(חשוב לדעת)
שורה 4: שורה 4:
 
| מידע  = ניתן להזמין חייב לבירור בהוצאה לפועל אם עברו 30 יום מרגע המצאת האזהרה לחייב
 
| מידע  = ניתן להזמין חייב לבירור בהוצאה לפועל אם עברו 30 יום מרגע המצאת האזהרה לחייב
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
| חשוב  = חייב יוזמן לבירור אם הוא אינו משלם את החוב, אם לא הוכיח את מידת יכולתו לפרוע את החוב, לא הביא מידע ומסמכים שדרושים להוכחת יכולתו ללא כל הסבר סביר, לא מילא אחר צו תשלומים או לא צירף מסמכים שנדרשים לבקשה למתן צו תשלומים
+
| חשוב  = חייב יוזמן לבירור רק אם התקיימו התנאים הקבועים בחוק והמפורטים ברעך זה
 
| חשוב2 = חייב שהוזמן לבירור ולא התייצב במועד, ייחשב כ[[חדש:חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו|בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו]] וניתן יהיה להטיל עליו הגבלות
 
| חשוב2 = חייב שהוזמן לבירור ולא התייצב במועד, ייחשב כ[[חדש:חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו|בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו]] וניתן יהיה להטיל עליו הגבלות
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
שורה 18: שורה 18:
  
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
* הרשם רשאי לזמן חייב לבירור בתנאי שעברו 30 ימים מהמועד שבו הומצאה [[אזהרה|האזהרה]] לחייב, ורק אם התקיים אחד מהתנאים הבאים:
+
* הרשם רשאי לזמן [[חדש:חייב בהוצאה לפועל|חייב]] לבירור בתנאי שעברו 30 ימים מהמועד שבו [[חדש:המצאה (מסירת מסמך רשמי לנמען) במסגרת הליכי הוצאה לפועל|הומצאה]] לחייב [[חדש:אזהרה לחייב בהוצאה לפועל|אזהרה]], ורק אם התקיים אחד מהתנאים הבאים:
 
#החייב לא שילם את החוב במלואו או בשיעורים;
 
#החייב לא שילם את החוב במלואו או בשיעורים;
 
#החייב לא הוכיח את מידת יכותו לפרוע את החוב או שלא הביא ללא כל הסבר בהיר את המידע והמסמכים הדרושים לשם בחינת יכולתו לפרוע את החוב;
 
#החייב לא הוכיח את מידת יכותו לפרוע את החוב או שלא הביא ללא כל הסבר בהיר את המידע והמסמכים הדרושים לשם בחינת יכולתו לפרוע את החוב;
שורה 25: שורה 25:
  
 
==למי ואיך פונים==
 
==למי ואיך פונים==
* הזמנה לבירור יכולה להיעשות ביוזמת הרשם או כצוצאה מבקשה שמגיש הזוכה.
+
* הזמנה לבירור יכולה להיעשות ביוזמת הרשם או כתוצאה מבקשה שמגיש [[חדש:זוכה בהוצאה לפועל|הזוכה]].
 
* זוכה שמעונים להזמין את החייב לבירור יגיש בקשה ללשכת ההוצאה לפועל.  
 
* זוכה שמעונים להזמין את החייב לבירור יגיש בקשה ללשכת ההוצאה לפועל.  
 
:* הבקשה תוגש על גבי [http://www.eca.gov.il/loadedFiles/844.pdf טופס 844 - בקשות זוכה].
 
:* הבקשה תוגש על גבי [http://www.eca.gov.il/loadedFiles/844.pdf טופס 844 - בקשות זוכה].
שורה 31: שורה 31:
  
 
==שלבי ההליך==
 
==שלבי ההליך==
* מנהל לשכת ההוצאה לפועל [[המצאה|ימציא]] לחייב הזמנה לבירור.
+
* מנהל לשכת ההוצאה לפועל ימציא לחייב הזמנה לבירור.
 
* מנהל לשכת ההוצאה לפועל יודיע על מועד הבירור לזוכה.
 
* מנהל לשכת ההוצאה לפועל יודיע על מועד הבירור לזוכה.
 
* במעמד הבירור מול רשם ההוצאה לפועל יידרש החייב לעשות את הפעולות הבאות:
 
* במעמד הבירור מול רשם ההוצאה לפועל יידרש החייב לעשות את הפעולות הבאות:
שורה 39: שורה 39:
 
* במעמד הבירור יברר רשם ההוצאה לפועל ככל הניתן את יכולתו של החייב, והוא רשאי לתת כל צו או החלטה שהוא מוצא לנכון.
 
* במעמד הבירור יברר רשם ההוצאה לפועל ככל הניתן את יכולתו של החייב, והוא רשאי לתת כל צו או החלטה שהוא מוצא לנכון.
 
* בין היתר, רשאי הרשם :
 
* בין היתר, רשאי הרשם :
# לתת או לשנות [[חדש:בקשה לצו תשלומים של חייב בהוצאה לפועל|צו תשלומים]];
+
# לתת או לשנות [[חדש:בקשה לצו תשלומים של חייב בהוצאה לפועל|צו תשלומים]],
# להכריז על החייב כ[[חדש:הכרזה על חייב מוגבל באמצעים|מוגבל באמצעים]];
+
# להכריז על החייב כ[[חדש:הכרזה על חייב מוגבל באמצעים|מוגבל באמצעים]],
#להזמין את החייב ל[[חקירת יכולת]] במעמד הזוכה;
+
#להזמין את החייב ל[[חדש:חקירת יכולת בהוצאה לפועל|חקירת יכולת]] במעמד הזוכה,
#לתת צו להמצאת מסמכים או להתייצבות החייב
+
#לתת צו להמצאת מסמכים או להתייצבות החייב,
 
#לדרוש מסירת מידע על החייב.
 
#לדרוש מסירת מידע על החייב.
 
* הרשם רשאי לכפות על החייב לציית להוראותיו או להעניש את החייב בשל אי ציות להוראותיו בכל דרך שמוסמך לכך בית המשפט.
 
* הרשם רשאי לכפות על החייב לציית להוראותיו או להעניש את החייב בשל אי ציות להוראותיו בכל דרך שמוסמך לכך בית המשפט.
שורה 55: שורה 55:
 
==חשוב לדעת==
 
==חשוב לדעת==
 
* אם הומצאה לחייב הזמנה לבירור, והוא לא התייצב במועד, או אם ההתייצב החייב לבירור אך לא מילא אחר ההחלטות והצווים שניתנו במסגרת הבירור, יראו אותו כ[[חדש:חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו|בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו]]. במקרה כזה ניתן יהיה להטיל עליו את ההגבלות הבאות:
 
* אם הומצאה לחייב הזמנה לבירור, והוא לא התייצב במועד, או אם ההתייצב החייב לבירור אך לא מילא אחר ההחלטות והצווים שניתנו במסגרת הבירור, יראו אותו כ[[חדש:חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו|בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו]]. במקרה כזה ניתן יהיה להטיל עליו את ההגבלות הבאות:
# [[חדש:צו עיכוב יציאה מהארץ לחייב בהוצאה לפועל המשתמט מתשלום חובותיו|צו עיכוב יציאה מהארץ]]
+
# [[חדש:צו עיכוב יציאה מהארץ לחייב בהוצאה לפועל המשתמט מתשלום חובותיו|צו עיכוב יציאה מהארץ]],
# [[חדש:הגבלה על קבלה, החזקה או הארכת תוקף של דרכון ישראלי או תעודת מעבר של חייב בהוצאה לפועל המשתמט מתשלום חובותיו|הגבלה על קבלה, החזקה או הארכה של דרכון או תעודת מעבר]]
+
# [[חדש:הגבלה על קבלה, החזקה או הארכת תוקף של דרכון ישראלי או תעודת מעבר של חייב בהוצאה לפועל המשתמט מתשלום חובותיו|הגבלה על קבלה, החזקה או הארכה של דרכון או תעודת מעבר]],
# [[חדש:הגבלה על קבלה, חידוש או החזקה של רשיון נהיגה של חייב בהוצאה לפועל המשתמט מתשלום חובותיו|הגבלה על קבלה חידוש או החזקה של רשיון נהיגה]]
+
# [[חדש:הגבלה על קבלה, חידוש או החזקה של רשיון נהיגה של חייב בהוצאה לפועל המשתמט מתשלום חובותיו|הגבלה על קבלה חידוש או החזקה של רשיון נהיגה]],
# [[חדש:הגבלת חייב בהוצאה לפועל כלקוח מוגבל מיוחד כאשר הוא בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו|הגבלה כלקוח מוגבל מיוחד]]
+
# [[חדש:הגבלת חייב בהוצאה לפועל כלקוח מוגבל מיוחד כאשר הוא בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו|הגבלה כלקוח מוגבל מיוחד]],
# [[חדש:הגבלה על שימוש בכרטיסי חיוב של חייב בהוצאה לפועל המשתמט מתשלום חובותיו|הגבלה על שימוש בכרטיסי חיוב]]
+
# [[חדש:הגבלה על שימוש בכרטיסי חיוב של חייב בהוצאה לפועל המשתמט מתשלום חובותיו|הגבלה על שימוש בכרטיסי חיוב]],
# [[חדש:הגבלה על ייסוד תאגיד או כהונה בתאגיד של חייב בהוצאה לפועל המשתמט מתשלום חובותיו|הגבלה על ייסוד תאגיד או כהונה בתאגיד]]
+
# [[חדש:הגבלה על ייסוד תאגיד או כהונה בתאגיד של חייב בהוצאה לפועל המשתמט מתשלום חובותיו|הגבלה על ייסוד תאגיד או כהונה בתאגיד]].
  
 
== תקדימים משפטיים ==
 
== תקדימים משפטיים ==
שורה 84: שורה 84:
 
{{הליך/סיום טור ימני}}
 
{{הליך/סיום טור ימני}}
 
{{הליך/תחילת טור שמאלי}}
 
{{הליך/תחילת טור שמאלי}}
{{סטטוס | בעבודה}}
+
 
 
{{הליך/ראו גם  
 
{{הליך/ראו גם  
| החלף בפורטל האב של ההליך
+
| [[חדש:הוצאה לפועל]]
| זכות/הליך הקשורים להליך
+
| [[חדש:חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו]]
| ערכים נוספים הקשורים להליך, כל אחד בשורה נפרדת
+
| [[חדש:צו הבאה נגד חייב בהוצאה לפועל]]
 
}}
 
}}
 
{{הליך/טפסים
 
{{הליך/טפסים
שורה 101: שורה 101:
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:הליכים]]
 
[[קטגוריה:הליכים]]
 +
[[קטגוריה:הוצאה לפועל]]

גרסה מ־09:55, 8 במרץ 2013

תבנית:הליך/תחילת טור ימני

ניתן להזמין חייב לבירור בהוצאה לפועל אם עברו 30 יום מרגע המצאת האזהרה לחייב
חייב יוזמן לבירור רק אם התקיימו התנאים הקבועים בחוק והמפורטים ברעך זה
חייב שהוזמן לבירור ולא התייצב במועד, ייחשב כבעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו וניתן יהיה להטיל עליו הגבלות
תבנית:הליך/סיום הקדמה
 • במקרים מסוימים המפורטים למטה, רשאי רשם ההוצאה לפועל לזמן את החייב לבירור.
 • מטרת הבירור היא לבדוק מדוע החייב אינו עומד בתשלום החוב או אינו משתף פעולה עם רשם ההוצאה לפועל בבדיקת יכולתו לשלם או מדוע אינו ממלא אחר צו תשלומים שניתן לו.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • הרשם רשאי לזמן חייב לבירור בתנאי שעברו 30 ימים מהמועד שבו הומצאה לחייב אזהרה, ורק אם התקיים אחד מהתנאים הבאים:
 1. החייב לא שילם את החוב במלואו או בשיעורים;
 2. החייב לא הוכיח את מידת יכותו לפרוע את החוב או שלא הביא ללא כל הסבר בהיר את המידע והמסמכים הדרושים לשם בחינת יכולתו לפרוע את החוב;
 3. החייב לא צירף לבקשה לצו תשלומים את המסמכים הדרושים או שלא המציא מסמך אחר שנדרש למסור לרשם ההוצאה לפועל;
 4. החייב לא מילא אחר צו תשלומים.

למי ואיך פונים

 • הזמנה לבירור יכולה להיעשות ביוזמת הרשם או כתוצאה מבקשה שמגיש הזוכה.
 • זוכה שמעונים להזמין את החייב לבירור יגיש בקשה ללשכת ההוצאה לפועל.
 • הבקשה תוגש על גבי טופס 844 - בקשות זוכה.
 • יש לסמן סעד מס' 172 ("זימון חייב לבירור") ולמלא בתחתית הטופס את הנימוקים לבקשה.

שלבי ההליך

 • מנהל לשכת ההוצאה לפועל ימציא לחייב הזמנה לבירור.
 • מנהל לשכת ההוצאה לפועל יודיע על מועד הבירור לזוכה.
 • במעמד הבירור מול רשם ההוצאה לפועל יידרש החייב לעשות את הפעולות הבאות:
 1. להציע דרכים לביצוע פסק הדין (בדרך של פריסה לתשלומים או מכירת נכסים);
 2. למלא הצהרה על יכולתו;
 3. לחתום על כתב ויתור על סודיות.
 • במעמד הבירור יברר רשם ההוצאה לפועל ככל הניתן את יכולתו של החייב, והוא רשאי לתת כל צו או החלטה שהוא מוצא לנכון.
 • בין היתר, רשאי הרשם :
 1. לתת או לשנות צו תשלומים,
 2. להכריז על החייב כמוגבל באמצעים,
 3. להזמין את החייב לחקירת יכולת במעמד הזוכה,
 4. לתת צו להמצאת מסמכים או להתייצבות החייב,
 5. לדרוש מסירת מידע על החייב.
 • הרשם רשאי לכפות על החייב לציית להוראותיו או להעניש את החייב בשל אי ציות להוראותיו בכל דרך שמוסמך לכך בית המשפט.
הערת עריכה
איזה דרכים? קנסות? מאסר?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 22.01.2013, 16:41 (IST)

בירור שלא בנוכחות הזוכה

 • רשם ההוצאה לפועל רשאי לקיים את הבירור גם שלא בנוכחות הזוכה.
 • כאשר התקיים בירור שלא בנוכחות הזוכה, רשאי הזוכה לבקש מרשם ההוצאה לפועל לקיים בירור נוסף בנוכחותו.
הערת עריכה
האם זה בקשה בכתב או על גבי טופס?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 22.01.2013, 16:12 (IST)

ערעור

הערת עריכה
רלוונטי בכלל? מעשי? לא נראה לי שיש משהו מעשי בערעור על ההחלטה
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 22.01.2013, 16:12 (IST)

חשוב לדעת

 • אם הומצאה לחייב הזמנה לבירור, והוא לא התייצב במועד, או אם ההתייצב החייב לבירור אך לא מילא אחר ההחלטות והצווים שניתנו במסגרת הבירור, יראו אותו כבעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו. במקרה כזה ניתן יהיה להטיל עליו את ההגבלות הבאות:
 1. צו עיכוב יציאה מהארץ,
 2. הגבלה על קבלה, החזקה או הארכה של דרכון או תעודת מעבר,
 3. הגבלה על קבלה חידוש או החזקה של רשיון נהיגה,
 4. הגבלה כלקוח מוגבל מיוחד,
 5. הגבלה על שימוש בכרטיסי חיוב,
 6. הגבלה על ייסוד תאגיד או כהונה בתאגיד.

תקדימים משפטיים

חוקים ותקנות

הרחבות ופרסומים

מקורות

תבנית:הליך/סיום טור ימני תבנית:הליך/תחילת טור שמאלי

תבנית:הליך/ראו גם תבנית:הליך/טפסים

תבנית:הליך/סיום טור שמאלי