ניצולי השואה בישראל זכאים לסיוע ממשלתי ביחס להוצאות כספיות עבור טיפולים וציוד רפואי.במקביל יש גם לא מעט עמותות שמסייעות לניצולים. על כל אלה ועוד ראו פירוט בהמשך.

לפרטים נוספים ראו הטבות רפואיותבאתר הרשות לזכויות ניצולי השואה.

{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.


ארגוני סיוע

  • ראו ערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים