(הפניה מדף ישן לדף מעודכן עם תוכן מקביל)
 
(38 גרסאות ביניים של 8 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
{{זכות/תחילת טור ימני}}
+
#הפניה [[זכאות לדיור ציבורי]]
{{דגשים
 
| מידע = אזרח שאין באפשרותו לשאת בתשלום על מקום מגורים יכול לבקש לשכור דירה ציבורית בשכר דירה מסובסד.
 
| ממשל = [http://moch.gov.il/siyua_bediyur/shikun_tziburi/Pages/shikun_tziburi.aspx פרטים על דיור ציבורי באתר משרד הבינוי והשיכון]
 
}}<!--ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
 
 
 
לאור היותו של הדיור זכות בסיסית, מחזיקה המדינה מאגר של דירות המושכרות במחיר מסובסד לזכאים, כלומר לאזרחים שאין באפשרותם לשאת בעול התשלום על מקום מגורים בכוחות עצמו. על נושא זה אמון משרד הבינוי והשיכון, המגיש סיוע בהתאם לקריטריונים שנקבעו על-ידי הממשלה.
 
 
 
השיכון הציבורי בישראל מציע פתרונות דיור לאוכלוסיה שאינה יכולה להרשות לעצמה אפשרויות דיור בשוק החופשי. אך כיוון שמלאי הדירות בדיור הציבורי מצומצם, לא כל מי שעומד בתנאי הזכאות הבסיסיים יזכה לשכור דירה ציבורית. ההקצאה נעשית בהתאם לנוהל המתפרסם באתר משרד הבינוי והשיכון. הדירות בשיכון הציבורי בישראל מופקדות בידי [[הזכות לדיור ציבורי#גורמי ממשל|חברות מאכלסות]], כגון: עמידר, עמיגור, חלמיש, שקמונה, חל"ד ושיכון ופיתוח הפועלות לצד משרד הבינוי והשיכון לשם אכלוס הדירות בזכאים.
 
 
 
הקצאת דירות בשיכון הציבורי לאזרחים ותיקים היא בסמכות [http://moch.gov.il משרד הבינוי והשיכון], ואילו לעולים חדשים ההקצאה היא בסמכות [http://www.moia.gov.il/Moia_he המשרד לקליטת עלייה].
 
<!--
 
ראו עוד: [[סיוע בשכר דירה]].-->
 
{{זכות/סיום הקדמה}} <!-- תבנית זו דואגת לכך שהכותרת הבאה בתור תתחיל רק מתחת לתוכן העניינים-->
 
 
 
== מי זכאי? ==
 
הזכאות לדירה בשכירות בשיכון הציבורי ניתנת בהתאם לקריטריונים הבאים:
 
* ל[[דיור ציבורי לעולים#מיהו חסר דירה?|חסרי דירה]] בלבד.
 
* ביישוב המגורים של מבקש הסיוע.
 
* למשפחות בעלות שלושה ילדים לפחות, ה[[מיצוי כושר השתכרות|ממצות כושר השתכרות]] ומקבלות [[גמלת הבטחת הכנסה (השלמת הכנסה)]].
 
* לזוגות אשר להם שלושה ילדים או יותר ואשר צברו 1,400 נקודות או יותר בתהליך זכאות למשכנתא ובתנאי שהם עונים על הגדרת מיצוי כושר השתכרות והכנסתם אינה עולה על ההכנסה המזכה לדירה בשכירות בשיכון הציבורי.
 
* למשפחה חד-הורית אשר בה שלושה ילדים או יותר והיא ממצה כושר השתכרות והכנסתה אינה עולה על ההכנסה המזכה לדירה בשכירות בשיכון הציבורי.
 
* לנכים, במקרים הבאים:
 
** משפחה שבה אחד מבני הזוג הוא נכה הרתוק לכיסא גלגלים או יחיד נכה הרתוק לכסא גלגלים ובתנאי שסך הכנסותיהם אינו עולה על השכר הממוצע במשק.
 
** זוג נשוי שלו שני ילדים ומעלה, כאשר אחד מבני הזוג נכה בשיעור של 75%, מוגדר כחסר כושר השתכרות באופן קבוע ומקבל קצבה וסך כל הכנסות המשפחה אינן עולות על ההכנסה המזכה לדירה בשכירות בשיכון הציבורי.
 
** זוג נשוי שלו ילד אחד לפחות שמקבל גמלת נכות בשיעור של 100% מהמוסד לביטוח לאומי, וכן אחד מבני הזוג נכה בשיעור של 75%, מוגדר כחסר כושר השתכרות באופן קבוע ומקבל קצבה וסך כל הכנסות המשפחה אינן עולות על ההכנסה המזכה לדירה בשכירות בשיכון הציבורי.
 
** זוג נשוי מעל חמש שנים ללא ילדים, כאשר כל אחד מבני הזוג נכה בשיעור של 75% ומוגדר כחסר כושר השתכרות באופן קבוע.
 
** זוג נשוי שלו ילד אחד לפחות (לא כולל הריון), וכן כל אחד מבני הזוג נכה בשיעור של 75% ומוגדר כחסר כושר השתכרות באופן קבוע.
 
 
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
* יש להוציא תעודת זכאות ממשרד השיכון, המאשרת את הזכאות, את רמת הסיוע ואת התנאים והמגבלות שנקבעו.
 
* על מי שמתקיים מ[[גמלת הבטחת הכנסה (השלמת הכנסה)]] בלבד לצרף אישורי הכנסה ל-24 החודשים שקדמו להגשת הבקשה.
 
* על מי שמתקיים מגמלת [[השלמת הכנסה]] לצרף אישורי הכנסה ואישורים מהמוסד לביטוח לאומי ל-12 החודשים שקדמו להגשת הבקשה.
 
* על מי שמתקיים מ[[קצבת נכות כללית|גמלת אי כושר השתכרות]] קבועה בשעור של 75% ומעלה לצרף אישור לחודש שקדם להגשת הבקשה.
 
* על מי שמתקיים מגמלת נכות זמנית לצרף אישורי הכנסה ל-24 החודשים שקדמו להגשת הבקשה.
 
 
 
== חשוב לדעת ==
 
* תוקף הזכאות לדיור ציבורי הוא שנתיים, כל עוד לא הפכו הזכאים לבעלי דירה או בעלי חלק בדירה.
 
* חודשיים לפני תום תוקף הזכאות, תישלח לזכאים הודעה על הצורך בחידוש הבקשה.
 
* הזכאות מאפשרת קבלת שתי הצעות לדירות בדיור הציבורי. זכאים שיסרבו לשתי הצעות לדירות תקניות '''לא יהיו זכאים''' להצעות נוספות עד תום תקופת זכאותם.
 
* לאחר הוצאת תעודת הזכאות, קבלת הדירה בפועל תלויה ברשימת ההמתנה באיזור המגורים, ובהתאם למספר הדירות הפנויות באיזור המגורים.
 
** באזור המרכז התור עשוי להימשך מספר שנים, בעוד שבפריפריה ההמתנה קצרה הרבה יותר.
 
* בזמן ההמתנה לקבלת הדירה, זכאים הממתינים לסיוע בשכר דירה.
 
* דיירי השיכון הציבורי המעוניינים לעבור לשכירות פרטית יגישו בקשה לאחת מ[[דיור#החברות הנותנות שירותים למבקשי סיוע בשכר דירה|החברות המעניקות שירותי סיוע בשכר דירה]].
 
** תנאי לקבלת סיוע בשכר דירה הוא הצגת אישור של החברה המאכלסת על החזרת הדירה לחברה המאכלסת.
 
** החברה המאכלסת תמסור לזכאים את תעודת הזכאות כשעליה חותמת המגדירה את התאריכים שבהם היו דיירי החברה המאכלסת ומציינת את מועד החזרת הדירה לחברה.
 
 
 
== ארגוני סיוע ==
 
{{הטמעת כותרת|דיור#ארגוני סיוע}}
 
== גורמי ממשל ==
 
* [http://moch.gov.il משרד הבינוי והשיכון]
 
* לעולים חדשים: [http://www.moia.gov.il/Moia_he המשרד לקליטת עלייה]
 
 
 
== חברות מאכלסות ==
 
{{הטמעת כותרת|דיור#חברות מאכלסות}}
 
== תקדימים משפטיים ==
 
[[דיור/תקדימים משפטיים#דיור ציבורי|תקדימים משפטיים בנושא דיור ציבורי]]
 
 
 
== חוקים ותקנות ==
 
* [[חוק הדיור הציבורי]]
 
* [[חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי]]
 
* [[חוק דיור חלופי (תיקון לסעיף 38 לחוק ההוצאה לפועל)|חוק דיור חלופי]]
 
* [[חוק הגנת הדייר]]
 
 
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
* [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/nehalim/nohal_0817.pdf נוהל הועדה הציבורית לערעורים בנושאי אכלוס]
 
* עתירה מנהלית נגד [[משרד הבינוי והשיכון]] שהגישו ארגון 'איתך-מעכי - משפטניות למען צדק חברתי' והקליניקה ליזמות ותכנון של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, בדרישה ל'''חשיפת הקריטריונים, הנוסחאות וכל נתון רלוונטי לקביעת שכר הדירה עבור דיירי הדיור הציבורי''', כמתחייב מ[[חוק חופש המידע]]. בעתירה נטען כי הנוהל הקיים בנושא מציג דוגמאות ועקרונות בלבד, כך שלמעשה דייר בדיור הציבורי ואפילו עו"ד מארגון חברתי אינם יכולים להבין או לבדוק את הדרישות לשכר דירה, במקרה של העלאות פתאומיות בסכומים הנשלחות מעת לעת לדיירי הדיור הציבורי. [https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx0YXVjbGluaWNzfGd4OjUxMjJmMDAwMzgwNzRkOTE לקריאת העתירה]
 
 
 
== מקורות ==
 
* [http://moch.gov.il/siyua_bediyur/shikun_tziburi/Pages/shikun_tziburi.aspx אתר משרד הבינוי והשיכון]
 
 
 
{{זכות/סיום טור ימני}}
 
 
 
{{זכות/תחילת טור שמאלי}}
 
{{זכות/ראו גם
 
| פורטל [[דיור ושיכון]]
 
| [[זכויות דייר ממשיך בדיור ציבורי]]
 
| [[דירות נכסי רכישה (נ"ר)]]
 
| [[סיוע בשכר דירה - תנאים כלליים|סיוע בשכר דירה]]
 
| [[סיוע ברכישת דירה - תנאים כלליים|סיוע ברכישת דירה]]
 
| פורטל [[מעוטי יכולת ועניים]]
 
}}
 
{{זכות/חדשות
 
|1= [https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx0YXVjbGluaWNzfGd4OjUxMjJmMDAwMzgwNzRkOTE עתירה מנהלית נגד משרד השיכון בדרישה ל'''חשיפת הקריטריונים והנוסחאות לקביעת שכר הדירה לדיירי הדיור הציבורי''', שהוגשה על רקע העלאות פתאומיות בשכר הדירה] - 30/01/2011
 
|2= [http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1210706.html תחקיר: איך הפך הדיור הציבורי בישראל למנגנון שמרוויח על חשבון נזקקים?] - הארץ - 21/01/2011
 
|3=
 
}}<!-- עד 3 ידיעות. כל ידיעה מועברת כפרמטר (ממוספר) נפרד. הפורמט המומלץ הוא תאריך מודגש ולאחריו קישור לידיעה. התיבה לא תוצג אם הפרמטרים יישארו ריקים -->
 
{{זכות/טפסים
 
|
 
|
 
|
 
}}<!-- רשימת טפסים למימוש הזכות. כל פרמטר מופיע בשורה משלו, כתבליט (בולט). התיבה לא תוצג אם הפרמטרים יישארו ריקים -->
 
 
 
{{זכות/סיום טור שמאלי}}
 
 
 
 
 
[[קטגוריה:זכויות]]
 
[[קטגוריה:דיור ושיכון]]
 
[[קטגוריה:משפחות חד הוריות]]
 
[[קטגוריה:דיור ציבורי]]
 
[[קטגוריה:הבטחת הכנסה]]
 
[[קטגוריה:אנשים עם מוגבלויות]]
 
[[קטגוריה:זכויות ניצולי שואה]]
 
[[קטגוריה:מלחמת העולם השניה]]
 

גרסה אחרונה מ־17:05, 27 באוגוסט 2014