מ (משרד הבינוי -> משרד הבינוי והשיכון)
שורה 2: שורה 2:
 
{{תקציר}}
 
{{תקציר}}
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  = על מנת להירשם לאחד הפרויקטים במסלול "[[מחיר למשתכן]]" יש להגיש בקשה לאישור השתתפות במסלול
+
| מידע  = על מנת להירשם לאחד הפרויקטים בתכנית "[[מחיר למשתכן]]" יש להגיש בקשה לאישור ההשתתפות
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| חשוב  = לאחר קבלת האישור ניתן לפנות לחברות המשווקות את הפרויקטים ולהירשם לפרויקט שבו מעוניינים לרכוש את הדירה
 
| חשוב  = לאחר קבלת האישור ניתן לפנות לחברות המשווקות את הפרויקטים ולהירשם לפרויקט שבו מעוניינים לרכוש את הדירה
שורה 24: שורה 24:
 
<!-- סדר הפרמטרים קובע את סדר הצגת הדגשים בדף. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
 
<!-- סדר הפרמטרים קובע את סדר הצגת הדגשים בדף. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
  
על מנת להירשם לרכישת דירה באחד הפרויקטים המשווקים במסלול מחיר למשתכן, יש להגיש תחילה בקשה לרישת הדירה. לאחר הגשת הבקשה וקבלת אישור השתתפות במסלול, ניתן להירשם לאחד הפרויקטים במסלול.
+
על מנת להירשם לרכישת דירה באחד מהפרויקטים המשווקים בתכנית "מחיר למשתכן", יש להגיש תחילה בקשה לרכישת הדירה. לאחר הגשת הבקשה וקבלת אישור השתתפות, ניתן להירשם לאחד הפרויקטים בתכנית.
 +
 
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
 
{{הטמעת כותרת|מחיר למשתכן#מי זכאי?}}
 
{{הטמעת כותרת|מחיר למשתכן#מי זכאי?}}
 
+
* כדי לקבל את אישור השתתפות בפרויקטים במסגרת מחיר למשתכן, יש לעמוד בתנאי הסף שצויינו ו[[חישוב הניקוד לנרשמים לרכישת דירה במסלול מחיר למשתכן|לצבור ניקוד מינימלי]] בהתאם לסוג הפרויקט הנדרש.
 
==למי ואיך פונים==
 
==למי ואיך פונים==
* יש לפנות לאחת משלוש החברות הבאות:
+
* על-מנת להגיש את הבקשה, יש לפנות לאחת מהחברות הבאות:
:* [[עמידר]] - טלפון: *6266.
+
** [[עמידר]] - טלפון: *6266
:* מתן חן - טלפון: 1599-563-007.
+
** [http://www.milgam.co.il/content.php?actions=show&id=235&b=1 מילגם] - טלפון: 1599-563-007
:* מ.ג.ע.ר - טלפון: 1599-500-301.
+
** מ.ג.ע.ר - טלפון: 1599-500-301 (ניתן למלא [http://alonim-mgar.co.il/Alonim-center/Site.BakashotLamishtaken.aspx?id=-1&type=2 שאלון מקוון] באתר מרכז אלונים)
 +
* עלות הגשת הבקשה היא 240 ש"ח.
  
 
== המסמכים שיש לצרף לבקשה ==
 
== המסמכים שיש לצרף לבקשה ==
{{הערת עריכה | הערה = חסר מידע על התהליך עצמו. איזה מסמכים יש להגיש | חתימה = [[משתמש:שרון הורנשטיין|שרון הורנשטיין]] ([[שיחת משתמש:שרון הורנשטיין|שיחה]]) 09.02.2014, 10:59 (IST) }}
+
* תעודת זהות הכוללת את הספח וכן תעודות זהות של ילדים בוגרים עד גיל 21 הגרים עם ההורים.
== שלבי ההליך ==
+
* תעודת נישואין או אישור על הרשמה לנישואין (למי שנרשם).
 +
* [[עולים]] יצרפו תעודת עולה.
 +
*[[הריון ולידה|נשים בהריון]] יצרפו אישור ממוסד רפואי מוכר על הריון מחודש חמישי (שבוע 20 ומעלה).
 +
* גרושים יצרפו תעודת גירושין והסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק דין (ב[[בית המשפט לענייני משפחה]] או בית דין דתי).
 +
* בעלי [[תעודת עיוור / לקוי ראיה]] יצרפו אישור ממשרד הרווחה.
 +
* מי שנקבעה להם נכות בשיעור של 75% ומעלה על-ידי המוסד לביטוח לאומי או משרד הביטחון, יצרפו אישור על כך מאותו גוף.
 +
* נכים הרתוקים לכיסא גלגלים יצרפו אישור על כך ממשרד הבריאות או משרד הביטחון.
 +
* אישור (גם של בן הזוג, אם יש) על מספר חודשי שירות חובה בצה"ל, או שירות לאומי-אזרחי מהגורם הרלוונטי - קצין העיר או [[ארגוני התנדבות לשירות לאומי-אזרחי|ארגון התנדבות לשירות לאומי-אזרחי]]/משרד הביטחון/משרד החינוך.
 +
* למי שיש - [[אישור משרת מילואים פעיל שש שנתי]] בתוקף.
 +
* אם למבקש ישנם אחים או אחיות (ניתן לכלול אחים/אחיות חורגים מאב/אם משותפים), יש לצרף '''אחד''' מהמסמכים הבאים:
 +
** צילום תעודות הזהות של כל האחים/האחיות של מגיש/ת הבקשה הכולל את מספר הזהות שלהם, שמם וכתובתם
 +
** [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/tfasim/sb012.pdf תצהיר] המכיל את פרטי האחים/האחיות
 +
* שכירים יצרפו 3 תלושי שכר מחצי השנה שקדמה למועד הגשת הבקשה (האחרון חייב להיות בסמוך למועד הגשת הבקשה).
 +
* עצמאים יצרפו אישור רשמי מרואה החשבון דרכו מנוהל העסק, המפרט את ההכנסות עבור 3 חודשים הסמוכים למועד הגשת הבקשה.
 +
* מקבלי הקצבאות הבאות יצרפו אישור עדכני המעיד על זכאותם לקצבה בחודש הסמוך להגשת הבקשה:
 +
** [[קצבת נכות כללית]]
 +
** [[תגמולי נכות חודשיים לנפגע פעולת איבה|תגמול לנפגע פעולת איבה]]
 +
** [[קצבת נכות ומענק נכות לנפגעי עבודה|קצבה לנפגע עבודה]]
 +
** [[גמלת הבטחת הכנסה (השלמת הכנסה)]]
 +
** קצבה על-פי [[חוק הנכים (תגמולים ושיקום)]] בשיעור של 75% ומעלה (ל[[נכי צה"ל]])
 +
*מקבלי [[קצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי]] יצרפו אישור על קבלת הקצבה במשך 12 החודשים הסמוכים להגשת הבקשה.
 +
 +
== המשך ההליך ==
 
* לאחר הגשת הבקשה ובדיקת הזכאות יונפקו למבקש/ים שני מסמכים:
 
* לאחר הגשת הבקשה ובדיקת הזכאות יונפקו למבקש/ים שני מסמכים:
 
:# תעודת זכאות תקפה בתכנית "חסר דירה" ותיקים או בתכנית "עולים" על שם מבקש/י הסיוע.
 
:# תעודת זכאות תקפה בתכנית "חסר דירה" ותיקים או בתכנית "עולים" על שם מבקש/י הסיוע.
שורה 44: שורה 68:
 
:#* גובה ההכנסה בהשוואה לתקרות ההכנסה המזכה.
 
:#* גובה ההכנסה בהשוואה לתקרות ההכנסה המזכה.
 
:#* גובה הניקוד הנצבר.
 
:#* גובה הניקוד הנצבר.
* לאחר קבלת המסמכים הנ"ל, ניתן לפנות לאחת החברות המשווקות דירות במסגרת מסלול "מחיר למשתכן" ולהירשם לאחד [http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/mechir_lamishtaken/Pages/proyektey_mechir_lamishtaken.aspx הפרויקטים במסלול].
+
* הוצאת המסמכים אורכת עד 18 ימי עבודה.
 +
* '''התעודה והאישור תקפים לשנה מיום הנפקתם'''.
 +
* לאחר קבלתם, ניתן לפנות עם התעודה והאישור לאחת החברות המשווקות דירות במסגרת מסלול "מחיר למשתכן" ולהירשם לאחד [http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/mechir_lamishtaken/Pages/proyektey_mechir_lamishtaken.aspx הפרויקטים במסלול].
 
<!--
 
<!--
 
==ערעור==
 
==ערעור==
שורה 50: שורה 76:
  
 
==חשוב לדעת==
 
==חשוב לדעת==
* עלות הגשת הבקשה היא 240 ש"ח.
+
 
* משך הוצאת המסמכים הוא עד 18 ימי עבודה.
+
 
* '''התעודה והאישור תקפים לשנה מיום הנפקתם'''.
 
* כדי לקבל את אישור השתתפות בפרויקטים במסגרת מחיר למשתכן, יש לעמוד בתנאי הסף, הכוללים את רשימת התנאים המפורטים למעלה (ראו "אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים") וצבירת ניקוד מינימלי בהתאם לסוג הפרויקט הנדרש. למידע נוסף ראו '''[[קריטריונים לזכאות ואופן חישוב הניקוד לנרשמים לרכישת דירה במסלול מחיר למשתכן]]'''.
 
 
<!--
 
<!--
 
== פסקי דין ==
 
== פסקי דין ==
שורה 59: שורה 83:
  
 
==ארגוני סיוע==
 
==ארגוני סיוע==
* לערך מורחב בנושא ארגוני סיוע בתחום הדיור ראו [[דיור ושיכון/ארגוני סיוע]].
+
* [[דיור ושיכון/ארגוני סיוע|לרשימת ארגוני סיוע בתחום הדיור]]
  
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
 
{{הטמעת כותרת|מחיר למשתכן#חקיקה ונהלים}}
 
{{הטמעת כותרת|מחיר למשתכן#חקיקה ונהלים}}
 +
 +
<!--
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
{{הטמעת כותרת|מחיר למשתכן#הרחבות ופרסומים}}
 
<!--
 
 
== מקורות ==
 
== מקורות ==
 
* בסעיף זה יש להכניס רשימת מקורות לטקסט לצורך סימוכין ומתן קרדיט
 
 
-->
 
-->
  

גרסה מ־15:37, 2 בדצמבר 2015

הקדמה:

על מנת להירשם לאחד הפרויקטים בתכנית "מחיר למשתכן" יש להגיש בקשה לאישור ההשתתפות
לאחר קבלת האישור ניתן לפנות לחברות המשווקות את הפרויקטים ולהירשם לפרויקט שבו מעוניינים לרכוש את הדירה
עלות הגשת הבקשה היא 240 ש"ח
למידע נוסף ראו באתר משרד הבינוי והשיכון
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

על מנת להירשם לרכישת דירה באחד מהפרויקטים המשווקים בתכנית "מחיר למשתכן", יש להגיש תחילה בקשה לרכישת הדירה. לאחר הגשת הבקשה וקבלת אישור השתתפות, ניתן להירשם לאחד הפרויקטים בתכנית.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מי שמשתייכים לאוכלוסיות הבאות:
  • זוגות נשואים או ידועים בציבור המקיימים משק בית משותף (ללא הגבלת גיל).
  • זוגות שנרשמו לנישואים ועומדים להינשא בתוך 3 חודשים מיום הגשת הבקשה להנפקת תעודת זכאות של משרד הבינוי והשיכון (ללא הגבלת גיל).
  • יחידים (רווקים, גרושים או אלמנים) בני 35 ומעלה (רווקים חסרי דירה בני 26-35 יכולים להשתתף במסלול "משתכן צעיר". ראו פרטים באתר משרד הבינוי והשיכון).
  • הורים עצמאים (ללא הגבלת גיל) עם לפחות ילד אחד שהוא רווק וטרם מלאו לו 21 שנה, המתגורר עם ההורה דרך קבע ונמצא בחזקתו. זכאי גם הורה עצמאי שהיו לו עד 50% זכויות בדירה שנמכרה בעקבות גירושין או במהלך הנישואין (קודם לגירושין), ולא היו לו זכויות נוספות בהתאם להגדרת "חסרי דירה" בהמשך.
  • הורים גרושים מתחת לגיל 35, שילדיהם אינם בחזקתם.
  • זוגות מהחברה הערבית (ללא הגבלת גיל) שהתארסו באופן רשמי בטקס אירוסין (קיראת אלפאתיחה או תלביסה).
  • יחידים בני 21 ומעלה שמתקיים לגביהם אחד מאלה:
   • הם נכים ברגליהם, בעלי אישור ממשרד הבריאות שהם מרותקים לכיסא גלגלים לצמיתות ונקבעה להם דרגת נכות לצמיתות בשיעור 75% או יותר.
   • נקבעה להם על-ידי המוסד לביטוח לאומי נכות רפואית בשיעור של 50% ומעלה לצמיתות, והם זכאים לגמלת ניידות + קצבת שירותים מיוחדים.
   • הם נפגעי פעולות איבה בשיעור של 50% ומעלה לצמיתות, הזכאים לקצבה חודשית.
   • הם נכי משרד הביטחון בשיעור של 50% ומעלה, הזכאים לקצבה ממשרד הביטחון.
 • בנוסף, עליהם לענות על הגדרת "חסרי דירה", כלומר:
  • ב-3 השנים האחרונות לא היתה בבעלותם דירה, ולא חלק בדירה שעולה על שליש מהדירה.
  • ב-3 השנים האחרונות הם לא שכרו דירה שחל עליה חוק הגנת הדייר (דירה בדמי מפתח).
  • אין להם זכויות בנחלה במשק חקלאי או ביישוב קהילתי.
  • אין להם זכויות בדירה בשלבי בנייה.
  • אין להם מעל שליש זכויות בקרקע המיועדת למגורים (לא קרקע המיועדת לחקלאות), כאשר ניתן להוציא היתר בנייה למגורים מכוח התכנית שחלה על הקרקע.

משפרי דיור

 • אם חלפה שנה ממועד ההגרלה הראשונה, ולא כל דירות מחיר למשתכן נרכשו על ידי חסרי דירה, יתרת הדירות תימכר בתנאי הזכייה גם למי שעונים על הגדרת "משפרי דיור".
 • משפרי דיור הם בעלי כל אחד מהנכסים הבאים, שיימכר בתוך 12 חודשים לאחר אכלוס הדירה שרכשו בתכנית מחיר למשתכן:
  • מי שיש בבעלותם יותר משליש בדירת מגורים יחידה, או שהיה בבעלותם יותר משליש בדירת מגורים יחידה ב-3 השנים שקדמו לרכישת דירת מחיר למשתכן (כולל בעלות של אחד מבין שני בני זוג).
  • מי שיש בבעלותם יותר משליש בקרקע המיועדת למגורים (כולל בעלות של אחד מבין שני בני זוג).
 • כדי לקבל את אישור השתתפות בפרויקטים במסגרת מחיר למשתכן, יש לעמוד בתנאי הסף שצויינו ולצבור ניקוד מינימלי בהתאם לסוג הפרויקט הנדרש.

למי ואיך פונים

 • על-מנת להגיש את הבקשה, יש לפנות לאחת מהחברות הבאות:
 • עלות הגשת הבקשה היא 240 ש"ח.

המסמכים שיש לצרף לבקשה

 • תעודת זהות הכוללת את הספח וכן תעודות זהות של ילדים בוגרים עד גיל 21 הגרים עם ההורים.
 • תעודת נישואין או אישור על הרשמה לנישואין (למי שנרשם).
 • עולים יצרפו תעודת עולה.
 • נשים בהריון יצרפו אישור ממוסד רפואי מוכר על הריון מחודש חמישי (שבוע 20 ומעלה).
 • גרושים יצרפו תעודת גירושין והסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק דין (בבית המשפט לענייני משפחה או בית דין דתי).
 • בעלי תעודת עיוור / לקוי ראיה יצרפו אישור ממשרד הרווחה.
 • מי שנקבעה להם נכות בשיעור של 75% ומעלה על-ידי המוסד לביטוח לאומי או משרד הביטחון, יצרפו אישור על כך מאותו גוף.
 • נכים הרתוקים לכיסא גלגלים יצרפו אישור על כך ממשרד הבריאות או משרד הביטחון.
 • אישור (גם של בן הזוג, אם יש) על מספר חודשי שירות חובה בצה"ל, או שירות לאומי-אזרחי מהגורם הרלוונטי - קצין העיר או ארגון התנדבות לשירות לאומי-אזרחי/משרד הביטחון/משרד החינוך.
 • למי שיש - אישור משרת מילואים פעיל שש שנתי בתוקף.
 • אם למבקש ישנם אחים או אחיות (ניתן לכלול אחים/אחיות חורגים מאב/אם משותפים), יש לצרף אחד מהמסמכים הבאים:
  • צילום תעודות הזהות של כל האחים/האחיות של מגיש/ת הבקשה הכולל את מספר הזהות שלהם, שמם וכתובתם
  • תצהיר המכיל את פרטי האחים/האחיות
 • שכירים יצרפו 3 תלושי שכר מחצי השנה שקדמה למועד הגשת הבקשה (האחרון חייב להיות בסמוך למועד הגשת הבקשה).
 • עצמאים יצרפו אישור רשמי מרואה החשבון דרכו מנוהל העסק, המפרט את ההכנסות עבור 3 חודשים הסמוכים למועד הגשת הבקשה.
 • מקבלי הקצבאות הבאות יצרפו אישור עדכני המעיד על זכאותם לקצבה בחודש הסמוך להגשת הבקשה:
 • מקבלי קצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי יצרפו אישור על קבלת הקצבה במשך 12 החודשים הסמוכים להגשת הבקשה.

המשך ההליך

 • לאחר הגשת הבקשה ובדיקת הזכאות יונפקו למבקש/ים שני מסמכים:
 1. תעודת זכאות תקפה בתכנית "חסר דירה" ותיקים או בתכנית "עולים" על שם מבקש/י הסיוע.
 2. אישור השתתפות בפרויקטים במסגרת מחיר למשתכן, הכולל את הפרטים הבאים:
  • מיצוי כושר השתכרות.
  • היקף המשרה.
  • גובה ההכנסה בהשוואה לתקרות ההכנסה המזכה.
  • גובה הניקוד הנצבר.
 • הוצאת המסמכים אורכת עד 18 ימי עבודה.
 • התעודה והאישור תקפים לשנה מיום הנפקתם.
 • לאחר קבלתם, ניתן לפנות עם התעודה והאישור לאחת החברות המשווקות דירות במסגרת מסלול "מחיר למשתכן" ולהירשם לאחד הפרויקטים במסלול.

חשוב לדעת

ארגוני סיוע

חקיקה ונהלים