תבנית:זכות/תחילת טור ימני

כל אזרח ישראלי מעל גיל 18 הרשום בפנקס הבוחרים זכאי לבחור לכנסת
למעט במקרים מיוחדים, יש להצביע רק בקלפי אליה רשומים בפנקס הבוחרים
תבנית:זכות/סיום הקדמה
 • סעיף 5 לחוק יסוד: הכנסת קובע כי כל אזרח ישראלי בן שמונה עשרה שנה ומעלה זכאי לבחור לכנסת, אם בית משפט לא שלל ממנו את הזכות על-פי חוק.
 • סעיף 2 לחוק הבחירות לכנסת קובע כי הזכות להצביע נתונה רק למי שרשום בפנקס הבוחרים.

מי זכאי?

 • כל אזרח ישראלי העומד בשני התנאים הבאים:
  • הוא הגיע לגיל 18 -
   • קביעת תאריך הלידה לשם קביעת הגיל תהיה על-פי התאריך העברי או הלועזי, לפי המוקדם מביניהם. המשמעות היא שלעניין הבחירות לכנסת התשע-עשרה, מי שנולד ביום 22.1.75 או לפניו זכאי להצביע.
   • מי שידועה שנת לידתו אבל לא ידוע יום לידתו נחשב כאילו נולד בא' בניסן של אותה שנה.
   • מי שידועים שנת וחודש לידתו אבל לא ידוע יום הולדתו נחשב כאילו נולד ב-15 לאותו החודש.
  • הוא רשום בפנקס הבוחרים.

מי לא זכאי

 • אזרח ישראלי שאינו תושב ישראל ואינו רשום במרשם האוכלוסין אינו זכאי להצביע לכנסת, כיוון שפנקס הבוחרים כולל רק אזרחים הרשומים במרשם האוכלוסין.
 • תושב קבע בישראל, אף שיש לו תעודת זהות ישראלית, אינו זכאי להצביע בבחירות לכנסת.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

 • מעטפה שבה יש יותר מפתק הצבעה אחד נפסלת ואינה נספרת במניין הקולות הכללי.
 • פתק או מעטפה שיש עליהם סימן מזהה כלשהו נפסלים ואינם נספרים בספירת הקולות הכללית.

חוקים ותקנות

הרחבות ופרסומים

תבנית:זכות/סיום טור ימני

תבנית:זכות/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:זכות/ראו גם

תבנית:זכות/טפסים

תבנית:זכות/סיום טור שמאלי