מ (החלפת טקסט – "משרד הבינוי והשיכון" ב־"משרד הבינוי")
מ (משרד הבינוי -> משרד הבינוי והשיכון)
שורה 7: שורה 7:
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = למידע נוסף ראו ב[http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/schar_dira/Pages/shlavim.aspx אתר משרד הבינוי]
+
| ממשל  = למידע נוסף ראו ב[http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/schar_dira/Pages/shlavim.aspx אתר משרד הבינוי והשיכון]
 
}}
 
}}
 
{{תקציר/סיום}}
 
{{תקציר/סיום}}
שורה 39: שורה 39:
 
* יש למלא '''טופס בקשת סיוע בדיור''' במשרדי החברה המספקת שירותי שכר דירה שאליה פנה הזכאי.
 
* יש למלא '''טופס בקשת סיוע בדיור''' במשרדי החברה המספקת שירותי שכר דירה שאליה פנה הזכאי.
 
** עלות ההרשמה והנפקת תעודת הזכאות הינה '''95 ש"ח'''.
 
** עלות ההרשמה והנפקת תעודת הזכאות הינה '''95 ש"ח'''.
* לאחר ביצוע הבדיקות הנדרשות ינפיק משרד הבינוי תעודת זכאות שתועבר למגישי הבקשה באמצעות החברה שאליה פנה הזכאי.
+
* לאחר ביצוע הבדיקות הנדרשות ינפיק משרד הבינוי והשיכון תעודת זכאות שתועבר למגישי הבקשה באמצעות החברה שאליה פנה הזכאי.
 
===מסמכים שיש לצרף לבקשה===
 
===מסמכים שיש לצרף לבקשה===
 
* לשם הגשת הבקשה לסיוע והוצאת תעודת הזכאות יש לצרף את המסמכים הבאים:
 
* לשם הגשת הבקשה לסיוע והוצאת תעודת הזכאות יש לצרף את המסמכים הבאים:
שורה 99: שורה 99:
  
 
===ערעור===
 
===ערעור===
* ניתן לערער על גובה הזכאות לסיוע בשכר דירה או על דחיית זכאות בפני ועדות ערעורים של משרד הבינוי. הערעור מועבר למשרד הבינוי ונדון בועדה המתאימה:
+
* ניתן לערער על גובה הזכאות לסיוע בשכר דירה או על דחיית זכאות בפני ועדות ערעורים של משרד הבינוי והשיכון. הערעור מועבר למשרד הבינוי והשיכון ונדון בועדה המתאימה:
 
# ועדת חריגים עליונה – הדנה בבקשות לסיוע החורג מהכללים.
 
# ועדת חריגים עליונה – הדנה בבקשות לסיוע החורג מהכללים.
 
# הועדה הציבורית לערעורים – הדנה בערעורים על החלטות הוועדה העליונה.
 
# הועדה הציבורית לערעורים – הדנה בערעורים על החלטות הוועדה העליונה.
שורה 110: שורה 110:
  
 
==חשוב לדעת==  
 
==חשוב לדעת==  
* קביעת הזכאות לסיוע בדיור כרוכה לעתים בבדיקות שעורך משרד הבינוי, כגון חקירות לאימות נתונים, המאריכות את זמן הטיפול בבקשה.
+
* קביעת הזכאות לסיוע בדיור כרוכה לעתים בבדיקות שעורך משרד הבינוי והשיכון, כגון חקירות לאימות נתונים, המאריכות את זמן הטיפול בבקשה.
 
* לפני כל עריכת הסכם עם אחת החברות, יש לוודא שתעודת הזכאות '''בתוקף'''.  
 
* לפני כל עריכת הסכם עם אחת החברות, יש לוודא שתעודת הזכאות '''בתוקף'''.  
 
* תוקף תעודת הזכאות הנו '''שנה''', כל עוד לא השתנה המעמד של המחזיקים בתעודה ל"בעלי דירה" או "בעלי חלק בדירה".
 
* תוקף תעודת הזכאות הנו '''שנה''', כל עוד לא השתנה המעמד של המחזיקים בתעודה ל"בעלי דירה" או "בעלי חלק בדירה".
 
* במהלך התקופה שבה תעודת הזכאות בתוקף, יש לדווח על שינויים כגון: שינוי במצב האישי, שינויים במספר הילדים, שינויים בנושא בעלות על הדירות ושינויים לגבי תעסוקה, הכנסה וכדומה.
 
* במהלך התקופה שבה תעודת הזכאות בתוקף, יש לדווח על שינויים כגון: שינוי במצב האישי, שינויים במספר הילדים, שינויים בנושא בעלות על הדירות ושינויים לגבי תעסוקה, הכנסה וכדומה.
** את הדיווח על השינויים בצירוף מסמכים מתאימים יש להעביר למשרד הבינוי באמצעות סניף החברה הנותנת שירותים למבקשי סיוע בשכר דירה.
+
** את הדיווח על השינויים בצירוף מסמכים מתאימים יש להעביר למשרד הבינוי והשיכון באמצעות סניף החברה הנותנת שירותים למבקשי סיוע בשכר דירה.
 
* כדי להמשיך ולקבל סיוע לאחר תום תקופת הזכאות יש '''לחדש את ההרשמה'''. לכן, לקראת תום התקופה וכל עוד תעודת הזכאות בתוקף, יש להציג בפני החברות המסייעות אישורים ומסמכים עדכניים. בשלב זה גם ניתן לבדוק אפשרות למימוש הסיוע באמצעות חברה אחרת.
 
* כדי להמשיך ולקבל סיוע לאחר תום תקופת הזכאות יש '''לחדש את ההרשמה'''. לכן, לקראת תום התקופה וכל עוד תעודת הזכאות בתוקף, יש להציג בפני החברות המסייעות אישורים ומסמכים עדכניים. בשלב זה גם ניתן לבדוק אפשרות למימוש הסיוע באמצעות חברה אחרת.
 
<!--
 
<!--
שורה 121: שורה 121:
  
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
* [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/nehalim/nohal_0817.pdf נוהל משרד הבינוי מס' 08/17 מיום 18.06.2009] - הועדה הציבורית לערעורים בנושאי אכלוס.
+
* [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/nehalim/nohal_0817.pdf נוהל משרד הבינוי והשיכון מס' 08/17 מיום 18.06.2009] - הועדה הציבורית לערעורים בנושאי אכלוס.
* [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/nehalim/nohal_0804.pdf נוהל משרד הבינוי מס' 08/04 מיום 29.01.2012] - השתתפות בתשלום שכר דירה.
+
* [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/nehalim/nohal_0804.pdf נוהל משרד הבינוי והשיכון מס' 08/04 מיום 29.01.2012] - השתתפות בתשלום שכר דירה.
 
* [http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/schar_dira/Pages/schumey_siyua.aspx סכומי הסיוע בשכר דירה באזורי עדיפות לאומית]
 
* [http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/schar_dira/Pages/schumey_siyua.aspx סכומי הסיוע בשכר דירה באזורי עדיפות לאומית]
* [http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/shikun_tziburi/Pages/shlavim_bekabalat_dira.aspx שלבים בקבלת דירה בשכירות בשיכון הציבורי] באתר משרד הבינוי.
+
* [http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/shikun_tziburi/Pages/shlavim_bekabalat_dira.aspx שלבים בקבלת דירה בשכירות בשיכון הציבורי] באתר משרד הבינוי והשיכון.
 
== מקורות ==
 
== מקורות ==
 
* ערך זה נכתב בסיוע הקליניקה המשפטית לזכויות חברתיות במכללה האקדמית ספיר.
 
* ערך זה נכתב בסיוע הקליניקה המשפטית לזכויות חברתיות במכללה האקדמית ספיר.

גרסה מ־15:27, 12 באוקטובר 2015

הקדמה:

זכאים לדיור ציבורי צריכים להוציא תעודת זכאות כתנאי לקבלת הדיור
תוקף תעודת הזכאות הנו עד שנתיים מיום הגשת הבקשה והנפקתה כרוכה בעלות של 95 ש"ח
למידע נוסף ראו באתר משרד הבינוי והשיכון
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

לצורך קבלת דירה בדיור הציבורי יש לעבור תהליך בן שלושה שלבים:

ערך זה עוסק בשלב הראשון: הוצאת תעודת הזכאות לדיור הציבורי.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

שלבי ההליך

 • יש למלא טופס בקשת סיוע בדיור במשרדי החברה המספקת שירותי שכר דירה שאליה פנה הזכאי.
  • עלות ההרשמה והנפקת תעודת הזכאות הינה 95 ש"ח.
 • לאחר ביצוע הבדיקות הנדרשות ינפיק משרד הבינוי והשיכון תעודת זכאות שתועבר למגישי הבקשה באמצעות החברה שאליה פנה הזכאי.

מסמכים שיש לצרף לבקשה

 • לשם הגשת הבקשה לסיוע והוצאת תעודת הזכאות יש לצרף את המסמכים הבאים:
 1. תעודת זהות + צילום נאמן למקור (כולל הספח).
 2. תעודת זהות של ילדים עד גיל 21 הגרים עם מגיש/ת הבקשה לדיור ציבורי.
 3. תעודת נישואין מהרבנות או מבית הדין השרעי או אישור ממשרד הפנים הכולל תאריך נישואין.
 4. במידה ויש למגיש/ת הבקשה אחים או אחיות (ניתן לכלול אחים/אחיות חורגים מאב/אם משותפים), יש לצרף גם אחד מהמסמכים הבאים:
  • צילום תעודות הזהות של כל האחים והאחיות של מגיש/ת הבקשה הכולל את מספר הזהות שלהם, שמם וכתובתם
  • צילום תעודת הזהות של האב או האם בו רשומים כל האחים והאחיות (כולל מגיש/ת הבקשה)
  • תצהיר המכיל את פרטי האחים או האחיות.
 5. במידה ויש למגיש/ת הבקשה אח/ות שנפטר/ה, יש לצרף גם אחד מהמסמכים הבאים:
  • תעודת פטירה של האח/ות שנפטר/ה.
  • תמצית מרשם אוכלוסין של האח/ות שנפטר/ה.
  • אם אין אפשרות להמציא את אחד מהמסמכים הנ"ל, יש למלא את כל הפרטים בתצהיר על פרטי אחים ואחיות.
 6. אישור על מספר חודשי שירות חובה בצה"ל או בשירות לאומי או אזרחי (לשני בני הזוג, אם יש) או אישור על פטור/דחיה משירות, מאחד הגורמים הבאים:
  • אישור על שירות או פטור/דחיה משירות בצה"ל - מקצין העיר. באישור צריכים להיות הפרטים הבאים: שם, מספר זהות, מספר אישי, תקופת השירות מתאריך עד תאריך וכן פירוט תקופת השירות בשנים, חודשים וימים.
  • אישור על שירות לאומי, מאחד מהגופים הבאים - האגודה להתנדבות בעם ישראל, האגודה להתנדבות בישראל, עמינדב- אגודה תורנית להתנדבות, המרכז הרפואי שערי צדק בירושלים, עירית ירושלים, שלומית - בדרך, שלהבת, בת עמי, משרד הבטחון, משרד החינוך.
 7. הכנסות -
  • שכר עבודה: מי שמתקיים משכר עבודה יצרף שישה תלושי שכר אחרונים ותדפיסי עו"ש מהבנק עבור שישה חודשים אחרונים.
  • גמלת הבטחת הכנסה (השלמת הכנסה): מי שמתקיים מגמלת הבטחת הכנסה/השלמת הכנסה יצרף אישור מהמוסד לביטוח לאומי על קבלת הקצבה בשלושת החודשים האחרונים.

מקרים שבהם יש לצרף מסמכים נוספים

 • הריון: יש לצרף אישור ממוסד רפואי מוכר על הריון בשבוע 22 (חודש חמישי) ומעלה.
 • נכים:
  • מי שמתקיים מקצבת נכות יצרף אישור מהמוסד לביטוח לאומי על קבלת הקצבה בחודש הקודם וכן אישור נכות בציון סוג הגמלה, סוג הנכות (זמנית, יציבה או קבועה), אחוזי נכות, דרגת אי-כושר השתכרות, גובה קצבת הנכות לחודש ותאריך תחילת התשלום.
  • במקרה שאחד מבני הזוג מקבל קצבת נכות כללית, יש להציג אישור מהמוסד לביטוח לאומי אם הקצבה כוללת תוספת בגין בן זוג או ילדים.
 • עולים: יש לצרף תעודת עולה וצילום נאמן למקור.
 • קשישים: קשישים המקבלים השלמת הכנסה יצרפו אישור מהמוסד לביטוח לאומי על קבלת קצבה, בציון תאריך תחילת התשלום.
 • נכי המלחמה בנאצים: יש לצרף אישור ממשרד האוצר על קבלת קצבה.
 • משפחות שבראשן הורה עצמאי (משפחות חד הוריות) - יש לצרף את המסמכים הבאים:
 • זוג נשוי: יש לצרף תעודת נישואין מהרבנות, מבית הדין השרעי.
  • זוג שעלה לארץ כנשוי: יש לצרף תעודת עולה. בטופס הבקשה לסיוע בדיור ימולא תאריך קבלת מעמד עולה.
  • זוג שאינו נשוי בנישואין דתיים: יש לצרף אישור ממשרד הפנים על הכרה בנישואין ותאריך הנישואין.
 • מי שנרשם לנישואין: יש לצרף אישור על הרשמה לנישואין + צילום נאמן למקור.
 • ידועים בציבור: יש לצרף טופס הצהרה של זוג בדבר היותם ידועים בציבור.
 • גרוש/ה - יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • תעודת גירושין מבית הדין הרבני או השרעי או בית משפט מחוזי + צילומים נאמנים למקור.
  • הסכם גירושין שקיבל תוקף פס"ד או אישור בית המשפט שלא נערך הסכם גירושין + צילומים נאמנים למקור.
  • מסמכים אלו ידרשו גם מזוג שאחד או שני בני הזוג הינם גרושים לשעבר.
  • כאשר מבקש הזכאות עלה לארץ כגרוש/ה תהווה תעודת העולה בה רשום המעמד האישי ופרטי הילדים, אם ישנם, תחליף להסכם גירושין ותעודת גירושין.
 • נמצא/ת בהליכי גירושין:
  • יש לצרף אישור מעודכן מן הרבנות או בית הדין השרעי על פתיחת תיק גירושין ותאריך פתיחת התיק.
  • יש לצרף פרוטוקול אחרון (במידה והתקיים דיון).
 • אלמן/ה: יש לצרף תעודת פטירה של בן או בת הזוג.
 • עגונה: יש לצרף אישור של הרבנות על עגינות.
 • חייל בודד: יש לצרף אישור קצין העיר על שירות סדיר או שירות לאומי ותעודת חייל בודד.
 • חייל בודד בשירות לאומי: יש לצרף אישור על שירות לאומי.
 • בעל דירה (בעבר או כיום) - יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • חוזה מכירה או חוזה רכישה.
  • חוזה ההלוואה או חוזה המשכנתא עם הבנק למשכנתאות (אם המשכנתא נלקחה אחרי יום 01.01.1990).
  • אישור סילוק משכנתא המפרט את תאריך הסילוק, סכום המשכנתא המקורי שנלקח, הסכום ששולם בפועל ויתרת חוב (אם ישנה).
  • במידה שמדובר בדירה שנמכרה על-ידי כונס נכסים, יש לצרף אישור עדכני מכונס הנכסים על מצבו הנוכחי של הליך הכינוס ודו"ח המפרט למי הועברו כספי המכירה, כולל סכומים ויתרת תיק כינוס הנכסים.
 • שוכר דירה בשכירות מוגנת: יש לצרף את חוזה השכירות של הדירה שחל עליה חוק הגנת הדייר.
 • שוכר דירה מחברה מאכלסת - יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • חוזה שכירות דירה.
  • אישור על סוג השכירות מהחברה.
  • אישור על החזרת דירה לחברת שיכון ציבורית.

ערעור

 • ניתן לערער על גובה הזכאות לסיוע בשכר דירה או על דחיית זכאות בפני ועדות ערעורים של משרד הבינוי והשיכון. הערעור מועבר למשרד הבינוי והשיכון ונדון בועדה המתאימה:
 1. ועדת חריגים עליונה – הדנה בבקשות לסיוע החורג מהכללים.
 2. הועדה הציבורית לערעורים – הדנה בערעורים על החלטות הוועדה העליונה.
  • אם הערעור נדחה ע"י הועדה הציבורית, יש להמתין 12 חודשים מיום הדחייה להגשת ערעור נוסף.
 • את הערעור יש להגיש באמצעות החברה המסייעת בשכר דירה, בצירוף מסמכים התומכים בבקשה לקביעת זכאות חריגה:
  • מכתב בקשה מפורט ומנומק.
  • אישורי הכנסה ודפי חשבון בנק לשישה חודשים אחרונים.
  • למטופלים בשרותי הרווחה: דו"ח סוציאלי על תפקוד המשפחה.
  • במידת הצורך: אישורים רפואיים התומכים בערעור.

חשוב לדעת

 • קביעת הזכאות לסיוע בדיור כרוכה לעתים בבדיקות שעורך משרד הבינוי והשיכון, כגון חקירות לאימות נתונים, המאריכות את זמן הטיפול בבקשה.
 • לפני כל עריכת הסכם עם אחת החברות, יש לוודא שתעודת הזכאות בתוקף.
 • תוקף תעודת הזכאות הנו שנה, כל עוד לא השתנה המעמד של המחזיקים בתעודה ל"בעלי דירה" או "בעלי חלק בדירה".
 • במהלך התקופה שבה תעודת הזכאות בתוקף, יש לדווח על שינויים כגון: שינוי במצב האישי, שינויים במספר הילדים, שינויים בנושא בעלות על הדירות ושינויים לגבי תעסוקה, הכנסה וכדומה.
  • את הדיווח על השינויים בצירוף מסמכים מתאימים יש להעביר למשרד הבינוי והשיכון באמצעות סניף החברה הנותנת שירותים למבקשי סיוע בשכר דירה.
 • כדי להמשיך ולקבל סיוע לאחר תום תקופת הזכאות יש לחדש את ההרשמה. לכן, לקראת תום התקופה וכל עוד תעודת הזכאות בתוקף, יש להציג בפני החברות המסייעות אישורים ומסמכים עדכניים. בשלב זה גם ניתן לבדוק אפשרות למימוש הסיוע באמצעות חברה אחרת.

הרחבות ופרסומים

מקורות

 • ערך זה נכתב בסיוע הקליניקה המשפטית לזכויות חברתיות במכללה האקדמית ספיר.