הקדמה:

"אומנה" או "משפחת אומנה" היא מסגרת משפחתית, טיפולית וזמנית עבור ילד שהוצא מבית הוריו הביולוגיים
הורה אומנה (או הורי אומנה) הוא אדם שקיבל רישיון לשלב בביתו ילד באומנה מטעם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
הורה האומנה זכאי, בין היתר, לתשלום חודשי קבוע, תשלומים נוספים משתנים וזכויות ייחודיות
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

"אומנה" או "משפחת אומנה", היא מסגרת חוץ-ביתית, זמנית וטיפולית עבור ילד שהוצא מבית הוריו הביולוגיים.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים