תבנית:תיבת תקדים משפטי

אלעל סירבו להכיר להכיר בשותף לחיים מאותו מין כ"בן זוגו" לעניין קבלת כרטיס טיסה. בית המשפט קבע שהטעם היחיד לשלילת טובת ההנאה מחבר לחיי שיתוף מאותו מין הוא בנטייה המינית. שוני זה אינו רלוואנטי לעניין הנדון. מכאן, שמדובר בהבחנה שהיא שרירותית ובלתי הוגנת וחייב את אל על לבטל את ההוראה המפלה.

סטטוס

הערעור נדחה.

משמעות

  • זוגות חד מיניים זכאים לאותן הטבות הניתנות לבני זוג בני המין השני.


נושאים

  • עובד שכיר (חוקי עבודה)
  • להט"ב

זכויות

חוקים ותקנות

מקורות והרחבות