מ (החלפת טקסט - [[אבטלה ל־'[[אבטלה וזכויות מובטלים')
מ (החלפת טקסט - קטגוריה:עוני ל־'קטגוריה:עוני ועניים')
שורה 83: שורה 83:
 
[[קטגוריה:משפחות חד הוריות]]
 
[[קטגוריה:משפחות חד הוריות]]
 
[[קטגוריה:אבטלה וזכויות מובטלים]] [[קטגוריה:אבטלה]]
 
[[קטגוריה:אבטלה וזכויות מובטלים]] [[קטגוריה:אבטלה]]
[[קטגוריה:עוני]]
+
[[קטגוריה:עוני ועניים]]
 
[[קטגוריה:נכים]]
 
[[קטגוריה:נכים]]
 
[[קטגוריה:שירות התעסוקה]]
 
[[קטגוריה:שירות התעסוקה]]

גרסה מ־16:14, 27 בפברואר 2011

תבנית:זכות/תחילת טור ימני

דורש עבודה שהוצעה לו בלשכת התעסוקה עבודה שהוא אינו יכול לבצע זכאי לסרב מבלי שירשם לו סירוב עבודה.

דורשי עבודה שהתייצבו בשירות התעסוקה והוצעה להם עבודה שהם אינם יכולים לבצע זכאים לסרב להשלח לעבודה זו, מבלי שיירשם להם סירוב עבודה, העלול לשלול מהם את הגמלאות שלהן הם זכאים.

לגבי הגדרתה של עבודה מתאימה למתייצב בשירות התעסוקה ראו כאן.

תבנית:זכות/סיום הקדמה

מי זכאי?

  • דורש עבודה שהמשרה שהוצעה לו אינה מתאימה למצבו הבריאותי, כפי שקבעה ועדה לבדיקת כושר עבודה מטעם שירות התעסוקה.
  • דורש עבודה שהנו הורה יחיד לילדים קטנים.
    • במקרה זה, מותר לשלוח את ההורה רק לעבודות בשעות רגילות, ורק לאחר שפקיד ההשמה בלשכת התעסוקה בירר אם אין לו קושי משמעותי במציאת סידורי השגחה סבירים לילדיו.

מי אינו זכאי?

  • דורש עבודה שסירב לעבוד במשרה שהוצעה לו שלא מהסיבות הנ"ל. ניתן להבין זאת בהתאם לדוגמאות הבאות:
דוגמה
סירוב בלתי מוצדק - דורש עבודה שסירב למשרה מסוימת משום שהיא כוללת עבודה בשעות נוספות.
דוגמה
סירוב מוצדק - דורש עבודה שסירב למשרה מסוימת משום שהיא כוללת עבודה בשעות נוספות, והוכיח כי הוא סובל ממגבלה בריאותית שאינה מאפשרת לו לעבוד שעות נוספות.

תהליך מימוש הזכות

  • דורש עבודה שיש לו מגבלות רפואיות המקשות על השתלבות בעבודה - יש להציג בעת הרישום בשירות התעסוקה אישורים רפואיים ולבקש הפנייה לועדה לבדיקת כושר עבודה אשר תקבע את מגבלותיו התעסוקתיות.
  • הורה יחיד לילדים קטנים - יש להציג בעת הרישום בשירות התעסוקה אישורים מתאימים בנוגע לגיל הילדים והמסגרות בהן הם משתתפים.

תקדימים משפטיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות זכויות ונושאים רלוונטיים
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים המשרד האחראי על הנושאים הקשורים לתעסוקה. הכשרה מקצועית לדורשי עבודה, כל התחומים שבאחריות שירות התעסוקה, ידיעון זכויות עובדים באתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.
המוסד לביטוח לאומי המוסד אחראי על תשלום קצבאות ותגמולים להם זכאים ציבור העובדים. גמלת הבטחת הכנסה (השלמת הכנסה), סיוע בהענקת ההטבות למקבלי הבטחת הכנסה.
שירות התעסוקה שירות התעסוקה הוא הגוף האחראי על הסדרת שוק העבודה בישראל, בתחומים כגון: שירותי השמה בעבודה, מחקר שוק התעסוקה בישראל ועבודה מול המוסד לביטוח לאומי באיתור זכאים לקצבאות השונות. איתור לשכות התעסוקה, התייצבות בשירות התעסוקה, ועדה לבדיקת כושר עבודה מטעם לשכת התעסוקה.
משרד העלייה והקליטה משרד העלייה והקליטה אחראי על סיוע לעולים לישראל, משלב ההתארגנות הראשונית ועד השתלבותם בכל תחומי החיים בחברה הישראלית. בין היתר אחראי המשרד על קידום תעסוקת העולים, מתן סיוע כלכלי ופתרונות דיור. עולים שאינם יכולים לעבוד לפרנסתם, זכאים לסיוע בהבטחת הכנסה.
משרד הבינוי והשיכון, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, משרד הבריאות, חברת החשמל, הרשויות המקומיות. גופים ציבוריים שונים מעניקים הטבות למקבלי הבטחת הכנסה, על סמך מידע שהם מקבלים מהמוסד לביטוח לאומי וממקבל הגמלה. הטבות המפורטות בפורטל הבטחת הכנסה.

חוקים ותקנות

תגיות

תבנית:זכות/סיום טור ימני

תבנית:זכות/תחילת טור שמאלי תבנית:זכות/ראו גם

תבנית:זכות/טפסים

תבנית:זכות/סיום טור שמאלי