שורה 15: שורה 15:
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
משפחת אומנה היא משפחה שהוכשרה ואושרה על-ידי משרד הרווחה והארגונים המפעילים מטעמו להוות תחליף זמני למשפחה הטבעית של ילדים שהוריהם מתקשים בטיפול בהם.  
+
משפחת אומנה היא משפחה שהוכשרה ו[[אישור משפחת אומנה|אושרה]] על-ידי משרד הרווחה והארגונים המפעילים מטעמו להוות תחליף זמני למשפחה הטבעית של ילדים שהוריהם מתקשים בטיפול בהם.  
 
* על משפחת האומנה להקנות לילד המתגורר עימה, כמו לילדיה שלה, חוויות הקשורות בחיי משפחה תקינים, התורמות ליכולתו של הילד לקיים קשרים רגשיים וחברתיים.
 
* על משפחת האומנה להקנות לילד המתגורר עימה, כמו לילדיה שלה, חוויות הקשורות בחיי משפחה תקינים, התורמות ליכולתו של הילד לקיים קשרים רגשיים וחברתיים.
 
* האומנה יכולה להתבצע אצל קרובי משפחתו של הילד (אומנת קרובים), או אצל משפחה שאין לה קרבה משפחתית לילד.
 
* האומנה יכולה להתבצע אצל קרובי משפחתו של הילד (אומנת קרובים), או אצל משפחה שאין לה קרבה משפחתית לילד.
שורה 34: שורה 34:
 
* ההשמה עצמה תיערך בליווי של גורם מקצועי המוכר לילד.
 
* ההשמה עצמה תיערך בליווי של גורם מקצועי המוכר לילד.
 
* בתוך שלושה חודשים מקליטתו של הילד במשפחת האומנה, תיקבע עבורו תכנית טיפולית.
 
* בתוך שלושה חודשים מקליטתו של הילד במשפחת האומנה, תיקבע עבורו תכנית טיפולית.
* [[משרד הרווחה והשירותים החברתיים]], הנושא בהוצאות אחזקת הילד, ידריך וילווה את משפחת האומנה לאורך כל תקופת האומנה באמצעות הגופים הפועלים מטעמו.
+
* [[משרד הרווחה והשירותים החברתיים]], הנושא בהוצאות אחזקת הילד, ידריך וילווה את משפחת האומנה לאורך כל תקופת האומנה באמצעות הגופים הפועלים מטעמו:  
 
 
== הכרה במשפחה כמשפחת אומנה ==
 
* בני זוג המעוניינים לשמש כמשפחת אומנה לילדים בסיכון צריכים לעמוד בתנאים הבאים:
 
** גילם עד 55 שנים.
 
** בריאותם תקינה.
 
** אין להם רישום פלילי.
 
** קשריהם הזוגיים והמשפחתיים יציבים.
 
** קיימת אצלם יציבות כלכלית.
 
** יש להם יכולת הכלה של ילדים בסיכון.
 
** באומנה לתינוקות, הבדל השנים בין ההורים האומנים לתינוק יהיה עד 43 שנה.
 
* מי שעומדים בתנאים הבסיסיים, יכולים לפנות טלפונית לגופים המפעילים אומנה באיזור מגוריהם, תוך בחירה בין אומנה רגילה לטיפולית:
 
 
** עמותת [[מטב]] - באזור הצפון
 
** עמותת [[מטב]] - באזור הצפון
 
** [[אור שלום|ארגון אור שלום]]  - באזור המרכז  
 
** [[אור שלום|ארגון אור שלום]]  - באזור המרכז  
 
** [http://www.summit.org.il/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA מכון סאמיט] - באזור ירושלים והדרום
 
** [http://www.summit.org.il/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA מכון סאמיט] - באזור ירושלים והדרום
 
** [http://www.shahar.org.il/ ארגון שחר] - אומנה טיפולית בכל אזורי הארץ
 
** [http://www.shahar.org.il/ ארגון שחר] - אומנה טיפולית בכל אזורי הארץ
* לאחר היכרות ראשונית, יתבצע תהליך בדיקה יסודי, ובסיומו שני בני הזוג יעברו קורס הכשרה לאומנה.
 
* משפחה שעברה את הקורס בהצלחה תומלץ לאישור של המפקח המחוזי מטעם משרד הרווחה. לאחר שתאושר כמשפחה אומנת, תיכנס למאגר משפחות האומנה של הגוף המפעיל שבדק אותה, ותהיה זמינה להשמה של ילד שיופנה לגוף המפעיל על-ידי המחלקה לשירותים חברתיים.
 
* לפרטים נוספים על התהליך, ראו ב[http://www.molsa.gov.il/Populations/Youth/ChildrenAtRisk/OutsideAssistance/Fosterage/AboutFosterage/Pages/HowToJoinFostering.aspx אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים].
 
  
 
==זכויות וחובות ההורים הטבעיים של הילד ==
 
==זכויות וחובות ההורים הטבעיים של הילד ==
שורה 61: שורה 47:
 
* ההורים אחראים למצב בריאותו של ילדם וצריכים לתת את הסכמתם כאשר נדרשת התערבות רפואית פולשנית.
 
* ההורים אחראים למצב בריאותו של ילדם וצריכים לתת את הסכמתם כאשר נדרשת התערבות רפואית פולשנית.
 
* ההורים חייבים להשתתף בהוצאות שהייתו של הילד במשפחת האומנה, בהתאם למבחני הכנסה.
 
* ההורים חייבים להשתתף בהוצאות שהייתו של הילד במשפחת האומנה, בהתאם למבחני הכנסה.
 +
 
<!--
 
<!--
 
== פסקי דין ==
 
== פסקי דין ==

גרסה מ־21:36, 19 במרץ 2015

הקדמה:

משפחת אומנה מהווה תחליף זמני למשפחה הטבעית של ילדים שהוריהם מתקשים בטיפול בהם
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

משפחת אומנה היא משפחה שהוכשרה ואושרה על-ידי משרד הרווחה והארגונים המפעילים מטעמו להוות תחליף זמני למשפחה הטבעית של ילדים שהוריהם מתקשים בטיפול בהם.

 • על משפחת האומנה להקנות לילד המתגורר עימה, כמו לילדיה שלה, חוויות הקשורות בחיי משפחה תקינים, התורמות ליכולתו של הילד לקיים קשרים רגשיים וחברתיים.
 • האומנה יכולה להתבצע אצל קרובי משפחתו של הילד (אומנת קרובים), או אצל משפחה שאין לה קרבה משפחתית לילד.
 • באומנה, בשונה מאימוץ, קיימת "השלמת הורות" בין ההורים האומנים להורים הביולוגיים, הממשיכים להיות הדמויות המרכזיות בחיי ילדם.
 • האומנה עשויה להימשך מספר חודשים עד מספר שנים, בהתאם למקרה. כמו כן, במצבי חירום וסכנת חיים, מועברים ילדים לתקופה של עד 3 חודשים למשפחת קלט חירום.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • במקרים שבהם עובד סוציאלי המטפל במשפחה סבור כי הילד נמצא בסיכון או בסכנה, עניינו מופנה אל ועדת החלטה (ועדה לתכנון, טיפול והערכה).
 • הוועדה תקבע אם יש להפנות את הילד להשמה חוץ ביתית, ואם כן, לאיזו מסגרת (משפחת אומנה או מגורים בהוסטל, פנימייה וכד').
 • אם הוחלט על אומנה, החומר יועבר לארגון המפעיל את האומנה, שיתאים לילד משפחת אומנה בהתאם לרקע ולצרכיו של הילד וליכולותיה של המשפחה.
 • הילד, הוריו ומשפחת האומנה יעברו תהליך של הכנה לקראת ההשמה, והיכרות עם כל הגורמים המעורבים.
 • במקביל תוכן תשתית מתאימה לקליטת הילד, כולל השירותים הקהילתיים במקום המגורים של משפחת האומנה (מסגרת חינוכית, טיפול ריגשי וכד').
 • ההשמה עצמה תיערך בליווי של גורם מקצועי המוכר לילד.
 • בתוך שלושה חודשים מקליטתו של הילד במשפחת האומנה, תיקבע עבורו תכנית טיפולית.
 • משרד הרווחה והשירותים החברתיים, הנושא בהוצאות אחזקת הילד, ידריך וילווה את משפחת האומנה לאורך כל תקופת האומנה באמצעות הגופים הפועלים מטעמו:

זכויות וחובות ההורים הטבעיים של הילד

 • הורי הילד נשארים האפוטרופוסים הטבעיים שלו, אלא אם כן בית המשפט קבע אחרת.
 • ההורים זכאים לקבל סיוע בהכנה לקראת חזרתו של הילד לביתם, כולל הכנת שאר הילדים שנשארו בבית.
 • במידת האפשר, תיעשה התחשבות בעמדתם של ההורים לגבי סוג החינוך הרצוי עבור ילדם (דתי, מסורתי או חילוני).
 • ההורים זכאים לקבל מידע שוטף על התקדמותו של הילד במשפחת האומנה.
 • ההורים אחראים למצב בריאותו של ילדם וצריכים לתת את הסכמתם כאשר נדרשת התערבות רפואית פולשנית.
 • ההורים חייבים להשתתף בהוצאות שהייתו של הילד במשפחת האומנה, בהתאם למבחני הכנסה.

חקיקה ונהלים

 • הוראה 8.2 לתע"ס - הנהלים הנוגעים לסידור ילדים במשפחות אומנה לטיפול בהם ולפיקוח עליהם
 • הוראה 14.2 לתע"ס - הנהלים הנוגעים לסידור אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (פיגור שכלי) במשפחות אומנה לטיפול בהם ולפיקוח עליהם

הרחבות ופרסומים