תבנית:פורטל/תחילת טור ימני עיקלו לכם את הדירה? רוצים לפנות אתכם מהדירה? עיקלו לכם קרקע אחרת?

עיקול דירה או מקרקעין אחרים הוא הליך שנועד למכור את הדירה או המקרקעין ולהשתמש בכספים שיתקלו מהמכירה לצורך כיסוי החוב בתיק ההוצאה לפועל.

לרשות החייב עומדות מספר דרכים להתמודד עם העיקול ולמנוע את מכירת המקרקעין, במיוחד כאשר מדובר בדירת מגורים.

פורטל זה מרכז את ההליכים הקשורים בעיקול ומכירה של מקרקעין במסגרת הליכי הוצאה לפועל. תבנית:פורטל/סיום חלק עליון

תבנית:פורטל/תא בטבלת זכויות עיקול דירת מגורים

 • עיקול דירת מגורים של החייב
 • מכירת דירת מגורים שעוקלה

מקרקעין שאינם דירת מגורים

 • עיקול מקרקעין הרשומים על שם החייב
 • מכירת מקרקעין מעוקלים

תבנית:פורטל/תא בטבלת זכויות

 • מה לעשות? מדריך מקוצר...

אם לחייב לא ניתנה הזדמנות להשמיע טענותיו

 • בקשה לביטול החלטה או צו שניתנו ללא שמיעת הצד הנפגע

אם לחייב ניתנה הזדמנות להשמיע טענותיו

 • בקשה לביטול עיקול מקרקעין
 • הליכים ייחודיים לדירת מגורים:
 • בקשה להשהיית החלטה על מכירת דירת מגורים של החייב
 • סידור מגורים חלופי לחייב

תבנית:פורטל/תא בטבלת זכויות

 • מה לעשות? מדריך מקוצר...
 • חדש:ערעור על צו עיקול מקרקעין הרשומים על שם החייב בהוצאה לפועל
 • ערעור על החלטה למכור מקרקעין
 • ערעור על החלטה למכור דירת מגורים
 • בקשה לעיכוב הליכים בהוצאה לפועל

תבנית:פורטל/תא בטבלת זכויות במקרה שהחייב איחר רק בתגובה/בקשה/ערעור על הגבלה או על צו העיקול

 • יש להגיש:
 1. בקשה להארכת מועד
 2. אחד או יותר מההליכים בפורטל זה

במקרה שהחייב כלל לא הגיב לפתיחת התיק

 • יש להגיש:
 1. בקשה להארכת מועד
 2. אחד ההליכים בפורטל חדש:הוצאה לפועל - תגובה לפתיחת תיק


תבנית:פורטל/תא בטבלת זכויות

 • זכויות במקרקעין
 • בקשה לביטול החלטה או צו שניתנו ללא שמיעת הצד הנפגע

תבנית:פורטל/תא בטבלת זכויות

תבנית:פורטל/תא בטבלת זכויות

 • זוכה
 • חייב
 • צד שלישי (צד ג')
 • אזהרה
 • המצאה
 • עיקול
 • כונס נכסים

ארגוני סיוע

חדש:הוצאה לפועלחדש:הוצאה לפועל

גורמי ממשל

חדש:הוצאה לפועלחדש:הוצאה לפועל

תקדימים משפטיים

חדש:הוצאה לפועלחדש:הוצאה לפועל

חוקים ותקנות

חדש:הוצאה לפועלחדש:הוצאה לפועל

הרחבות ופרסומים

חדש:הוצאה לפועלחדש:הוצאה לפועל

מן העיתונות

תבנית:פורטל/סיום טור ימני

תבנית:פורטל/תחילת טור שמאלי תבנית:פורטל/ראו גם

אזהרה
תחום התוכן של פורטל זה נמצא בשלב ראשוני של הטמעה בכל זכות
הפורטל שוחרר לציבור עם מידע חשוב אך עדיין לא מקיף את הנושא במידה מספקת. בתקופה הקרובה יורחב הפורטל במידע החסר.

תבנית:פורטל/פתיח תבנית:פורטל/פתיח תבנית:פורטל/פתיח תבנית:פורטל/חדשות תבנית:פורטל/פורומים תבנית:פורטל/שאלות נפוצות


תבנית:פורטל/סיום טור שמאלי