שורה 12: שורה 12:
  
 
<!-- כאן יש להכניס הסבר כללי לגבי הזכות. -->
 
<!-- כאן יש להכניס הסבר כללי לגבי הזכות. -->
== עיון בהוראות הקריאה לשירות מילואים ==
+
== עיון בהוראות הקריאה ==
 
* חייל מילואים רשאי לעיין בקובץ הוראות הקריאה לשירות מילואים פעיל במשרדי הקישור של יחידתו בשעות העבודה המקובלות או במשרדי קצין העיר.
 
* חייל מילואים רשאי לעיין בקובץ הוראות הקריאה לשירות מילואים פעיל במשרדי הקישור של יחידתו בשעות העבודה המקובלות או במשרדי קצין העיר.
 
* לעיון ב'''תקציר''' קובץ הוראות הקריאה לשירות מילואים פעיל [http://www.aka.idf.il/sip_storage/files/3/70383.pdf לחצו כאן].
 
* לעיון ב'''תקציר''' קובץ הוראות הקריאה לשירות מילואים פעיל [http://www.aka.idf.il/sip_storage/files/3/70383.pdf לחצו כאן].
 
== קריאה למילואים בניגוד להוראות ==  
 
== קריאה למילואים בניגוד להוראות ==  
* חייל שסבור כי קריאתו לשירות מילואים בוצעה בניגוד לנאמר בתקציר או בקובץ הוראות הקריאה יפנה אל קצין/ת הקישור ביחידתו מיד עם קבלת צו הקריאה.  
+
* חייל שסבור כי קריאתו לשירות מילואים בוצעה בניגוד לנאמר בקובץ הוראות הקריאה יפנה אל קצין/ת הקישור ביחידתו מיד עם קבלת צו הקריאה.  
* חייל שנקרא להתייצב לשירות מילואים בניגוד להוראות הקריאה, וקריאתו לשירות לא בוטלה על ידי הגורמים המוסמכים, יפנה, לאחר שהתייצב במקום ובזמן שקבעו לו,  
+
* חייל שנקרא להתייצב לשירות מילואים בניגוד להוראות הקריאה, וקריאתו לא בוטלה על ידי הגורמים המוסמכים, יפנה, לאחר שהתייצב במקום ובזמן שנקבעו לו, אל קצין/ת הקישור במשרד הקישור של יחידתו.
אל קצין/ת הקישור במשרד הקישור של יחידתו.
 
 
<!--
 
<!--
 
ניתן להשתמש בהדגשה לדוגמאות, כך:
 
ניתן להשתמש בהדגשה לדוגמאות, כך:

גרסה מ־11:17, 1 ביולי 2013

תבנית:מושג/תחילת טור ימני

הוראות הקריאה לשירות מילואים מתפרסמות על ידי אגף כוח אדם בצה"ל בקובץ (המתעדכן מעת לעת)

הוראות הקריאה לשירות מילואים פעיל נקבעות על ידי אגף כוח אדם בצה"ל ומתפרסמות באמצעות קובץ (המתעדכן מעת לעת).

עיון בהוראות הקריאה

  • חייל מילואים רשאי לעיין בקובץ הוראות הקריאה לשירות מילואים פעיל במשרדי הקישור של יחידתו בשעות העבודה המקובלות או במשרדי קצין העיר.
  • לעיון בתקציר קובץ הוראות הקריאה לשירות מילואים פעיל לחצו כאן.

קריאה למילואים בניגוד להוראות

  • חייל שסבור כי קריאתו לשירות מילואים בוצעה בניגוד לנאמר בקובץ הוראות הקריאה יפנה אל קצין/ת הקישור ביחידתו מיד עם קבלת צו הקריאה.
  • חייל שנקרא להתייצב לשירות מילואים בניגוד להוראות הקריאה, וקריאתו לא בוטלה על ידי הגורמים המוסמכים, יפנה, לאחר שהתייצב במקום ובזמן שנקבעו לו, אל קצין/ת הקישור במשרד הקישור של יחידתו.

תבנית:מושג/סיום הקדמה

חוקים ותקנות

מקורות

תבנית:מושג/סיום טור ימני תבנית:מושג/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:מושג/ראו גם

תבנית:מושג/סיום טור שמאלי