(30 גרסאות ביניים של 6 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
{{זכות/תחילת טור ימני}}
+
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|זכות}}
 +
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע = דורש עבודה שהוצעה לו בלשכת התעסוקה עבודה שהוא אינו יכול לבצע זכאי לסרב מבלי שירשם לו סירוב עבודה.
+
| מידע = דורש עבודה ש[[התייצבות בשירות התעסוקה|התייצב בשירות התעסוקה]] והוצעה לו עבודה שהוא אינו מסוגל לבצעה רשאי לסרב מבלי ש[[רישום סירוב עבודה|יירשם לו סירוב עבודה]]
 
| איסור =  
 
| איסור =  
 
| חשוב  =  
 
| חשוב  =  
שורה 7: שורה 8:
 
| שאלה =  
 
| שאלה =  
 
| ממשל =  
 
| ממשל =  
}}<!-- פרמטרים סטנדרטיים: מידע/איסור/חשוב/פיצוי/שאלה/ממשל. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
+
}}
 
+
}}
דורשי עבודה [[התייצבות בשירות התעסוקה|שהתייצבו בשירות התעסוקה]] והוצעה להם עבודה שהם '''אינם יכולים לבצע''' זכאים לסרב להשלח לעבודה זו, מבלי ש[[רישום סירוב עבודה|יירשם להם סירוב עבודה]], העלול לשלול מהם את הגמלאות שלהן הם זכאים.
+
{{טפסים
 
+
| 1 =
לגבי הגדרתה של '''עבודה מתאימה למתייצב בשירות התעסוקה''' ראו [[עבודה מתאימה למובטל|כאן]].
+
| 2 =
 
+
| 3 =
{{זכות/סיום הקדמה}} <!-- תבנית זו דואגת לכך שהכותרת הבאה בתור תתחיל רק מתחת לתוכן העניינים -->
+
}}
 +
{{ראו גם
 +
| [[אבטלה וזכויות מובטלים]]
 +
| [[הבטחת הכנסה]]
 +
}}
 +
{{עצם העניין/סיום}}
  
 +
דורשי עבודה [[התייצבות בשירות התעסוקה|שהתייצבו בשירות התעסוקה]] והוצעה להם עבודה שהם '''אינם מסוגלים לבצע''' רשאים לסרב להישלח לעבודה זו, מבלי ש[[רישום סירוב עבודה|יירשם להם סירוב עבודה]] (שעשוי לשלול מהם זכאות ל[[גמלת הבטחת הכנסה (השלמת הכנסה)|הבטחת הכנסה]] או ל[[דמי אבטלה]]).
 +
* להגדרתה של '''עבודה מתאימה''' לדורשי עבודה ראו [[עבודה מתאימה למתייצב בשירות התעסוקה]].
 
== מי זכאי? ==  
 
== מי זכאי? ==  
* דורש עבודה שהמשרה שהוצעה לו אינה מתאימה למצבו הבריאותי, כפי שקבעה [[ועדה לבדיקת כושר עבודה]] מטעם [[שירות התעסוקה]].  
+
* דורש עבודה שהמשרה שהוצעה לו אינה מתאימה למצבו הבריאותי, כפי שקבעה [[ועדה לבדיקת כושר עבודה מטעם לשכת התעסוקה]] מטעם [[שירות התעסוקה]].  
* דורש עבודה שהנו הורה יחיד לילדים קטנים.
+
* דורש עבודה שהוא [[הורה עצמאי (הורה יחיד)]] לילדים קטנים (במקרה זה, מותר לשלוח את ההורה רק לעבודות בשעות רגילות, ורק לאחר שמתאם ההשמה בלשכת התעסוקה בירר אם אין לו קושי משמעותי במציאת סידורי השגחה סבירים לילדיו).
** במקרה זה, מותר לשלוח את ההורה רק לעבודות בשעות רגילות, ורק לאחר שפקיד ההשמה בלשכת התעסוקה בירר אם אין לו קושי משמעותי במציאת סידורי השגחה סבירים לילדיו.
 
  
 
=== מי אינו זכאי? ===
 
=== מי אינו זכאי? ===
* דורש עבודה שסירב לעבוד במשרה שהוצעה לו שלא מהסיבות הנ"ל. ניתן להבין זאת בהתאם לדוגמאות הבאות:
+
* דורש עבודה שסירב לעבוד במשרה שהוצעה לו ללא סיבה שנמצאה כמוצדקת לדעתו של מתאם ההשמה המפנה.
{{דוגמה | '''סירוב בלתי מוצדק -''' דורש עבודה שסירב למשרה מסוימת משום שהיא כוללת עבודה ב[[מגבלות על העסקה בשעות נוספות|שעות נוספות]].}}
+
{{דוגמה | '''סירוב בלתי מוצדק -''' דורש עבודה שסירב למשרה מסוימת מפני שהיא כוללת עבודה ב[[מגבלות על העסקה בשעות נוספות|שעות נוספות]].}}
{{דוגמה | '''סירוב מוצדק -''' דורש עבודה שסירב למשרה מסוימת משום שהיא כוללת עבודה בשעות נוספות, והוכיח כי הוא סובל ממגבלה בריאותית שאינה מאפשרת לו לעבוד שעות נוספות.}}
+
{{דוגמה | '''סירוב מוצדק -''' דורש עבודה שסירב למשרה מסוימת מפני שהיא כוללת עבודה בשעות נוספות, והוכיח כי הוא סובל ממגבלה בריאותית שאינה מאפשרת לו לעבוד שעות נוספות.}}
  
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
* דורש עבודה שיש לו מגבלות רפואיות המקשות על השתלבות בעבודה - יש להציג בעת הרישום בשירות התעסוקה אישורים רפואיים ולבקש הפנייה ל[[ועדה לבדיקת כושר עבודה]] אשר תקבע את מגבלותיו התעסוקתיות.
+
* דורש עבודה שיש לו מגבלות רפואיות המקשות על השתלבות בעבודה יציג בעת הרישום בשירות התעסוקה אישורים רפואיים ויבקש הפנייה ל[[ועדה לבדיקת כושר עבודה מטעם לשכת התעסוקה]] שתקבע את מגבלותיו התעסוקתיות.
* הורה יחיד לילדים קטנים - יש להציג בעת הרישום בשירות התעסוקה אישורים מתאימים בנוגע לגיל הילדים והמסגרות בהן הם משתתפים.
+
* הורה יחיד לילדים קטנים יציג בעת הרישום בשירות התעסוקה אישורים מתאימים בנוגע לגיל הילדים והמסגרות שהם משתתפים בהן.
 +
 
 +
== ערעור ==
 +
* דורש עבודה שמתאם ההשמה בלשכת התעסוקה קבע לו סירוב עבודה, רשאי להגיש [[ערעור על הגדרת סירוב לעבודה|ערעור על קביעת הסירוב]].
 +
 
 +
== פסקי דין ==
 +
* [[הבטחת הכנסה/פסקי דין#דורשי עבודה בשירות התעסוקה|פסקי דין בנושא תהליכים שבאחריות שירות התעסוקה]]
  
== תקדימים משפטיים ==
+
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
* [[הבטחת הכנסה/תקדימים משפטיים#דורשי עבודה בשירות התעסוקה|תקדימים משפטיים בנושא תהליכים שבאחריות שירות התעסוקה]]
 
  
 
== ארגוני סיוע ==
 
== ארגוני סיוע ==
שורה 36: שורה 48:
 
== גורמי ממשל ==
 
== גורמי ממשל ==
 
{{הטמעת כותרת|הבטחת הכנסה#גורמי ממשל}}
 
{{הטמעת כותרת|הבטחת הכנסה#גורמי ממשל}}
== חוקים ותקנות ==
+
== חקיקה ונהלים ==
 
* [[חוק שירות התעסוקה]]
 
* [[חוק שירות התעסוקה]]
 
<!--
 
<!--
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
+
== תודות ==
== מקורות ==
 
 
 
 
* בסעיף זה יש להכניס רשימת מקורות לטקסט לצורך סימוכין ומתן קרדיט
 
* בסעיף זה יש להכניס רשימת מקורות לטקסט לצורך סימוכין ומתן קרדיט
 
-->
 
-->
  
{{זכות/סיום טור ימני}}
+
==Metadata==
 
 
{{זכות/תחילת טור שמאלי}}
 
{{זכות/ראו גם
 
| [[אבטלה וזכויות מובטלים]]
 
| [[הבטחת הכנסה]]
 
| [[תעסוקה וזכויות עובדים]]
 
| [[משפחות חד הוריות]]
 
| [[עבודה מתאימה למתייצב בשירות התעסוקה]]
 
| [[התייצבות בשירות התעסוקה]]
 
| [[רישום סירוב עבודה]]
 
| [[ערעור על הגדרת סירוב לעבודה]]
 
 
 
 
 
 
 
}}
 
{{זכות/חדשות
 
| 1 =  
 
| 2 =  
 
| 3 =  
 
}}<!-- עד 3 ידיעות. כל ידיעה מועברת כפרמטר (ממוספר) נפרד. הפורמט המומלץ הוא תאריך מודגש ולאחריו קישור לידיעה. התיבה לא תוצג אם הפרמטרים יישארו ריקים -->
 
{{זכות/טפסים
 
| 1 =  
 
| 2 =
 
| 3 =
 
}}<!-- רשימת טפסים למימוש הזכות. כל פרמטר מופיע בשורה משלו, כתבליט (בולט). התיבה לא תוצג אם הפרמטרים יישארו ריקים -->
 
 
 
{{זכות/סיום טור שמאלי}}
 
 
 
 
 
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:זכויות]]
 
[[קטגוריה:זכויות]]
 +
[[קטגוריה:תעסוקה וזכויות עובדים]]
 
[[קטגוריה:הבטחת הכנסה]]
 
[[קטגוריה:הבטחת הכנסה]]
[[קטגוריה:קצבאות]]
+
[[קטגוריה:משפחות שבראשן הורה עצמאי (משפחות חד הוריות)]]
[[קטגוריה:משפחות חד הוריות]]
 
 
[[קטגוריה:אבטלה וזכויות מובטלים]]  
 
[[קטגוריה:אבטלה וזכויות מובטלים]]  
[[קטגוריה:אבטלה]]
+
[[קטגוריה:הכנסה נמוכה וקשיים כלכליים]]
[[קטגוריה:אנשים החיים בעוני (עניים)]]
 
[[קטגוריה:נכים]]
 
 
[[קטגוריה:שירות התעסוקה]]
 
[[קטגוריה:שירות התעסוקה]]
 +
 +
[[ar:الحق في رفض العمل غير الملائم]]

גרסה אחרונה מ־10:21, 2 ביולי 2019

הקדמה:

דורש עבודה שהתייצב בשירות התעסוקה והוצעה לו עבודה שהוא אינו מסוגל לבצעה רשאי לסרב מבלי שיירשם לו סירוב עבודה


דורשי עבודה שהתייצבו בשירות התעסוקה והוצעה להם עבודה שהם אינם מסוגלים לבצע רשאים לסרב להישלח לעבודה זו, מבלי שיירשם להם סירוב עבודה (שעשוי לשלול מהם זכאות להבטחת הכנסה או לדמי אבטלה).

מי זכאי?

מי אינו זכאי?

  • דורש עבודה שסירב לעבוד במשרה שהוצעה לו ללא סיבה שנמצאה כמוצדקת לדעתו של מתאם ההשמה המפנה.
דוגמה
סירוב בלתי מוצדק - דורש עבודה שסירב למשרה מסוימת מפני שהיא כוללת עבודה בשעות נוספות.
דוגמה
סירוב מוצדק - דורש עבודה שסירב למשרה מסוימת מפני שהיא כוללת עבודה בשעות נוספות, והוכיח כי הוא סובל ממגבלה בריאותית שאינה מאפשרת לו לעבוד שעות נוספות.

תהליך מימוש הזכות

  • דורש עבודה שיש לו מגבלות רפואיות המקשות על השתלבות בעבודה יציג בעת הרישום בשירות התעסוקה אישורים רפואיים ויבקש הפנייה לועדה לבדיקת כושר עבודה מטעם לשכת התעסוקה שתקבע את מגבלותיו התעסוקתיות.
  • הורה יחיד לילדים קטנים יציג בעת הרישום בשירות התעסוקה אישורים מתאימים בנוגע לגיל הילדים והמסגרות שהם משתתפים בהן.

ערעור

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות זכויות ונושאים רלוונטיים
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים המשרד האחראי על הנושאים הקשורים לתעסוקה. הכשרה מקצועית לדורשי עבודה, כל התחומים שבאחריות שירות התעסוקה, ידיעון זכויות עובדים באתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.
המוסד לביטוח לאומי המוסד אחראי על תשלום קצבאות ותגמולים להם זכאים ציבור העובדים. גמלת הבטחת הכנסה (השלמת הכנסה), סיוע בהענקת ההטבות למקבלי הבטחת הכנסה.
שירות התעסוקה שירות התעסוקה הוא הגוף האחראי על הסדרת שוק העבודה בישראל, בתחומים כגון: שירותי השמה בעבודה, מחקר שוק התעסוקה בישראל ועבודה מול המוסד לביטוח לאומי באיתור זכאים לקצבאות השונות. איתור לשכות התעסוקה, התייצבות בשירות התעסוקה, ועדה לבדיקת כושר עבודה מטעם לשכת התעסוקה.
משרד העלייה והקליטה משרד העלייה והקליטה אחראי על סיוע לעולים לישראל, משלב ההתארגנות הראשונית ועד השתלבותם בכל תחומי החיים בחברה הישראלית. בין היתר אחראי המשרד על קידום תעסוקת העולים, מתן סיוע כלכלי ופתרונות דיור. עולים שאינם יכולים לעבוד לפרנסתם, זכאים לסיוע בהבטחת הכנסה.
משרד הבינוי והשיכון, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, משרד הבריאות, חברת החשמל, הרשויות המקומיות. גופים ציבוריים שונים מעניקים הטבות למקבלי הבטחת הכנסה, על סמך מידע שהם מקבלים מהמוסד לביטוח לאומי וממקבל הגמלה. הטבות המפורטות בפורטל הבטחת הכנסה.

חקיקה ונהלים