הקדמה:

בעל דירה רשאי לסרב לעסקת פינוי בינוי אם העסקה אינה כדאית כלכלית, אינה מותאמת למגבלותיו או אם לא הוצעו לו מגורים חלופיים
במקרה שנקבע כי הסירוב שסירב בעל דירה לעסקה אינו סביר - רשאי בית המשפט לחייב את המסרב בפיצוי כספי - חלקי או מלא - של שאר בעלי הדירות
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

מאחר שפרויקטי ההתחדשות העירונית הכרוכים בעסקאות פינוי-בינוי מתבצעים בדרך כלל בבתים משותפים, יש צורך לקבל את הסכמת כל בעלי הדירות בבית המשותף על מנת להתחיל בפרויקט.

 • לפי חוק פינוי ובינוי (פיצויים), כאשר נוצר מצב שבו הרוב המיוחס של בעלי הדירות מסכימים לעסקה אך בעל דירה באותו הבניין מסרב סירוב בלתי סביר לעסקה הוא יחשב לבעל דירה מסרב ויהיה חשוף לתביעת נזיקין מצד שאר הדיירים שהסכימו לעסקה.
 • ערך זה מפרט את המקרים שבהם רשאי אדם לסרב לעסקת פינוי בינוי מבלי שסירובו יחשב בלתי סביר.

הגדרת "רוב מיוחס"

הביטוי רוב מיוחס מתייחס לאופן החלוקה הבא:

 • בבית משותף שבו יותר מחמש דירות – רוב מיוחס הנו בעלי הדירות שבבעלותם לפחות ארבע חמישיות מן הדירות ושלפחות שלושה רבעים מן הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם.
 • בבית משותף שבו ארבע או חמש דירות – רוב מיוחס הנו כל בעלי הדירות, למעט אחד, ששלושה רבעים מן הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם בתנאי שמתקיימים שני אלה:
  1. בבית המשותף יותר משני בעלי דירות.
  2. בעל דירה המסרב לעסקה מחזיק בבעלותו דירה אחת בלבד.

מי זכאי?

במקרים הבאים נחשב סירובו של אדם לעסקת פינוי בינוי כסירוב סביר:

 • עסקת הפינוי ובינוי אינה כדאית כלכלית.
 • לא הוצעו לבעל הדירה המסרב מגורים חלופיים לתקופת הקמת הבניין החדש.
 • לא הוצעו לבעל הדירה המסרב בטוחות הולמות לביצוע עסקת הפינוי ובינוי.
 • קיימות נסיבות אישיות מיוחדות של בעל הדירה המסרב, ההופכות את ביצוע העסקה באותם תנאים שסוכמו עם שאר בעלי הדירות לבלתי אפשרי או בלתי הגיוני.
 • בעל הדירה המסרב או בן משפחה המתגורר עמו הוא אדם עם מוגבלות, והמגורים החלופיים שהוצעו לו אינם מותאמים למוגבלות זו.

פיצוי בעלי הדירות המסכימים לעסקה

 • במקרה שבעל דירה סירב סירוב בלתי סביר לעסקה שהוצעה, רשאי בית המשפט לקבוע כי הוא אחראי בנזיקין כלפי שאר בעלי הדירות באותו בניין המסכימים לעסקה בשל הנזק שנגרם להם עקב אי-ביצוע העסקה.
 • בית המשפט רשאי גם לקבוע כי בעל הדירה המסרב ישא רק בחלק מנזקם של בעלי הדירות.
 • בית המשפט יבסס את הכרעתו בנושא על השיקולים הבאים:
  • גובה הנזק שנגרם לבעלי הדירות המסכימים לעסקת הפינוי ובינוי.
  • יכולתו של בעל דירה המסרב לפרוע את התשלומים שיחויב בהם.
  • נסיבות העסקה.

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות זכויות ונושאים רלוונטיים
משרד הבינוי והשיכון

מוקד מידע 5442*

משרד הבינוי והשיכון אמון על תחומי השיכון והבנייה לצרכי מגורים במדינת ישראל. פעילותו מכוונת ליצירת תנאים שיאפשרו לכלל האוכלוסיה למצוא פתרונות דיור הולמים, במחיר סביר, מתוך התמקדות באוכלוסיות מוחלשות. המשרד מעניק סיוע בדיור לשכבות חלשות באוכלוסיה.
משרד העלייה והקליטה

מרכז מידע 2994*

משרד העלייה והקליטה אחראי על סיוע לעולים לישראל, משלב ההתארגנות הראשונית ועד השתלבותם בכל תחומי החיים בחברה הישראלית. בין היתר אחראי המשרד על קידום תעסוקת העולים, מתן סיוע כלכלי ופתרונות דיור.
רשות המסים - המשרד למיסוי מקרקעין

משרד המשפטים - האגף לרישום והסדר מקרקעין
רשות מקרקעי ישראל

שלושת הגופים עוסקים בניהול הקרקעות בבעלות המדינה ובפיקוח עליהן, וכן בגביית מסים ואגרות עבור פעולות הנעשות בקרקעות אלה. בעת רכישת קרקע או דירה, תעניק הרשות הקלות במיסוי לאוכלוסיות מיוחדות.
המוסד לביטוח לאומי

מוקד טלפוני ארצי 6050*

המוסד לביטוח לאומי נועד להבטיח לאוכלוסיות חלשות ולמשפחות שנקלעו למצוקה זמנית או ממושכת בסיס כלכלי לקיומן. במסגרת זו מעניק המוסד קצבאות כגון זיקנה ושאירים, אמהות, ילדים, נפגעי עבודה, נכות כללית, סיעוד, אבטלה ופשיטת רגל. במקרים מסוימים, יהיו זכאים מקבלי קצבאות אלה לסיוע בדיור.

חקיקה ונהלים

מקורות