מ (שרון הורנשטיין העביר את הדף חדש:הוצאה לפועל - עיקול מיטלטלין (נכסים שאינם דירה או מקרקעין) ל־[[הוצאה לפועל - עיקול מיטלטלין (נכסים שאינם די...)
מ (שינוי קישורים בעקבות שחרור פורטל הוצאה לפועל)
שורה 14: שורה 14:
  
 
{{פורטל/תא בטבלת זכויות |ראשון=כן | כותרת=סוגי עיקולים}}
 
{{פורטל/תא בטבלת זכויות |ראשון=כן | כותרת=סוגי עיקולים}}
* [[חדש:עיקול מיטלטלין בהוצאה לפועל|עיקול מיטלטלין]]
+
* [[עיקול מיטלטלין בהוצאה לפועל|עיקול מיטלטלין]]
* [[חדש:עיקול נכסים של חייב בהוצאה לפועל הנמצאים אצל צד שלישי|עיקול נכסים אצל צד שלישי]]
+
* [[עיקול נכסים של חייב בהוצאה לפועל הנמצאים אצל צד שלישי|עיקול נכסים אצל צד שלישי]]
* [[חדש:מיטלטלין שאסור לעקל בהוצאה לפועל|נכסים שאסור לעקל]]
+
* [[מיטלטלין שאסור לעקל בהוצאה לפועל|נכסים שאסור לעקל]]
  
 
{{פורטל/תא בטבלת זכויות | כותרת=פעולות נגד העיקול במסגרת לשכת ההוצאה לפועל}}
 
{{פורטל/תא בטבלת זכויות | כותרת=פעולות נגד העיקול במסגרת לשכת ההוצאה לפועל}}
* '''[[חדש:מדריך לחייב בהוצאה לפועל שהוטל עיקול על רכושו | מה לעשות? מדריך מקוצר...]]'''
+
* '''[[מדריך לחייב בהוצאה לפועל שהוטל עיקול על רכושו | מה לעשות? מדריך מקוצר...]]'''
* [[חדש:מיטלטלין שאסור לעקל בהוצאה לפועל|נכסים שאסור לעקל]]
+
* [[מיטלטלין שאסור לעקל בהוצאה לפועל|נכסים שאסור לעקל]]
 
'''אם החייב לא טען את טענותיו לפני הטלת העיקול'''
 
'''אם החייב לא טען את טענותיו לפני הטלת העיקול'''
*[[חדש:בקשה לביטול החלטה או צו של רשם ההוצאה לפועל שניתנו ללא שמיעת הצד הנפגע| בקשה לביטול החלטה או צו שניתנו ללא שמיעת הצד הנפגע]]
+
*[[בקשה לביטול החלטה או צו של רשם ההוצאה לפועל שניתנו ללא שמיעת הצד הנפגע| בקשה לביטול החלטה או צו שניתנו ללא שמיעת הצד הנפגע]]
 
'''אם החייב טען טענותיו לפני הטלת העיקול'''
 
'''אם החייב טען טענותיו לפני הטלת העיקול'''
* [[חדש:בקשה לביטול עיקול מיטלטלין בהוצאה לפועל|בקשה לביטול עיקול מיטלטלין]]
+
* [[בקשה לביטול עיקול מיטלטלין בהוצאה לפועל|בקשה לביטול עיקול מיטלטלין]]
* [[חדש:בקשה לעיכוב הליכים בהוצאה לפועל|בקשה לעיכוב הליכים]]
+
* [[בקשה לעיכוב הליכים בהוצאה לפועל|בקשה לעיכוב הליכים]]
* [[חדש:בקשה להשהיית הליך בהוצאה לפועל|בקשה להשהיית הליך]]
+
* [[בקשה להשהיית הליך בהוצאה לפועל|בקשה להשהיית הליך]]
  
 
{{פורטל/תא בטבלת זכויות | כותרת=פעולות של חייב נגד העיקול במסגרת בית המשפט}}
 
{{פורטל/תא בטבלת זכויות | כותרת=פעולות של חייב נגד העיקול במסגרת בית המשפט}}
* '''[[חדש:מדריך לחייב בהוצאה לפועל שהוטל עיקול על רכושו | מה לעשות? מדריך מקוצר...]]'''
+
* '''[[מדריך לחייב בהוצאה לפועל שהוטל עיקול על רכושו | מה לעשות? מדריך מקוצר...]]'''
* [[חדש:ערעור על צו עיקול מיטלטלין בהוצאה לפועל|ערעור על צו עיקול מיטלטלין]]
+
* [[ערעור על צו עיקול מיטלטלין בהוצאה לפועל|ערעור על צו עיקול מיטלטלין]]
* [[חדש:ערעור על צו עיקול נכסים של חייב בהוצאה לפועל הנמצאים אצל צד שלישי|ערעור על צו עיקול של נכסים הנמצאים אצל צד שלישי]]
+
* [[ערעור על צו עיקול נכסים של חייב בהוצאה לפועל הנמצאים אצל צד שלישי|ערעור על צו עיקול של נכסים הנמצאים אצל צד שלישי]]
* [[חדש:בקשה לעיכוב הליכים בהוצאה לפועל|בקשה לעיכוב הליכים]]
+
* [[בקשה לעיכוב הליכים בהוצאה לפועל|בקשה לעיכוב הליכים]]
  
 
{{פורטל/תא בטבלת זכויות | כותרת=שימוש ברכוש המעוקל}}
 
{{פורטל/תא בטבלת זכויות | כותרת=שימוש ברכוש המעוקל}}
* '''[[חדש:מדריך לחייב בהוצאה לפועל שהוטל עיקול על רכושו | מה לעשות? מדריך מקוצר...]]'''
+
* '''[[מדריך לחייב בהוצאה לפועל שהוטל עיקול על רכושו | מה לעשות? מדריך מקוצר...]]'''
* [[חדש:נאמן על המיטלטלין בהוצאה לפועל|בקשה להתמנות כנאמן על מיטלטלין]]
+
* [[נאמן על המיטלטלין בהוצאה לפועל|בקשה להתמנות כנאמן על מיטלטלין]]
 
{{פורטל/מעבר שורה בטבלת זכויות}}
 
{{פורטל/מעבר שורה בטבלת זכויות}}
  
שורה 42: שורה 42:
 
'''במקרה שהחייב איחר רק בהגשת בקשה/ערעור על צו עיקול'''
 
'''במקרה שהחייב איחר רק בהגשת בקשה/ערעור על צו עיקול'''
 
* יש להגיש:
 
* יש להגיש:
# [[חדש:בקשה להארכת מועד בהוצאה לפועל|בקשה להארכת מועד]]
+
# [[בקשה להארכת מועד בהוצאה לפועל|בקשה להארכת מועד]]
 
# אחד או יותר מההליכים ב'''פורטל זה'''
 
# אחד או יותר מההליכים ב'''פורטל זה'''
 
'''במקרה שהחייב כלל לא הגיב לפתיחת התיק'''
 
'''במקרה שהחייב כלל לא הגיב לפתיחת התיק'''
 
* יש להגיש:
 
* יש להגיש:
# [[חדש:בקשה להארכת מועד בהוצאה לפועל|בקשה להארכת מועד]]
+
# [[בקשה להארכת מועד בהוצאה לפועל|בקשה להארכת מועד]]
# אחד ההליכים ב'''פורטל [[חדש:הוצאה לפועל - תגובה לפתיחת תיק]]'''
+
# אחד ההליכים ב'''פורטל [[הוצאה לפועל - תגובה לפתיחת תיק]]'''
  
  
{{פורטל/תא בטבלת זכויות |כותרת=בקשות [[חדש:צד שלישי (צד ג') בהליכי הוצאה לפועל|צד שלישי]]}}
+
{{פורטל/תא בטבלת זכויות |כותרת=בקשות [[צד שלישי (צד ג') בהליכי הוצאה לפועל|צד שלישי]]}}
 
* בעלות על מיטלטלין
 
* בעלות על מיטלטלין
* [[חדש:בקשה לביטול החלטה או צו של רשם ההוצאה לפועל שניתנו ללא שמיעת הצד הנפגע| בקשה לביטול החלטה או צו שניתנו ללא שמיעת הצד הנפגע]]
+
* [[בקשה לביטול החלטה או צו של רשם ההוצאה לפועל שניתנו ללא שמיעת הצד הנפגע| בקשה לביטול החלטה או צו שניתנו ללא שמיעת הצד הנפגע]]
  
  
שורה 59: שורה 59:
  
 
{{פורטל/תא בטבלת זכויות | כותרת=מושגים}}
 
{{פורטל/תא בטבלת זכויות | כותרת=מושגים}}
* [[חדש:רשם ההוצאה לפועל]]
+
* [[רשם ההוצאה לפועל]]
* [[חדש:זוכה בהוצאה לפועל|זוכה]]
+
* [[זוכה בהוצאה לפועל|זוכה]]
* [[חדש:חייב בהוצאה לפועל|חייב]]
+
* [[חייב בהוצאה לפועל|חייב]]
* [[חדש:צד שלישי (צד ג') בהליכי הוצאה לפועל|צד שלישי (צד ג')]]
+
* [[צד שלישי (צד ג') בהליכי הוצאה לפועל|צד שלישי (צד ג')]]
* [[חדש:אזהרה לחייב בהוצאה לפועל|אזהרה]]  
+
* [[אזהרה לחייב בהוצאה לפועל|אזהרה]]  
* [[חדש:המצאה (מסירת מסמך רשמי לנמען) במסגרת הליכי הוצאה לפועל|המצאה]]
+
* [[המצאה (מסירת מסמך רשמי לנמען) במסגרת הליכי הוצאה לפועל|המצאה]]
* [[חדש:חקירת יכולת בהוצאה לפועל|חקירת יכולת]]
+
* [[חקירת יכולת בהוצאה לפועל|חקירת יכולת]]
* [[חדש:עיקול|עיקול]]
+
* [[עיקול|עיקול]]
* [[חדש:כונס נכסים בהוצאה לפועל|כונס נכסים]]
+
* [[כונס נכסים בהוצאה לפועל|כונס נכסים]]
* [[חדש:נאמן על המיטלטלין בהוצאה לפועל|נאמן על מיטלטלין]]
+
* [[נאמן על המיטלטלין בהוצאה לפועל|נאמן על מיטלטלין]]
  
 
{{פורטל/סיום טבלת זכויות}}
 
{{פורטל/סיום טבלת זכויות}}

גרסה מ־12:26, 31 במרץ 2013

תבנית:פורטל/תחילת טור ימני קבלתם צו עיקול על רכושכם? קיבלתם צו עיקול על רכוש של אחרים הנמצא אצלכם? מבקרים אתכם נציגי ההוצאה לפועל?

צו עיקול הוא צו שמטרתו להגביל את השימוש ברכוש של החייב. אם החייב לא ישלם את החוב ניתן יהיה למכור את הרכוש שעוקל ובאמצעות הכספים שיתקבלו ממכירתו לשלם חלק או את כל החוב.

העיקול יכול להתבצע באמצעות הוצאת הרכוש ממקום הימצאו, השארתו במקום הימצאו וסגירתו במנעול או הפרדתו מרכוש אחר שאינו מעוקל.

המצב לא לגמרי אבוד ובעיקר אם העיקול פוגע ביכולתכם להחזיר את החוב!

תבנית:פורטל/סיום חלק עליון

תבנית:פורטל/תא בטבלת זכויות

תבנית:פורטל/תא בטבלת זכויות

אם החייב לא טען את טענותיו לפני הטלת העיקול

אם החייב טען טענותיו לפני הטלת העיקול

תבנית:פורטל/תא בטבלת זכויות

תבנית:פורטל/תא בטבלת זכויות


תבנית:פורטל/תא בטבלת זכויות במקרה שהחייב איחר רק בהגשת בקשה/ערעור על צו עיקול

  • יש להגיש:
  1. בקשה להארכת מועד
  2. אחד או יותר מההליכים בפורטל זה

במקרה שהחייב כלל לא הגיב לפתיחת התיק

  • יש להגיש:
  1. בקשה להארכת מועד
  2. אחד ההליכים בפורטל הוצאה לפועל - תגובה לפתיחת תיק


תבנית:פורטל/תא בטבלת זכויות


תבנית:פורטל/תא בטבלת זכויות

תבנית:פורטל/תא בטבלת זכויות

ארגוני סיוע

חדש:הוצאה לפועלחדש:הוצאה לפועל

גורמי ממשל

חדש:הוצאה לפועלחדש:הוצאה לפועל

תקדימים משפטיים

חדש:הוצאה לפועלחדש:הוצאה לפועל

חוקים ותקנות

חדש:הוצאה לפועלחדש:הוצאה לפועל

הרחבות ופרסומים

חדש:הוצאה לפועלחדש:הוצאה לפועל

מן העיתונות

תבנית:פורטל/סיום טור ימני

תבנית:פורטל/תחילת טור שמאלי תבנית:פורטל/ראו גם

אזהרה
תחום התוכן של פורטל זה נמצא בשלב ראשוני של הטמעה בכל-זכות
הפורטל שוחרר לציבור עם מידע חשוב אך עדיין לא מקיף את הנושא במידה מספקת. בתקופה הקרובה יורחב הפורטל במידע החסר.


תבנית:פורטל/פורומים


תבנית:פורטל/סיום טור שמאלי