הקדמה:

משפחת אומנה מהווה תחליף זמני למשפחה הטבעית של ילדים שהוריהם מתקשים בטיפול בהם
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

משפחת אומנה היא משפחה שהוכשרה ואושרה על-ידי משרד הרווחה והארגונים המפעילים מטעמו להוות תחליף זמני למשפחה הטבעית של ילדים שהוריהם מתקשים בטיפול בהם.

 • על משפחת האומנה להקנות לילד המתגורר עימה, כמו לילדיה שלה, חוויות הקשורות בחיי משפחה תקינים, התורמות ליכולתו של הילד לקיים קשרים רגשיים וחברתיים.
 • האומנה יכולה להתבצע אצל קרובי משפחתו של הילד (אומנת קרובים), או אצל משפחה שאין לה קרבה משפחתית לילד.
 • באומנה, בשונה מאימוץ, קיימת "השלמת הורות" בין ההורים האומנים להורים הביולוגיים, הממשיכים להיות הדמויות המרכזיות בחיי ילדם.
 • האומנה עשויה להימשך מספר חודשים עד מספר שנים, בהתאם למקרה. כמו כן, במצבי חירום וסכנת חיים, מועברים ילדים לתקופה של עד 3 חודשים למשפחת קלט חירום.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • במקרים שבהם עובד סוציאלי המטפל במשפחה סבור כי הילד נמצא בסיכון או בסכנה, עניינו מופנה אל ועדת החלטה (ועדה לתכנון, טיפול והערכה).
 • הוועדה תקבע אם יש להפנות את הילד להשמה חוץ ביתית, ואם כן, לאיזו מסגרת (משפחת אומנה או מגורים בהוסטל, פנימייה וכד').
 • אם הוחלט על אומנה, החומר יועבר לארגון המפעיל את האומנה, שיתאים לילד משפחת אומנה בהתאם לרקע ולצרכיו של הילד וליכולותיה של המשפחה.
 • הילד, הוריו ומשפחת האומנה יעברו תהליך של הכנה לקראת ההשמה, והיכרות עם כל הגורמים המעורבים.
 • במקביל תוכן תשתית מתאימה לקליטת הילד, כולל השירותים הקהילתיים במקום המגורים של משפחת האומנה (מסגרת חינוכית, טיפול ריגשי וכד').
 • ההשמה עצמה תיערך בליווי של גורם מקצועי המוכר לילד.
 • בתוך שלושה חודשים מקליטתו של הילד במשפחת האומנה, תיקבע עבורו תכנית טיפולית.
 • משרד הרווחה והשירותים החברתיים, הנושא בהוצאות אחזקת הילד, ידריך וילווה את משפחת האומנה לאורך כל תקופת האומנה באמצעות הארגונים הפועלים מטעמו:

זכויות וחובות ההורים הטבעיים של הילד

 • הורי הילד נשארים האפוטרופוסים הטבעיים שלו, אלא אם כן בית המשפט קבע אחרת.
 • ההורים זכאים לקבל סיוע בהכנה לקראת חזרתו של הילד לביתם, כולל הכנת שאר הילדים שנשארו בבית.
 • במידת האפשר, תיעשה התחשבות בעמדתם של ההורים לגבי סוג החינוך הרצוי עבור ילדם (דתי, מסורתי או חילוני).
 • ההורים זכאים לקבל מידע שוטף על התקדמותו של הילד במשפחת האומנה.
 • ההורים אחראים למצב בריאותו של ילדם וצריכים לתת את הסכמתם כאשר נדרשת התערבות רפואית פולשנית.
 • ההורים חייבים להשתתף בהוצאות שהייתו של הילד במשפחת האומנה, בהתאם למבחני הכנסה.

חקיקה ונהלים

 • הוראה 8.2 לתע"ס - הנהלים הנוגעים לסידור ילדים במשפחות אומנה לטיפול בהם ולפיקוח עליהם
 • הוראה 14.2 לתע"ס - הנהלים הנוגעים לסידור אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (פיגור שכלי) במשפחות אומנה לטיפול בהם ולפיקוח עליהם

הרחבות ופרסומים