(הזזת פסקאות לתוך כותרות על חדשות)
 
(30 גרסאות ביניים של 7 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|זכות}}
+
{{עצם העניין}}
{{תקציר}}
+
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  = משפחת אומנה מהווה תחליף זמני למשפחה הטבעית של ילדים שהוריהם מתקשים בטיפול בהם
+
| מידע  = "אומנה" או "משפחת אומנה" היא מסגרת משפחתית, טיפולית וזמנית עבור ילד שהוצא מבית הוריו הביולוגיים
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
+
|מידע2= ככלל, בזמן שילוב הילד באומנה, הוריו יקבלו סיוע, תמיכה ועזרה משירותי הרווחה, כדי לשנות את המצב שהביא מלכתחילה לשילובו באומנה
| חשוב  = <!-- דוגמה: חשוב לדעת -->
+
|מידע3= כדי להיות הורה אומנה יש [[קבלת רישיון להיות משפחת אומנה (רישוי אומנה)|לקבל רישיון]] מטעם משרד הרווחה והביטחון החברתי
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
+
|חשוב= הורה האומנה זכאי, בין היתר, ל[[תשלום למשפחת אומנה|תשלום חודשי קבוע]], תשלומים נוספים משתנים וזכויות ייחודיות
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
+
| ממשל= למידע נוסף ראו [https://www.gov.il/he/Departments/Guides/molsa-foster-about אתר משרד הרווחה והביטחון החברתי]
| ממשל = למידע נוסף ראו ב[http://www.molsa.gov.il/Populations/Youth/ChildrenAtRisk/OutsideAssistance/Fosterage/AboutFosterage/Pages/AboutFoster.aspx אתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים]
+
 
 +
 
 +
}}
 
}}
 
}}
{{תקציר/סיום}}
 
 
{{ראו גם  
 
{{ראו גם  
| [[משפחות אומנה]]
+
|[[אומנה]]
| [[ילדים ונוער]]
+
|[[מדריך בנושא אומנה]]
 +
|[[קבלת רישיון להיות משפחת אומנה (רישוי אומנה)]]
 +
| [[תשלום למשפחת אומנה]]
 +
 
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
משפחת אומנה היא משפחה שהוכשרה ו[[אישור משפחת אומנה|אושרה]] על-ידי משרד הרווחה והארגונים המפעילים מטעמו להוות תחליף זמני למשפחה הטבעית של ילדים שהוריהם מתקשים בטיפול בהם.  
+
"אומנה" או "משפחת אומנה", היא מסגרת חוץ-ביתית, זמנית וטיפולית עבור ילד שהוצא מבית הוריו הביולוגיים.
* על משפחת האומנה להקנות לילד המתגורר עימה, כמו לילדיה שלה, חוויות הקשורות בחיי משפחה תקינים, התורמות ליכולתו של הילד לקיים קשרים רגשיים וחברתיים.
+
* הורה האומנה (או הורי אומנה כאשר מדובר בבני זוג) צריך [[קבלת רישיון להיות משפחת אומנה (רישוי אומנה)|לקבל רישיון מטעם משרד הרווחה]] לקלוט ילד לביתו, לאחר שעבר הליכי מיון והכשרה על-ידי אחד [[גוף מפעיל (שירותי אומנה)|מהגופים המפעילים]] שמעניקים את שירותי האומנה.  
* האומנה יכולה להתבצע אצל קרובי משפחתו של הילד (אומנת קרובים), או אצל משפחה שאין לה קרבה משפחתית לילד.
+
* תינתן עדיפות לשילוב ילד באומנה בקרב בני משפחתו שמביעים הסכמה ושעומדים, ככלל, בתנאים לקבלת רישיון.  
* באומנה, בשונה מ[[אימוץ]], קיימת "השלמת הורות" בין ההורים האומנים להורים הביולוגיים, הממשיכים להיות הדמויות המרכזיות בחיי ילדם.  
+
* הורה האומנה זכאי [[תשלום למשפחת אומנה|לתשלום חודשי קבוע וכן לתשלומים משתנים]] עבור ההוצאות שכרוכות בגידול הילד, בהתאם לתוכנית הטיפול ו[[סוגי משפחות אומנה (מסגרות אומנה)|לסוג האומנה]] (רגילה, טיפולית, חירום).  
* האומנה עשויה להימשך מספר חודשים עד מספר שנים, בהתאם למקרה. כמו כן, במצבי חירום וסכנת חיים, מועברים ילדים לתקופה של עד 3 חודשים ל[[משפחת קלט חירום]].
+
*להורה האומנה זכויות והטבות יחודיות, '''בהתאם לכל מקרה''', כגון קבלת [[דמי לידה להורים במשפחת אומנה (דמי אומנה)|דמי לידה עבור האומנה]], [[הכרה בהורה אומנה כמתנדב בביטוח הלאומי|הכרה כמתנדב]] במוסד לביטוח לאומי, [[איסור פיטורי הורה במשפחת אומנה לפני קבלת הילד לביתו|הגנה מפני פיטורים בעקבות האומנה]] וכו'.
 +
*על הורה האומנה לספק ולהעניק לילד חוויות שקשורות בחיי משפחה תקינים ולדאוג להתפתחותו ורווחתו במשך תקופת האומנה.  
 +
* בתקופת האומנה, משפחת האומנה והילד מלווים באופן אישי ורציף על-ידי [[מנחה אומנה|מנחה אומנה]] (עובד סוציאלי) מטעם הגוף המפעיל.  
 +
*חוק אומנה לילדים, מסדיר בין השאר את [[סמכויות ואחריות הורה האומנה|הסמכויות ותחומי האחריות של הורה האומנה]]. 
 +
* ככלל, הורה האומנה לא משמש כ[[אפוטרופוס]] של הילד והוריו הביולוגיים ממשיכים להיות [[אפוטרופסות על ילדים|אפוטרופסיו הטבעיים]] ואמורים לקחת חלק משמעותי בחייו.  
  
== מי זכאי?==
+
== גורמים מסייעים ==
* ילדים ובני נוער בגילאי 0-18 שנים (במקרים מסוימים גם מעבר לגיל 18), הנמצאים בסיכון או בסכנה.
+
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=ילדים ונוער בסיכון}}</noinclude>
** ל"אומנה רגילה" זכאים ילדים המוכרים על-ידי [http://www.molsa.gov.il/Units/Wings/AgSherutim/Pages/ShirutEledNoar.aspx השירות לילד ולנוער] במשרד הרווחה ו[[ילדים עם צרכים מיוחדים]] המוכרים על-ידי [[משרד הרווחה - האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית|האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית]], או [http://www.molsa.gov.il/Units/Wings/Recovery/Pages/AgafShikum.aspx אגף השיקום] במשרד הרווחה.
+
===גורמי ממשל===
**ל"אומנה טיפולית" זכאים ילדים הנמצאים אחרי [[אשפוז פסיכיאטרי]], או זקוקים לחלופה לאשפוז פסיכיאטרי, וכן ילדים עם רקע קשה מאוד.
+
* [[משרד הרווחה והביטחון החברתי]]
 +
* [[מחלקה לשירותים חברתיים]]
 +
* [[המוסד לביטוח לאומי]]
  
== תהליך מימוש הזכות ==
 
* במקרים שבהם עובד סוציאלי המטפל במשפחה סבור כי הילד נמצא בסיכון או בסכנה, עניינו מופנה אל [[ועדת תכנון טיפול והערכה]].
 
* [[ועדת תכנון טיפול והערכה|הוועדה]] תמליץ אם יש להפנות את הילד להשמה חוץ ביתית, ואם כן, לאיזו מסגרת (משפחת אומנה או מגורים בהוסטל, פנימייה וכד').
 
* אם הוחלט על אומנה, החומר יועבר לארגון המפעיל את האומנה, שיתאים לילד משפחת אומנה בהתאם לרקע ולצרכיו של הילד וליכולותיה של המשפחה.
 
* הילד, הוריו ומשפחת האומנה יעברו תהליך של הכנה לקראת ההשמה, והיכרות עם כל הגורמים המעורבים.
 
* במקביל תוכן תשתית מתאימה לקליטת הילד, כולל השירותים הקהילתיים במקום המגורים של משפחת האומנה (מסגרת חינוכית, טיפול ריגשי וכד').
 
* ההשמה עצמה תיערך בליווי של גורם מקצועי המוכר לילד.
 
* בתוך שלושה חודשים מקליטתו של הילד במשפחת האומנה, תיקבע עבורו תכנית טיפולית.
 
* [[משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים]], הנושא בהוצאות אחזקת הילד, ידריך וילווה את משפחת האומנה לאורך כל תקופת האומנה באמצעות [http://www.molsa.gov.il/Populations/Youth/ChildrenAtRisk/OutsideAssistance/Fosterage/AboutFosterage/Pages/ChildInsFosterSearch.aspx הגופים הפועלים מטעמו].
 
* פעילותם של הגופים נעשית בהתאם לחלוקה הגיאוגרפית של משרד הרווחה לארבעה מחוזות  ([http://www.molsa.gov.il/Units/Districts/MachozHayfa/Pages/MachozHayfa.aspx צפון], [http://www.molsa.gov.il/Units/Districts/TelAvivDistrict/Pages/TelAvivDistrictPage.aspx מרכז], [http://www.molsa.gov.il/Units/Districts/JerusalemDistrict/Pages/MachozJerusalem.aspx ירושלים], [http://www.molsa.gov.il/Units/Districts/SouthDistrict/Pages/MachozBeerSheva.aspx דרום]):
 
** עמותת [[מטב]] -אומנה רגילה במחוז הצפון.
 
** ארגון א.ד.נ.מ - אומנה רגילה במחוזות צפון ומרכז.
 
** [[אור שלום|ארגון אור שלום]]  - אומנה רגילה במחוז המרכז ואומנה טיפולית במחוז ירושלים.
 
** [http://www.summit.org.il/אודות מכון סאמיט] - אומנה רגילה במחוזות ירושלים ודרום.
 
** [http://www.shahar.org.il/ ארגון שחר] - אומנה רגילה במחוז ירושלים ואומנה טיפולית במחוזות צפון, מרכז ודרום.
 
  
==זכויות וחובות ההורים הטבעיים של הילד ==
+
== מקורות משפטיים ורשמיים ==
* הורי הילד נשארים [[אפוטרופסות על ילדים|האפוטרופוסים הטבעיים]] שלו, אלא אם כן בית המשפט קבע אחרת.
+
=== חקיקה ונהלים ===
* ההורים זכאים לקבל סיוע בהכנה לקראת חזרתו של הילד לביתם, כולל הכנת שאר הילדים שנשארו בבית.
+
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/501_358.htm חוק אומנה לילדים, התשע"ו-2016]
* במידת האפשר, תיעשה התחשבות בעמדתם של ההורים לגבי סוג ה[[חינוך]] הרצוי עבור ילדם (דתי, מסורתי או חילוני).
+
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/502_035.htm תקנות אומנה לילדים (בקשה לרישיון), התשע"ט-2019]
* ההורים זכאים לקבל מידע שוטף על התקדמותו של הילד במשפחת האומנה.
+
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law11/43333.htm תקנות אומנה לילדים (תשלומים לאומן), התשע"ז-2017]
* ההורים אחראים למצב בריאותו של ילדם וצריכים לתת את הסכמתם כאשר נדרשת התערבות רפואית פולשנית.
+
* [https://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/Regulations/SocialRegulations/Documents/פרק%208-%20טיפול%20בילדים%20ובבני%20נוער/8_9.pdf הוראה 8.9 לתע"ס] - ועדת תכנון טיפול והערכה- תפקידה ודרכי עבודתה
* ההורים חייבים להשתתף בהוצאות שהייתו של הילד במשפחת האומנה, בהתאם למבחני הכנסה.
+
* [https://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/Regulations/SocialRegulations/Documents/פרק%208-%20טיפול%20בילדים%20ובבני%20נוער/8_2.pdf הוראה 8.2 לתע"ס] - הנהלים הנוגעים לסידור ילדים במשפחות אומנה לטיפול בהם ולפיקוח עליהם
 +
* [https://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/Regulations/SocialRegulations/Documents/פרק%205-%20טיפול%20בנכים/5_3.pdf הוראה 5.3 לתע"ס] - משפחות אומנה לילדים נכים
 +
* [https://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/Regulations/SocialRegulations/Documents/פרק%2014%20-%20טיפול%20באדם%20המפגר/14_2.pdf הוראה 14.2 לתע"ס] - הנהלים לסידור ילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית במשפחות אומנה לטיפול בהם ולפיקוח עליהם
  
<!--
+
=== הרחבות ופרסומים ===
== פסקי דין ==
+
* [https://clickrevaha.molsa.gov.il/product-page/662 משפחות אומנה] באתר "קליק לרווחה" של משרד הרווחה והביטחון החברתי
-->
+
* [http://he.wikipedia.org/wiki/משפחת_אומנה משפחת אומנה] באתר "ויקיפדיה"
== חקיקה ונהלים ==
 
* [http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/Regulations/SocialRegulations/Documents/פרק%205-%20טיפול%20בנכים/5_3.pdf הוראה 5.3 לתע"ס] - משפחות אומנה לילדים נכים
 
* [http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/Regulations/SocialRegulations/Documents/פרק%208-%20טיפול%20בילדים%20ובבני%20נוער/8_2.pdf הוראה 8.2 לתע"ס] - הנהלים הנוגעים לסידור ילדים במשפחות אומנה לטיפול בהם ולפיקוח עליהם
 
* [http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/Regulations/SocialRegulations/Documents/פרק%2014%20-%20טיפול%20באדם%20המפגר/14_2.pdf הוראה 14.2 לתע"ס] - הנהלים הנוגעים לסידור אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (פיגור שכלי) במשפחות אומנה לטיפול בהם ולפיקוח עליהם
 
  
== הרחבות ופרסומים ==
+
==Metadata==
* [http://www.molsa.gov.il/Populations/Youth/ChildrenAtRisk/OutsideAssistance/Fosterage/AboutFosterage/Pages/AboutFoster.aspx אודות אומנה] באתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.
 
* [http://he.wikipedia.org/wiki/משפחת_אומנה משפחת אומנה] בויקיפדיה.
 
<!--
 
== מקורות ==
 
-->
 
 
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
 
==endarticle==
 
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
[[קטגוריה:זכויות]]
+
{{מטא
[[קטגוריה:משפחה]]
+
|סוג ערך = מושגים
[[קטגוריה:ילדים ונוער]]
+
|תחום תוכן = משפחה
[[קטגוריה:ילדים עם צרכים מיוחדים]]
+
}}
 +
[[קטגוריה:ילדים עם מוגבלות]]
 +
[[קטגוריה:הורים]]
 +
[[קטגוריה: ילדים ונוער]]
 
[[קטגוריה:ילדים ונוער בסיכון]]
 
[[קטגוריה:ילדים ונוער בסיכון]]
[[קטגוריה:משפחת אומנה]]
+
[[קטגוריה: אומנה]]
 +
[[AR:عائلة حاضنة]]

גרסה אחרונה מ־11:12, 13 ביולי 2022

הקדמה:

"אומנה" או "משפחת אומנה" היא מסגרת משפחתית, טיפולית וזמנית עבור ילד שהוצא מבית הוריו הביולוגיים
ככלל, בזמן שילוב הילד באומנה, הוריו יקבלו סיוע, תמיכה ועזרה משירותי הרווחה, כדי לשנות את המצב שהביא מלכתחילה לשילובו באומנה
כדי להיות הורה אומנה יש לקבל רישיון מטעם משרד הרווחה והביטחון החברתי
הורה האומנה זכאי, בין היתר, לתשלום חודשי קבוע, תשלומים נוספים משתנים וזכויות ייחודיות

"אומנה" או "משפחת אומנה", היא מסגרת חוץ-ביתית, זמנית וטיפולית עבור ילד שהוצא מבית הוריו הביולוגיים.

גורמים מסייעים

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים