(גורמי ממשל)
שורה 50: שורה 50:
 
* [http://moch.gov.il משרד הבינוי והשיכון]
 
* [http://moch.gov.il משרד הבינוי והשיכון]
 
* לעולים חדשים: [http://www.moia.gov.il/Moia_he המשרד לקליטת עלייה]
 
* לעולים חדשים: [http://www.moia.gov.il/Moia_he המשרד לקליטת עלייה]
 +
* [http://www.heled.org/Default.asp?Page=Housing חלד]
 +
* [http://halamish.org/ חלמיש]
 +
* [http://www.amigour.co.il/content.php?actions=show&id=5530&b=1 עמיגור]
 +
* [http://www.amidar.co.il/wps/portal עמידר] *6266
 +
* [http://www.shikmona.co.il/index.php?m_id=10&if_link=0 שקמונה]
 +
  
 
<!--
 
<!--
שורה 64: שורה 70:
 
* בסעיף זה יש להכניס רשימת מקורות לטקסט לצורך סימוכין ומתן קרדיט
 
* בסעיף זה יש להכניס רשימת מקורות לטקסט לצורך סימוכין ומתן קרדיט
 
-->
 
-->
 +
 
== תגיות ==
 
== תגיות ==
 
<!-- אין לכתוב כאן, זהו רק מראה מקום מתוכן העניינים לאזור התגיות (קטגוריות). את הקטגוריות עצמן יש לכתוב תמיד בתחתית העמוד -->
 
<!-- אין לכתוב כאן, זהו רק מראה מקום מתוכן העניינים לאזור התגיות (קטגוריות). את הקטגוריות עצמן יש לכתוב תמיד בתחתית העמוד -->

גרסה מ־17:17, 26 באוקטובר 2010

תבנית:זכות/תחילת טור ימני

אזרח שאין באפשרותו לשאת בתשלום על מקום מגורים יכול לשכור דירה המסובסדת על-ידי המדינה.

לאור היותו של הדיור זכות בסיסית, מחזיקה המדינה מאגר של דירות מושכרות במחיר מסובסד לזכאים, כלומר לכל אזרח שאין באפשרותו למצוא מקום מגורים או לשאת בעול התשלום עליו בכוחות עצמו. על נושא זה אמון משרד הבינוי והשיכון, המגיש סיוע בהתאם לקריטריונים שנקבעו על-ידי הממשלה.

השיכון הציבורי בישראל מציע פתרונות דיור לאוכלוסיה שאינה יכולה להרשות לעצמה אפשרויות דיור בשוק החופשי. הדירות בשיכון הציבורי בישראל מופקדות בידי חברות מאכלסות, כגון: עמידר, עמיגור, חלמיש, שקמונה, חל"ד ושיכון ופיתוח הפועלות לצד משרד הבינוי והשיכון לשם אכלוס הדירות בזכאים.

הקצאת דירות בשיכון הציבורי לאזרחים ותיקים היא בסמכות משרד הבינוי והשיכון, ואילו לעולים חדשים ההקצאה היא בסמכות המשרד לקליטת עלייה. תבנית:זכות/סיום הקדמה

מי זכאי?

הזכאות לדירה בשכירות בשיכון הציבורי ניתנת בהתאם לקריטריונים הבאים:

 • לחסרי דירה בלבד.
 • ביישוב המגורים של מבקש הסיוע.
 • למשפחות בעלות שלושה ילדים לפחות, הממצות כושר השתכרות ומקבלות גמלת הבטחת הכנסה.
 • לזוגות אשר להם שלושה ילדים או יותר ואשר צברו 1,400 נקודות או יותר בתהליך זכאות למשכנתא ובתנאי שהם עונים על הגדרת מיצוי כושר השתכרות והכנסתם אינה עולה על ההכנסה המזכה לדירה בשכירות בשיכון הציבורי.
 • למשפחה חד-הורית אשר לה שלושה ילדים או יותר העונה על הגדרת מיצוי כושר השתכרות ואשר הכנסתה אינה עולה על ההכנסה המזכה לדירה בשכירות בשיכון הציבורי.
 • לנכים, במקרים הבאים:
  • משפחה שבה אחד מבני הזוג הוא נכה הרתוק לכיסא גלגלים או יחיד נכה הרתוק לכסא גלגלים ובתנאי שסך הכנסותיהם אינו עולה על השכר הממוצע במשק.
  • זוג נשוי שלו שני ילדים ומעלה, כאשר אחד מבני הזוג נכה בשיעור של 75%, מוגדר כחסר כושר השתכרות באופן קבוע ומקבל קצבה וסך כל הכנסות המשפחה אינן עולות על ההכנסה המזכה לדירה בשכירות בשיכון הציבורי.
  • זוג נשוי שלו ילד אחד לפחות שמקבל גמלת נכות בשיעור של 100% מהמוסד לביטוח לאומי, וכן אחד מבני הזוג נכה בשיעור של 75%, מוגדר כחסר כושר השתכרות באופן קבוע ומקבל קצבה וסך כל הכנסות המשפחה אינן עולות על ההכנסה המזכה לדירה בשכירות בשיכון הציבורי.
  • זוג נשוי מעל חמש שנים ללא ילדים, כאשר כל אחד מבני הזוג נכה בשיעור של 75% ומוגדר כחסר כושר השתכרות באופן קבוע.
  • זוג נשוי שלו ילד אחד לפחות (לא כולל הריון), וכן כל אחד מבני הזוג נכה בשיעור של 75% ומוגדר כחסר כושר השתכרות באופן קבוע.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להוציא תעודת זכאות ממשרד השיכון, המאשרת את הזכאות, את רמת הסיוע ואת התנאים והמגבלות שנקבעו.
 • על מי שמתקיים מגמלת הבטחת הכנסה בלבד לצרף אישורי הכנסה ל-24 החודשים שקדמו להגשת הבקשה.
 • על מי שמתקיים מגמלת השלמת הכנסה לצרף אישורי הכנסה ואישורים מהמוסד לביטוח לאומי ל-12 החודשים שקדמו להגשת הבקשה.
 • על מי שמתקיים מגמלת אי כושר השתכרות קבועה בשעור של 75% ומעלה לצרף אישור לחודש שקדם להגשת הבקשה.
 • על מי שמתקיים מגמלת נכות זמנית לצרף אישורי הכנסה ל-24 החודשים שקדמו להגשת הבקשה.

חשוב לדעת

 • תוקף הזכאות לדיור ציבורי הוא שנתיים, כל עוד לא הפכו הזכאים לבעלי דירה או בעלי חלק בדירה.
 • חודשיים לפני תום תוקף הזכאות, תישלח לזכאים הודעה על הצורך בחידוש הבקשה.
 • הזכאות מאפשרת קבלת שתי הצעות לדירות בדיור הציבורי. זכאים שיסרבו לשתי הצעות לדירות תקניות לא יהיו זכאים להצעות נוספות עד תום תקופת זכאותם.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


תגיות

תבנית:זכות/סיום טור ימני

תבנית:זכות/תחילת טור שמאלי תבנית:זכות/ראו גם

תבנית:זכות/טפסים

תבנית:זכות/סיום טור שמאלי