תבנית:מושג/תחילת טור ימני

הוראות הקריאה לשירות מילואים מתפרסמות על ידי אגף כוח אדם בצה"ל בקובץ (המתעדכן מעת לעת)

הוראות הקריאה לשירות מילואים פעיל נקבעות על ידי אגף כוח אדם בצה"ל ומתפרסמות באמצעות קובץ (המתעדכן מעת לעת).

עיון בהוראות הקריאה לשירות מילואים

  • חייל מילואים רשאי לעיין בקובץ הוראות הקריאה לשירות מילואים פעיל במשרדי הקישור של יחידתו בשעות העבודה המקובלות או במשרדי קצין העיר.
  • לעיון בתקציר קובץ הוראות הקריאה לשירות מילואים פעיל לחצו כאן.

קריאה למילואים בניגוד להוראות

  • חייל שסבור כי קריאתו לשירות מילואים בוצעה בניגוד לנאמר בתקציר או בקובץ הוראות הקריאה יפנה אל קצין/ת הקישור ביחידתו מיד עם קבלת צו הקריאה.
  • חייל שנקרא להתייצב לשירות מילואים בניגוד להוראות הקריאה, וקריאתו לשירות לא בוטלה על ידי הגורמים המוסמכים, יפנה, לאחר שהתייצב במקום ובזמן שקבעו לו,

אל קצין/ת הקישור במשרד הקישור של יחידתו. תבנית:מושג/סיום הקדמה

חוקים ותקנות

מקורות

תבנית:מושג/סיום טור ימני תבנית:מושג/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:מושג/ראו גם

תבנית:מושג/סיום טור שמאלי