מ (החלפת טקסט – "<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!--> ==endarticle== <!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->" ב־"<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לג�)
(הרחבות)
שורה 82: שורה 82:
 
* [[סיוע בשכר דירה לנכה המלחמה בנאצים]]
 
* [[סיוע בשכר דירה לנכה המלחמה בנאצים]]
 
* [[סיוע בשכר דירה לותיקי מלחמת העולם השניה]]
 
* [[סיוע בשכר דירה לותיקי מלחמת העולם השניה]]
 +
* [[זכאים המקבלים סיוע הניתן ע"י משרד הביטחון או סיוע לעולים לא יוכלו לקבל סיוע בשכר דירה (אין כפל סיוע)]]
 
<!-- == תקדימים משפטיים == -->
 
<!-- == תקדימים משפטיים == -->
  

גרסה מ־11:18, 6 בספטמבר 2012

תבנית:הליך/תחילת טור ימני

זכאים לסיוע בשכר דירה המעוניינים לקבל את הסיוע צריכים להוציא תעודת זכאות המפרטת את תנאי הסיוע שיוגש להם
תוקף תעודת הזכאות הנו עד שנה מיום הגשת הבקשה והנפקתה כרוכה בעלות של 30 ₪

תעודת זכאות לסיוע בשכר דירה היא המסמך המאשר את הזכאות ומפרט את רמת הסיוע ואת התנאים והמגבלות שנקבעו.

ערך מורחב זה מפרט את השלבים בהוצאת תעודת הזכאות, כולל התייחסות לאוכלוסיות שונות. למי שמשתייך לאחת האוכלוסיות, מומלץ לבדוק גם בהרחבות לגבי ההליך הספציפי שעליו לבצע.

תבנית:הליך/סיום הקדמה

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

שלבי ההליך

 1. לשם הגשת הבקשה לסיוע והוצאת תעודת הזכאות יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • תעודת זהות + צילום נאמן למקור (כולל הספח) וכן תעודת זהות של ילדים עד גיל 21 הגרים עם מגיש הבקשה.
  • חוזה שכירות תקף בשוק החופשי, שלא נחתם עם בני משפחה מקרבה ראשונה.
  • אישור על מספר חודשי שירות חובה בצה"ל או בשירות לאומי או אזרחי (לשני בני הזוג, אם יש) מאחד הגורמים הבאים: קצין העיר, אחת האגודות לשירות לאומי, משרד הבטחון או משרד החינוך.
  • צילום תעודת זהות של כל האחים והאחיות של מגיש הבקשה שיכלול את מספר הזהות שלהם, שמם וכתובתם, או תצהיר המכיל פרטים אלו.
 2. יש למלא טופס בקשת סיוע בדיור במשרדי החברה המספקת שירותי שכר דירה שאליה פנה הזכאי.
  • עלות ההרשמה והנפקת תעודת הזכאות הינה 30 ₪.
 3. לאחר ביצוע הבדיקות הנדרשות ינפיק משרד הבינוי והשיכון תעודת זכאות שתועבר למגישי הבקשה באמצעות החברה שאליה פנה הזכאי.
 4. עם הנפקת תעודת הזכאות יש לחתום על כתב התחייבות מול החברה המסייעת, ואז ניתן לקבל סיוע ראשון.

מקרים שבהם יש לצרף מסמכים נוספים

 • שכר עבודה - מי שמתקיים משכר עבודה יצרף ששה תלושי שכר אחרונים ותדפיסי עו"ש מהבנק עבור ארבעה חודשים אחרונים.
 • גמלת הבטחת הכנסה (השלמת הכנסה) - מי שמתקיים מגמלת הבטחת הכנסה/השלמת הכנסה יצרף אישור מהמוסד לביטוח לאומי על קבלת הקצבה בחודש הקודם.
 • הריון - יש לצרף אישור ממוסד רפואי מוכר על הריון מחודש חמישי.
 • נכים - מי שמתקיים מקצבת נכות, יצרפו אישור מהמוסד לביטוח לאומי על קבלת הקצבה בחודש הקודם וכן אישור נכות בציון סוג הגמלה, סוג הנכות (זמנית, יציבה או קבועה), אחוזי נכות, דרגת אי-כושר השתכרות, גובה קצבת הנכות לחודש ותאריך תחילת התשלום.
  • במקרה שאחד מבני הזוג מקבל קצבת נכות כללית, יש להציג אישור מהמוסד לביטוח לאומי אם הקצבה כוללת תוספת בגין בן זוג או ילדים.
 • עולים - יצרפו תעודת עולה וצילום נאמן למקור.
 • קשישים - קשישים המקבלים השלמת הכנסה יצרפו אישור מהמוסד לביטוח לאומי על קבלת קצבה, בציון תאריך תחילת התשלום.
 • נכי המלחמה בנאצים - יצרפו אישור ממשרד האוצר על קבלת קצבה.
 • משפחות חד הוריות יצרפו את המסמכים הבאים:
 • נשואים או מי שנרשם לנישואין - יצרפו תעודת נישואין או אישור על הרשמה לנישואין + צילום נאמן למקור.
 • ידועים בציבור - צריכים למלא 'טופס הצהרה של זוג בדבר היותם ידועים בציבור'.
 • גרושים - יצרפו תעודת גירושין והסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק דין לפני הגירושין + צילומים נאמנים למקור.
  • הנמצאים בהליכי גירושין יצרפו אישור מעודכן מן הרבנות על פתיחת תיק גירושין הפעיל שנה לפחות.
 • אלמנים - יצרפו תעודת פטירה של בן או בת הזוג.
 • עגונות - יצרפו אישור של הרבנות על עגינות.

ערעור

 • ניתן לערער על גובה הזכאות לסיוע בשכר דירה או על דחיית זכאות בפני ועדות ערעורים של משרד הבינוי והשיכון. הערעור מועבר למשרד הבינוי והשיכון ונדון בועדה המתאימה:
 1. ועדת חריגים עליונה – הדנה בבקשות לסיוע החורג מהכללים.
 2. הועדה הציבורית לערעורים – הדנה בערעורים על החלטות הוועדה העליונה.
  • אם הערעור נדחה ע"י הועדה הציבורית, יש להמתין 12 חודשים מיום הדחייה להגשת ערעור נוסף.
 • את הערעור יש להגיש באמצעות החברה המסייעת בשכר דירה, בצירוף מסמכים התומכים בבקשה לקביעת זכאות חריגה:
  • מכתב בקשה מפורט ומנומק
  • אישורי הכנסה ודפי חשבון בנק לשישה חודשים אחרונים
  • למטופלים בשרותי הרווחה: דו"ח סוציאלי על תפקוד המשפחה
  • במידת הצורך: אישורים רפואיים התומכים בערעור

חשוב לדעת

 • קביעת הזכאות לסיוע בשכר דירה כרוכה לעתים בבדיקות שעורך משרד הבינוי והשיכון, כגון חקירות לאימות נתונים, המאריכות את זמן הטיפול בבקשה.
 • כדי לקבל את הסיוע בשכר דירה בשוק הפרטי, ניתן לפנות לכל אחד מסניפי החברות המספקות שירותי שכר דירה ולאו דווקא לסניף שבו בוצעה ההרשמה.
 • לפני כל עריכת הסכם עם אחת החברות, יש לוודא שתעודת הזכאות בתוקף ולבדוק מהו גובה הסיוע המעודכן.
 • תוקף תעודת הזכאות הנו שנה מיום הגשת הבקשה לסיוע בדיור לזכאים רגילים, שישה חודשים לנכים שנקבע להם אי כושר השתכרות זמני, שלושה חודשים למקבלי קצבאות הבטחת הכנסה ומזונות ותקופות ארוכות יותר לעולים חדשים.
 • במהלך השנה שבה תעודת הזכאות בתוקף, יש לדווח על שינויים כגון: שינוי במצב האישי, שינויים בנושא בעלות על הדירות ושינויים לגבי תעסוקה, הכנסה וכדומה.
 • כדי להמשיך ולקבל סיוע לאחר תום תקופת הזכאות יש לחדש את ההרשמה. לכן, לקראת תום התקופה וכל עוד תעודת הזכאות בתוקף, יש להציג בפני החברות המסייעות אישורים ומסמכים עדכניים. בשלב זה גם ניתן לבדוק אפשרות למימוש הסיוע באמצעות חברה אחרת.

הרחבות

הרחבות ופרסומים

מקורות

תבנית:הליך/סיום טור ימני תבנית:הליך/תחילת טור שמאלי תבנית:הליך/ראו גם תבנית:הליך/טפסים

תבנית:הליך/סיום טור שמאלי