(הזזת פסקאות לתוך כותרות על חדשות)
 
(15 גרסאות ביניים של 5 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|מושג}}
+
{{עצם העניין}}
 
{{תקציר |תוכן=
 
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
 
| מידע  = "אומנה" או "משפחת אומנה" היא מסגרת משפחתית, טיפולית וזמנית עבור ילד שהוצא מבית הוריו הביולוגיים
 
| מידע  = "אומנה" או "משפחת אומנה" היא מסגרת משפחתית, טיפולית וזמנית עבור ילד שהוצא מבית הוריו הביולוגיים
 
|מידע2= ככלל, בזמן שילוב הילד באומנה, הוריו יקבלו סיוע, תמיכה ועזרה משירותי הרווחה, כדי לשנות את המצב שהביא מלכתחילה לשילובו באומנה
 
|מידע2= ככלל, בזמן שילוב הילד באומנה, הוריו יקבלו סיוע, תמיכה ועזרה משירותי הרווחה, כדי לשנות את המצב שהביא מלכתחילה לשילובו באומנה
|מידע3= כדי להיות הורה אומנה יש [[קבלת רישיון להיות משפחת אומנה (רישוי אומנה)|לקבל רישיון]] מטעם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
+
|מידע3= כדי להיות הורה אומנה יש [[קבלת רישיון להיות משפחת אומנה (רישוי אומנה)|לקבל רישיון]] מטעם משרד הרווחה והביטחון החברתי
 
|חשוב= הורה האומנה זכאי, בין היתר, ל[[תשלום למשפחת אומנה|תשלום חודשי קבוע]], תשלומים נוספים משתנים וזכויות ייחודיות
 
|חשוב= הורה האומנה זכאי, בין היתר, ל[[תשלום למשפחת אומנה|תשלום חודשי קבוע]], תשלומים נוספים משתנים וזכויות ייחודיות
| ממשל= למידע נוסף ראו [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/501_358.htm בחוק אומנה לילדים, התשע"ו-2016]
+
| ממשל= למידע נוסף ראו [https://www.gov.il/he/Departments/Guides/molsa-foster-about אתר משרד הרווחה והביטחון החברתי]
 +
 
  
 
}}
 
}}
שורה 12: שורה 13:
 
{{ראו גם  
 
{{ראו גם  
 
|[[אומנה]]
 
|[[אומנה]]
|[[הורים]]
+
|[[מדריך בנושא אומנה]]
 
|[[קבלת רישיון להיות משפחת אומנה (רישוי אומנה)]]
 
|[[קבלת רישיון להיות משפחת אומנה (רישוי אומנה)]]
 
| [[תשלום למשפחת אומנה]]
 
| [[תשלום למשפחת אומנה]]
שורה 19: שורה 20:
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
"אומנה" או "משפחת אומנה", היא מסגרת חוץ-ביתית, זמנית וטיפולית עבור ילד שהוצא מבית הוריו הביולוגיים.  
 
"אומנה" או "משפחת אומנה", היא מסגרת חוץ-ביתית, זמנית וטיפולית עבור ילד שהוצא מבית הוריו הביולוגיים.  
* הורה האומנה (או הורי אומנה כאשר מדובר בבני זוג) צריך [[קבלת רישיון להיות משפחת אומנה (רישוי אומנה)|לקבל רישיון מטעם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים]] לקלוט ילד לביתו, לאחר שעבר הליכי מיון והכשרה על-ידי אחד [[גוף מפעיל (שירותי אומנה)|מהגופים המפעילים]] המעניקים את שירותי האומנה.  
+
* הורה האומנה (או הורי אומנה כאשר מדובר בבני זוג) צריך [[קבלת רישיון להיות משפחת אומנה (רישוי אומנה)|לקבל רישיון מטעם משרד הרווחה]] לקלוט ילד לביתו, לאחר שעבר הליכי מיון והכשרה על-ידי אחד [[גוף מפעיל (שירותי אומנה)|מהגופים המפעילים]] שמעניקים את שירותי האומנה.  
* חוק האומנה קובע, כי תינתן עדיפות לשילוב ילד באומנה בקרב בני משפחתו, המביעים הסכמה והעומדים, ככלל, בתנאים לקבלת רישיון.  
+
* תינתן עדיפות לשילוב ילד באומנה בקרב בני משפחתו שמביעים הסכמה ושעומדים, ככלל, בתנאים לקבלת רישיון.  
* הורה האומנה זכאי [[תשלום למשפחת אומנה|לתשלום חודשי קבוע וכן לתשלומים משתנים]] עבור ההוצאות הכרוכות בגידול הילד, בהתאם לתוכנית הטיפול ו[[סוגי משפחות אומנה (מסגרות אומנה)|לסוג האומנה]] (רגילה, טיפולית, חירום).  
+
* הורה האומנה זכאי [[תשלום למשפחת אומנה|לתשלום חודשי קבוע וכן לתשלומים משתנים]] עבור ההוצאות שכרוכות בגידול הילד, בהתאם לתוכנית הטיפול ו[[סוגי משפחות אומנה (מסגרות אומנה)|לסוג האומנה]] (רגילה, טיפולית, חירום).  
*בנוסף, להורה האומנה זכויות והטבות יחודיות, '''בהתאם לכל מקרה''',  כגון קבלת [[דמי לידה להורים במשפחת אומנה (דמי אומנה)|דמי לידה עבור האומנה]], [[הכרה בהורה אומנה כמתנדב בביטוח הלאומי|הכרה כמתנדב]] במוסד לביטוח לאומי, [[איסור פיטורי הורה במשפחת אומנה לפני קבלת הילד לביתו|הגנה מפני פיטורים בעקבות האומנה]] וכו'.  
+
*להורה האומנה זכויות והטבות יחודיות, '''בהתאם לכל מקרה''',  כגון קבלת [[דמי לידה להורים במשפחת אומנה (דמי אומנה)|דמי לידה עבור האומנה]], [[הכרה בהורה אומנה כמתנדב בביטוח הלאומי|הכרה כמתנדב]] במוסד לביטוח לאומי, [[איסור פיטורי הורה במשפחת אומנה לפני קבלת הילד לביתו|הגנה מפני פיטורים בעקבות האומנה]] וכו'.  
*על הורה האומנה לספק ולהעניק לילד חוויות הקשורות בחיי משפחה תקינים ולדאוג להתפתחותו ורווחתו במשך תקופת האומנה.  
+
*על הורה האומנה לספק ולהעניק לילד חוויות שקשורות בחיי משפחה תקינים ולדאוג להתפתחותו ורווחתו במשך תקופת האומנה.  
 
* בתקופת האומנה, משפחת האומנה והילד מלווים באופן אישי ורציף על-ידי [[מנחה אומנה|מנחה אומנה]] (עובד סוציאלי) מטעם הגוף המפעיל.  
 
* בתקופת האומנה, משפחת האומנה והילד מלווים באופן אישי ורציף על-ידי [[מנחה אומנה|מנחה אומנה]] (עובד סוציאלי) מטעם הגוף המפעיל.  
 
*חוק אומנה לילדים, מסדיר בין השאר את [[סמכויות ואחריות הורה האומנה|הסמכויות ותחומי האחריות של הורה האומנה]].   
 
*חוק אומנה לילדים, מסדיר בין השאר את [[סמכויות ואחריות הורה האומנה|הסמכויות ותחומי האחריות של הורה האומנה]].   
* ככלל, הורה האומנה אינו משמש כ[[אפוטרופוס]] של הילד והוריו הביולוגיים ממשיכים להיות [[אפוטרופסות על ילדים|אפוטרופסיו הטבעיים]] ואמורים לקחת חלק משמעותי בחייו.  
+
* ככלל, הורה האומנה לא משמש כ[[אפוטרופוס]] של הילד והוריו הביולוגיים ממשיכים להיות [[אפוטרופסות על ילדים|אפוטרופסיו הטבעיים]] ואמורים לקחת חלק משמעותי בחייו.  
 
 
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
 
  
==גורמי ממשל==
+
== גורמים מסייעים ==
* [[משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים]]
+
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=ילדים ונוער בסיכון}}</noinclude>
 +
===גורמי ממשל===
 +
* [[משרד הרווחה והביטחון החברתי]]
 
* [[מחלקה לשירותים חברתיים]]
 
* [[מחלקה לשירותים חברתיים]]
 
* [[המוסד לביטוח לאומי]]
 
* [[המוסד לביטוח לאומי]]
  
== חקיקה ונהלים ==
+
 
 +
== מקורות משפטיים ורשמיים ==
 +
=== חקיקה ונהלים ===
 
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/501_358.htm חוק אומנה לילדים, התשע"ו-2016]
 
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/501_358.htm חוק אומנה לילדים, התשע"ו-2016]
* [http://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Labor/Regulation/avoda240717.doc תקנות אומנה לילדים (בקשה לרישיון), התשע"ז-2017]
+
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/502_035.htm תקנות אומנה לילדים (בקשה לרישיון), התשע"ט-2019]
 
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law11/43333.htm תקנות אומנה לילדים (תשלומים לאומן), התשע"ז-2017]
 
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law11/43333.htm תקנות אומנה לילדים (תשלומים לאומן), התשע"ז-2017]
* [https://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/Regulations/SocialRegulations/Documents/פרק%208-%20טיפול%20בילדים%20ובבני%20נוער/8_9.pdf הוראה 8.9 לתע"ס] - ועדת תכנון טיפול והערכה- תפקידה ודרכי עבודתה.
+
* [https://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/Regulations/SocialRegulations/Documents/פרק%208-%20טיפול%20בילדים%20ובבני%20נוער/8_9.pdf הוראה 8.9 לתע"ס] - ועדת תכנון טיפול והערכה- תפקידה ודרכי עבודתה
* [https://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/Regulations/SocialRegulations/Documents/פרק%208-%20טיפול%20בילדים%20ובבני%20נוער/8_2.pdf הוראה 8.2 לתע"ס] - הנהלים הנוגעים לסידור ילדים במשפחות אומנה לטיפול בהם ולפיקוח עליהם.
+
* [https://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/Regulations/SocialRegulations/Documents/פרק%208-%20טיפול%20בילדים%20ובבני%20נוער/8_2.pdf הוראה 8.2 לתע"ס] - הנהלים הנוגעים לסידור ילדים במשפחות אומנה לטיפול בהם ולפיקוח עליהם
* [https://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/Regulations/SocialRegulations/Documents/פרק%205-%20טיפול%20בנכים/5_3.pdf הוראה 5.3 לתע"ס] - משפחות אומנה לילדים נכים.
+
* [https://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/Regulations/SocialRegulations/Documents/פרק%205-%20טיפול%20בנכים/5_3.pdf הוראה 5.3 לתע"ס] - משפחות אומנה לילדים נכים
* [https://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/Regulations/SocialRegulations/Documents/פרק%2014%20-%20טיפול%20באדם%20המפגר/14_2.pdf הוראה 14.2 לתע"ס] - הנהלים לסידור ילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית במשפחות אומנה לטיפול בהם ולפיקוח עליהם.
+
* [https://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/Regulations/SocialRegulations/Documents/פרק%2014%20-%20טיפול%20באדם%20המפגר/14_2.pdf הוראה 14.2 לתע"ס] - הנהלים לסידור ילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית במשפחות אומנה לטיפול בהם ולפיקוח עליהם
  
== הרחבות ופרסומים ==
+
=== הרחבות ופרסומים ===
* [https://www.molsa.gov.il/Populations/Youth/ChildrenAtRisk/OutsideAssistance/Fosterage/AboutFosterage/Pages/AboutFoster.aspx אודות אומנה] באתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.
+
* [https://clickrevaha.molsa.gov.il/product-page/662 משפחות אומנה] באתר "קליק לרווחה" של משרד הרווחה והביטחון החברתי
* [http://he.wikipedia.org/wiki/משפחת_אומנה משפחת אומנה] באתר "ויקיפדיה".
+
* [http://he.wikipedia.org/wiki/משפחת_אומנה משפחת אומנה] באתר "ויקיפדיה"
  
 
==Metadata==
 
==Metadata==
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
[[קטגוריה:מושגים]]
+
{{מטא
[[קטגוריה:משפחה]]
+
|סוג ערך = מושגים
[[קטגוריה:ילדים עם צרכים מיוחדים]]
+
|תחום תוכן = משפחה
 +
}}
 +
[[קטגוריה:ילדים עם מוגבלות]]
 
[[קטגוריה:הורים]]
 
[[קטגוריה:הורים]]
 
[[קטגוריה: ילדים ונוער]]
 
[[קטגוריה: ילדים ונוער]]

גרסה אחרונה מ־11:12, 13 ביולי 2022

הקדמה:

"אומנה" או "משפחת אומנה" היא מסגרת משפחתית, טיפולית וזמנית עבור ילד שהוצא מבית הוריו הביולוגיים
ככלל, בזמן שילוב הילד באומנה, הוריו יקבלו סיוע, תמיכה ועזרה משירותי הרווחה, כדי לשנות את המצב שהביא מלכתחילה לשילובו באומנה
כדי להיות הורה אומנה יש לקבל רישיון מטעם משרד הרווחה והביטחון החברתי
הורה האומנה זכאי, בין היתר, לתשלום חודשי קבוע, תשלומים נוספים משתנים וזכויות ייחודיות

"אומנה" או "משפחת אומנה", היא מסגרת חוץ-ביתית, זמנית וטיפולית עבור ילד שהוצא מבית הוריו הביולוגיים.

גורמים מסייעים

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים