(חשוב לדעת)
מ (החלפת תחום התוכן הראשי ל"חובות")
 
(44 גרסאות ביניים של 9 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
 
+
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|הליך}}
{{הליך/תחילת טור ימני}}
+
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  = ניתן להזמין חייב לבירור בהוצאה לפועל אם עברו 30 יום מרגע המצאת האזהרה לחייב
+
| מידע  = אם עברו 30 יום מ[[המצאה (מסירת מסמך רשמי לנמען) במסגרת הליכי הוצאה לפועל|המצאת האזהרה]] לחייב, ניתן להזמינו לבירור בהוצאה לפועל
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
| חשוב  = חייב יוזמן לבירור אם הוא אינו משלם את החוב, אם לא הוכיח את מידת יכולתו לפרוע את החוב, לא הביא מידע ומסמכים שדרושים להוכחת יכולתו ללא כל הסבר סביר, לא מילא אחר צו תשלומים או לא צירף מסמכים שנדרשים לבקשה למתן צו תשלומים
+
| חשוב  = חייב יוזמן לבירור רק אם התקיימו התנאים הקבועים בחוק והמפורטים בערך זה
| חשוב2 = חייב שהוזמן לבירור ולא התייצב במועד, ייחשב כ[[חדש:חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו|בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו]] וניתן יהיה להטיל עליו הגבלות
+
| חשוב2 = חייב שהוזמן לבירור ולא התייצב במועד, ייחשב כ[[חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו|בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו]] וניתן יהיה להטיל עליו הגבלות
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| ממשל  = <!-- קישור לגורם ממשל אחראי -->
 
| ממשל  = <!-- קישור לגורם ממשל אחראי -->
}}<!-- סדר הפרמטרים קובע את סדר הצגת הדגשים בדף. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
+
}}
 
+
}}
<!-- כאן יש להכניס הקדמה קצרה לגבי ההליך ומטרתו. -->
+
{{טפסים
 
+
| 1 = [https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/forms-eca-new-format-1/he/Forms_form988.pdf בקשה כללית (טופס 988)]
{{הליך/סיום הקדמה}} <!-- תבנית זו דואגת לכך שהכותרת הבאה בתור תתחיל רק מתחת לתוכן העניינים-->
+
| 2 =
* במקרים מסוימים המפורטים למטה, רשאי רשם ההוצאה לפועל לזמן את החייב לבירור.
+
| 3 =
* מטרת הבירור היא לבדוק מדוע החייב אינו עומד בתשלום החוב או אינו משתף פעולה עם רשם ההוצאה לפועל בבדיקת יכולתו לשלם או מדוע אינו ממלא אחר צו תשלומים שניתן לו.
+
}}
 +
{{ראו גם
 +
| [[הוצאה לפועל - הליכי חיפוש הבאה מאסר ומעצר]]
 +
| [[מדריך לחייב שהוצא נגדו צו מאסר, צו מעצר, צו הבאה, צו חיפוש]]
 +
| [[הוצאה לפועל וגבייה]]
 +
| [[חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו]]
 +
| [[צו הבאה נגד חייב בהוצאה לפועל]]
 +
}}
 +
{{עצם העניין/סיום}}
 +
<!-- סדר הפרמטרים קובע את סדר הצגת הדגשים בדף. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
 +
* במקרים מסוימים, המפורטים בהמשך, רשם ההוצאה לפועל רשאי לזמן את החייב לבירור.
 +
* מטרת הבירור היא לבדוק מדוע החייב אינו עומד בתשלום החוב, או אינו משתף פעולה עם רשם ההוצאה לפועל בבדיקת יכולתו לשלם, או מדוע אינו ממלא אחר צו תשלומים שניתן לו.
  
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
* הרשם רשאי לזמן חייב לבירור בתנאי שעברו 30 ימים מהמועד שבו הומצאה [[אזהרה|האזהרה]] לחייב, ורק אם התקיים אחד מהתנאים הבאים:
+
* [[רשם ההוצאה לפועל]] רשאי לזמן את [[חייב בהוצאה לפועל|החייב]] לבירור, בתנאי שעברו 30 ימים מהמועד שבו [[המצאה (מסירת מסמך רשמי לנמען) במסגרת הליכי הוצאה לפועל|הומצאה]] לחייב [[אזהרה לחייב בהוצאה לפועל|אזהרה]], ורק אם התקיים אחד מהתנאים הבאים:
 
#החייב לא שילם את החוב במלואו או בשיעורים;
 
#החייב לא שילם את החוב במלואו או בשיעורים;
#החייב לא הוכיח את מידת יכותו לפרוע את החוב או שלא הביא ללא כל הסבר בהיר את המידע והמסמכים הדרושים לשם בחינת יכולתו לפרוע את החוב;
+
#החייב לא הוכיח את מידת יכולתו לפרוע את החוב, או שלא הביא ללא כל הסבר בהיר את המידע והמסמכים הדרושים לשם בחינת יכולתו לפרוע את החוב;
#החייב לא צירף ל[[חדש:בקשה לצו תשלומים של חייב בהוצאה לפועל|בקשה לצו תשלומים]] את המסמכים הדרושים או שלא המציא מסמך אחר שנדרש למסור לרשם ההוצאה לפועל;
+
#החייב לא צירף ל[[בקשה לצו תשלומים של חייב בהוצאה לפועל|בקשה לצו תשלומים]] את המסמכים הדרושים או שלא המציא מסמך אחר שנדרש למסור לרשם ההוצאה לפועל;
 
#החייב לא מילא אחר צו תשלומים.
 
#החייב לא מילא אחר צו תשלומים.
  
 
==למי ואיך פונים==
 
==למי ואיך פונים==
* הזמנה לבירור יכולה להיעשות ביוזמת הרשם או כצוצאה מבקשה שמגיש הזוכה.
+
* הזמנה לבירור יכולה להיעשות ביוזמת הרשם או כתוצאה מבקשה שמגיש [[זוכה בהוצאה לפועל|הזוכה]].
* זוכה שמעונים להזמין את החייב לבירור יגיש בקשה ללשכת ההוצאה לפועל.  
+
* זוכה שמעוניין להזמין את החייב לבירור, יגיש בקשה ללשכת ההוצאה לפועל.  
:* הבקשה תוגש על גבי [http://www.eca.gov.il/loadedFiles/844.pdf טופס 844 - בקשות זוכה].
+
* הבקשה תוגש על גבי [https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/forms-eca-new-format-1/he/Forms_form988.pdf טופס בקשה כללית (טופס 988)].  
:* יש לסמן סעד מס' 172 ("זימון חייב לבירור") ולמלא בתחתית הטופס את הנימוקים לבקשה.
+
* בסע' 3 בטופס, יש לסמן ב-X את בקשה מס' 988 ("בקשה כללית-נימוקים לבקשה") ולפרט את הנימוקים לבקשה.
  
 
==שלבי ההליך==
 
==שלבי ההליך==
* מנהל לשכת ההוצאה לפועל [[המצאה|ימציא]] לחייב הזמנה לבירור.
+
* מנהל לשכת ההוצאה לפועל [[המצאה (מסירת מסמך רשמי לנמען) במסגרת הליכי הוצאה לפועל|ימציא]] לחייב הזמנה לבירור.
 
* מנהל לשכת ההוצאה לפועל יודיע על מועד הבירור לזוכה.
 
* מנהל לשכת ההוצאה לפועל יודיע על מועד הבירור לזוכה.
 
* במעמד הבירור מול רשם ההוצאה לפועל יידרש החייב לעשות את הפעולות הבאות:
 
* במעמד הבירור מול רשם ההוצאה לפועל יידרש החייב לעשות את הפעולות הבאות:
שורה 37: שורה 48:
 
# למלא הצהרה על יכולתו;
 
# למלא הצהרה על יכולתו;
 
# לחתום על כתב ויתור על סודיות.
 
# לחתום על כתב ויתור על סודיות.
* במעמד הבירור יברר רשם ההוצאה לפועל ככל הניתן את יכולתו של החייב, והוא רשאי לתת כל צו או החלטה שהוא מוצא לנכון.
+
* במעמד הבירור יברר רשם ההוצאה לפועל, ככל הניתן, את יכולתו של החייב. רשם ההוצאה לפועל רשאי לתת כל צו או החלטה שהוא מוצא לנכון.
* בין היתר, רשאי הרשם :
+
* בין היתר, רשאי הרשם:
# לתת או לשנות [[חדש:בקשה לצו תשלומים של חייב בהוצאה לפועל|צו תשלומים]];
+
# לתת או לשנות [[בקשה לצו תשלומים של חייב בהוצאה לפועל|צו תשלומים]],
# להכריז על החייב כ[[חדש:הכרזה על חייב מוגבל באמצעים|מוגבל באמצעים]];
+
# להכריז על החייב כ[[הכרזה על חייב מוגבל באמצעים|מוגבל באמצעים]],
#להזמין את החייב ל[[חקירת יכולת]] במעמד הזוכה;
+
#להזמין את החייב ל[[חקירת יכולת בהוצאה לפועל|חקירת יכולת]] במעמד הזוכה,
#לתת צו להמצאת מסמכים או להתייצבות החייב
+
#לתת צו להמצאת מסמכים או להתייצבות החייב,
 
#לדרוש מסירת מידע על החייב.
 
#לדרוש מסירת מידע על החייב.
* הרשם רשאי לכפות על החייב לציית להוראותיו או להעניש את החייב בשל אי ציות להוראותיו בכל דרך שמוסמך לכך בית המשפט.
+
* הרשם רשאי לכפות על החייב לציית להוראותיו, או להעניש את החייב בשל אי ציות להוראותיו - בכל דרך שמוסמך לכך בית המשפט.
 
{{הערת עריכה | הערה = איזה דרכים? קנסות? מאסר? | חתימה = [[משתמש:שרון הורנשטיין|שרון הורנשטיין]] ([[שיחת משתמש:שרון הורנשטיין|שיחה]]) 22.01.2013, 16:41 (IST) }}
 
{{הערת עריכה | הערה = איזה דרכים? קנסות? מאסר? | חתימה = [[משתמש:שרון הורנשטיין|שרון הורנשטיין]] ([[שיחת משתמש:שרון הורנשטיין|שיחה]]) 22.01.2013, 16:41 (IST) }}
  
שורה 54: שורה 65:
 
{{הערת עריכה | הערה = רלוונטי בכלל? מעשי? לא נראה לי שיש משהו מעשי בערעור על ההחלטה | חתימה = [[משתמש:שרון הורנשטיין|שרון הורנשטיין]] ([[שיחת משתמש:שרון הורנשטיין|שיחה]]) 22.01.2013, 16:12 (IST) }}
 
{{הערת עריכה | הערה = רלוונטי בכלל? מעשי? לא נראה לי שיש משהו מעשי בערעור על ההחלטה | חתימה = [[משתמש:שרון הורנשטיין|שרון הורנשטיין]] ([[שיחת משתמש:שרון הורנשטיין|שיחה]]) 22.01.2013, 16:12 (IST) }}
 
==חשוב לדעת==
 
==חשוב לדעת==
* אם הומצאה לחייב הזמנה לבירור, והוא לא התייצב במועד, או אם ההתייצב החייב לבירור אך לא מילא אחר ההחלטות והצווים שניתנו במסגרת הבירור, יראו אותו כ[[חדש:חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו|בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו]]. במקרה כזה ניתן יהיה להטיל עליו את ההגבלות הבאות:
+
* אם הומצאה לחייב הזמנה לבירור והוא לא התייצב במועד, או אם התייצב החייב לבירור, אך לא מילא אחר ההחלטות והצווים שניתנו במסגרת הבירור, יראו אותו כ[[חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו|בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו]]. במקרה כזה ניתן יהיה להטיל עליו את ההגבלות הבאות:
# [[חדש:צו עיכוב יציאה מהארץ לחייב בהוצאה לפועל המשתמט מתשלום חובותיו|צו עיכוב יציאה מהארץ]]
+
# [[צו עיכוב יציאה מהארץ לחייב בהוצאה לפועל המשתמט מתשלום חובותיו|צו עיכוב יציאה מהארץ]],
# [[חדש:הגבלה על קבלה, החזקה או הארכת תוקף של דרכון ישראלי או תעודת מעבר של חייב בהוצאה לפועל המשתמט מתשלום חובותיו|הגבלה על קבלה, החזקה או הארכה של דרכון או תעודת מעבר]]
+
# [[הגבלה על קבלה, החזקה או הארכת תוקף של דרכון ישראלי או תעודת מעבר של חייב בהוצאה לפועל המשתמט מתשלום חובותיו|הגבלה על קבלה, החזקה או הארכה של דרכון או תעודת מעבר]],
# [[חדש:הגבלה על קבלה, חידוש או החזקה של רשיון נהיגה של חייב בהוצאה לפועל המשתמט מתשלום חובותיו|הגבלה על קבלה חידוש או החזקה של רשיון נהיגה]]
+
# [[הגבלה על קבלה, חידוש או החזקה של רשיון נהיגה של חייב בהוצאה לפועל המשתמט מתשלום חובותיו|הגבלה על קבלה, חידוש או החזקה של רשיון נהיגה]],
# [[חדש:הגבלת חייב בהוצאה לפועל כלקוח מוגבל מיוחד כאשר הוא בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו|הגבלה כלקוח מוגבל מיוחד]]
+
# [[הגבלת חייב בהוצאה לפועל כלקוח מוגבל מיוחד כאשר הוא בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו|הגבלה כלקוח מוגבל מיוחד]],
# [[חדש:הגבלה על שימוש בכרטיסי חיוב של חייב בהוצאה לפועל המשתמט מתשלום חובותיו|הגבלה על שימוש בכרטיסי חיוב]]
+
# [[הגבלה על שימוש בכרטיסי חיוב של חייב בהוצאה לפועל המשתמט מתשלום חובותיו|הגבלה על שימוש בכרטיסי חיוב]],
# [[חדש:הגבלה על ייסוד תאגיד או כהונה בתאגיד של חייב בהוצאה לפועל המשתמט מתשלום חובותיו|הגבלה על ייסוד תאגיד או כהונה בתאגיד]]
+
# [[הגבלה על ייסוד תאגיד או כהונה בתאגיד של חייב בהוצאה לפועל המשתמט מתשלום חובותיו|הגבלה על ייסוד תאגיד או כהונה בתאגיד]].
  
== תקדימים משפטיים ==
+
<!--== פסקי דין ==
<!--
+
* רשימת פסקי דין המשפיעים על ההליך
* רשימת תקדימים משפטיים המשפיעים על ההליך
 
 
-->
 
-->
==חוקים ותקנות==
+
== חקיקה ונהלים ==
 
* [[חוק ההוצאה לפועל]] - סעיף 69יא.
 
* [[חוק ההוצאה לפועל]] - סעיף 69יא.
  
== הרחבות ופרסומים ==
+
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
<!--
+
 
 +
==ארגוני סיוע==
 +
{{הטמעת כותרת|הוצאה לפועל וגבייה#ארגוני סיוע}}
 +
==גורמי ממשל==
 +
{{הטמעת כותרת|הוצאה לפועל וגבייה#גורמי ממשל}}
 +
<!--== הרחבות ופרסומים ==
 
* רשימת הרחבות בנושא, למי שמעוניין לקרוא מעבר
 
* רשימת הרחבות בנושא, למי שמעוניין לקרוא מעבר
 
-->
 
-->
  
== מקורות ==
+
<!--== תודות ==
<!--
 
 
* בסעיף זה יש להכניס רשימת מקורות לטקסט לצורך סימוכין ומתן קרדיט
 
* בסעיף זה יש להכניס רשימת מקורות לטקסט לצורך סימוכין ומתן קרדיט
 
-->
 
-->
  
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
+
==Metadata==
==endarticle==
 
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
{{הליך/סיום טור ימני}}
 
{{הליך/תחילת טור שמאלי}}
 
{{סטטוס | בעבודה}}
 
{{הליך/ראו גם
 
| החלף בפורטל האב של ההליך
 
| זכות/הליך הקשורים להליך
 
| ערכים נוספים הקשורים להליך, כל אחד בשורה נפרדת
 
}}
 
{{הליך/טפסים
 
| 1 = [http://www.eca.gov.il/loadedFiles/844.pdf טופס 844 - בקשות זוכה]
 
| 2 =
 
| 3 =
 
}}<!-- רשימת טפסים למימוש ההליך. כל פרמטר מופיע בשורה משלו, כתבליט (בולט). התיבה לא תוצג אם הפרמטרים יישארו ריקים -->
 
 
 
{{הליך/סיום טור שמאלי}}
 
 
 
 
 
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:הליכים]]
 
[[קטגוריה:הליכים]]
 +
[[קטגוריה:חובות]]
 +
[[קטגוריה:הוצאה לפועל וגבייה]]
 +
[[קטגוריה:הוצאה לפועל]]
 +
[[ar:دعوة للاستيضاح في دائرة الإجراء]]

גרסה אחרונה מ־21:11, 19 בינואר 2020

הקדמה:

אם עברו 30 יום מהמצאת האזהרה לחייב, ניתן להזמינו לבירור בהוצאה לפועל
חייב יוזמן לבירור רק אם התקיימו התנאים הקבועים בחוק והמפורטים בערך זה
חייב שהוזמן לבירור ולא התייצב במועד, ייחשב כבעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו וניתן יהיה להטיל עליו הגבלות
 • במקרים מסוימים, המפורטים בהמשך, רשם ההוצאה לפועל רשאי לזמן את החייב לבירור.
 • מטרת הבירור היא לבדוק מדוע החייב אינו עומד בתשלום החוב, או אינו משתף פעולה עם רשם ההוצאה לפועל בבדיקת יכולתו לשלם, או מדוע אינו ממלא אחר צו תשלומים שניתן לו.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 1. החייב לא שילם את החוב במלואו או בשיעורים;
 2. החייב לא הוכיח את מידת יכולתו לפרוע את החוב, או שלא הביא ללא כל הסבר בהיר את המידע והמסמכים הדרושים לשם בחינת יכולתו לפרוע את החוב;
 3. החייב לא צירף לבקשה לצו תשלומים את המסמכים הדרושים או שלא המציא מסמך אחר שנדרש למסור לרשם ההוצאה לפועל;
 4. החייב לא מילא אחר צו תשלומים.

למי ואיך פונים

 • הזמנה לבירור יכולה להיעשות ביוזמת הרשם או כתוצאה מבקשה שמגיש הזוכה.
 • זוכה שמעוניין להזמין את החייב לבירור, יגיש בקשה ללשכת ההוצאה לפועל.
 • הבקשה תוגש על גבי טופס בקשה כללית (טופס 988).
 • בסע' 3 בטופס, יש לסמן ב-X את בקשה מס' 988 ("בקשה כללית-נימוקים לבקשה") ולפרט את הנימוקים לבקשה.

שלבי ההליך

 • מנהל לשכת ההוצאה לפועל ימציא לחייב הזמנה לבירור.
 • מנהל לשכת ההוצאה לפועל יודיע על מועד הבירור לזוכה.
 • במעמד הבירור מול רשם ההוצאה לפועל יידרש החייב לעשות את הפעולות הבאות:
 1. להציע דרכים לביצוע פסק הדין (בדרך של פריסה לתשלומים או מכירת נכסים);
 2. למלא הצהרה על יכולתו;
 3. לחתום על כתב ויתור על סודיות.
 • במעמד הבירור יברר רשם ההוצאה לפועל, ככל הניתן, את יכולתו של החייב. רשם ההוצאה לפועל רשאי לתת כל צו או החלטה שהוא מוצא לנכון.
 • בין היתר, רשאי הרשם:
 1. לתת או לשנות צו תשלומים,
 2. להכריז על החייב כמוגבל באמצעים,
 3. להזמין את החייב לחקירת יכולת במעמד הזוכה,
 4. לתת צו להמצאת מסמכים או להתייצבות החייב,
 5. לדרוש מסירת מידע על החייב.
 • הרשם רשאי לכפות על החייב לציית להוראותיו, או להעניש את החייב בשל אי ציות להוראותיו - בכל דרך שמוסמך לכך בית המשפט.
הערת עריכה
איזה דרכים? קנסות? מאסר?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 22.01.2013, 16:41 (IST)

בירור שלא בנוכחות הזוכה

 • רשם ההוצאה לפועל רשאי לקיים את הבירור גם שלא בנוכחות הזוכה.
 • כאשר התקיים בירור שלא בנוכחות הזוכה, רשאי הזוכה לבקש מרשם ההוצאה לפועל לקיים בירור נוסף בנוכחותו.
הערת עריכה
האם זה בקשה בכתב או על גבי טופס?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 22.01.2013, 16:12 (IST)

ערעור

הערת עריכה
רלוונטי בכלל? מעשי? לא נראה לי שיש משהו מעשי בערעור על ההחלטה
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 22.01.2013, 16:12 (IST)

חשוב לדעת

 • אם הומצאה לחייב הזמנה לבירור והוא לא התייצב במועד, או אם התייצב החייב לבירור, אך לא מילא אחר ההחלטות והצווים שניתנו במסגרת הבירור, יראו אותו כבעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו. במקרה כזה ניתן יהיה להטיל עליו את ההגבלות הבאות:
 1. צו עיכוב יציאה מהארץ,
 2. הגבלה על קבלה, החזקה או הארכה של דרכון או תעודת מעבר,
 3. הגבלה על קבלה, חידוש או החזקה של רשיון נהיגה,
 4. הגבלה כלקוח מוגבל מיוחד,
 5. הגבלה על שימוש בכרטיסי חיוב,
 6. הגבלה על ייסוד תאגיד או כהונה בתאגיד.

חקיקה ונהלים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל