(הזזת פסקאות לתוך כותרות על חדשות)
 
(44 גרסאות ביניים של 6 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|הליך}}
+
{{עצם העניין}}
{{תקציר}}
+
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
 
| מידע  = מי שעונים על [[זכאות לסיוע בשכר דירה|תנאי הזכאות]] לסיוע בשכר דירה ומעוניינים לקבל את הסיוע צריכים להוציא תעודת זכאות לסיוע בדיור   
 
| מידע  = מי שעונים על [[זכאות לסיוע בשכר דירה|תנאי הזכאות]] לסיוע בשכר דירה ומעוניינים לקבל את הסיוע צריכים להוציא תעודת זכאות לסיוע בדיור   
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| חשוב  = תוקף תעודת הזכאות הוא עד שנה מיום הגשת הבקשה  
 
| חשוב  = תוקף תעודת הזכאות הוא עד שנה מיום הגשת הבקשה  
| פיצוי = ההרשמה כרוכה בתשלום של 30 ש"ח (נכון ל-2016)
+
| פיצוי = ההרשמה כרוכה בתשלום של 30 (נכון לשנת 2021)
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = למידע נוסף ראו ב[http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/schar_dira/Pages/shlavim.aspx אתר משרד הבינוי והשיכון]
+
| ממשל  = למידע נוסף ראו "הרשמה ובחינת זכאות" ב[https://www.gov.il/he/Departments/Guides/rental_assistance_step_by_step אתר משרד הבינוי והשיכון]
 +
}}
 
}}
 
}}
{{תקציר/סיום}}
 
 
{{טפסים
 
{{טפסים
|  [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/tfasim/sb013.pdf תצהיר על מגורים ללא ידוע בציבור]
+
|  [https://www.gov.il/BlobFolder/guide/yeduim_betzibur/he/documents_tfasim_sb017.pdf טופס הצהרה של זוג בדבר היותם ידועים בציבור]
|  [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/tfasim/sb012.pdf תצהיר על פרטי אחים ואחיות]
 
|  [[מדיה:דוח סוציאלי נשים מוכות לסיוע בשכר דירה.pdf|דו"ח סוציאלי לנשים מוכות]]  
 
 
}}
 
}}
 
{{ראו גם  
 
{{ראו גם  
שורה 26: שורה 24:
  
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
* [[חסר דירה|חסרי דירה]] המשתייכים לאחת מ[[זכאות לסיוע בשכר דירה|אוכלוסיות הזכאים]].
+
* [[חסר דירה|חסרי דירה]] המשתייכים ל[[זכאות לסיוע בשכר דירה|אוכלוסיות הזכאים]] לסיוע בשכר דירה.
  
 
==למי ואיך פונים==
 
==למי ואיך פונים==
* על-מנת להוציא תעודת זכאות יש להירשם אצל אחת מ[[חברות הנותנות שירותים למבקשי סיוע בשכר דירה|החברות הנותנות שירותים למבקשי סיוע בשכר דירה]].
+
* כדי להוציא תעודת זכאות יש להירשם אצל אחת מ[[חברות הנותנות שירותים למבקשי סיוע בשכר דירה|החברות הנותנות שירותים למבקשי סיוע בשכר דירה]]:
* ההרשמה כרוכה בתשלום של 30 ש"ח.
+
{{הטמעת כותרת|חברות הנותנות שירותים למבקשי סיוע בשכר דירה#החברות הנותנות שירותים למבקשי סיוע בשכר דירה}}
* יש למלא "טופס בקשת סיוע בדיור" במשרדי החברה ולצרף את המסמכים המפורטים להלן.
+
* אם בני זוג מבקשים את הסיוע, נדרשת נוכחות של שניהם בהרשמה.
 +
* ההרשמה כרוכה בתשלום של 30 ₪ (נכון לשנת 2021).
 +
* יש למלא "טופס בקשת סיוע בדיור" במשרדי החברה ולצרף את המסמכים שיפורטו כאן.
  
 
==מסמכים נדרשים==
 
==מסמכים נדרשים==
שורה 42: שורה 42:
 
|-
 
|-
 
! מבקשי הסיוע !! מסמכים נדרשים
 
! מבקשי הסיוע !! מסמכים נדרשים
 +
|-
 +
| נשואים
 +
| תעודת נישואין + צילום נאמן למקור.
 +
|-
 +
| מי שנרשמו לנישואין
 +
| אישור על הרשמה לנישואין + צילום נאמן למקור.
 +
|-
 +
| [[ידועים בציבור]] (כולל [[להט"ב|זוגות חד מיניים]])
 +
|
 +
* [https://www.gov.il/BlobFolder/guide/yeduim_betzibur/he/documents_tfasim_sb017.pdf טופס הצהרה של זוג בדבר היותם ידועים בציבור] - יש לחתום על הטופס בפני עורך דין.
 +
* אם בני הזוג מחזיקים ב[http://www.newfamily.org.il/services/civil-union-card/ תעודת זוגיות] מטעם ארגון "משפחה חדשה" או [http://www.havaya.info/legal-department/joint_life_certificate/ תעודת חיים משותפים] מטעם ארגון "הויה", אין צורך לחתום על הטופס בפני עורך דין, אלא רק בפני מנהל הסניף (יש להציג בפני מנהל הסניף את התעודה ואת העתק התצהיר שנחתם מול עורך הדין בארגון).
 +
|-
 +
| [[גירושין|גרושים]]
 +
| תעודת גירושין והסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק דין לפני הגירושין + צילומים נאמנים למקור.
 +
|-
 +
| [[סיוע בשכר דירה למי שמצויים בהליכי גירושין|מי שמצויים בהליכי גירושין שטרם הסתיימו]]
 +
|
 +
* אישור מעודכן מהרבנות על פתיחת תיק גירושין הפעיל שנה לפחות. בקשה להתרת נישואין בבית המשפט העליון תיחשב כפתיחת תיק גירושין.
 +
* תעודת נישואין מקורית.
 +
* פרוטוקול של הדיון האחרון בתיק בבית דין רבני או בית המשפט לענייני משפחה שבו נדון עניין הגירושין.
 +
|-
 +
| אלמנים
 +
| תעודת פטירה של בן/בת הזוג.
 +
|-
 +
| [[היריון ולידה|נשים בהיריון]]
 +
| אישור ממוסד רפואי מוכר על היריון מחודש חמישי (החל מהשבוע ה-20 להיריון).
 +
|-
 +
| [[הורה עצמאי (הורה יחיד)|הורים יחידים]]
 +
|  [[תצהיר]] על מגורים ללא ידוע בציבור.
 
|-
 
|-
 
| עובדים שכירים
 
| עובדים שכירים
| 6 תלושי שכר אחרונים ותדפיסי עו"ש מהבנק עבור 4 חודשים אחרונים.
+
| 6 תלושי שכר אחרונים.
 
|-
 
|-
 
| [[עובדים עצמאים]]
 
| [[עובדים עצמאים]]
 
|
 
|
 +
* תדפיסי עו"ש מהבנק עבור 4 חודשים אחרונים.
 
* אישור רשמי מרואה החשבון דרכו מנוהל העסק, המפרט את ההכנסות עבור 6 החודשים האחרונים.
 
* אישור רשמי מרואה החשבון דרכו מנוהל העסק, המפרט את ההכנסות עבור 6 החודשים האחרונים.
 
* בעלי עסק זעיר ימציאו אישור על מקדמה למס הכנסה של השנה השוטפת.
 
* בעלי עסק זעיר ימציאו אישור על מקדמה למס הכנסה של השנה השוטפת.
 
|-
 
|-
 
| מקבלי גמלת [[גמלת הבטחת הכנסה (השלמת הכנסה)|הבטחת/השלמת הכנסה]]
 
| מקבלי גמלת [[גמלת הבטחת הכנסה (השלמת הכנסה)|הבטחת/השלמת הכנסה]]
| אישור מהמוסד לביטוח לאומי על קבלת הקצבה בחודש הקודם.
+
| [https://www.btl.gov.il/טפסים%20ואישורים/אישורים/Pages/default.aspx אישור מהמוסד לביטוח לאומי] על קבלת הקצבה בחודש הקודם.  
|-
 
| [[הריון ולידה|נשים בהריון]]
 
| אישור ממוסד רפואי מוכר על הריון מחודש חמישי.
 
 
|-
 
|-
 
| מקבלי קצבת נכות
 
| מקבלי קצבת נכות
 
|
 
|
אישור מהמוסד לביטוח לאומי לגבי:
+
[https://www.btl.gov.il/טפסים%20ואישורים/אישורים/Pages/default.aspx אישור מהמוסד לביטוח לאומי] לגבי:
 
* קבלת הקצבה בחודש הקודם.  
 
* קבלת הקצבה בחודש הקודם.  
 
* סוג הנכות (זמנית, יציבה או קבועה).
 
* סוג הנכות (זמנית, יציבה או קבועה).
 
* אחוזי הנכות, דרגת אי-כושר השתכרות, גובה קצבת הנכות לחודש ותאריך תחילת התשלום.
 
* אחוזי הנכות, דרגת אי-כושר השתכרות, גובה קצבת הנכות לחודש ותאריך תחילת התשלום.
 
* האם הקצבה כוללת [[תוספת תלויים לקצבת נכות כללית|תוספת בגין בן זוג או ילדים]].
 
* האם הקצבה כוללת [[תוספת תלויים לקצבת נכות כללית|תוספת בגין בן זוג או ילדים]].
|-
 
| [[עולים]]
 
| תעודת עולה וצילום נאמן למקור.
 
 
|-
 
|-
 
| מקבלי קצבת זיקנה עם [[תוספת השלמת הכנסה לקצבת זיקנה|השלמת הכנסה]]
 
| מקבלי קצבת זיקנה עם [[תוספת השלמת הכנסה לקצבת זיקנה|השלמת הכנסה]]
| אישור מהמוסד לביטוח לאומי על קבלת הקצבה, בציון תאריך תחילת התשלום.
+
| [https://www.btl.gov.il/טפסים%20ואישורים/אישורים/Pages/default.aspx אישור מהמוסד לביטוח לאומי] על קבלת הקצבה, בציון תאריך תחילת התשלום.
|-
 
| [[נכי המלחמה בנאצים]]
 
| אישור ממשרד האוצר על קבלת קצבה.
 
 
|-
 
|-
| [[הורה עצמאי (הורה יחיד)|הורים יחידים]]
+
| מקבלי [[קצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי]]
| [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/tfasim/sb013.pdf תצהיר על מגורים ללא ידוע בציבור].
+
| [https://www.btl.gov.il/טפסים%20ואישורים/אישורים/Pages/default.aspx אישור מהמוסד לביטוח לאומי] על קבלת הקצבה.
|-
 
| גרושים
 
| תעודת גירושין והסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק דין לפני הגירושין + צילומים נאמנים למקור.
 
|-
 
| מקבלי [[קצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי למשפחה שבראשה הורה עצמאי (הורה יחיד)|קצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי]]
 
| אישור על קבלת הקצבה.
 
|-
 
| נשואים
 
| תעודת נישואין + צילום נאמן למקור.
 
 
|-  
 
|-  
| מי שנרשמו לנישואין
+
| [[סיוע בשכר דירה לצעירים במצבי סיכון|צעירים במצבי סיכון]]
| אישור על הרשמה לנישואין + צילום נאמן למקור.
+
| דו"ח סוציאלי.
 
|-
 
|-
| [[ידועים בציבור]]
+
| [[סיוע בשכר דירה לדרי רחוב|דרי רחוב]]
|
+
| אישור מהמחלקה לשירותים חברתיים (יחידת דרי רחוב), הכולל דו"ח סוציאלי.
[http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/tfasim/sb017.pdf טופס הצהרה של זוג בדבר היותם ידועים בציבור].
 
* יש לחתום על הטופס בפני עורך דין.
 
* אם יש לבני הזוג "תעודת זוגיות" מטעם [[משפחה חדשה]], אין צורך לחתום על טופס ההצהרה בפני עורך דין אלא רק בפני מנהל הסניף.
 
 
|-
 
|-
| [[סיוע בשכר דירה לאישה בהליכי גירושין|נשים בהליכי גירושין שטרם הסתיימו]]
+
| [[סיוע בשכר דירה לנשים נפגעות אלימות (נשים מוכות)|נשים נפגעות אלימות (נשים מוכות)]]
|
+
| דו"ח סוציאלי מהמחלקה לשירותים חברתיים או מעו"ס האחראי/ת לטיפול במניעת אלימות במשפחה.
* אישור מעודכן מהרבנות על פתיחת תיק גירושין הפעיל שנה לפחות. (בקשה להתרת נישואין בבית המשפט העליון תחשב כפתיחת תיק גירושין).
 
* תעודת נישואים מקורית.
 
* פרוטוקול של הדיון האחרון בתיק בבית דין רבני או בית המשפט לענייני משפחה שבו נדון עניין הגירושין.
 
 
|-
 
|-
| אלמנים
+
| נשות [[אסירים ועצירים]]
| תעודת פטירה של בן/בת הזוג.
+
| אישור שהייה של האסיר חתום על-ידי בית הסוהר.
 
|-
 
|-
 
| נשים עגונות
 
| נשים עגונות
 
| אישור מטעם הרבנות לגבי עגינות.
 
| אישור מטעם הרבנות לגבי עגינות.
 
|-
 
|-
| [[סיוע בשכר דירה לנשים נפגעות אלימות (נשים מוכות)|נשים נפגעות אלימות (נשים מוכות)]]
+
| [[סיוע בשכר דירה לגבר מורחק בית|גברים מורחקים]] (או נשים מורחקות)  
| [[מדיה:דוח סוציאלי נשים מוכות לסיוע בשכר דירה.pdf|דו"ח סוציאלי]].
+
|
 +
* צילום של צו הגנה או צו הרחקה.
 +
* אישור מהמוסד לביטוח לאומי על קבלת קצבה או תלוש שכר אחרון.
 +
* דו"ח סוציאלי מהמחלקה לשירותים חברתיים.
 +
|-
 +
| [[עולים]]
 +
| תעודת עולה וצילום נאמן למקור.
 
|-
 
|-
| [[חיילים בודדים]]
+
| [[סיוע בהוצאות דיור לחיילים בודדים|חיילים בודדים]]
| אישור מקצין העיר על שירות סדיר ותעודת חייל בודד.
+
| אישור הכרה בחייל בודד (ניתן להזמין אישור ב[https://ishurim.prat.idf.il/Account/Login?ReturnUrl=%2f אתר האישורים של צה"ל]).
 +
|-
 +
| [[נכי המלחמה בנאצים]]
 +
| אישור ממשרד האוצר על קבלת קצבה.
 
|}
 
|}
  
 
== המשך ההליך ==
 
== המשך ההליך ==
 +
* קביעת הזכאות לסיוע בשכר דירה כרוכה לעתים בבדיקות שעורך משרד הבינוי והשיכון, כגון חקירות לאימות נתונים, שעשויות להאריך את זמן הטיפול בבקשה.
 
* לאחר ביצוע הבדיקות הנדרשות ינפיק משרד הבינוי והשיכון תעודת זכאות שתועבר למגישי הבקשה באמצעות החברה שאליה פנו.
 
* לאחר ביצוע הבדיקות הנדרשות ינפיק משרד הבינוי והשיכון תעודת זכאות שתועבר למגישי הבקשה באמצעות החברה שאליה פנו.
* על-מנת לקבל את הסיוע הראשון, יש לחתום על כתב התחייבות מול החברה המסייעת ולהציג חוזה שכירות לגבי [[דירות שניתן לקבל עבורן סיוע בשכר דירה|דירה שניתן לקבל עבורה סיוע בשכר דירה]]. לפרטים נוספים, ראו [[קבלת סיוע בשכר דירה]].
+
* כדי לקבל את הסיוע הראשון, יש לחתום על כתב התחייבות מול החברה המסייעת ולהציג חוזה שכירות לגבי [[דירות שניתן לקבל עבורן סיוע בשכר דירה|דירה שניתן לקבל עבורה סיוע בשכר דירה]]. לפרטים נוספים, ראו [[קבלת סיוע בשכר דירה]].
 +
* לפני כל עריכת הסכם עם אחת מהחברות, יש לוודא שתעודת הזכאות '''בתוקף''' ולבדוק מהו גובה הסיוע המעודכן.  
 
* תוקף תעודת הזכאות הוא '''שנה''' מיום הגשת הבקשה לסיוע בדיור.
 
* תוקף תעודת הזכאות הוא '''שנה''' מיום הגשת הבקשה לסיוע בדיור.
 
{{הטמעת כותרת|קבלת סיוע בשכר דירה#חידוש אישורים}}
 
{{הטמעת כותרת|קבלת סיוע בשכר דירה#חידוש אישורים}}
* כדי להמשיך ולקבל סיוע לאחר תום תקופת הזכאות יש '''לחדש את ההרשמה'''. לכן, לקראת תום התקופה וכל עוד תעודת הזכאות בתוקף, יש להציג בפני החברות המסייעות אישורים ומסמכים עדכניים.
+
 
 +
== חידוש הזכאות ==
 +
* כדי להמשיך ולקבל סיוע לאחר תום תקופת הזכאות יש '''לחדש את ההרשמה'''.  
 +
* לכן, לקראת תום התקופה וכל עוד תעודת הזכאות בתוקף, יש להציג בפני החברות המסייעות אישורים ומסמכים עדכניים.
  
 
== מעבר בין חברות המספקות שירותי סיוע בשכר דירה ==  
 
== מעבר בין חברות המספקות שירותי סיוע בשכר דירה ==  
 
{{הטמעת כותרת|קבלת סיוע בשכר דירה#מעבר בין חברות המספקות שירותי סיוע בשכר דירה}}
 
{{הטמעת כותרת|קבלת סיוע בשכר דירה#מעבר בין חברות המספקות שירותי סיוע בשכר דירה}}
 
 
==ערעור==
 
==ערעור==
 
* ניתן לערער על היקף הסיוע בשכר דירה שאושר, או על דחיית הזכאות, בפני ועדות ערעורים של משרד הבינוי והשיכון.  
 
* ניתן לערער על היקף הסיוע בשכר דירה שאושר, או על דחיית הזכאות, בפני ועדות ערעורים של משרד הבינוי והשיכון.  
שורה 129: שורה 148:
  
 
==חשוב לדעת==  
 
==חשוב לדעת==  
* קביעת הזכאות לסיוע בשכר דירה כרוכה לעתים בבדיקות שעורך משרד הבינוי והשיכון, כגון חקירות לאימות נתונים, המאריכות את זמן הטיפול בבקשה.
+
* משפחות ויחידים שמוכרים על-ידי המחלקות לשירותים חברתיים וזכאותם לסיוע בשכר דירה טרם אושרה (כולל מי שהגישו ערעור וממתינים לתשובה), עשויים לקבל סיוע עד לסכום של {{חשב ועצב| {{נתון:נקודת זיכוי ממס הכנסה/חודשי}}*15}} ₪ בחודש, למשך עד 3 חודשים. למידע נוסף ראו [[סיוע מטעם הרשויות המקומיות במימון אבחונים, נסיעות, ציוד ביתי והוצאות דיור ובריאות]].
* לפני כל עריכת הסכם עם אחת מהחברות, יש לוודא שתעודת הזכאות '''בתוקף''' ולבדוק מהו גובה הסיוע המעודכן.  
 
 
* במהלך תקופת הזכאות יש לדווח על שינויים כגון: שינוי במצב האישי ושינויים לגבי בעלות על דירות, תעסוקה, הכנסה וכדומה.
 
* במהלך תקופת הזכאות יש לדווח על שינויים כגון: שינוי במצב האישי ושינויים לגבי בעלות על דירות, תעסוקה, הכנסה וכדומה.
<!--
+
== גורמים מסייעים ==
== פסקי דין ==
+
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
-->
+
== מקורות משפטיים ורשמיים ==
== חקיקה ונהלים ==
+
=== חקיקה ונהלים ===
* [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/nehalim/nohal_0804.pdf נוהל משרד הבינוי והשיכון מס' 08/04 מיום 29.01.2012] - זכאות לסיוע בשכר דירה.
+
* [https://www.gov.il/BlobFolder/policy/nohal_0804_moch/he/nohal_0804_moch.pdf נוהל משרד הבינוי והשיכון מס' 08/04 מיום 29.01.2012] - זכאות לסיוע בשכר דירה.
* [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/nehalim/nohal_0817.pdf נוהל משרד הבינוי והשיכון מס' 08/17 מיום 18.06.2009] -הועדה הציבורית לערעורים בנושאי אכלוס.
+
* [https://www.gov.il/BlobFolder/policy/nohal_0817_moch/he/documents_nohal_0817_moch.pdf נוהל משרד הבינוי והשיכון מס' 08/17 מיום 21.10.2018] - הוועדה הציבורית לערעורים בנושאי אכלוס.
* [http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/schar_dira/Pages/schumey_siyua.aspx סכומי הסיוע בשכר דירה באזורי עדיפות לאומית]
 
  
== מקורות ==
+
=== הרחבות ופרסומים ===
* ערך זה נכתב בסיוע הקליניקה המשפטית לזכויות חברתיות במכללת ספיר.
+
{{הטמעת כותרת|סיוע בשכר דירה#הרחבות ופרסומים}}
 +
=== תודות ===
 +
* דף זה נכתב בסיוע הקליניקה המשפטית לזכויות חברתיות במכללת ספיר.
 
   
 
   
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
+
==Metadata==
==endarticle==
 
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
[[קטגוריה:הליכים]]
+
{{מטא
[[קטגוריה:דיור ושיכון]]
+
|סוג ערך = הליכים
[[קטגוריה:עוני ואנשים במצוקה כלכלית]]
+
|תחום תוכן = דיור ושיכון
 +
}}
 +
[[קטגוריה:הכנסה נמוכה וקשיים כלכליים]]
 
[[קטגוריה:עולים]]
 
[[קטגוריה:עולים]]
 
[[קטגוריה:זיקנה והזדקנות]]
 
[[קטגוריה:זיקנה והזדקנות]]
שורה 158: שורה 177:
 
[[קטגוריה:הבטחת הכנסה]]
 
[[קטגוריה:הבטחת הכנסה]]
 
[[קטגוריה:שכר דירה]]
 
[[קטגוריה:שכר דירה]]
 +
[[קטגוריה:מנוע הזכויות]]
 +
[[ar: إستصدار شهادة أحقية المساعدة بأجرة الشقة]]

גרסה אחרונה מ־10:19, 13 ביולי 2022

הקדמה:

מי שעונים על תנאי הזכאות לסיוע בשכר דירה ומעוניינים לקבל את הסיוע צריכים להוציא תעודת זכאות לסיוע בדיור
תוקף תעודת הזכאות הוא עד שנה מיום הגשת הבקשה
ההרשמה כרוכה בתשלום של 30 ₪ (נכון לשנת 2021)
למידע נוסף ראו "הרשמה ובחינת זכאות" באתר משרד הבינוי והשיכון

תעודת זכאות לסיוע בשכר דירה היא המסמך המאשר את הזכאות ומפרט את רמת הסיוע ואת התנאים והמגבלות שנקבעו.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

מסמכים נדרשים

 • בעת ההרשמה לצורך הוצאת תעודת הזכאות יש להגיע עם:
  • תעודת זהות + צילום נאמן למקור (כולל הספח).
  • תעודת זהות של ילדים עד גיל 21 המתגוררים עם מגיש הבקשה.
 • בנוסף, יש לצרף את המסמכים הבאים, בהתאם לכל מקרה:
מבקשי הסיוע מסמכים נדרשים
נשואים תעודת נישואין + צילום נאמן למקור.
מי שנרשמו לנישואין אישור על הרשמה לנישואין + צילום נאמן למקור.
ידועים בציבור (כולל זוגות חד מיניים)
גרושים תעודת גירושין והסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק דין לפני הגירושין + צילומים נאמנים למקור.
מי שמצויים בהליכי גירושין שטרם הסתיימו
 • אישור מעודכן מהרבנות על פתיחת תיק גירושין הפעיל שנה לפחות. בקשה להתרת נישואין בבית המשפט העליון תיחשב כפתיחת תיק גירושין.
 • תעודת נישואין מקורית.
 • פרוטוקול של הדיון האחרון בתיק בבית דין רבני או בית המשפט לענייני משפחה שבו נדון עניין הגירושין.
אלמנים תעודת פטירה של בן/בת הזוג.
נשים בהיריון אישור ממוסד רפואי מוכר על היריון מחודש חמישי (החל מהשבוע ה-20 להיריון).
הורים יחידים תצהיר על מגורים ללא ידוע בציבור.
עובדים שכירים 6 תלושי שכר אחרונים.
עובדים עצמאים
 • תדפיסי עו"ש מהבנק עבור 4 חודשים אחרונים.
 • אישור רשמי מרואה החשבון דרכו מנוהל העסק, המפרט את ההכנסות עבור 6 החודשים האחרונים.
 • בעלי עסק זעיר ימציאו אישור על מקדמה למס הכנסה של השנה השוטפת.
מקבלי גמלת הבטחת/השלמת הכנסה אישור מהמוסד לביטוח לאומי על קבלת הקצבה בחודש הקודם.
מקבלי קצבת נכות

אישור מהמוסד לביטוח לאומי לגבי:

 • קבלת הקצבה בחודש הקודם.
 • סוג הנכות (זמנית, יציבה או קבועה).
 • אחוזי הנכות, דרגת אי-כושר השתכרות, גובה קצבת הנכות לחודש ותאריך תחילת התשלום.
 • האם הקצבה כוללת תוספת בגין בן זוג או ילדים.
מקבלי קצבת זיקנה עם השלמת הכנסה אישור מהמוסד לביטוח לאומי על קבלת הקצבה, בציון תאריך תחילת התשלום.
מקבלי קצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי אישור מהמוסד לביטוח לאומי על קבלת הקצבה.
צעירים במצבי סיכון דו"ח סוציאלי.
דרי רחוב אישור מהמחלקה לשירותים חברתיים (יחידת דרי רחוב), הכולל דו"ח סוציאלי.
נשים נפגעות אלימות (נשים מוכות) דו"ח סוציאלי מהמחלקה לשירותים חברתיים או מעו"ס האחראי/ת לטיפול במניעת אלימות במשפחה.
נשות אסירים ועצירים אישור שהייה של האסיר חתום על-ידי בית הסוהר.
נשים עגונות אישור מטעם הרבנות לגבי עגינות.
גברים מורחקים (או נשים מורחקות)
 • צילום של צו הגנה או צו הרחקה.
 • אישור מהמוסד לביטוח לאומי על קבלת קצבה או תלוש שכר אחרון.
 • דו"ח סוציאלי מהמחלקה לשירותים חברתיים.
עולים תעודת עולה וצילום נאמן למקור.
חיילים בודדים אישור הכרה בחייל בודד (ניתן להזמין אישור באתר האישורים של צה"ל).
נכי המלחמה בנאצים אישור ממשרד האוצר על קבלת קצבה.

המשך ההליך

 • קביעת הזכאות לסיוע בשכר דירה כרוכה לעתים בבדיקות שעורך משרד הבינוי והשיכון, כגון חקירות לאימות נתונים, שעשויות להאריך את זמן הטיפול בבקשה.
 • לאחר ביצוע הבדיקות הנדרשות ינפיק משרד הבינוי והשיכון תעודת זכאות שתועבר למגישי הבקשה באמצעות החברה שאליה פנו.
 • כדי לקבל את הסיוע הראשון, יש לחתום על כתב התחייבות מול החברה המסייעת ולהציג חוזה שכירות לגבי דירה שניתן לקבל עבורה סיוע בשכר דירה. לפרטים נוספים, ראו קבלת סיוע בשכר דירה.
 • לפני כל עריכת הסכם עם אחת מהחברות, יש לוודא שתעודת הזכאות בתוקף ולבדוק מהו גובה הסיוע המעודכן.
 • תוקף תעודת הזכאות הוא שנה מיום הגשת הבקשה לסיוע בדיור.
 • במהלך תקופת הזכאות יש צורך לחדש חלק מהאישורים שהזכאות מותנית בהם, בהתאם לתוקף שנקבע לגבי כל אישור:
סוג האישור תוקף האישור
אישורים למשפחות הזכאיות בהתאם למבחן הכנסות שנה אחת
אישורים על גמלת הבטחת הכנסה וקצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי 3 חודשים
אישורים על קצבאות לקשישים מהמוסד לביטוח לאומי ללא הגבלת זמן
אישורים לנכים שנקבעה להם דרגת אי-כושר השתכרות יציבה שנה אחת
אישורים לנכים שנקבעה להם דרגת אי-כושר השתכרות זמנית 6 חודשים
אישורים למשפחות נכים שנקבעה להם דרגת אי-כושר השתכרות יציבה 6 חודשים
אישורים למשפחות נכים שנקבעה להם דרגת אי-כושר השתכרות זמנית 6 חודשים

חידוש הזכאות

 • כדי להמשיך ולקבל סיוע לאחר תום תקופת הזכאות יש לחדש את ההרשמה.
 • לכן, לקראת תום התקופה וכל עוד תעודת הזכאות בתוקף, יש להציג בפני החברות המסייעות אישורים ומסמכים עדכניים.

מעבר בין חברות המספקות שירותי סיוע בשכר דירה

 • בכל שלב ניתן להחליף את החברה שסיפקה את שירותי הסיוע, אם מעוניינים לעבור לחברה אחרת.
 • לשם כך, יש להגיע לסניפי החברה שמעוניינים לעבור אליה ולחתום על טופס מעבר.
 • החברה שסיפקה להם את שירותי הסיוע תעביר את תיק הסיוע לחברה השנייה.

ערעור

חשוב לדעת

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • דף זה נכתב בסיוע הקליניקה המשפטית לזכויות חברתיות במכללת ספיר.