(יצירת דף עם התוכן " {{מושג/תחילת טור ימני}} {{דגשים | מידע = <!-- תבנית זו מיועדת להכנסת דגשים עיקריים בנוגע למוש...")
 
שורה 9: שורה 9:
 
| ממשל  = <!-- קישור לגורם ממשל אחראי -->
 
| ממשל  = <!-- קישור לגורם ממשל אחראי -->
 
}}<!-- פרמטרים סטנדרטיים: מידע/איסור/חשוב/פיצוי/שאלה/ממשל. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
 
}}<!-- פרמטרים סטנדרטיים: מידע/איסור/חשוב/פיצוי/שאלה/ממשל. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
הוראות הקריאה לשירות מילואים נקבעות על ידי [[אגף כוח האדם בצה"ל (אכ"א)|אגף כוח אדם בצה"ל]] ומתפרסמות באמצעות קובץ (המתעדכן מעת לעת).
+
הוראות הקריאה לשירות מילואים פעיל נקבעות על ידי [[אגף כוח האדם בצה"ל (אכ"א)|אגף כוח אדם בצה"ל]] ומתפרסמות באמצעות קובץ (המתעדכן מעת לעת).
  
 
<!-- כאן יש להכניס הסבר כללי לגבי הזכות. -->
 
<!-- כאן יש להכניס הסבר כללי לגבי הזכות. -->
שורה 15: שורה 15:
 
* חייל מילואים רשאי לעיין בקובץ הוראות הקריאה לשירות מילואים פעיל במשרדי הקישור של יחידתו בשעות העבודה המקובלות או במשרדי קצין העיר.
 
* חייל מילואים רשאי לעיין בקובץ הוראות הקריאה לשירות מילואים פעיל במשרדי הקישור של יחידתו בשעות העבודה המקובלות או במשרדי קצין העיר.
 
* לעיון ב'''תקציר''' קובץ הוראות הקריאה לשירות מילואים פעיל [http://www.aka.idf.il/sip_storage/files/3/70383.pdf לחצו כאן].
 
* לעיון ב'''תקציר''' קובץ הוראות הקריאה לשירות מילואים פעיל [http://www.aka.idf.il/sip_storage/files/3/70383.pdf לחצו כאן].
== קריאה בניגוד להוראות הקריאה לשירות מילואים ==  
+
== קריאה למילואים בניגוד להוראות ==  
* חייל שסבור כי קריאתו לשירות מילואים בוצעה בניגוד לנאמר בתקציר או בקובץ הוראות הקריאה יפנה לקצין הקישור ביחידתו מיד עם קבלת צו הקריאה.  
+
* חייל שסבור כי קריאתו לשירות מילואים בוצעה בניגוד לנאמר בתקציר או בקובץ הוראות הקריאה יפנה אל קצין/ת הקישור ביחידתו מיד עם קבלת צו הקריאה.  
* חייל שנקרא להתייצב לשירות מילואים וקריאתו לשירות לא בוטלה על ידי הגורמים המוסמכים חייב להתייצב במקום ובזמן שנקבעו לו, אף אם הקריאה בוצעה בניגוד להוראות הקריאה.
+
* חייל שנקרא להתייצב לשירות מילואים בניגוד להוראות הקריאה, וקריאתו לשירות לא בוטלה על ידי הגורמים המוסמכים, יפנה, לאחר שהתייצב במקום ובזמן שקבעו לו,  
 +
אל קצין/ת הקישור במשרד הקישור של יחידתו.
 
<!--
 
<!--
 
ניתן להשתמש בהדגשה לדוגמאות, כך:
 
ניתן להשתמש בהדגשה לדוגמאות, כך:

גרסה מ־11:11, 1 ביולי 2013

תבנית:מושג/תחילת טור ימני

הוראות הקריאה לשירות מילואים מתפרסמות על ידי אגף כוח אדם בצה"ל בקובץ (המתעדכן מעת לעת)

הוראות הקריאה לשירות מילואים פעיל נקבעות על ידי אגף כוח אדם בצה"ל ומתפרסמות באמצעות קובץ (המתעדכן מעת לעת).

עיון בהוראות הקריאה לשירות מילואים

  • חייל מילואים רשאי לעיין בקובץ הוראות הקריאה לשירות מילואים פעיל במשרדי הקישור של יחידתו בשעות העבודה המקובלות או במשרדי קצין העיר.
  • לעיון בתקציר קובץ הוראות הקריאה לשירות מילואים פעיל לחצו כאן.

קריאה למילואים בניגוד להוראות

  • חייל שסבור כי קריאתו לשירות מילואים בוצעה בניגוד לנאמר בתקציר או בקובץ הוראות הקריאה יפנה אל קצין/ת הקישור ביחידתו מיד עם קבלת צו הקריאה.
  • חייל שנקרא להתייצב לשירות מילואים בניגוד להוראות הקריאה, וקריאתו לשירות לא בוטלה על ידי הגורמים המוסמכים, יפנה, לאחר שהתייצב במקום ובזמן שקבעו לו,

אל קצין/ת הקישור במשרד הקישור של יחידתו. תבנית:מושג/סיום הקדמה

חוקים ותקנות

מקורות

תבנית:מושג/סיום טור ימני תבנית:מושג/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:מושג/ראו גם

תבנית:מושג/סיום טור שמאלי