הפורטל מרכז מידע על זכויות ושירותים הרלוונטיים להורים החיים בנפרד.

הורים בנפרד הם הורים שמגדלים ילדים שלא במסגרת משק בית משותף - והם יכולים להיות גרושים, נשואים בהליכי גירושים, בנפרד, או כאלה שלא נישאו מעולם זה לזה.
פורטל זה אינו עוסק בהליך הגירושין ובזכויות ההדדיות של בני הזוג הנובעות מהגירושין ושאינן קשורות להורות.

תושב ישראל נשוי ללא בן זוג ידוע בציבור, שבהחזקתו ילד מתחת לגיל 18, ושנתיים לפחות הוא חי בנפרד מבן זוגו ופועל בהליך על-פי דין להשתחרר מקשר הנישואין, מוגדר כהורה עצמאי (הורה יחיד) - ראו זכויות נוספות רלוונטיות בפורטל משפחות שבראשן הורה עצמאי (משפחות חד הוריות).

{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.


ארגוני סיוע

פסקי דין

חקיקה ונהלים