תבנית:פורטל/תחילת טור ימני חלק עליון

תבנית:פורטל/סיום חלק עליון

תבנית:פורטל/תא בטבלת זכויות

 • זוכה
 • חייב
 • צד שלישי (צד ג')
 • אזהרה
 • המצאה
 • חקירת יכולת
 • עיקול
 • כונס נכסים
 • נאמן על מיטלטלין

תבנית:פורטל/תא בטבלת זכויות

 • עיקול מיטלטלין
 • עיקול נכסים אצל צד שלישי

תבנית:פורטל/תא בטבלת זכויות אם החייב לא טען את טענותיו לפני מהטלת ההגבלה'

 • בקשה לביטול החלטה או צו שניתנו ללא שמיעת הצד הנפגע

אם החייב טען טענותיו לפני מתן הצו

 • בקשה לביטול עיקול מיטלטלין
 • ערעור על צו עיקול מיטלטלין בהוצאה לפועל
 • ערעור על צו עיקול נכסים של חייב בהוצאה לפועל הנמצאים אצל צד שלישי
 • בקשה לעיכוב הליכים
 • בקשה להשהיית הליך


תבנית:פורטל/תא בטבלת זכויות במקרה שהחייב איחר רק בתגובה/בקשה/ערעור על הגבלה או על צו מאסר

 • יש להגיש:
 1. בקשה להארכת מועד
 2. אחד או יותר מההליכים בפורטל זה

במקרה שהחייב כלל לא הגיב לפתיחת התיק

 • יש להגיש:
 1. בקשה להארכת מועד
 2. אחד ההליכים בפורטל חדש:הוצאה לפועל - תגובה לפתיחת תיק


תבנית:פורטל/תא בטבלת זכויות

 • בעלות על מיטלטלין
 • בקשה לביטול החלטה או צו שניתנו ללא שמיעת הצד הנפגע


תבנית:פורטל/תא בטבלת זכויות


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

 • חדש:רשות האכיפה והגבייה
 • חדש:לשכות ההוצאה לפועל


תקדימים משפטיים

חוקים ותקנות

הרחבות ופרסומים

מן העיתונות

תבנית:פורטל/סיום טור ימני

תבנית:פורטל/תחילת טור שמאלי תבנית:פורטל/ראו גם


תבנית:פורטל/פורומים


תבנית:פורטל/סיום טור שמאלי