(עדכון פרטים לגבי הארגונים המפעילים)
שורה 34: שורה 34:
 
* ההשמה עצמה תיערך בליווי של גורם מקצועי המוכר לילד.
 
* ההשמה עצמה תיערך בליווי של גורם מקצועי המוכר לילד.
 
* בתוך שלושה חודשים מקליטתו של הילד במשפחת האומנה, תיקבע עבורו תכנית טיפולית.
 
* בתוך שלושה חודשים מקליטתו של הילד במשפחת האומנה, תיקבע עבורו תכנית טיפולית.
* [[משרד הרווחה והשירותים החברתיים]], הנושא בהוצאות אחזקת הילד, ידריך וילווה את משפחת האומנה לאורך כל תקופת האומנה באמצעות הגופים הפועלים מטעמו:  
+
* [[משרד הרווחה והשירותים החברתיים]], הנושא בהוצאות אחזקת הילד, ידריך וילווה את משפחת האומנה לאורך כל תקופת האומנה באמצעות [http://www.molsa.gov.il/Populations/Youth/ChildrenAtRisk/OutsideAssistance/Fosterage/AboutFosterage/Pages/ChildInsFosterSearch.aspx הגופים הפועלים מטעמו].
** עמותת [[מטב]] - באזור הצפון.
+
* פעילותם של הגופים נעשית בהתאם לחלוקה הגיאוגרפית של משרד הרווחה לארבעה מחוזות  ([http://www.molsa.gov.il/Units/Districts/MachozHayfa/Pages/MachozHayfa.aspx צפון], [http://www.molsa.gov.il/Units/Districts/TelAvivDistrict/Pages/TelAvivDistrictPage.aspx מרכז], [http://www.molsa.gov.il/Units/Districts/JerusalemDistrict/Pages/MachozJerusalem.aspx ירושלים], [http://www.molsa.gov.il/Units/Districts/SouthDistrict/Pages/MachozBeerSheva.aspx דרום]):
** [[אור שלום|ארגון אור שלום]]  - באזור המרכז.  
+
** עמותת [[מטב]] -אומנה רגילה במחוז הצפון.
** [http://www.summit.org.il/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA מכון סאמיט] - באזור ירושלים והדרום.
+
** ארגון א.ד.נ.מ - אומנה רגילה במחוזות צפון ומרכז.
** [http://www.shahar.org.il/ ארגון שחר] - אומנה טיפולית בכל אזורי הארץ, ובאזור ירושלים גם אומנה רגילה.
+
** [[אור שלום|ארגון אור שלום]]  - אומנה רגילה במחוז המרכז ואומנה טיפולית במחוז ירושלים.
 +
** [http://www.summit.org.il/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA מכון סאמיט] - אומנה רגילה במחוזות ירושלים ודרום.
 +
** [http://www.shahar.org.il/ ארגון שחר] - אומנה רגילה במחוז ירושלים ואומנה טיפולית במחוזות צפון, מרכז ודרום.
  
 
==זכויות וחובות ההורים הטבעיים של הילד ==
 
==זכויות וחובות ההורים הטבעיים של הילד ==

גרסה מ־11:42, 9 בנובמבר 2015

הקדמה:

משפחת אומנה מהווה תחליף זמני למשפחה הטבעית של ילדים שהוריהם מתקשים בטיפול בהם
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

משפחת אומנה היא משפחה שהוכשרה ואושרה על-ידי משרד הרווחה והארגונים המפעילים מטעמו להוות תחליף זמני למשפחה הטבעית של ילדים שהוריהם מתקשים בטיפול בהם.

 • על משפחת האומנה להקנות לילד המתגורר עימה, כמו לילדיה שלה, חוויות הקשורות בחיי משפחה תקינים, התורמות ליכולתו של הילד לקיים קשרים רגשיים וחברתיים.
 • האומנה יכולה להתבצע אצל קרובי משפחתו של הילד (אומנת קרובים), או אצל משפחה שאין לה קרבה משפחתית לילד.
 • באומנה, בשונה מאימוץ, קיימת "השלמת הורות" בין ההורים האומנים להורים הביולוגיים, הממשיכים להיות הדמויות המרכזיות בחיי ילדם.
 • האומנה עשויה להימשך מספר חודשים עד מספר שנים, בהתאם למקרה. כמו כן, במצבי חירום וסכנת חיים, מועברים ילדים לתקופה של עד 3 חודשים למשפחת קלט חירום.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • במקרים שבהם עובד סוציאלי המטפל במשפחה סבור כי הילד נמצא בסיכון או בסכנה, עניינו מופנה אל ועדת החלטה (ועדה לתכנון, טיפול והערכה).
 • הוועדה תקבע אם יש להפנות את הילד להשמה חוץ ביתית, ואם כן, לאיזו מסגרת (משפחת אומנה או מגורים בהוסטל, פנימייה וכד').
 • אם הוחלט על אומנה, החומר יועבר לארגון המפעיל את האומנה, שיתאים לילד משפחת אומנה בהתאם לרקע ולצרכיו של הילד וליכולותיה של המשפחה.
 • הילד, הוריו ומשפחת האומנה יעברו תהליך של הכנה לקראת ההשמה, והיכרות עם כל הגורמים המעורבים.
 • במקביל תוכן תשתית מתאימה לקליטת הילד, כולל השירותים הקהילתיים במקום המגורים של משפחת האומנה (מסגרת חינוכית, טיפול ריגשי וכד').
 • ההשמה עצמה תיערך בליווי של גורם מקצועי המוכר לילד.
 • בתוך שלושה חודשים מקליטתו של הילד במשפחת האומנה, תיקבע עבורו תכנית טיפולית.
 • משרד הרווחה והשירותים החברתיים, הנושא בהוצאות אחזקת הילד, ידריך וילווה את משפחת האומנה לאורך כל תקופת האומנה באמצעות הגופים הפועלים מטעמו.
 • פעילותם של הגופים נעשית בהתאם לחלוקה הגיאוגרפית של משרד הרווחה לארבעה מחוזות (צפון, מרכז, ירושלים, דרום):
  • עמותת מטב -אומנה רגילה במחוז הצפון.
  • ארגון א.ד.נ.מ - אומנה רגילה במחוזות צפון ומרכז.
  • ארגון אור שלום - אומנה רגילה במחוז המרכז ואומנה טיפולית במחוז ירושלים.
  • מכון סאמיט - אומנה רגילה במחוזות ירושלים ודרום.
  • ארגון שחר - אומנה רגילה במחוז ירושלים ואומנה טיפולית במחוזות צפון, מרכז ודרום.

זכויות וחובות ההורים הטבעיים של הילד

 • הורי הילד נשארים האפוטרופוסים הטבעיים שלו, אלא אם כן בית המשפט קבע אחרת.
 • ההורים זכאים לקבל סיוע בהכנה לקראת חזרתו של הילד לביתם, כולל הכנת שאר הילדים שנשארו בבית.
 • במידת האפשר, תיעשה התחשבות בעמדתם של ההורים לגבי סוג החינוך הרצוי עבור ילדם (דתי, מסורתי או חילוני).
 • ההורים זכאים לקבל מידע שוטף על התקדמותו של הילד במשפחת האומנה.
 • ההורים אחראים למצב בריאותו של ילדם וצריכים לתת את הסכמתם כאשר נדרשת התערבות רפואית פולשנית.
 • ההורים חייבים להשתתף בהוצאות שהייתו של הילד במשפחת האומנה, בהתאם למבחני הכנסה.

חקיקה ונהלים

 • הוראה 5.3 לתע"ס - משפחות אומנה לילדים נכים
 • הוראה 8.2 לתע"ס - הנהלים הנוגעים לסידור ילדים במשפחות אומנה לטיפול בהם ולפיקוח עליהם
 • הוראה 14.2 לתע"ס - הנהלים הנוגעים לסידור אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (פיגור שכלי) במשפחות אומנה לטיפול בהם ולפיקוח עליהם

הרחבות ופרסומים