מ (החלפת טקסט – "משרד הבינוי והשיכון" ב־"משרד הבינוי")
שורה 7: שורה 7:
 
| פיצוי = עלות הגשת הבקשה היא 240 ש"ח
 
| פיצוי = עלות הגשת הבקשה היא 240 ש"ח
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = למידע נוסף ראו ב[http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/mechir_lamishtaken/Pages/mechir_lamishtaken.aspx אתר משרד הבינוי והשיכון]
+
| ממשל  = למידע נוסף ראו ב[http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/mechir_lamishtaken/Pages/mechir_lamishtaken.aspx אתר משרד הבינוי]
 
}}
 
}}
 
{{תקציר/סיום}}
 
{{תקציר/סיום}}

גרסה מ־18:32, 13 בנובמבר 2014

הקדמה:

על מנת להירשם לאחד הפרויקטים במסלול "מחיר למשתכן" יש להגיש בקשה לאישור השתתפות במסלול
לאחר קבלת האישור ניתן לפנות לחברות המשווקות את הפרויקטים ולהירשם לפרויקט שבו מעוניינים לרכוש את הדירה
עלות הגשת הבקשה היא 240 ש"ח
למידע נוסף ראו באתר משרד הבינוי
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

על מנת להירשם לרכישת דירה באחד הפרויקטים המשווקים במסלול מחיר למשתכן, יש להגיש תחילה בקשה לרישת הדירה. לאחר הגשת הבקשה וקבלת אישור השתתפות במסלול, ניתן להירשם לאחד הפרויקטים במסלול.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מי שמשתייכים לאוכלוסיות הבאות:
  • זוגות נשואים או ידועים בציבור המקיימים משק בית משותף (ללא הגבלת גיל).
  • זוגות שנרשמו לנישואים ועומדים להינשא בתוך 3 חודשים מיום הגשת הבקשה להנפקת תעודת זכאות של משרד הבינוי והשיכון (ללא הגבלת גיל).
  • יחידים (רווקים, גרושים או אלמנים) בני 35 ומעלה (רווקים חסרי דירה בני 26-35 יכולים להשתתף במסלול "משתכן צעיר". ראו פרטים באתר משרד הבינוי והשיכון).
  • הורים עצמאים (ללא הגבלת גיל) עם לפחות ילד אחד שהוא רווק וטרם מלאו לו 21 שנה, המתגורר עם ההורה דרך קבע ונמצא בחזקתו. זכאי גם הורה עצמאי שהיו לו עד 50% זכויות בדירה שנמכרה בעקבות גירושין או במהלך הנישואין (קודם לגירושין), ולא היו לו זכויות נוספות בהתאם להגדרת "חסרי דירה" בהמשך.
  • הורים גרושים מתחת לגיל 35, שילדיהם אינם בחזקתם.
  • זוגות מהחברה הערבית (ללא הגבלת גיל) שהתארסו באופן רשמי בטקס אירוסין (קיראת אלפאתיחה או תלביסה).
  • יחידים בני 21 ומעלה שמתקיים לגביהם אחד מאלה:
   • הם נכים ברגליהם, בעלי אישור ממשרד הבריאות שהם מרותקים לכיסא גלגלים לצמיתות ונקבעה להם דרגת נכות לצמיתות בשיעור 75% או יותר.
   • נקבעה להם על-ידי המוסד לביטוח לאומי נכות רפואית בשיעור של 50% ומעלה לצמיתות, והם זכאים לגמלת ניידות + קצבת שירותים מיוחדים.
   • הם נפגעי פעולות איבה בשיעור של 50% ומעלה לצמיתות, הזכאים לקצבה חודשית.
   • הם נכי משרד הביטחון בשיעור של 50% ומעלה, הזכאים לקצבה ממשרד הביטחון.
 • בנוסף, עליהם לענות על הגדרת "חסרי דירה", כלומר:
  • ב-3 השנים האחרונות לא היתה בבעלותם דירה, ולא חלק בדירה שעולה על שליש מהדירה.
  • ב-3 השנים האחרונות הם לא שכרו דירה שחל עליה חוק הגנת הדייר (דירה בדמי מפתח).
  • אין להם זכויות בנחלה במשק חקלאי או ביישוב קהילתי.
  • אין להם זכויות בדירה בשלבי בנייה.
  • אין להם מעל שליש זכויות בקרקע המיועדת למגורים (לא קרקע המיועדת לחקלאות), כאשר ניתן להוציא היתר בנייה למגורים מכוח התכנית שחלה על הקרקע.

משפרי דיור

 • אם חלפה שנה ממועד ההגרלה הראשונה, ולא כל דירות מחיר למשתכן נרכשו על ידי חסרי דירה, יתרת הדירות תימכר בתנאי הזכייה גם למי שעונים על הגדרת "משפרי דיור".
 • משפרי דיור הם בעלי כל אחד מהנכסים הבאים, שיימכר בתוך 12 חודשים לאחר אכלוס הדירה שרכשו בתכנית מחיר למשתכן:
  • מי שיש בבעלותם יותר משליש בדירת מגורים יחידה, או שהיה בבעלותם יותר משליש בדירת מגורים יחידה ב-3 השנים שקדמו לרכישת דירת מחיר למשתכן (כולל בעלות של אחד מבין שני בני זוג).
  • מי שיש בבעלותם יותר משליש בקרקע המיועדת למגורים (כולל בעלות של אחד מבין שני בני זוג).


למי ואיך פונים

 • יש לפנות לאחת משלוש החברות הבאות:
 • עמידר - טלפון: *6266.
 • מתן חן - טלפון: 1599-563-007.
 • מ.ג.ע.ר - טלפון: 1599-500-301.

המסמכים שיש לצרף לבקשה

הערת עריכה
חסר מידע על התהליך עצמו. איזה מסמכים יש להגיש
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 09.02.2014, 10:59 (IST)

שלבי ההליך

 • לאחר הגשת הבקשה ובדיקת הזכאות יונפקו למבקש/ים שני מסמכים:
 1. תעודת זכאות תקפה בתכנית "חסר דירה" ותיקים או בתכנית "עולים" על שם מבקש/י הסיוע.
 2. אישור השתתפות בפרויקטים במסגרת מחיר למשתכן, הכולל את הפרטים הבאים:
  • מיצוי כושר השתכרות.
  • היקף המשרה.
  • גובה ההכנסה בהשוואה לתקרות ההכנסה המזכה.
  • גובה הניקוד הנצבר.
 • לאחר קבלת המסמכים הנ"ל, ניתן לפנות לאחת החברות המשווקות דירות במסגרת מסלול "מחיר למשתכן" ולהירשם לאחד הפרויקטים במסלול.

חשוב לדעת

 • עלות הגשת הבקשה היא 240 ש"ח.
 • משך הוצאת המסמכים הוא עד 18 ימי עבודה.
 • התעודה והאישור תקפים לשנה מיום הנפקתם.
 • כדי לקבל את אישור השתתפות בפרויקטים במסגרת מחיר למשתכן, יש לעמוד בתנאי הסף, הכוללים את רשימת התנאים המפורטים למעלה (ראו "אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים") וצבירת ניקוד מינימלי בהתאם לסוג הפרויקט הנדרש. למידע נוסף ראו קריטריונים לזכאות ואופן חישוב הניקוד לנרשמים לרכישת דירה במסלול מחיר למשתכן.

ארגוני סיוע

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים