שורה 1: שורה 1:
{{פורטל/נתיב}} <!--ראו הנחיות ב[[תבנית:פורטל/נתיב]]-->
+
{{פורטל/נתיב|הוצאה לפועל}} <!--ראו הנחיות ב[[תבנית:פורטל/נתיב]]-->
 
{{פורטל/תחילת טור ימני}}
 
{{פורטל/תחילת טור ימני}}
 
<big>'''קבלתם צו עיקול על רכושכם? קיבלתם צו עיקול על רכוש של אחרים הנמצא אצלכם? מבקרים אתכם נציגי ההוצאה לפועל?'''</big><br />
 
<big>'''קבלתם צו עיקול על רכושכם? קיבלתם צו עיקול על רכוש של אחרים הנמצא אצלכם? מבקרים אתכם נציגי ההוצאה לפועל?'''</big><br />

גרסה מ־08:53, 31 במרץ 2013

תבנית:פורטל/תחילת טור ימני קבלתם צו עיקול על רכושכם? קיבלתם צו עיקול על רכוש של אחרים הנמצא אצלכם? מבקרים אתכם נציגי ההוצאה לפועל?

צו עיקול הוא צו שמטרתו להגביל את השימוש ברכוש של החייב. אם החייב לא ישלם את החוב ניתן יהיה למכור את הרכוש שעוקל ובאמצעות הכספים שיתקבלו ממכירתו לשלם חלק או את כל החוב.

העיקול יכול להתבצע באמצעות הוצאת הרכוש ממקום הימצאו, השארתו במקום הימצאו וסגירתו במנעול או הפרדתו מרכוש אחר שאינו מעוקל.

המצב לא לגמרי אבוד ובעיקר אם העיקול פוגע ביכולתכם להחזיר את החוב!

תבנית:פורטל/סיום חלק עליון

תבנית:פורטל/תא בטבלת זכויות

 • עיקול מיטלטלין
 • עיקול נכסים אצל צד שלישי
 • נכסים שאסור לעקל

תבנית:פורטל/תא בטבלת זכויות

 • מה לעשות? מדריך מקוצר...
 • נכסים שאסור לעקל

אם החייב לא טען את טענותיו לפני הטלת העיקול

 • בקשה לביטול החלטה או צו שניתנו ללא שמיעת הצד הנפגע

אם החייב טען טענותיו לפני הטלת העיקול

 • בקשה לביטול עיקול מיטלטלין
 • בקשה לעיכוב הליכים
 • בקשה להשהיית הליך

תבנית:פורטל/תא בטבלת זכויות

 • מה לעשות? מדריך מקוצר...
 • ערעור על צו עיקול מיטלטלין
 • ערעור על צו עיקול של נכסים הנמצאים אצל צד שלישי
 • בקשה לעיכוב הליכים

תבנית:פורטל/תא בטבלת זכויות

 • מה לעשות? מדריך מקוצר...
 • בקשה להתמנות כנאמן על מיטלטלין


תבנית:פורטל/תא בטבלת זכויות במקרה שהחייב איחר רק בהגשת בקשה/ערעור על צו עיקול

 • יש להגיש:
 1. בקשה להארכת מועד
 2. אחד או יותר מההליכים בפורטל זה

במקרה שהחייב כלל לא הגיב לפתיחת התיק

 • יש להגיש:
 1. בקשה להארכת מועד
 2. אחד ההליכים בפורטל חדש:הוצאה לפועל - תגובה לפתיחת תיק


תבנית:פורטל/תא בטבלת זכויות

 • בעלות על מיטלטלין
 • בקשה לביטול החלטה או צו שניתנו ללא שמיעת הצד הנפגע


תבנית:פורטל/תא בטבלת זכויות

תבנית:פורטל/תא בטבלת זכויות

 • חדש:רשם ההוצאה לפועל
 • זוכה
 • חייב
 • צד שלישי (צד ג')
 • אזהרה
 • המצאה
 • חקירת יכולת
 • עיקול
 • כונס נכסים
 • נאמן על מיטלטלין

ארגוני סיוע

חדש:הוצאה לפועלחדש:הוצאה לפועל

גורמי ממשל

חדש:הוצאה לפועלחדש:הוצאה לפועל

תקדימים משפטיים

חדש:הוצאה לפועלחדש:הוצאה לפועל

חוקים ותקנות

חדש:הוצאה לפועלחדש:הוצאה לפועל

הרחבות ופרסומים

חדש:הוצאה לפועלחדש:הוצאה לפועל

מן העיתונות

תבנית:פורטל/סיום טור ימני

תבנית:פורטל/תחילת טור שמאלי תבנית:פורטל/ראו גם

אזהרה
תחום התוכן של פורטל זה נמצא בשלב ראשוני של הטמעה בכל-זכות
הפורטל שוחרר לציבור עם מידע חשוב אך עדיין לא מקיף את הנושא במידה מספקת. בתקופה הקרובה יורחב הפורטל במידע החסר.


תבנית:פורטל/פורומים


תבנית:פורטל/סיום טור שמאלי