מ (משרד הבינוי -> משרד הבינוי והשיכון)
שורה 2: שורה 2:
 
{{תקציר}}
 
{{תקציר}}
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  = זכאים המעוניינים לקבל משכנתא ממשרד הבינוי צריכים להוציא תעודת זכאות המפרטת את רמת הסיוע ואת תנאיו  
+
| מידע  = זכאים המעוניינים לקבל משכנתא ממשרד הבינוי והשיכון צריכים להוציא תעודת זכאות המפרטת את רמת הסיוע ואת תנאיו  
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| חשוב  = תוקף תעודת הזכאות הוא שנה מיום הגשת הבקשה, וניתן להאריכו בסניף הבנק למשכנתאות
 
| חשוב  = תוקף תעודת הזכאות הוא שנה מיום הגשת הבקשה, וניתן להאריכו בסניף הבנק למשכנתאות
 
| פיצוי = ההרשמה בבנק למשכנתאות כרוכה בעלות של 70 ש"ח
 
| פיצוי = ההרשמה בבנק למשכנתאות כרוכה בעלות של 70 ש"ח
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = למידע נוסף ראו ב[http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/mashkanta/Pages/shlavim_bekabalat_mashkanta.aspx אתר משרד הבינוי]
+
| ממשל  = למידע נוסף ראו ב[http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/mashkanta/Pages/shlavim_bekabalat_mashkanta.aspx אתר משרד הבינוי והשיכון]
 
}}
 
}}
 
{{תקציר/סיום}}
 
{{תקציר/סיום}}
שורה 28: שורה 28:
  
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
* זכאים למשכנתא ממשרד הבינוי (ראו בפורטל [[משכנתא]] פירוט לגבי אוכלוסיות זכאים).  
+
* זכאים למשכנתא ממשרד הבינוי והשיכון (ראו בפורטל [[משכנתא]] פירוט לגבי אוכלוסיות זכאים).  
  
 
==למי ואיך פונים==
 
==למי ואיך פונים==
 
* יש לפנות לאחד מ[http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/mashkanta/Pages/shlavim_bekabalat_mashkanta.aspx#GovXParagraphTitle3 סניפי הבנקים למשכנתאות], להזדהות ולהירשם באמצעות המסמכים הדרושים.  
 
* יש לפנות לאחד מ[http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/mashkanta/Pages/shlavim_bekabalat_mashkanta.aspx#GovXParagraphTitle3 סניפי הבנקים למשכנתאות], להזדהות ולהירשם באמצעות המסמכים הדרושים.  
* לאחר מכן, יועברו הנתונים למשרד הבינוי.  
+
* לאחר מכן, יועברו הנתונים למשרד הבינוי והשיכון.  
  
 
==שלבי ההליך==
 
==שלבי ההליך==
שורה 40: שורה 40:
 
** צילום תעודת זהות של כל האחים והאחיות של מגיש הבקשה שיכלול את מספר הזהות שלהם, שמם וכתובתם, '''או''' [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/tfasim/sb012.pdf תצהיר] המכיל פרטים אלו.
 
** צילום תעודת זהות של כל האחים והאחיות של מגיש הבקשה שיכלול את מספר הזהות שלהם, שמם וכתובתם, '''או''' [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/tfasim/sb012.pdf תצהיר] המכיל פרטים אלו.
 
* עלות ההרשמה היא '''70 ש"ח.''' <!-- 60 ש"ח ב-2010 -->
 
* עלות ההרשמה היא '''70 ש"ח.''' <!-- 60 ש"ח ב-2010 -->
* הבקשה תיבדק במשרד הבינוי מול מאגרי המידע שבמשרד ובאמצעות חברות חקירה.
+
* הבקשה תיבדק במשרד הבינוי והשיכון מול מאגרי המידע שבמשרד ובאמצעות חברות חקירה.
 
* עם השלמת הליך ההרשמה, הבדיקה והאימות ינפיק המשרד '''תעודת זכאות''' שתועבר לבנק למשכנתאות שבו הוגשה הבקשה.  
 
* עם השלמת הליך ההרשמה, הבדיקה והאימות ינפיק המשרד '''תעודת זכאות''' שתועבר לבנק למשכנתאות שבו הוגשה הבקשה.  
 
* את המשכנתא ניתן יהיה לקבל בכל אחד מסניפי הבנקים למשכנתאות, ולאו דווקא בבנק שבו הונפקה תעודת הזכאות.
 
* את המשכנתא ניתן יהיה לקבל בכל אחד מסניפי הבנקים למשכנתאות, ולאו דווקא בבנק שבו הונפקה תעודת הזכאות.
שורה 59: שורה 59:
  
 
==ערעור==
 
==ערעור==
* ניתן לערער על גובה הזכאות לסיוע ברכישת דירה או על דחיית זכאות בפני ועדות ערעורים של משרד הבינוי. הערעור מועבר למשרד הבינוי ונדון בוועדה המתאימה:
+
* ניתן לערער על גובה הזכאות לסיוע ברכישת דירה או על דחיית זכאות בפני ועדות ערעורים של משרד הבינוי והשיכון. הערעור מועבר למשרד הבינוי והשיכון ונדון בוועדה המתאימה:
 
*# [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/nehalim/nohal_0813.pdf ועדת אכלוס עליונה].  
 
*# [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/nehalim/nohal_0813.pdf ועדת אכלוס עליונה].  
 
*# [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/nehalim/nohal_0817.pdf הוועדה הציבורית לערעורים] – הדנה בערעורים על החלטות הוועדה העליונה.
 
*# [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/nehalim/nohal_0817.pdf הוועדה הציבורית לערעורים] – הדנה בערעורים על החלטות הוועדה העליונה.
שורה 72: שורה 72:
 
-->
 
-->
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
* [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/nehalim/nohal_0801.pdf נוהל משרד הבינוי מס' 08/01 מיום 01.06.1999] - זכאות לסיוע לחסרי דירה ברכישת דירה.
+
* [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/nehalim/nohal_0801.pdf נוהל משרד הבינוי והשיכון מס' 08/01 מיום 01.06.1999] - זכאות לסיוע לחסרי דירה ברכישת דירה.
  
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
* עצות למתקשים בהחזרי משכנתא באתר משרד הבינוי -  
+
* עצות למתקשים בהחזרי משכנתא באתר משרד הבינוי והשיכון -  
 
** [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/siyua_bediyur/mashkanta/mashkanta_yedid.pdf בעברית]
 
** [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/siyua_bediyur/mashkanta/mashkanta_yedid.pdf בעברית]
 
** [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/siyua_bediyur/mashkanta/MitkashimBeHehzerim_AR.pdf ערבית]
 
** [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/siyua_bediyur/mashkanta/MitkashimBeHehzerim_AR.pdf ערבית]

גרסה מ־16:27, 12 באוקטובר 2015

הקדמה:

זכאים המעוניינים לקבל משכנתא ממשרד הבינוי והשיכון צריכים להוציא תעודת זכאות המפרטת את רמת הסיוע ואת תנאיו
תוקף תעודת הזכאות הוא שנה מיום הגשת הבקשה, וניתן להאריכו בסניף הבנק למשכנתאות
ההרשמה בבנק למשכנתאות כרוכה בעלות של 70 ש"ח
למידע נוסף ראו באתר משרד הבינוי והשיכון
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

ערך זה מפרט את השלבים בהוצאת תעודת זכאות למשכנתא, כולל התייחסות לאוכלוסיות שונות.

 • תעודת הזכאות היא המסמך המאשר את זכאות המבקשים לסיוע ומפרט את רמת הסיוע ואת התנאים והמגבלות שנקבעו.
 • התעודה משמשת אסמכתא לקבלת הסיוע מהבנק למשכנתאות, שאותו ניתן לקבל בכל אחד מסניפי הבנקים למשכנתאות, ולאו דווקא בבנק שבו הונפקה תעודת הזכאות.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • זכאים למשכנתא ממשרד הבינוי והשיכון (ראו בפורטל משכנתא פירוט לגבי אוכלוסיות זכאים).

למי ואיך פונים

 • יש לפנות לאחד מסניפי הבנקים למשכנתאות, להזדהות ולהירשם באמצעות המסמכים הדרושים.
 • לאחר מכן, יועברו הנתונים למשרד הבינוי והשיכון.

שלבי ההליך

 • לצורך הגשת הבקשה והוצאת תעודת הזכאות לסיוע ברכישת דירה, יש לצרף את המסמכים הבאים:
 • עלות ההרשמה היא 70 ש"ח.
 • הבקשה תיבדק במשרד הבינוי והשיכון מול מאגרי המידע שבמשרד ובאמצעות חברות חקירה.
 • עם השלמת הליך ההרשמה, הבדיקה והאימות ינפיק המשרד תעודת זכאות שתועבר לבנק למשכנתאות שבו הוגשה הבקשה.
 • את המשכנתא ניתן יהיה לקבל בכל אחד מסניפי הבנקים למשכנתאות, ולאו דווקא בבנק שבו הונפקה תעודת הזכאות.
 • התעודה תהיה בתוקף למשך שנה מיום הגשת הבקשה לסיוע.
 • ניתן להאריך את תוקף התעודה בסניף הבנק למשכנתאות.

מקרים שבהם יש לצרף מסמכים נוספים

 • נשואים או מי שנרשם לנישואין יצרפו תעודת נישואין או אישור על הרשמה לנישואין + צילום נאמן למקור.
 • במקרה של הריון יש לצרף אישור ממוסד רפואי מוכר על הריון מחודש חמישי.
 • נכים יצרפו אישור נכות בציון סוג הגמלה, סוג הנכות (זמנית, יציבה או קבועה), אחוזי נכות, דרגת אי-כושר השתכרות, גובה קצבת הנכות לחודש ותאריך תחילת התשלום.
 • משפחות שבראשן הורה עצמאי (משפחות חד הוריות) יצרפו את המסמכים הבאים:
 • אלמנים יצרפו תעודת פטירה של בן או בת הזוג.
 • עולים יצרפו תעודת עולה + צילום נאמן למקור.

ערעור

 • ניתן לערער על גובה הזכאות לסיוע ברכישת דירה או על דחיית זכאות בפני ועדות ערעורים של משרד הבינוי והשיכון. הערעור מועבר למשרד הבינוי והשיכון ונדון בוועדה המתאימה:
  1. ועדת אכלוס עליונה.
  2. הוועדה הציבורית לערעורים – הדנה בערעורים על החלטות הוועדה העליונה.
 • את הערעור יש להגיש באמצעות סניף הבנק למשכנתאות, בצירוף מסמכים התומכים בבקשה לקביעת זכאות חריגה:
  • מכתב בקשה מפורט ומנומק
  • אישורי הכנסה ודפי חשבון בנק לשישה חודשים אחרונים
  • למטופלים בשירותי הרווחה- דו"ח סוציאלי על תפקוד המשפחה
  • במידת הצורך- אישורים רפואיים התומכים בערעור

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים