוביים אשר בוצעו תוך כדי המאסר כגון השתלבות בתוכנית טיפול, השתלבות בעבודה / לימודים ועמידה בכללי הביטחון והמשמעת של שב"ס.
  • בסיום הפגישה תגובש הערכה בדבר אפשרויות השיקום והן יוצגו בפני האסיר והוא יתודרך בנוגע לשלבים הבאים.

חשוב לדעת

  • אפשרויות השיקום יושפעו ישירות מתהליכי שיקום חיוביים אשר בוצעו תוך כדי המאסר כגון השתלבותב תוכנית טיפול, השתלבות בעבודה / לימודים ועמידה בכללי הביטחון והמשמעת של שב"ס.
  • בניית תוכנית שיקום תופסק בגין שימוש בסמים, עבירות משמעת, חוסר שיתוף פעולה או כל סיבה אחרת, בהתייעצות משותפת של יועץ רש"א וגורמי טיפול בכלא ובקהילה.

תגיות

תבנית:הליך/סיום טור ימני תבנית:הליך/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:הליך/ראו גם תבנית:הליך/טפסים

תבנית:הליך/סיום טור שמאלי