תבנית:זכות/תחילת טור ימני

אזרח שאין באפשרותו לשאת בתשלום על מקום מגורים יכול לבקש לשכור דירה ציבורית בשכר דירה מסובסד.

לאור היותו של הדיור זכות בסיסית, מחזיקה המדינה מאגר של דירות המושכרות במחיר מסובסד לזכאים, כלומר לאזרחים שאין באפשרותם לשאת בעול התשלום על מקום מגורים בכוחות עצמו. על נושא זה אמון משרד הבינוי והשיכון, המגיש סיוע בהתאם לקריטריונים שנקבעו על-ידי הממשלה.

השיכון הציבורי בישראל מציע פתרונות דיור לאוכלוסיה שאינה יכולה להרשות לעצמה אפשרויות דיור בשוק החופשי. אך כיוון שמלאי הדירות בדיור הציבורי מצומצם, לא כל מי שעומד בתנאי הזכאות הבסיסיים יזכה לשכור דירה ציבורית. ההקצאה נעשית בהתאם לנוהל המתפרסם באתר משרד הבינוי והשיכון. הדירות בשיכון הציבורי בישראל מופקדות בידי חברות מאכלסות, כגון: עמידר, עמיגור, חלמיש, שקמונה, חל"ד ושיכון ופיתוח הפועלות לצד משרד הבינוי והשיכון לשם אכלוס הדירות בזכאים.

הקצאת דירות בשיכון הציבורי לאזרחים ותיקים היא בסמכות משרד הבינוי והשיכון, ואילו לעולים חדשים ההקצאה היא בסמכות המשרד לקליטת עלייה. תבנית:זכות/סיום הקדמה

מי זכאי?

הזכאות לדירה בשכירות בשיכון הציבורי ניתנת בהתאם לקריטריונים הבאים:

 • לחסרי דירה בלבד.
 • ביישוב המגורים של מבקש הסיוע.
 • למשפחות בעלות שלושה ילדים לפחות, הממצות כושר השתכרות ומקבלות גמלת הבטחת הכנסה (השלמת הכנסה).
 • לזוגות אשר להם שלושה ילדים או יותר ואשר צברו 1,400 נקודות או יותר בתהליך זכאות למשכנתא ובתנאי שהם עונים על הגדרת מיצוי כושר השתכרות והכנסתם אינה עולה על ההכנסה המזכה לדירה בשכירות בשיכון הציבורי.
 • למשפחה חד-הורית אשר בה שלושה ילדים או יותר והיא ממצה כושר השתכרות והכנסתה אינה עולה על ההכנסה המזכה לדירה בשכירות בשיכון הציבורי.
 • לנכים, במקרים הבאים:
  • משפחה שבה אחד מבני הזוג הוא נכה הרתוק לכיסא גלגלים או יחיד נכה הרתוק לכסא גלגלים ובתנאי שסך הכנסותיהם אינו עולה על השכר הממוצע במשק.
  • זוג נשוי שלו שני ילדים ומעלה, כאשר אחד מבני הזוג נכה בשיעור של 75%, מוגדר כחסר כושר השתכרות באופן קבוע ומקבל קצבה וסך כל הכנסות המשפחה אינן עולות על ההכנסה המזכה לדירה בשכירות בשיכון הציבורי.
  • זוג נשוי שלו ילד אחד לפחות שמקבל גמלת נכות בשיעור של 100% מהמוסד לביטוח לאומי, וכן אחד מבני הזוג נכה בשיעור של 75%, מוגדר כחסר כושר השתכרות באופן קבוע ומקבל קצבה וסך כל הכנסות המשפחה אינן עולות על ההכנסה המזכה לדירה בשכירות בשיכון הציבורי.
  • זוג נשוי מעל חמש שנים ללא ילדים, כאשר כל אחד מבני הזוג נכה בשיעור של 75% ומוגדר כחסר כושר השתכרות באופן קבוע.
  • זוג נשוי שלו ילד אחד לפחות (לא כולל הריון), וכן כל אחד מבני הזוג נכה בשיעור של 75% ומוגדר כחסר כושר השתכרות באופן קבוע.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להוציא תעודת זכאות ממשרד השיכון, המאשרת את הזכאות, את רמת הסיוע ואת התנאים והמגבלות שנקבעו.
 • על מי שמתקיים מגמלת הבטחת הכנסה (השלמת הכנסה) בלבד לצרף אישורי הכנסה ל-24 החודשים שקדמו להגשת הבקשה.
 • על מי שמתקיים מגמלת השלמת הכנסה לצרף אישורי הכנסה ואישורים מהמוסד לביטוח לאומי ל-12 החודשים שקדמו להגשת הבקשה.
 • על מי שמתקיים מגמלת אי כושר השתכרות קבועה בשעור של 75% ומעלה לצרף אישור לחודש שקדם להגשת הבקשה.
 • על מי שמתקיים מגמלת נכות זמנית לצרף אישורי הכנסה ל-24 החודשים שקדמו להגשת הבקשה.

חשוב לדעת

 • תוקף הזכאות לדיור ציבורי הוא שנתיים, כל עוד לא הפכו הזכאים לבעלי דירה או בעלי חלק בדירה.
 • חודשיים לפני תום תוקף הזכאות, תישלח לזכאים הודעה על הצורך בחידוש הבקשה.
 • הזכאות מאפשרת קבלת שתי הצעות לדירות בדיור הציבורי. זכאים שיסרבו לשתי הצעות לדירות תקניות לא יהיו זכאים להצעות נוספות עד תום תקופת זכאותם.
 • לאחר הוצאת תעודת הזכאות, קבלת הדירה בפועל תלויה ברשימת ההמתנה באיזור המגורים, ובהתאם למספר הדירות הפנויות באיזור המגורים.
  • באזור המרכז התור עשוי להימשך מספר שנים, בעוד שבפריפריה ההמתנה קצרה הרבה יותר.
 • בזמן ההמתנה לקבלת הדירה, זכאים הממתינים לסיוע בשכר דירה.
 • דיירי השיכון הציבורי המעוניינים לעבור לשכירות פרטית יגישו בקשה לאחת מהחברות המעניקות שירותי סיוע בשכר דירה.
  • תנאי לקבלת סיוע בשכר דירה הוא הצגת אישור של החברה המאכלסת על החזרת הדירה לחברה המאכלסת.
  • החברה המאכלסת תמסור לזכאים את תעודת הזכאות כשעליה חותמת המגדירה את התאריכים שבהם היו דיירי החברה המאכלסת ומציינת את מועד החזרת הדירה לחברה.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חברות מאכלסות

תקדימים משפטיים

תקדימים משפטיים בנושא דיור ציבורי

חוקים ותקנות

הרחבות ופרסומים

 • נוהל הועדה הציבורית לערעורים בנושאי אכלוס
 • עתירה מנהלית נגד משרד הבינוי והשיכון שהגישו ארגון 'איתך-מעכי - משפטניות למען צדק חברתי' והקליניקה ליזמות ותכנון של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, בדרישה לחשיפת הקריטריונים, הנוסחאות וכל נתון רלוונטי לקביעת שכר הדירה עבור דיירי הדיור הציבורי, כמתחייב מחוק חופש המידע. בעתירה נטען כי הנוהל הקיים בנושא מציג דוגמאות ועקרונות בלבד, כך שלמעשה דייר בדיור הציבורי ואפילו עו"ד מארגון חברתי אינם יכולים להבין או לבדוק את הדרישות לשכר דירה, במקרה של העלאות פתאומיות בסכומים הנשלחות מעת לעת לדיירי הדיור הציבורי. לקריאת העתירה

מקורות

תבנית:זכות/סיום טור ימני

תבנית:זכות/תחילת טור שמאלי תבנית:זכות/ראו גם

תבנית:זכות/טפסים

תבנית:זכות/סיום טור שמאלי