(הפניה מדף ישן לדף מעודכן עם תוכן מקביל)
 
(78 גרסאות ביניים של 13 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
{{זכות/תחילת טור ימני}}
+
#הפניה [[זכאות לדיור ציבורי]]
{{דגשים
 
| מידע = אזרח שאין באפשרותו לשאת בתשלום על מקום מגורים יכול לשכור דירה המסובסדת על-ידי המדינה.
 
| ממשל = [http://moch.gov.il/siyua_bediyur/shikun_tziburi/Pages/shikun_tziburi.aspx פרטים על דיור ציבורי באתר משרד הבינוי והשיכון]
 
}}<!--ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
 
 
 
לאור היותו של הדיור זכות בסיסית, מחזיקה המדינה מאגר של דירות מושכרות במחיר מסובסד לזכאים, כלומר לכל אזרח שאין באפשרותו למצוא מקום מגורים או לשאת בעול התשלום עליו בכוחות עצמו. על נושא זה אמון משרד הבינוי והשיכון, המגיש סיוע בהתאם לקריטריונים שנקבעו על-ידי הממשלה.
 
 
 
השיכון הציבורי בישראל מציע פתרונות דיור לאוכלוסיה שאינה יכולה להרשות לעצמה אפשרויות דיור בשוק החופשי. הדירות בשיכון הציבורי בישראל מופקדות בידי חברות מאכלסות, כגון: עמידר, עמיגור, חלמיש, שקמונה, חל"ד ושיכון ופיתוח הפועלות לצד משרד הבינוי והשיכון לשם אכלוס הדירות בזכאים.
 
 
 
הקצאת דירות בשיכון הציבורי לאזרחים ותיקים היא בסמכות [http://moch.gov.il משרד הבינוי והשיכון], ואילו לעולים חדשים ההקצאה היא בסמכות [http://www.moia.gov.il/Moia_he המשרד לקליטת עלייה].
 
<!--
 
ראו עוד: [[סיוע בשכר דירה]].-->
 
{{זכות/סיום הקדמה}} <!-- תבנית זו דואגת לכך שהכותרת הבאה בתור תתחיל רק מתחת לתוכן העניינים-->
 
 
 
== מי זכאי? ==
 
הזכאות לדירה בשכירות בשיכון הציבורי ניתנת בהתאם לקריטריונים הבאים:
 
* לחסרי דירה בלבד.
 
* ביישוב המגורים של מבקש הסיוע.
 
* למשפחות בעלות שלושה ילדים לפחות, הממצות כושר השתכרות ומקבלות [[גמלת הבטחת הכנסה]].
 
* לזוגות אשר להם שלושה ילדים או יותר ואשר צברו 1,400 נקודות או יותר בתהליך זכאות למשכנתא ובתנאי שהם עונים על הגדרת מיצוי כושר השתכרות והכנסתם אינה עולה על ההכנסה המזכה לדירה בשכירות בשיכון הציבורי.
 
* למשפחה חד-הורית אשר לה שלושה ילדים או יותר העונה על הגדרת מיצוי כושר השתכרות ואשר הכנסתה אינה עולה על ההכנסה המזכה לדירה בשכירות בשיכון הציבורי.
 
* לנכים, במקרים הבאים:
 
** משפחה שבה אחד מבני הזוג הוא נכה הרתוק לכיסא גלגלים או יחיד נכה הרתוק לכסא גלגלים ובתנאי שסך הכנסותיהם אינו עולה על השכר הממוצע במשק.
 
** זוג נשוי שלו שני ילדים ומעלה, כאשר אחד מבני הזוג נכה בשיעור של 75%, מוגדר כחסר כושר השתכרות באופן קבוע ומקבל קצבה וסך כל הכנסות המשפחה אינן עולות על ההכנסה המזכה לדירה בשכירות בשיכון הציבורי.
 
** זוג נשוי שלו ילד אחד לפחות שמקבל גמלת נכות בשיעור של 100% מהמוסד לביטוח לאומי, וכן אחד מבני הזוג נכה בשיעור של 75%, מוגדר כחסר כושר השתכרות באופן קבוע ומקבל קצבה וסך כל הכנסות המשפחה אינן עולות על ההכנסה המזכה לדירה בשכירות בשיכון הציבורי.
 
** זוג נשוי מעל חמש שנים ללא ילדים, כאשר כל אחד מבני הזוג נכה בשיעור של 75% ומוגדר כחסר כושר השתכרות באופן קבוע.
 
** זוג נשוי שלו ילד אחד לפחות (לא כולל הריון), וכן כל אחד מבני הזוג נכה בשיעור של 75% ומוגדר כחסר כושר השתכרות באופן קבוע.
 
 
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
* יש להוציא תעודת זכאות ממשרד השיכון, המאשרת את הזכאות, את רמת הסיוע ואת התנאים והמגבלות שנקבעו.
 
* על מי שמתקיים מ[[גמלת הבטחת הכנסה]] בלבד לצרף אישורי הכנסה ל-24 החודשים שקדמו להגשת הבקשה.
 
* על מי שמתקיים מ[[גמלת השלמת הכנסה]] לצרף אישורי הכנסה ואישורים מהמוסד לביטוח לאומי ל-12 החודשים שקדמו להגשת הבקשה.
 
* על מי שמתקיים מ[[גמלת אי כושר השתכרות]] קבועה בשעור של 75% ומעלה לצרף אישור לחודש שקדם להגשת הבקשה.
 
* על מי שמתקיים מ[[גמלת נכות זמנית]] לצרף אישורי הכנסה ל-24 החודשים שקדמו להגשת הבקשה.
 
 
 
== חשוב לדעת ==
 
* תוקף הזכאות לדיור ציבורי הוא שנתיים, כל עוד לא הפכו הזכאים לבעלי דירה או בעלי חלק בדירה.
 
* חודשיים לפני תום תוקף הזכאות, תישלח לזכאים הודעה על הצורך בחידוש הבקשה.
 
* הזכאות מאפשרת קבלת שתי הצעות לדירות בדיור הציבורי. זכאים שיסרבו לשתי הצעות לדירות תקניות '''לא יהיו זכאים''' להצעות נוספות עד תום תקופת זכאותם.
 
 
 
== ארגוני סיוע ==
 
* [http://www.heled.org/Default.asp?Page=Housing חלד]
 
* [http://halamish.org/ חלמיש]
 
* [http://www.amigour.co.il/content.php?actions=show&id=5530&b=1 עמיגור]
 
* [http://www.amidar.co.il/wps/portal עמידר] *6266
 
* [http://www.shikmona.co.il/index.php?m_id=10&if_link=0 שקמונה]
 
 
 
== גורמי ממשל ==
 
* [http://moch.gov.il משרד הבינוי והשיכון]
 
* לעולים חדשים: [http://www.moia.gov.il/Moia_he המשרד לקליטת עלייה]
 
 
 
<!--
 
== תקדימים משפטיים ==
 
* רשימת תקדימים משפטיים המשפיעים על הזכות
 
 
 
== חוקים ותקנות ==
 
* רשימת חוקים ותקנות מכוחם מוקנית הזכות או משפיעים עליה
 
 
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
* רשימת הרחבות בנושא, למי שמעוניין לקרוא מעבר
 
 
 
== מקורות ==
 
* בסעיף זה יש להכניס רשימת מקורות לטקסט לצורך סימוכין ומתן קרדיט
 
-->
 
== תגיות ==
 
<!-- אין לכתוב כאן, זהו רק מראה מקום מתוכן העניינים לאזור התגיות (קטגוריות). את הקטגוריות עצמן יש לכתוב תמיד בתחתית העמוד -->
 
{{זכות/סיום טור ימני}}
 
 
 
{{זכות/תחילת טור שמאלי}}
 
{{זכות/ראו גם
 
| [[סיוע ברכישת דירה למקבלי גמלת הבטחת הכנסה]]
 
| '''[[סיוע בשכר דירה למקבלי גמלת הבטחת הכנסה]]
 
| '''[[זכאות לסיוע בשכר דירה]]
 
| '''[[עדיפות בדיור ציבורי לותיקי מלחמת העולם השניה]]
 
| '''[[סיוע בדיור לחסידי אומות העולם]]
 
| '''[[נכי נפש - זכויות דיור|סיוע בדיור לנכי נפש]]'''
 
| '''[[סיוע בדיור לנכי עבודה]]'''
 
}}
 
{{זכות/חדשות
 
|1=
 
|2=
 
|3=
 
}}<!-- עד 3 ידיעות. כל ידיעה מועברת כפרמטר (ממוספר) נפרד. הפורמט המומלץ הוא תאריך מודגש ולאחריו קישור לידיעה. התיבה לא תוצג אם הפרמטרים יישארו ריקים -->
 
{{זכות/טפסים
 
|
 
|
 
|
 
}}<!-- רשימת טפסים למימוש הזכות. כל פרמטר מופיע בשורה משלו, כתבליט (בולט). התיבה לא תוצג אם הפרמטרים יישארו ריקים -->
 
 
 
{{זכות/סיום טור שמאלי}}
 
 
 
 
 
[[קטגוריה:זכויות]]
 
[[קטגוריה:משפחות חד הוריות]]
 
[[קטגוריה:הבטחת הכנסה]]
 
[[קטגוריה:אנשים עם מוגבלויות]]
 
[[קטגוריה:ניצולי שואה]]
 
[[קטגוריה:מלחמת העולם השניה]]
 

גרסה אחרונה מ־17:05, 27 באוגוסט 2014