מ (משרד הבינוי -> משרד הבינוי והשיכון)
שורה 99: שורה 99:
 
[[קטגוריה:הבטחת הכנסה]]
 
[[קטגוריה:הבטחת הכנסה]]
 
[[קטגוריה:משכנתא]]
 
[[קטגוריה:משכנתא]]
 +
 +
[[ar:اصدار شهادة استحقاق لقرض الإسكان]]

גרסה מ־02:33, 7 בינואר 2016

הקדמה:

זכאים המעוניינים לקבל משכנתא ממשרד הבינוי והשיכון צריכים להוציא תעודת זכאות המפרטת את רמת הסיוע ואת תנאיו
תוקף תעודת הזכאות הוא שנה מיום הגשת הבקשה, וניתן להאריכו בסניף הבנק למשכנתאות
ההרשמה בבנק למשכנתאות כרוכה בעלות של 70 ש"ח
למידע נוסף ראו באתר משרד הבינוי והשיכון
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

ערך זה מפרט את השלבים בהוצאת תעודת זכאות למשכנתא, כולל התייחסות לאוכלוסיות שונות.

 • תעודת הזכאות היא המסמך המאשר את זכאות המבקשים לסיוע ומפרט את רמת הסיוע ואת התנאים והמגבלות שנקבעו.
 • התעודה משמשת אסמכתא לקבלת הסיוע מהבנק למשכנתאות, שאותו ניתן לקבל בכל אחד מסניפי הבנקים למשכנתאות, ולאו דווקא בבנק שבו הונפקה תעודת הזכאות.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • זכאים למשכנתא ממשרד הבינוי והשיכון (ראו בפורטל משכנתא פירוט לגבי אוכלוסיות זכאים).

למי ואיך פונים

 • יש לפנות לאחד מסניפי הבנקים למשכנתאות, להזדהות ולהירשם באמצעות המסמכים הדרושים.
 • לאחר מכן, יועברו הנתונים למשרד הבינוי והשיכון.

שלבי ההליך

 • לצורך הגשת הבקשה והוצאת תעודת הזכאות לסיוע ברכישת דירה, יש לצרף את המסמכים הבאים:
 • עלות ההרשמה היא 70 ש"ח.
 • הבקשה תיבדק במשרד הבינוי והשיכון מול מאגרי המידע שבמשרד ובאמצעות חברות חקירה.
 • עם השלמת הליך ההרשמה, הבדיקה והאימות ינפיק המשרד תעודת זכאות שתועבר לבנק למשכנתאות שבו הוגשה הבקשה.
 • את המשכנתא ניתן יהיה לקבל בכל אחד מסניפי הבנקים למשכנתאות, ולאו דווקא בבנק שבו הונפקה תעודת הזכאות.
 • התעודה תהיה בתוקף למשך שנה מיום הגשת הבקשה לסיוע.
 • ניתן להאריך את תוקף התעודה בסניף הבנק למשכנתאות.

מקרים שבהם יש לצרף מסמכים נוספים

 • נשואים או מי שנרשם לנישואין יצרפו תעודת נישואין או אישור על הרשמה לנישואין + צילום נאמן למקור.
 • במקרה של הריון יש לצרף אישור ממוסד רפואי מוכר על הריון מחודש חמישי.
 • נכים יצרפו אישור נכות בציון סוג הגמלה, סוג הנכות (זמנית, יציבה או קבועה), אחוזי נכות, דרגת אי-כושר השתכרות, גובה קצבת הנכות לחודש ותאריך תחילת התשלום.
 • משפחות שבראשן הורה עצמאי (משפחות חד הוריות) יצרפו את המסמכים הבאים:
 • אלמנים יצרפו תעודת פטירה של בן או בת הזוג.
 • עולים יצרפו תעודת עולה + צילום נאמן למקור.

ערעור

 • ניתן לערער על גובה הזכאות לסיוע ברכישת דירה או על דחיית זכאות בפני ועדות ערעורים של משרד הבינוי והשיכון. הערעור מועבר למשרד הבינוי והשיכון ונדון בוועדה המתאימה:
  1. ועדת אכלוס עליונה.
  2. הוועדה הציבורית לערעורים – הדנה בערעורים על החלטות הוועדה העליונה.
 • את הערעור יש להגיש באמצעות סניף הבנק למשכנתאות, בצירוף מסמכים התומכים בבקשה לקביעת זכאות חריגה:
  • מכתב בקשה מפורט ומנומק
  • אישורי הכנסה ודפי חשבון בנק לשישה חודשים אחרונים
  • למטופלים בשירותי הרווחה- דו"ח סוציאלי על תפקוד המשפחה
  • במידת הצורך- אישורים רפואיים התומכים בערעור

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים